Cập nhật:  GMT+7
872ax8b08x11505x1386fxb02axc2c7x10c8cxe1efx11967xX7xfa7bxb101x9df9x9c6fxcfeaxfc90xX5xfce7xXax874fx105c7xee43xXdxX3xa1aaxc379xX1xc9e5xX3x10162x11fb1xdf3axX3xX1cx129fcxX3xX7xX1exX17xX18xX3xec88xd7cexX3xXexX1xb3f6xX3xXcx100d3xX17xX1xX3xeb0axb8a8x101fexX17xX3xa0a0xX1xc31fxX6xX3x12680x8fdbx920fxX3xX17xX1xXdxbac6xed6bxX3xX39xc3b1xX3x101b0x8a5exX2xc7dfxX3xd25axX3xX4bxX4cxX4bxX4bxX0xfc67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35x9523xcdfaxXaxX12xX0xXdxX46xX18xX3xX7xf654xX4xX9xXaxX57xX57xX4xa53dxX1cxX6xX35xXbxX1xX1exXexX1xX35xX79x128bdxX17xX57xX68xX10xX7xX39xXexX35xXbxX57xX17xX10x10d72xX7xX57xX2xdf9dxa80cx8d4exX57xX96xX95xX68xX96xX2x9623xX97x13abbxX4cxXa0xXexX2x9f86xX2xX4bxXa0xX4exX5xX2xX79xd120xXbxX18xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35xX68xX69xXaxX12xcaadx13c55xX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3x10dd7xX18xX1exX69x8af4xX17xX3xXcxX1xX1axX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX1exX69x10cadxX17xX3xX50xX3x9132xX69xX3xX84xXdxc23bxX17xX3xX28xXcxX3fxX3xXcxX30xX17xX1xX3xc78bxX69xX40xX3xXcxX72xX2dx9a98xX17xX18xX3xX1cxX6xX17xX3x11642xf661xX17xX3xX3fx13c12xX17xX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX3xXexeda0xX17xX18xX3xX1xX35xX6xX3xX4xX1x1325cxX4xX3xX46x11743xX17xX18xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3xXexX10cxX17xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX10cxX46xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35xX68xX69xXaxX12x110fcxXcxXc9xXcxX3xX50xX3xeb0dxX1xXdxXe6xX1exX3xX4bxXa0xX3x91c5xX3xX2xX4cxX40xX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xXexX21xX3xX4xX1xcdd4xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxX21xX3xX7xX1exX17xX18xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX17xX1xXdxX45xX46xX3xX39xX49xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX50xX3xX4bxX4cxX4bxX4bxX79xX3xXcx995dxXdxX3xX68x88b5xX3xX4xX3bxX3xX4x8c0dxX4xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xc3d0xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX1xX1axX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX1exX69xXe6xX17xX3xX50xX3xXebxX69xX3xX84xXdxXf0xX17xX3xX28xXcxX3fxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX40xX3xXcxX72xX2dxX103xX17xX18xX3xX1cxX6xX17xX3xX10bxX10cxX17xX3xX3fxX110xX17xX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69x124b5xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX2dxd4c5xX17xX18xX3xXcxX1xX197xX3xX50xX3xXcx1148bxX3fxX40xX3xX172xX1xX3bxX3xXexX72xX2dxX103xX17xX18xX3xX1cxX6xX17xX3xXcxX1xX2dxX24axX17xX18xX3xXexX72xX1e4xX4xX3xX28xX6xX17xX3xXcxX21xX3xX4xX1xX197xX4xX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35xX68xX69xXaxX12xXc9xX2dx13363xX4xX3xX7xX1e4xX3xX17xX1x9b0cxXexX3xXexX72xX29xX3xX4xXfcxX6xX3xXcxX1xX2dxX24axX17xX18xX3xXexX72xX1e4xX4xX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX3xX84xX36xX3xX28xX6xX17xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX72xX1exX17xX18xX3xX2dx8a2axX17xX18xX3xXc9xX35xX36xX17xX40xX3xX28xXcxX3fxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX34xf85bxX3xXexX72xXdxX45xX1exX3xXexX110xXbxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX28xX179xX13xX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX34x12fcfxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX45xX17xX3xX4x12bd7xX17xX18xX3xXexX1eaxX4xX3xX4xX1eaxX17xX3xX1cxX14xX40xX3xX39xXdxX45xX17xX3xXexX35xX36xX17xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxX21xX3xX7xX1exX17xX18xX3xX4xX1xX197xX4xX3xX68xX6xX17xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX17xX1xXdxX45xX46xX3xX39xX49xX3xX4bxX4cxX2xX4exX3xX50xX3xX4bxX4cxX4bxX4bxX3xX34xX318xX3xX34xaa31xX46xX3xX1cxX388xX35xX3xX21xX17xX3xX34xX1axX17xX1xX3xX84xXe6xX3xX4xX325xX17xX18xX3xXexX1eaxX4xX3xX4xX1eaxX17xX3xX1cxX14xX3xX4xX1xXfcxX3xX4xX1xc63fxXexX40xX3xXexXdxc713xXbxX3xXex11268xX4xX3xX5xX2f4xX17xX1xX3xX34xda37xX35xX3xX4xX325xX17xX18xX3xXexX1eaxX4xX3xXc9xX35xX36xX17xX3xX84xX36xX3xXbxX1xX35xX17xX18xX3xXexX72xX36xX35xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX3b6xX1exX3xX17xX1xXdxX3xXexX35xX36xX17xX3xXexX30xX17xX1xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35xX68xX69xXaxX12xXcxX3c3xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX40xX3xX4xX1eaxX4xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3xXebxX69xX3xX84xXdxXf0xX17xX3xX28xX179xX13xX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX34xX2f4xX3xX1cxf76fxX3xXbxX1xXdxX3b6xX1exX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxX21xX3xX7xX1exX17xX18xX3xX4xX1xX197xX4xX3xX68xX6xX17xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX79xX3x1095bxX3b6xXexX3xa7e6xX1exX388xX40xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX10cxX46xX3xX50xX3xX172xX1xX3bxX3xX1cxX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX34xX2f4xX3xXexX72xX126xX17xX18xX3xX4xb49fxX3xX4xX1xX197xX4xX3xX68xX6xX17xX1xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX17xX1xXdxX45xX46xX3xX39xX49xX3xX4bxX4cxX2xX4exX50xX3xX4bxX4cxX4bxX4bxX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX35xX68xX69xXaxX12xXd2xX1xX10cxX17xX3xX68xX1axXbxX3xX17xX36xX69xX40xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX1xX1axX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX1exX69xXe6xX17xX3xX50xX3xXebxX69xX3xX84xXdxXf0xX17xX3xX28xXcxX3fxX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX40xX3xXcxX72xX2dxX103xX17xX18xX3xX28xX6xX17xX3xX10bxX10cxX17xX3xX84xX110xX17xX3xXcxX30xX17xX1xX3xXfcxX69xX3xX34xX2f4xX3xXexX11cxX17xX18xX3xX1cxX3bxX3xX1xX35xX6xX3xX4xX1xX126xX4xX3xX46xX12axX17xX18xX3xX34xXcaxX17xX18xX3xX4xX1xX29xX3xXexX10cxX17xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX30xX17xX1xX3xX34xX35xX36xX17xX3xXd2xX18xX1exX69xXd6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX10cxX46xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9c3xX1exXexX1xX35xX72xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX72xX36xX0xX57xXbxX12

Thanh Trà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long