Cập nhật:  GMT+7
e148x10140x14b67x15cc4x15e57x10152x14b41x12a3ex1253exX7x116d9xf2e5x12c25x11356x10a2exfe18xX5x12d8axXax103e5xXcxeb8dxXdx1252fx13f8fxX3x12026xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdx113cax133dbxX3x13171x1561dxX3xX17x15d9axX22xX3xX1x15826xX4xX3x13486xff22xX2fxX2xee01xX2fxX30xX2fxX2fxX3x15db0xf9e0xXdxX3xX24x156b3xXdxX3x14d03xXdx15922x149eexX3x15735xX25xX4xX3xXcxXdxX16x13e02xX3xX1xX2cxX4xX0x10d62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134eaxX44xX46x115d8xXaxX12xX0xXdxX22x156d8xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx12d39xX53xX53x119acxX6xX44xXbxX1xX4dxXexX1xX44x1468cxX24xX17xX53x13efbxX7xX10xX14x12db1xXdxX5xX10xX7xX53xXdxX22xX6xX6bxX10xX53xX6bxXdxX6xX44xX33xX46xX4dxX4xX53x14d81x1344bxXa6x140f5xX89x1327fxXbxX6bxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxf7a9xXdxX46xXexX1xX7dxX3xXa6x148e3xX30xXbx153d9x126dexX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX7dxX3x1088fxXa6xX30xXbxXc2xXc3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX44xX46xX65xXaxX12x13765x15eefxX17xX6bxX3xX4xX1x117e3xX3x13b9exX6bxX4dxX65x10282xX17xX3x11b2dxX28xX17xX3x144f4x10efaxX17xX1xX3xX33xX3xXcxX8dxXfcx1272bxX3xX41xXdxX43xX22xX3xX39xX3axX4xX3xeb58xf10fxX3xX41xeb57xX33xXecxXcxX3xX4xX1x141c0xX3xXexX14xe96exX3xX1x11b82xXdxX3xX17xX6bxX1x10385xX3xXexX101xXdxX3xX39xXdxX16xX22xX3xX4xec5cxX4dxX3xX115xX116xX3xX41xX119xX33xXecxXcxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149aexX10xX6xX46xXaxX12xXf5xX6bxe6d5xX65xX3xX2fxX30xX53xXa9xX10axX3xX115xX116xX3xX41xXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xX24xX15bxX3xXecxX15bxX44xX3xXexX101xX44xX3x1464dxX41xX119xX33xXecxXcx1181exX3xX39x10e2cxX3xXex12643xX3xX4xX1x11a52xX4xX3xX1xX127xXdxX3xX17xX6bxX1xX12dxX3xXexX14x16006xX4xX3xXexX4dxX65x1031dxX17xX3xXexX187xX17xX6bxX3xX19xX19fxXexX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX30xX33xX2fxX30xX2fxX2xX3xX24xX15bxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX2xX33xX2fxX30xX2fxX2fxX3xX39xX3axXdxX3xX24xX3exXdxX3xX41xXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xXcxXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX89xX3xXcxX14xX44xX17xX6bxX3xX80xX3axXdxX3xX4xf33axX17xX1xX3xX46xX12dxX4xX1xX3xX80xX21xX17xX1xX3xfefcx10d6axXfcx11cf2xX119xX33xX2x11363xX3xX46xXdxXf9xX17xX3xX80xXdxX19fxX17xX3xXbxX1xX18bxX4xX3xXexX101xXbxX10axX3xX1xX127xXdxX3xX17xX6bxX1xX12dxX3xX39xe931x11927xX4xX3xXexX187xX3xX4xX1xX18bxX4xX3xXexX1xX10xX44xX3xX1xX124xX17xX1xX3xXexX1xX18bxX4xX3xXexX14xX199xX4xX3xXexX4dxX65xX19fxX17xX3xXex15a4cxX3xX39xXdxX16xX22xX3xX4xX139xX4dxX3xX115xX116xX3xX41xX119xX33xXecxXcxX3xX39xX19fxX17xX3xX2xee57xX3xX39xXdxX16xX22xX3xX4xX139xX4dxX3xX4xX120xX6xX3xX4xX43xX4xX3xXbxX1x13b17xX17xX6bxX3xX41xX119xX33xXecxXcxX89xX3xXecxXedxX17xX6bxX3xX4xX1xXf3xX3xXf5xX6bxX4dxX65xXf9xX17xX3xXfcxX28xX17xX3xX100xX101xX17xX1xX3xX33xX3xXcxX8dxXfcxX10axX3xX41xXdxX43xX22xX3xX39xX3axX4xX3xX115xX116xX3xX41xX119xX33xXecxXcxX3xX4xX1xX120xX3xXexX14xX124xX3xX153xX127xXdxX3xX17xX6bxX1xX12dxX3xXexX101xXdxX3xX39xXdxX16xX22xX3xX4xX139xX4dxX3xX115xX116xX3xX41xX119xX33xXecxXcxX89xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX44xX46xX65xXaxX12xX153xX127xXdxX3xX17xX6bxX1xX12dxX3xX39xX184xX3xXexX1x11c55xX17xX6bxX3x15399xX4dxX6xX3xX80xX43xX44xX3xX4xX43xX44xX3xXexX187xX17xX6bxX3xX19xX19fxXexX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX30xX33xX2fxX30xX2fxX2xX3xX24xX15bxX3xXbxX1xX241x10115xX17xX6bxX3xX1xX241xX3exX17xX6bxX10axX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX2xX33xX2fxX30xX2fxX2fxX3xX39xX3axXdxX3xX24xX3exXdxX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xXexXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX89xX3xX21axX43xX4xX3xX39xX101xXdxX3xX80xXdxX16xX4dxX3xX39xX241xX242xX4xX3xX17xX6bxX1xX10xX3xX22xX127