Cập nhật:  GMT+7
cda1x15bd5x124ddx14a12xd8a4x10c2bxdf78x13fc7x11742xX7xf746xf518x1167fx1004cx14719x13a7dxX5xd237xXax150e5x11934x13c1exdedex11e18x12f68xX3xXexfa37xXbxX3xX4x14467xX4xX3xX17x12a95xXdxX3xe38bxX14xX17xe51cxX3xX4xX1xX14xf57dxX17xX3xd39ax105e5xX3xX4xX1x12e60xX3xX25xXdxdd65xX17xX3xXexX1axXbxX3x149efx13ef3x12168xXcxX3xXex1100dxX17xX1xX3xX17x13771x10943xX3x13493x133e7xX2x1599fxX0xf18cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1124cxX35xX25xX15xXaxX12xX0xXdxX4cxX28xX3xX7x10414xX4xX9xXaxX53xX53xX4x10a7fxX30xX6xX35xXbxX1xX14xXexX1xX35xX75x14e0exX17xX53xX25xX10xX7x11578xXexX35xXbxX53xX17xX10xd340xX7xX53xX2xX51x12eb3x14f5axX53x14dc4xX51xX25x10410xX2xX93xX92xX2xX2xX2xXexX2xf5eexXa1xX51xdca2xX2xX5xX2xX75x14f79xXbxX28xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110daxX10xX6xX25xXaxX12xX42xXcx112f7xXcxX3x119caxX3xfcd2xX28xe017xX15xX3xX4exXa4xXcaxX51xfc5exX3x1409fx14ba8xX17xX28xX3xX4xX1x12e49xX3xX62x12170xXdxX3x12ceexXdxX17xX1xX3xeecfxX1xdfc8xX14xXcaxX3x109a7xX15xX3xX80xXdxd401xX17xX3xXcxX6exX14xX17xX28xX3xed28xf160xX17xX28xX3xXc7xfa25xX17xX28xXd5xX3xX62xXdexX3xXexX1xXfdxX3xXcxX46xX17xX1xX3x10561xX15xXd5xX3xXe9xX1xX114xX3xXexX31xX4xX1xX3xXbfxXc7xXccx11c8axX3xXexX46xX17xX1xXd5xX3xXcxX6exXfdx11987xX17xX28xX3xXc7xX35xXcexX17xX3xXc7xX62x14f81xXbfxX3xXexX46xX17xX1xXd5xX3xXcxX6exXfdxX12fxX17xX28xX3xX62xX6xX17xX3xX4xX1xX46xX3xXd7x1417fxX35xX3xXexXdx13ecexXbxX3xXex14b83xX4xX3xX4xX1xX114xX3xXexX6ex11918xX3xXexfb25xX3xX4xX1xe2d2xX4xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1exX4xX3xXexX165xX17xX1xX3xX1xX14xfbfdxX17xX28xX3xXd7x11b78xXexX3xX6exX6xX3xXexX6exX35xX17xX28xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xXbxX1xd84bxX17xX28xX3xXexX1xX114xX3xXexX46xX17xX1xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xXe9xX1exX4xX3xXexX1xXcexX17xX1xX3xXbxX1x136afxX17xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX28xXdxX6xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xXd7x151d7xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xXexX1x12ec9xX17xX28xX3x123f9xX14xX6xX3xX1f6xX14xX15xX158xXexX3xXexXebxX4cxX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX158xX17xX3xXbxX1xX1a0xX17xX28xX3xXexX1xX114xX3xX4xX114xX6xX3xXe9xX1xX46xX3xX1xX14xX15xX3xXexX6exXfdxX12fxX17xX28xX3xX62xX22xX3xX4xX1xX46xX3xX1xX14xX15xX3xX1f6xX14xXebxX17xX3xX7xdd19xX3xXexX46xX17xX1xX3xX80xXcexX3xX86xX158xX3xX1xX35xX153xX4xX1xX3xXd7xX103xX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xXdexX17xX1xX3xXexX6exX31xX3xX4xX114xX6xX3xX28xXdxX1exX4cxX3xXd7xX184xX4xX3xXe9xX1f2xX17xX28xX3xX6xX17xX3xXexX46xX17xX1xe78cxX3xX86xX158xX3xX1xX35xX153xX4xX1xX3xXd7xX103xX4cxX3xX30xX103xX35xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX158xX17xX3xXbxX1xX1a0xX17xX28xX3xXexX1xX114xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX62xX6xX17xX3xXc7xX103xX17xX28xXd5xX3xXe4xXcxXcxX13axX3xX80xXcexX3xX4xX1exX4xX3xXd7xX35xXcexX17xX3xXexX1x11f1fxXd5xX3xX86xX158xX3xX1xX35xX153xX4xX1xX3xXd7xX103xX4cxX3xX30xX103xX35xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX158xX17xX3xXbxX1xX1a0xX17xX28xX3xXexX1xX114xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX1exX4xX3x12c6bxX12fxXd5xX3xX17xX28xXcexX17xX1xX3xX86xX1xX184xXdxX3xddd0xX62xXccxX124xX3xXexX46xX17xX1xX27exX3xX1xX22xXdxX3xX17xX28xX1xX31xX3xX4xX114xX6xX3xX309xX62xXccxX124xX3xXexX46xX17xX1xX3xXexX168xX3xX4xX1xX16cxX4xX3xX1xXdxX16xXbxX3xXd7xXd8xX17xX28xXd5xX