Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buLVeG6oOG7jHfDksOMw4N3w5nEqMOSw4x3w5LDjcOMTOG6oHdRd+G7k+G7hsOSd+G6p0JTxrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXfDmlVF4bufdi8vRcO5xJDhuqDhu4xTw4zhu6TDmcOM4buMw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL3nDgOG7teG7sy/hu7XDgMOJ4bu3eUF54buzw71Bw5l54bu5QeG7t+G7t8OBT3nDuU1Tw412dy/hu6nGsFPhu6lo4buLMeG7iy13w6zhuqLDksONd3kveXnDunci4bqi4buMd2jDjOG7pnfhu4vDjMOUd1PDjOG7lOG7infDjFBTd1nhu57hu4p3w6xRd+G7keG6rOG7tHfDiVbDksONd1nDg3fDo+G7pOG7tEbDknfhu6jhu7TDunfDozHhuqkww7p34buJIuG6qTB3w4zhu6Thu7RGw5J34buT4buGw5J34bqnQlN3w5nhu5p3RcOM4busRXfEkMODw5J3w43hu4rhuqDhu4x3w5LDjMODd8OZxKjDksOMd8OSw43DjEzhuqB3RcOM4buMd8O9d8OMxqB3w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd0Xhu453w4zhu4zDg8OSd0Xhuq7DksOMd+G6uMOCRXfEkOG7ikbDmXdOw4zhu453TsOM4bq2w5J3UXfhu7LhurB3MeG7lsOSw4134buLw4xKw5LDjMO6d+G7keG7pOG6rMOSd+G7i8OM4bukI8O6d8OM4buk4bu0RsOSd+G7k+G7hsOSd+G6p0JTw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXfDmlVF4bufdi8vRcO5xJDhuqDhu4xTw4zhu6TDmcOM4buMw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL3nDgOG7teG7sy/hu7XDgMOJ4bu3eUF54buzw71Bw5l54bu5QeG7t+G7t8OBT8O9w7lNU8ONdncv4bupxrBT4bupw6zhuqDhu6R3w4B3w5nDjOG6osOSw413w5nDjOG7indF4buYw5LDjcO6d8O9d0XhurbDknfDksOMw4N3ReG6qFN34bu1d0Xhu6jhuqB3w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd8SQw4N3aMOMxajDksONd+G7i8OMSnfDrOG7rEV3UXfhu7LhurB3MeG7lsOSw4134buLw4xKw5LDjHdZw4N3w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd8SQw4N34buLVeG7ikbhu6R34buLw4xKdyLEqMOSw4x3UXdOw4zhu6R3w4DDunfhu7LhurB34buR4buk4bqsw5J34buLw4zhu6Qjd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXfDjOG7jMODw5J3w5nDjOG7ikbDkndZ4bue4buKd8OZ4buaw5LDjXdO4buKw5LDjHdTw4zhu4h3w4zhu6LDknfhu7Phu7d4d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjcO5d+G7i1Xhu4zDksONd+G6uOG7jsO6dyLhuqLhu4x3aMOM4bumd+G7i8OMw5R3WcODd8OsUXfhu5Hhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhu6jDksONd8OMxqB3eXh4d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjcO6d0XDlcOSd0/EguG7indPw4N3w5pWd0XDjOG7pMOSw413w5nhuqDhu7R3w43hu4rhu6ZTd+G6uFJ3ReG7qOG6oHfhuqDDksOMd+G6usOTd8OMw5R3w4zDg8OSw413WcODd0XhuqJFd+G6uOG7jMODw5J3w5nDjEd3w5nEguG7infhurhK4bqgd1PDjOG7sOG7osOSw43DuXcx4bqs4bu0d0/Dg3fDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd8OZw4zhu7Dhu6DDksONd8OS4buK4buGw5J3ReG7qOG6oHci4bqi4buMd2jDjOG7pnfhu4vDjMOUd1nDg3fDrFF34buR4bqs4bu0d8OJVsOSw43DunfDmcOMR3fDjOG7ikbDknfDmlZ3VOG7pOG6oMOSd8OZ4bqsw5PDundFw4zhu4rhuqB3w5rhur7Dunfhurjhu5bDksONd8OMw4PDksOMd1nEqHfhuqDDknfDmuG7isOSw4x34buy4bqwd8OMxqDhu4p3WeG7nuG7infDk+G7jMOSw413w5Phu6Thu5TDknfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x3w5rhuqDhu6R3TsOM4buKd0Xhu4534bq44buwUEV3ReG6tsOSd8OSw4zDg3dOw4zhuqDDksONd8OZVeG6oMOSw413TuG7iuG7hsOSd0Xhu5TDunfDmeG7iEXDjHdFVkV3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw43DunfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZw7p3WeG7sOG7osOSd0/hu4bDknfDmcOM4buM4bqiw5l3w5LDjcOMw6jhu4x34buaw5J34bq4SsOSw4x3ReG7pMagRXfDmuG7lMOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd8OaVUXhu592Ly9Fw7nEkOG6oOG7jFPDjOG7pMOZw4zhu4zDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovecOA4bu14buzL+G7tcOAw4nhu7d5QXnhu7PDvUHDmXnhu7lB4bu34bu3w4FP4buzw7lNU8ONdncv4bupxrBT4bup4bqpw4zhuqzDknfDiUpTd8OSw4Phu7TDunci4bqi4buMd2jDjOG7pnfhu4vDjMOUw7p3w6xRd+G7keG6rOG7tHfDiVbDksONw7p3w4zhu6Thu7RGw5J34buT4buGw5J34bqnQlN3WcODd0XDjOG7iMOSw4x3VOG7pOG7tOG7hMOSd+G6uErhuqB3U8OM4buw4buiw5LDjXdF4buqw5LDjXfhurjhurB3w4nDg8OSw4x3w5nDgsOSw413w713w4zGoHfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x3w5LDjOG7iuG7hOG7pHdTw4zhuqrDkndU4bukw4N3WcODd1lCw5l3w4nGr8OSw413ReG7jnfDjeG7iuG6onfDmVVKw7p3w5nhu4pGw5J34buIRcOMd0XDjOG7jHfDksOM4bukd0Xhuqrhu6R3w5rhu4rDksOMd8OM4buMxILDmXfDjMODw5LDjXfDksONw4Phu7TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bupaeG7pOG7lEV3McSC4buKxrAvU+G7qQ==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Náo nhiệt lễ hội hóa trang Halloween

Náo nhiệt lễ hội hóa trang Halloween
2019-10-31 22:29:11

PTĐT - Lễ hội hóa trang Halloween diễn ra vào 31/10 hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống của những người theo đạo Thiên chúa giáo tại các nước phương Tây. Ở Việt Nam, Halloween...

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường
2019-10-30 08:17:41

PTĐT - Nhiều năm nay, Hội LHPN xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy luôn chủ động tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần...

Giao ban công tác báo chí tháng 10

Giao ban công tác báo chí tháng 10
2019-10-29 12:49:00

PTĐT - Ngày 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10, định hướng công tác tuyên truyền tháng 11- 2019.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long