xXexX3xX7xX3axX3xX17xX127xXdxX3xX46xX4dxX17xX6bxX3xX1xX241xX3exX17xX6bxX3xX46x158d5xX17xX3xX5xXdx14a0dxX17xX3xX321xX4dxX6xX17xX3xX39xX19fxX17xX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX17xX1xX241xX7dxX3xX153xX241xX3exX17xX6bxX3xX46xX3c6xX17xX3xX4xX1xX4dx10bb2xX17xX3xX80xX12dxX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xXexX1xX4dxX10axX3xX4xX1xXdxX3xX24xX15bxX3xX4xX1xX4dxX40exX17xX3xX80xX12dxX3xX4xX43xX4xX3xX39xXdx15622xX4dxX3xX19xXdxX21xX17xX3xX24xX438xX3xX4xX357xX3xX7xX116xX3xX24xe3b6xXexX3xX4xX1x137ebxXexX10axX3xXexX1xXdxX19fxXexX3xX80xX12dxX3xX46xX101xX65xX3xX1xX2cxX4xX10axX3xX1xX241xX3exX17xX6bxX3xX46xX3c6xX17xX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX14xX6xX10axX3xX19xXdxX16xX22xX3xXexX14xX6xXc3xX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xX19xX1xX20cxX44xX3xXexX1xXf3xX3xX24xX15bxX3xX19xXdxX16xX22xX3xX39xX12dxX17xX1xX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX2xX33xX2fxX30xX2fxX2fxX89xX3xXf5xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX30xX33xX2fxX30xX2fxX2xX10axX3xX22x1041bxX4xX3xX46x16002xX3xX6bxX4dexXbxX3xX17xX1xXdxX438xX4dxX3xX19xX1xee3axX3xX19xX1xX28xX17xX3xX7xX44xX17xX6bxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX357xX3xX7xX116xX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xXexXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX3xX39xX184xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX4xX199xX4xX3xXexX1xX199xX4xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX4xX43xX4xX3xX6bxXdxX20cxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xXbxX1xX296xX17xX6bxX3xX4xX1xX3axX17xX6bxX3xX46xX12dxX4xX1xX3xX21axX21bxXfcxX21dxX119xX33xX2xX221xX10axX3xXexXdxX19fxXbxX3xXexX25xX4xX3xX39xX187xXdxX3xX22xX3exXdxX3xXbxX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX46xX101xX65xX3xX1xX2cxX4xX3xX24xX15bxX3xX1xX124xX17xX1xX3xXexX1xX18bxX4xX3xXexX187xX3xX4xX1xX18bxX4xX10axX3xXbxX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX39xX43xX17xX1xX3xX6bxXdxX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xXc3xX3xX4xX1xX4dxX65xX16xX17xX3xXexX268xX3xXexX14xX4dxX65xX438xX17xX3xXexX1xX25xX3xX19xXdxX19fxX17xX3xXexX1xX18bxX4xX3xX7xX6xX17xX6bxX3xXexX187xX3xX4xX1xX18bxX4xX3xX1xX44xX101xXexX3xX39xX127xX17xX6bxX3xX1xX2cxX4xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX4xX199xX4xX10axX3xX4xX1xX120xX3xX39xX127xX17xX6bxX10axX3xX7xX43xX17xX6bxX3xXexX101xX44xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xXc3xX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xXexXdxX19fxXbxX3xXexX25xX4xX3xX39xX241xX242xX4xX3xX17x1052bxX17xX6bxX3xX5xX3cbxX17xX10axX3xXexe772xX3xX5xX21xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX44xX15bxX17xX3xXexX1xX15bxX17xX1xX3xX4xX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXexX14xX124xX17xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX1xX2cxX4xX3xX39xX101xXexX3xX221xXa9xX10axX221xXbfx141e3xX10axX3xXexX643xX3xX5xX21xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX44xX15bxX17xX3xXexX1xX15bxX17xX1xX3xX4xX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXexX14xX124xX17xX1xX3xXexXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX3xX39xX101xXexX3xX221xX221xX10axX221xXa7xX67axX89xX89xX89xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX44xX46xX65xXaxX12xXf5xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX2fxX2xX33xX2fxX30xX2fxX2fxX10axX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xXexXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX3xXexX44axXbxX3xXexX14xX4dxX17xX6bxX3xXexX1xX199xX4xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX22xX127xXexX3xX7xX3axX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX14xX2cxX17xX6bxX3xXexX639xX22xX3xX17xX1xX241xX7dxX3xX21axX1xeffcxX3xXexX14xX2cxX17xX6bxX3xX4xX43xX4xX3xX6bxXdxX20cxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX17xX28xX22xX3xX1xX2cxX4xX3xXexX14xX44xX17xX6bxX3xX80xX3axXdxX3xX4xX20cxX17xX1xX3xX46xX12dxX4xX1xX3xX80xX21xX17xX1xX3xX21axX21bxXfcxX21dxX119xX33xX2xX221xX3xX46xXdxXf9xX17xX3xX80xXdxX19fxX17xX3xXbxX1xX18bxX4xX3xXexX101xXbxXc3xX3xX80xX43xX22xX3xX7xX43xXexX3xX46xXdxXf9xX17xX3xX80xXdxX19fxX17xX10axX3xXexX124xX17xX1xX3xX1xX4dxX3axX17xX6bxX3xXexX1xX199xX4xX3xXexX19fxX3xX39xX16xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX44xX3xXbxX1xX4e2xX3xX1xX242xXbxX89xX3xXcxX28xX17xX6bxX3xX4xX241x12d9cxX17xX6bxX3xX39xX139xX4dxX3xXexX241xX3xX4xX43xX4xX3xX17xX6bxX4dxXedxX17xX3xX5xX199xX4xX3xX39xX43xXbxX3xX18bxX17xX6bxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXexX14xX124xX17xX1xX10axX3xX7xX43xX4xX1xX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX19xX1xX44xX6xX3xX22xX3exXdxX89xX3xX21axX1xX729xX3xXexX14xX2cxX17xX6bxX3xX4xX43xX4xX3xX6bxXdxX20cxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX17xX639xX17xX6bxX3xX4xX6xX44xX3xX17xX438xX17xX3xX17xX19fxXbxX10axX3xX19xX643xX3xX4xX241xX357xX17xX6bxX10axX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX10axX3xX1xXdxX21xX4dxX3xX321xX4dxX20cxX3xX4xX43xX4xX3xX1xX44xX101xXexX3xX39xX127xX17xX6bxX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX89xX3xXecxX40exX65xX3xX22xX101xX17xX1xX3xX39xX187xXdxX3xX22xX3exXdxX3xXbxX1xX241xX357xX17xX6bxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX46xX101xX65xX3xX1xX2cxX4xX10axX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX3xX39xX43xX17xX1xX3xX6bxXdxX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexXdxX16xX4dxX3xX1xX2cxX4xX10axX3xXexX268xX17xX6bxX3xX80xX241xX3exX4xX3xXexX1xX4dxX3xX1xe155xXbxX3xX19xX1xX44xX20cxX17xX6bxX3xX4xX43xX4xX1xX3xX24xX438xX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX3xX6bxXdxX43xX44xX3xX46xX25xX4xX3xX6bxXdx12555xX6xX3xXexX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX12dxX3xX24xX3exXdxX3xX22xXdxX438xX17xX3xX17xX729xXdxX10axX3xX24xX4e2xX17xX6bxX3xX19xX1xX4f0xX3xX19xX1xX28xX17xX89xX3xXecxX187xXdxX3xX22xX3exXdxX10axX3xX17xX639xX17xX6bxX3xX4xX6xX44xX3xX4xX1xX44fxXexX3xX5xX241xX242xX17xX6bxX3xX1xXdxX21xX4dxX3xX321xX4dxX20cxX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xX321xX4dxX20cxX17xX3xXexX14xX12dxX10axX3xX321xX4dxX20cxX17xX3xX5x13d33xX3xX17xX1xX15bxX3xXexX14xX241xX7e2xX17xX6bxXc3xX3xXexX1xX199xX4xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX17xX6bxX1xXdxX3cbxX22xX3xXexX729xX4xX3xX4xX31dxX17xX6bxX3xXexX43xX4xX3xXexX1xX4dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX321xX4dxX65xX3xX39xX12dxX17xX1xX89xX89xX89xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107f3xX4dxXexX1xX44xX14xXaxX12xX153xXdxX438xX17xX3xX100xX6xXdxX0xX53xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi “ươm mầm” tài năng

Nơi “ươm mầm” tài năng
2024-04-23 08:15:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã có những đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn...

20 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

20 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi”
2021-08-20 08:21:00

baophutho.vn Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, sau 20 năm, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (TSMT) đã khẳng định ý nghĩa nhân văn, giá trị giáo dục,...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
2021-08-18 17:24:00

baophutho.vn Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đón nhận Cờ thi...

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới
2021-08-16 08:34:00

baophutho.vn Chuẩn bị cho năm học mới, sách giáo khoa (SGK) luôn là vấn đề được phụ huynh, học sinh và các trường học đặc biệt quan tâm, nhất là năm học...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long