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX31xX3xX30xX103xX35xX3xXd7xX103xX4cxX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX158xX17xX3xXbxX1xX1a0xX17xX28xX3xXexX1xX114xX75xX75xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xX0xXdxX4cxX28xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX53xX53xX4xX75xX30xX6xX35xXbxX1xX14xXexX1xX35xX75xX80xX17xX53xX25xX10xX7xX86xXexX35xXbxX53xX17xX10xX8dxX7xX53xX2xX51xX92xX93xX53xX95xX51xX25xX98xX2xX93xX92xX2xX2xX2xXexX2xXa1xXa1xX51xXa4xX2xX5xX4exX75xXa9xXbxX28xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xX41x115f1xXdxX3xX17xX22xXdxX3xX25xX14xX17xX28xX3xXd7x15839xX3xX6exX6xXd5xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xXcexX17xX1xX3xXbxX1xX1cexX17xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX28xXdxX6xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xXd7xX1e4xX3xX30xX1exX4cxX3xX7xX1exXexX3xX86xX31xX4xX1xX3xX30xX103xX17xXd5xX3xX17xX28xX1xXdxXf4xX4cxX3xXex146d5xX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1exX4xX3xX17xX1xXdxX16xX4cxX3xX80xX15cxX3xXd7xXfdx119d7xX4xX3xX28xXdxX6xX35xX75xX3xXe9xX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX17xX28xX1xX31xX3xX80xX1axX17xX3xX1xXcexX17xX1xX3xX4xXfexX3xX4xX1xX158xXd5xX3xX4xX1exX4xX3xXd7xX153xXdxX3xX30xXdxX2caxX14xX3xXd7xX1e4xX3xXexX1xX2caxX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX184xXexX3xX80xX6xXdxX3xXexX6exX1a0xX3xX5xX1e4xX17xX1xXd5xX3xX4xX1xX46xX3xXd7xX153xX35xXd5xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX1cexX17xX3xX7x13b12xX17xX3xX7xXcexX17xX28xX3xX4xX1xXdxX158xX17xX3xXd7x15754xX14xXd5xX3x15051xX3xXd7xX31xX17xX1xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xXexX6exX35xX17xX28xX3xXexee58xX17xX28xX3xX80xX6xXdxX3xX25xXdxX39xX17xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xX2faxX6xX14xX3xX30xX14xX168xXdxX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX6exX428xXexX3xX86xXdxX17xX1xX3xX17xX28xX1xXdxX16xX4cxX3xX62xXdexX3xXexX1xXfdxX3xXcxX46xX17xX1xX3xX114xX15xX3xX62xXe1xXdxX3xXe4xXdxX17xX1xX3xXe9xX1xXebxX14xX3xXd7xX1e4xX3xX4xX1xX46xX3xX6exX6xX3xX17xX1x12515xX17xX28xX3xX1xX153xX17xX3xX4xX1xX158xX3xX4xX114xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX28xXcexX15xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axXbxX75xX3xX62xXdexX3xXexX1xXfdxX3xXcxX46xX17xX1xX3xX114xX15xX3xX4xX1xX35xX3xX6ex11506xX17xX28xXd5xX3xX86xX31xX4xX1xX3xX30xX103xX17xX3xXexX168xX3xX4xX1xX16cxX4xX3xX4xX1xXfdxX6xX3xX86xX1xX35xX6xX3xX1x15765xX4xXd5xX3xX4xX1exX4xX3xX30xXcexXdxX3xXexX1axXbxX3xX86xX1xX1f2xX17xX28xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXd7xX22xX17xX28xX3xX25x14710xX17xX3xXd7xX158xX17xX3xX4xX1exX4xX3xX30xXcexXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX30xXdxX2caxX14xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXd7xXd8xX17xX28xX3xX4xX1xXdexX3xXexX6exX35xX17xX28xX3xX86xX1xX14xX17xX28xX3xXexX1axXbxX3xX86xX1xX1f2xX17xX28xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXd7xX22xX17xX28xX75xX3xXbfxX16xX3xXexX1xX184xX17xX28xX3xXebxX4cxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX86xX1xX1f2xX17xX28xX3xXd7xX103xX4cxX3xX30xX103xX35xX3xX5xXcexX4cxX3xX4xX1xX35xX3xX17xX28xXfdx100b4xXdxX3xXexX1xX10xX35xX3xX25xd7b0xXdxX3xX86xX1xX1f2xX17xX28xX3xX1xXdxX2caxX14xX3xX1xX158xXexX3xX4bdxX3xX17xX28xX1x11f51xX6xX3xX86xX31xX4xX1xX3xX30xX103xX17xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX14xX22xX4xