Cập nhật:  GMT+7
adabxc3d5x1333ex11977xbde5x15117x12a45xf0bfx13a2fxX7xd96ex11b72x13f20x1179cx12501xbcc1xX5xb83cxXaxbea2xf16dx13c92xX3x110d0x127bexXexX3xXexX1x15334xX6xX3xXexX1xbfe1xf9a2xc84bxX3xX1x1139fxXbxX3xXexb7b5xX4xX3xXex10b88xc8caxX23xX3xff51xXdxb604xX23xX3xc8e2xd706xX3xX37xXdxea59xX23xX3xXexX1xf963xX23x136d7xX3xb410xX3xX4xX41xX23xX43xX3xX23xX43xX1xX34xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xXexXdxX23xX3xX43xXdxX6xXdxX3x11190xX2exc8bcxX23xX3xd4cax152d3xX2x14021xf247xX65xX66xX65xX66xX0x1139exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecb6xX2exX32x12ac9xXaxX12xX0xXdx1519fxX43xX3xX7xc2b9xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4x149d7x1122exX6xX2exXbxX1xX21xXexX1xX2exX91xX37xX23xX6fxX32xX10xX7xX16xXexX2exXbxX6fxX23xX10xe758xX7xX6fxX2xX68x13644xX65xX6fx1340dxefeexX32xX2xX2xX68xXb1x14a37xee0exX68xXexX2xXb9xX66xcb2fxXb8xXb1xX5xX2xX91x11088xXbxX43xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xc9efxX62xXdxX3xX32xXdxX34xX23xX3x137f6xXdxX10xXexXexX10xX5xX3x139dexX1xd8cexX3xXcxX1x1081axX3xX37xX2fxX3xXcxX8axdec2xde8bxX23xX43xX3xXe1xX62xXdxX3xX1xXf8xX4xX3x1366cx13c15xX23xX43xX3xXeaxXffx1317axX23xX43xX3xXexXdxX17xX23xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xXexX8axXffxb73cxX4xX3xX7xbaadxX3xX4xX1x13525xX23xX43xX3xX16xXdxX17xX23xX3xX4x1384cxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX60xfc42xX23xX43xX3xX4xX1x10a83xX3xX5x12fdcxX23xX1xX3xX60xX62xX2exX3xXex13443xX23xX1xd042xX3x11bbdx14aa2xX3x102d9xd524x10ee5xXe1xXcxX3xX37xX2fxX3xXexX1xX2fxX23xX1xX3xXbxX1x110c7xX3xXeaxXdxX34xXexX3xXcxX8axe6d7xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xXf2xXcxXe1xXcxX69xX3x13e16xX1xXdxX38xX21xX3xX68xX69xXb2xX165xX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX1xX26xXbxX3xX37xX136xXdxX3xXcxX8axXffxX100xX23xX43xX3xXe1xX62xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX10cxX10dxX23xX43xX3xXeaxXffxX113xX23xX43xX3xXex13261xX3xX4xX1xX13exX4xX3xX5xX3cxX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xXexX2axX4xX3xXexX2exX2fxX23xX3xX32xXdxX34xX23xX3xX37xX38xX3xX37xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX45xX3xX4xX41xX23xX43xX3xX23xX43xX1xX34xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xXexXdxX23xX3xc927xX1a1x113c5xXcxXcxfefaxX3xX43xXdxX6xXdxX3xX60xX2exX62xX23xX3xX65xX66xX2xX68xX3xX45xX3xX65xX66xX65xX66xX91xX3xXcxX136xXdxX3xX32xX13axX3xX4xc75cxX3xX4xX2axX4xX3xX60xX150xX23xX43xX3xX4xX1xX156xX3x1443cxd335xX3xX37xXdx12feexX23xX3xX7exXcxXeaxX3xXcxX162xX23xX1xX3xX148xX81xb9e1xX3xXeaxXdxX3xXcxX8axXf8xX23xX43xX3x12bddxX3cxX3xX69xX3xXf2xX1xX25cxX3xX1a1xX1xX148xX3xXex11e58xX4xX1xX3xXcxX1xXffxX100xX23xX43xX3xXexX8axX13axX4xX3xX10cxXe1xX238xX16bxX3xXexX162xX23