Cập nhật: 30/03/2022 14:05 GMT+7

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định nhiều nội dung quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 30/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022; tình hình thực hiện, giải quyết đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài cùng một số nội dung quan trọng khác.

Công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021 có sự quyết liệt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các vấn đề vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai đã được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); về năng lực tài chính, năng lực triển khai của một số nhà đầu tư…

Tính đến 15/3, có 6/19 dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, 13/19 dự án có tiến độ chậm so với kế hoạch.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các dự án năm 2021, xem xét tính chất, quy mô yêu cầu và tiến độ các dự án, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất 19 dự án trọng điểm năm 2022, trong đó có 15 dự án chuyển tiếp và 4 dự án mới. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng dự án trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên

Cũng tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn vướng mắc kéo dài thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến. Trong đó, có 3 dự án đã giải quyết xong tồn tại, vướng mắc; 15 dự án đang tiếp tục chỉ đạo, giải quyết.

Kết luận nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu: Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành, thị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt theo đúng các quy trình, trình tự, thủ tục của pháp luật. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành, thị rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng triển khai các dự án trọng điểm, nhất là những vướng mắc, tồn tại để có hướng chỉ đạo giải quyết cụ thể đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện các dự án, việc xây dựng chế độ chính sách đối với công tác bồi thường GPMB cần đảm bảo lợi ích của người dân nhưng cũng phải đánh giá kỹ lưỡng tác động, trên cơ sở đảm bảo hài hòa khi triển khai các dự án khác và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện hiệu quả công tác GPMB, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối; thực hiện các quy trình cưỡng chế, bảo vệ thi công chặt chẽ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác GPMB đối với các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc lựa chọn các nhà đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo năng lực tài chính, năng lực thực tiễn trong triển khai dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn vướng mắc kéo dài, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, triển khai quy trình, thủ tục, kiên quyết thu hồi dự án theo quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với đề nghị xét các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 01 ngày 4/10/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc xét duyệt, quản lý Đảng viên ra nước ngoài; rà soát, sửa đổi bổ sung Quy định số 08 ngày 19/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã; kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và công tác khen thưởng năm 2021 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Thanh Nga


Thanh Nga

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long