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xX0xXdxX4cxX28xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX53xX53xX4xX75xX30xX6xX35xXbxX1xX14xXexX1xX35xX75xX80xX17xX53xX25xX10xX7xX86xXexX35xXbxX53xX17xX10xX8dxX7xX53xX2xX51xX92xX93xX53xX95xX51xX25xX98xX2xX93xX92xX2xX2xX2xXexX2xXa1xXa1xX51xXa4xX2xX5xX92xX75xXa9xXbxX28xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX35xX25xX15xXaxX12xXc7xX2caxX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xXexX168xX17xX28xX3xXexX1axXbxX3xXd7xX153xXexX3xX1xXdxX16xX14xX3xX1f6xX14xX103xXd5xX3xX62xXdexX3xXexX1xXfdxX3xXcxX46xX17xX1xX3xX114xX15xX3xX15xXf4xX14xX3xX4xX1cexX14xX3xX4xX1exX4xX3xXd7xXd8xX17xX28xX3xX4xX1xXdexX3xXexX6exX35xX17xX28xX3xX62xX6xX17xX3xXe9xX1xX46xX3xXd7xX153xX35xXd5xX3xX62xX6xX17xX3xXcxX168xX3xX4xX1xX16cxX4xX3xX80xXcexX3xX4xX1exX4xX3xXexXdxX2caxX14xX3xX30xX6xX17xX3xX6exXcexX3xX7xX35xX1exXexXd5xX3xX1xX35xXcexX17xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1xX16xX3xXexX1xX184xX17xX28xX3xX80xX4bxX17xX3xX86xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX15cxX4xX3xX80xX15cxX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1xX35xX3xX1xX444xXbxX3xX5xX4bdxXd5xX3xX86xX1xX35xX6xX3xX1xX59bxX4xXd5xX3xX30xXcexXdxX3xX30xX103xX17xXd5xX3xX7xX1exXexX3xXexX1xX23cxX4xX3xXexXdxX39xX17xX75xX3xXe9xX1exX4xX3xX30xXcexXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX30xXdxX2caxX14xX3xX12fxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX17xX28xX1xX31xX3xX80xX1axX17xX3xX1xXcexX17xX28xX3xX4xXfexX3xX4xX1xX158xX3xXd7xX103xX4cxX3xX30xX103xX35xX3xX17xX28x11a94xX17xX3xX28xX59bxX17xXd5xX3xXbxX1xX35xX17xX28xX3xXbxX1xX428xXd5xX3xXd7xX6xX3xX25xX153xX17xX28xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xXcexX17xX1xX3xXbxX1xX1cexX17xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX28xXdxX6xX75xX3xX62xX22xX3xXe9xX1xX46xX3xX1xX14xX15xX3xX1f6xX14xXebxX17xX3xX7xX23cxX3xXexX46xX17xX1xX3xX80xXcexX3xXe9xX1f2xX17xX28xX3xX6xX17xX3xXexX46xX17xX1xX3xX6exXcexX3xX7xX35xX1exXexX3xX5xX153xXdxX3xX86xX1xX14xX17xX28xX3xXexX1axXbxXd5xX3xX4xX1xX14xX2dxX17xX3xX30xX31xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xXfdxXfexX17xX28xX3xX1exX17xX3xX25xXdxX3xX4xX1xX14xX15xX2caxX17xX3xX4xX1xX35xX3xX1xX444xXbxX3xX5xX4bdxXd5xX3xXd7xX428xX17xX28xX3xX86xX31xX4xX1xX3xX30xX103xX17xX3xXd7xX158xX17xX3xX4xX1exX4xX3xXd7xX31xX6xX3xXd7xXdxX2caxX4cxX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX27exX3xXd7xXd8xX17xX28xX3xXexX1xX632xXdxX3xXexX4bxX17xX28xX3xX4xXfdxX632xX17xX28xX3xX86xXdxX2caxX4cxX3xXexX6exX6xXd5xX3xX28xXdxX1exX4cxX3xX7xX1exXexX3xX80xXdxX16xX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xX16cxX4xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX4xX114xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX7xX12fxXd5xX3xX17xX28xXcexX17xX1xXd5xX3xXd7xX31xX6xX3xXbxX1xXfdxXfexX17xX28xX3xX4xXe1xX17xX28xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX28xXdxX6xX3xX4xX14xX22xX4xX3xX25xXdxX39xX17xX3xXexX1axXbxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c1fxX14xXexX1xX35xX6exXaxX12xX13axX14x12a78xX17xX1xX3xXe9xX1xXdxX0xX53xXbxX12

Quỳnh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Phú Thọ khóa V

Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Phú Thọ khóa V
2019-09-24 12:48:22

PTĐT - Ngày 24-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự của 199 đại biểu đại diện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long