Cập nhật:  GMT+7
a54axbc6fxfbcdx10748x108dbxafc2xb319xb94excec7xX7xd6efxdd24x1212dx11618xb999x10aa8xX5x10d00xXaxd3abx11073xX1xXdxf33exee68xX3xXbxX1xXdxe928xX3xXbxX1xd773xX4xX3xc75exX20xX3xedb9xXdx12537xX3xXcxbc30xX3xdbafx10e72x11537xb7d3xX3xc8a2xc5b6x11482xX2fxX30xX0xfb8dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd98cx12964xfbd7xec7bxXaxX12xX0xXdxX1cxX30xX3xX7xe386xX4xX9xXaxX38xX38xX4xab73xcdfexX6xX48xXbxX1xX17xXexX1xX48xX5axX23xX2fxX38xX49xX10xX7xf6c9xXexX48xXbxX38xX2fxX10xd71fxX7xX38x10256xX2xX2x10edaxX38x10c4cx1181bxX49xX75xX75xX75xX2x10c8dxX81xX81xXexX2xeb46xX78xb1b6xX7axX81xX5xX2xX5ax11bc3xXbxX30xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX47xX17xX2bxXdxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xXexe6a6xXdxX3xX5xXdxb28axX17xX3xcd6dxXcxX53xa71cxX2fxX3xX1cxXdxa672xX2fxX3xedadx10b9dxXexX3xXcxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX2fxX30xXaxX3xXexd4f2xXdxX3xX53xXe2xXbxX3xX2dx11b88xX6xX3xbfc1xX1xX48xX2fxX30xef19xX3xXexX1xXbbxX2fxX1xX3xXbxX1xc0d3xX3xX32xXdxXc0xXexX3xXcxX53xab7axX5axX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xXedxXcxXcexXcxX3xd745xX3xXcxdc9dxX3xX2fxX30xXbbxX4axX3xX2x112b1xX38xX7axX3x10d1bxX16xX2fxX3xX2fxX30xXbbxX4axX3xX75xX7axX38xX7axXf2xX3xXcxX53xX17xX2fxX30xX3xXexe88dxX1cxX3xX32xcf40xX2fxX3xX1x125eexX6xX3xX23xXbbxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX1cxX121xX3xde6axa561xX3xX32xX14axX2fxX3xX1xX14exX6xXf2xX3xXcxX1x11f1exX3xXexX1xX6xX48xX3xX23xXbbxX3x100baxX17xX3xX5xe2fbxX4xX1xX3xXbxX1xXfcxXdxX3xX1xe501xXbxX3xX23xe3cdxXdxX3xX2dx11f3fxXdxX3xdaeexXdxXc6xX2fxX3xX1xXdxXc0xXbxX3xXbxX1xX20xX3xX2fxf51bxX3xX13xX20xX1cxX3xX7xXfcxX3xX7axX3xXexX1xXbbxX2fxX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX32xXdxXc0xXexX3xXcxX53xX105xX3xX130x10d02xX3xXexX2bxX3xX4xX1x129d3xX4xX3xXexX17xfdd3xX2fxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xXbxX1xX20xX4xX3xX23xX20xX3xX130xd481xX2fxX30xX3xX5bxXbbxX48xX3xX23xXbbxX3xX49xX17xX3xX6bxX1xcbc3xX4xX1xX3xX23xXcbxX3xX23xX18axXdxX3xXcexXcfxXexX3xXcxX2bxX3xXexXe2xXdxX3xXexX1xXbbxX2fxX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX32xXdxXc0xXexX3xXcxX53xX105xX3xX23xXbbxX3xX4xX1f2xX4xX3xX1xX17xX4axXc0xX2fxX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xXcxX1x11572xX4axXf2xX3xX2dxXe2xX3xX2dxXeaxX6xXf2xX3xXcexX48xX6xX2fxX3xX2dxX2exX2fxX30xXf2xX3xdaa3xXc6xX2fxX3xX191x108c9xXbxXf2xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX160xX34xX2fxXf2xX3xXcxX146xX2fxX3xX160xX34xX2fxX5axX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX32xX18axXdxX3xXbxX1xX33xX34xX2fxX30xX3xX4xX1xX146xX1cxX3xX130xb837xX1cxX3xX5bxX289xX48xX3xX6xX2fxX3xXexX48xXbbxX2fxXf2xX3xX4xX1xXcfxXexX3xX5xX33xX186xX2fxX30xXf2xX3xXexX1xX17xX3xX1x10850xXexX3xX130x10f67xX2fxX30xX3xX130xX289xX48xX3xX4xX1f2xX4xX3xXexX1cbxX2fxX30xX3xX5xX18axXbxX3xX2fxX1xX146xX2fxX3xX49xX146xX2fxXf2xX3xX4xX1xX33xX34xX2fxX30xX3xXexX53xX105xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX2fxX14axX1cxX3xX2fxX6xX4axX3xXexX24cxXbxX3xXexX53xX17xX2fxX30xX3xX23xXbbxX48xX3xX4xX1f2xX4xX3xX2fxX18exXdxX3xX49xX17xX2fxX30xX3xX4xX1xc653xX2fxX1xf13bxX3xX13xX1f2xX4xX3xX5bxXbbxXdxX3xX1xX1f2xXexX3xX4xX6xX3xX2fxX30xX186xXdxX3xXcexX289xX2fxX30xXf2xX3xX47xX1f2xX4xX3xX2dxX1e2xXf2xX3xcf0dxX17xXc6xX3xX1xX33xX34xX2fxX30xX3xXedxX1xX2aaxX3xXcxX1xbe08xce71xX3xX2dxX1f2xXexX3xd9adxX48xX6xX2fxX342xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xXexXbbxXdxX3xX5xXdxXc0xX17xX3xXc3xXcexXcbxX2fxX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX121xX3xXexX146xX1cxX3xX5xXdxX2fxX1xX3xX2fxX30xX17xX1e2xX2fxX3xX4xX18exXdxf950xXf2xX3xXc3xbbf2xX1xX1f2xX1cxX3xXbxX1xX1f2xX3xXcexXcbxX2fxX3x10605xd930xX17xX3xf2a5xX17xX3xX13xX34xX37axXf2xX3xXc3xX191xf68fxX3xX1xX18exXdxX3xXcexXcbxX2fxX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX121xX3xX191xXdxX2fxX1xX3xXexX1xXdxXc6xX2fxX30xX3xX23xXbbxX3xXexeea9xX6xX3xX7xX1f2xX2fxX30xX37axXf2xX3xXc3xXcexbc1cxX2fxX1xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX1xXdxX16xX2fxX3xXexX1x106f6xX2fxX30xX37axXf2xX3xXc3xX191xX399xX3xX1xX18exXdxX3xXcexXcbxX2fxX3xX178xX17xX3xX247xX16xX2fxX37axX342xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xXexX53xX17xX4axXc0xX2fxX3xXc3xXcxX1xX1cbxX17xX3xX13xX1xX30axX2fxX3xX161xX3xX348xXdxXc6xX1cxX37axXf2xX3xXc3xXcxX53xX17xX4axXcbxX2fxX3xXexX1xX17xX4axX16xXexX3xX23xXcbxX3xfb38xX17xX1f2xX2fxX3xXcxXdxXc6xX2fxX37axXf2xX3xXc3xcbe5xX1cxX3xX2fxX1a0xX6xX3xX5xXbbxX3xX2xX75xX37axXf2xX3xXc3x11b14xX1xXbbxX3xXexXdxXc6xX2fxX3xXexX53xXdxX37axX5axX5axX5axX5axX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX0xXdxX1cxX30xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX38xX38xX4xX5axX5bxX6xX48xXbxX1xX17xXexX1xX48xX5axX23xX2fxX38xX49xX10xX7xX6bxXexX48xXbxX38xX2fxX10xX72xX7xX38xX75xX2xX2xX78xX38xX7axX7bxX49xX75xX75xX75xX2xX81xX81xX81xXexX2xX86xX78xX88xX7axX81xX5xX75xX5axX8exXbxX30xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX5axX5axX5axX3xXexX1xX17xX3xX1xX2aaxXexX3xX130xX2aexX2fxX30xX3xX130xX289xX48xX3xX2fxX1xX146xX2fxX3xX49xX146xX2fxX3xXexX18axXdxX3xX