xX1x1459dxX3xXcxX8ax1363fxX23xX3xXf2xX1xX10dxX3xXcxXdxX270xX21xX3xX45xX3xX1a1xX1xX148xX3xXexX297xX4xX1xX3xX26bxX26cxX3xX92xX6xX23xX3xceabxXcxXcx13e6dxX3xXexX162xX23xX1xX2b0xX3xXe1xX62xXdxX3xXexX2axX3xXe1xXdxX23xX1xX3xX2d2xX62xX23xX1xX3xXf2xX1xX2axX4xX3xX45xX3xX1a1xX1xX162xX3xX1xX21xX81xX3xXexX8axXffxX168xX23xX43xX3xX7exd253xX3xX4xX1xX162xX3xX1xX21xX81xX3x11533xX21xec07xX23xX3xX7xX13axX3xXexX162xX23xX1xX2b0xX3xX60xX62xXdxX3xX32xXdxX34xX23xX3xX5xX159xX23xX1xX3xX60xX62xX2exX3xX167xX168xX3xX16axX16bxX16cxXe1xXcxX165xX3xX5xX159xX23xX1xX3xX60xX62xX2exX3xXexX1xX2fxX23xX1xX3xXbxX1xX17bxX3xXeaxXdxX34xXexX3xXcxX8axX184xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xX238xX1xd549xX23xX43xX3xX23xd6a6xX86xX3xX30fxX21xX6xX165xX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX37xX2fxX3xXcxX8axXffxX100xX23xX43xX3xXe1xX62xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX10cxX10dxX23xX43xX3xXeaxXffxX113xX23xX43xX3xX5xX21xX41xX23xX3xX43xXdxX36cxX3xX86xX17bxXdxX3xX30fxX21xX6xX23xX3xX1xX34xX3xX86xX22xXexX3xXexX1xXdxX17xXexX165xX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX1xX26xXbxX3xX4xX1x14721xXexX3xX4xX1x118f6xX165xX3xX1xXdxX34xX21xX3xX30fxX21x14109xX3xXexX8axX270xX23xX3xX23xX1xXdxX38xX21xX3xX5xca61xX23xX1xX3xX37xX13axX4xX165xX3xX60xX3d1xX4xX3xX92xXdxX34xXexX3xX5xX2fxX3xX13exX23xX43xX3xX32xb2baxX23xX43xX3xX1a1xX238xXcxXcxX165xX3xX60xX2fxX2exX3xXexX62xX2exX3xX23xX1xX311xX23xX3xX5xX13axX4xX3xX1a1xX238xXcxXcxX165xX3xX43xX25cxXbxX3xXbxX1xX2b4xX23xX3xX23xX311xX23xX43xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1xc689xXexX3xX5xXffxX26xX23xX43xX3xX43xXdxX2axX2exX3xX32xX408xX4xX3xX4xX148xX6xX3xX23xX1xX2fxX3xXexX8axXffxX100xX23xX43xX165xX3xX60xX2fxX2exX3xXexX62xX2exX3xX23xX43xX21xX150xX23xX3xX23xX1xX311xX23xX3xX5xX13axX4xX3xX4xX1xX43dxXexX3xX5xXffxX26xX23xX43xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1xX2exX3xXexX162xX23xX1xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xXcxX62xXdxX3xX1xX305xXdxX3xX23xX43xX1xX297xX165xX3xX1xX6xXdxX3xX92xX270xX23xX3xX60xX159xX3xXexXdxX17xX23xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xXexX8axX270xX23xX3xX23xX43xX21xX81xX270xX23xX3xXex1378axX4xX3xX1xX26xXbxX3xXexX2axX4xX3xX4xX1xXdxX17xX23xX3xX5xXffxX26xX4xX3xX5xX311xX21xX3xX32xX2fxXdxX91xX3xXcxX1xX10xX2exX3xX60xX25cxX165xX3xXe1xX62xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX10cxX10dxX23xX43xX3xXeaxXffxX113xX23xX43xX3xX37xX2fxX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX4xX6xX86xX3xX16xX17xXexX3xX1xX26xXbxX3xXexX2axX4xX3xXexX8axX270xX23xX3xX4xX2axX4xX3xX5xX3eexX23xX1xX3xX37xX13axX4xX3xXexX8axXdx120a2xX23xX3xX16xX1xX6xXdxX3xX13exX23xX43xX3xX32xX408xX23xX43xX3xX1a1xX238xXcxXcxX3xX69xX3xX37xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX37xX2fxX3xX60xX2fxX2exX3xXexX62xX2exX3xX60xX305xXdxX3xX23xX43x10fdexX3xX4xX2axX23xX3xX92xX305xX165xX3xX4xX41xX23xX43xX3xX23xX1xX311xX23xX3xX37xXdxX270xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX92xX270xX23xX3xXexX8axX270xX23xX3xX4xX113xX3xX7xX168xX3xXexX13axX3xX23xX43xX21xX81xX34xX23xX165xX3xX92xX184xX23xX1xX3xX60xcc32xX23xX43xX165xX3xX60xX150xX23xX43xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX37xX2fxX3xX60xXf4xX23xX43xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX21xX22xXexX91xX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX4xX6xX86xX3xX16xX17xXexX3xX60xX2b4xX21xX3xXexXffxX3xX1xX62xX3xXexX2b4xX23xX43xX3xX37xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX165xX3xX4xX21xX23xX43xX3xX4xX43dxXbxX3xX60xX6xX3xX32xX297xX4xX1xX3xX37xX408xX3xX37xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX37xX2fxX3xX1a1xX238xXcxXcxX2b0xX3xX1x12ba2xX3xXexX8axX26xX3xX43xXdxX3e0xXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX1e4xX23xX43xX3xXexX1xX558xX165xX3xX4xX21xX23xX43xX3xX4xX43dxXbxX3xX4xX2axX4xX3xX32xX297xX4xX1xX3xX37xX408xX3xX13exX23xX43xX3xX32xX408xX23xX43xX3xX1a1xX238xXcxXcxX2b0xX3xXexX8axXdxX558xX23xX3xX16xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX3xX23xX305xXbxX3xX1xXf8xX4xX3xXbxX1xX156xX3xX10cxX167xX167xXeaxX3xXexX8axX270xX23xX3xX23xX38xX23xX3xX43xXdxX3e0xXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX7exX6xX23xX16xXbxX5xX21xX7xX3xX37xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xX2b4xX23xX3xX86xX38xX23xX3xX30fxX21xX3e0xX23xX3xX5xX14xX3xX23xX1xX311xX23xX3xX7xX13axX165xX3xX30fxX21xX3e0xX23xX3xX5xX14xX3xX4xX41xX23xX43xX3xX37xXdxX34xX4xX165xX3xX37xX371xX23xX3xX92xX3e0xX23xX2b0xX3xX4xX2axX4xX3xX43xXdxX3e0xXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xXexX8axX13axX4xX3xXexX21xX81xX17xX23xX165xX3xXexX21xX81xX558xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xX10cxX648xX3xXexX8axX26xX3xXffxX21xX3xX60xX159xXdxX3xX43xXdxX3e0xX23xX43xX3xX37xXdxX270xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX37xXdxX270xX23xX3xX60xX17bxXdxX3xX37xX136xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX156xX23xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX32xX297xX4xX1xX3xX37xX408xX3xX37xXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX37xX2fxX3xX1a1xX238xXcxXcxX165xX3xX1xX648xX3xXexX8axX26xX3xX2d5xX21xf265xX3xX16xX1xX21xX81xX17xX23xX3xX1xXf8xX4xX165xX3xX1xXf8xX4xX3xX92xX1e4xX23xX43xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX2axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX37xXdxX270xX23xX3xX1xXf8xX4xX3xX43xXdxX1cxXdxX91xX3xXe1xX150xX23xX43xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX4xX10dxX23xX43xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1e4xX3xX4xX1xX13exX4xX3xX1xX305xXdxX3xX4xX148xX6xX3xX23xX1xX2fxX3xXexX8axXffxX100xX23xX43xX2b0xX3xXffxX21xX3xXexXdxX270xX23xX3xX1xX648xX3xXexX8axX26xX3xXexX21xX81xX558xX23xX3xX32xX408xX23xX43xX3xX60xX17bxXdxX3xX37xX136xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX37xXdxX270xX23xX3xXexX8axXffxX100xX23xX43xX3xXe1xX62xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX10cxX10dxX23xX43xX3xXeaxXffxX113xX23xX43xX2b0xX3xXexX62xX2exX3xX4xX305xX23xX43xX3xX60xX150xX23xX43xX3xX16xX17xXexX3xX23xX17bxXdxX3xX37xX2fxX3xX5xX6xX23xX3xXexX1cxX6xX3xX1xX184xX23xX1xX3xX3e0xX23xX1xX165xX3xX23xX311xX23xX43xX3xX4xX6xX2exX3xX37xX297xX3xXexX1xX17xX3xX4xX148xX6xX3xX23xX1xX2fxX3xXexX8axXffxX100xX23xX43xX3xXexX8axX270xX23xX3xX4xX3e0xX3xX23xXffxX136xX4xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX30fxX21xX6xX3xX1xX2exX62xXexX3xX60xX305xX23xX43xX3xXexX8axX21xX81xX38xX23xX3xXexX1xX41xX23xX43xX3xX37xX2fxX3xXexX1e4xX23xX43xX3xX60xX2fxXdxX3xX37xX2fxX3xX43xXdxX3e0xXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX270xX23xX3xXexX1xXffxX113xX23xX43xX3xX1xXdxX34xX21xX3xX236xX92xX8axX6xX23xX32xX23xX6xX86xX10xX23bxX3xX4xX148xX6xX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX2exX32xX81xXaxX12xXeaxXdxX34xX4xX3xX16xX156xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX1xX26xXbxX3xXexX2axX4xX3xX5xX2b4xX23xX3xX23xX2fxX81xX3xX7xX3d6xX3xX43xXdxXf4xXbxX3xXeaxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX23xX311xX23xX43xX3xX4xX6xX2exX3xX16xX17xXexX3xX30fxX21xX3e0xX3xX7xX3e0xX23xX3x14e51xX21xX43dxXexX3xX16xXdxX23xX1xX3xX32xX2exX6xX23xX1xX3xX60xX150xX23xX43xX3xXexX1xX100xXdxX3xXexX1xX13axX4xX3xX1xXdxX34xX23xX3xX4xX6xX86xX3xX16xX17xXexX3xX60xX150xX23xX43xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX4xX10dxX23xX43xX3xX23xX43xX2fxX23xX1xX3xX43xXdxX2axX2exX3xX32xX408xX4xX3xX37xX2fxX3xX60xX2fxX2exX3xXexX62xX2exX3xXexX162xX23xX1xX3xXf2xX1xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX43xXdxX6xXdxX3xX60xX2exX62xX23xX3xX65xX66xX2xX68xX69xX65xX66xX65xX66xX91xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1441cxX21xXexX1xX2exX8axXaxX12xXcxX1xX10dxX81xX3xXf2xX1xXffxX113xX23xX43xX0xX6fxXbxX12

Thùy Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc tại tỉnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc tại tỉnh
2017-08-04 14:36:29

PTĐT- Sáng 4-8, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ...

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh
2017-07-21 17:21:27

PTĐT- Chiều 21-7, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật làm trưởng đoàn đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long