Tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở

baophutho.vn Ngày 11/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi giám sát kết quả hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới từ năm 2020 đến nay tại huyện Đoan Hùng.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long