53xXe2xXbxX3x1239fxX10xX1cxX3xXbxX1xXdxX1cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xXcxX17xX1cbxX2fxX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX130xX33xX186xX4xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX1c6xX4xX3xX2fxX1x1208bxX1cxX3xX30xXdxX1f2xX48xX3xX49xX20xX4xX3xXexX53xX17xX4axXcbxX2fxX3xXexX1xXfcxX2fxX30xX3xX4axXc6xX17xX3xX2fxX33xX18axX4xXf2xX3xX130xXe2xX48xX3xX5x1090dxX3xXc3xX17xXfcxX2fxX30xX3xX2fxX33xX18axX4xX3xX2fxX1xX18axX3xX2fxX30xX17xX1e2xX2fxX37axXf2xX3xX5bxXdxX16xXexX3xX34xX2fxX3xX4xX1f2xX4xX3xX23xX17xX6xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX130xX1bfxX3xX4xX14exX3xX4xX2aexX2fxX30xX3xX49x125fexX2fxX30xX3xX2fxX33xX18axX4xX5axX3xX47xXc6xX2fxX3xX4xXe2xX2fxX1xX3xX130xX14exXf2xX3xX30xX14exXbxX3xXbxX1xX1cbxX2fxX3xXexXe2xX48xX3xX2fxXc6xX2fxX3xX6bxX1xX2aexX2fxX30xX3xX6bxX1xX30axX3xX23xX17xXdxX3xXexX33xX34xXdxXf2xX3xXbxX1xXcfxX2fxX3xX6bxX1xX161xXdxX3xX1xX33xX18axX2fxX30xX3xX23xXcbxX3xX2fxX30xXbbxX4axX3xX5xX399xX3xX5xX18axX2fxX3xX4xX230xX6xX3xX49xX146xX2fxX3xXexX18exX4xXf2xX3xX4xX230xX2fxX30xX3xX4xXfcxXf2xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xXexX53xXdxX16exX2fxX3xX6bxX1xXfcxXdxX3xX130xXe2xXdxX3xX130xX48xXbbxX2fxX3xX6bxX16xXexX3xXexX48xXbbxX2fxX3xX49xX146xX2fxX3xX23xXbbxX3xX1xX33xX18axX2fxX30xX3xXexX18axXdxX3xX4e9xX146xX4axX3xX49xX581xX2fxX30xX3xX2fxXcbxX2fxX3xX23xX14axX2fxX3xX1xX14exX6xX3xX130xX24cxX1cxX3xX130xXbbxX3xX5bxX289xX2fxX3xX7xX3d6xX4xX5axX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffecxX17xXexX1xX48xX53xXaxX12xXcxX1xX17xb4acxX4axX3xXcxX53xX6xX2fxX30xX0xX38xXbxX12

Thùy Trang

Các tin đã đưa

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8
2021-04-19 12:24:19

PTĐT - Sáng 19-4, tại Trường THCS Văn Lang (thành phố Việt Trì), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Linh thiêng Đền Hùng

Linh thiêng Đền Hùng
2021-04-19 08:05:55

PTĐT - Không gian tĩnh lặng, hương trầm bảng lảng, các ngôi Đền cổ kính càng trở nên uy nghi, tôn nghiêm chất chứa linh khí đất trời, công đức tổ tiên từ ngàn năm trước. Để...

Khơi dậy văn hóa đọc

Khơi dậy văn hóa đọc
2021-04-11 07:28:17

PTĐT - Sách là kho tàng tri thức, sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng trong đời sống giúp con người giao lưu với thế giới bên ngoài...

Chí Đám xây dựng đời sống văn hóa

Chí Đám xây dựng đời sống văn hóa
2021-04-09 09:26:39

PTĐT - Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng luôn quan tâm, tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long