Cập nhật:  GMT+7
b12cxbc02xd9fbxbcefx1023exc05cxe66ax12a6ex1153exX7xb41ex12dc4xc71cxc2f5xc30bx109d3xX5xdcdexXaxc39cx123afxX1xX6xXdxX3x122c0xf030xX4xX3xXexbfa5xXdxdfddxddf7xX3xX5x12a34xX18xX3xc2dcxea41xXbxX3xX26x1310exX3xXexX1dx120c1xd524xe76axX20xX3xXexX1x10c21xX20xdeacxX3x1290axX1x101e7xXexX3x129b4xe75dxX20xX0xedcaxX1xX2xX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX1dxX38xXdxX20x11e9axc4e8xXbxd58exX3xX6xX2fxXexcc04xXaxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexf6e5xX12xX0xXdxX18xX38xX3xX6xX5xXexX9xXax1015cxb952xXexX3xX7xX36xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xXexX1dxee85xX20xX38xX3xX26xf51fxX30xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18x128f8xX3xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX5bxX43xX43xX18xX10xX6cxXdxX6xX9dxX26xX6xX63xXbxX1xX2fxXexX1xX63xX9dx12aadxX20xX43xX6cxX6xXexX6xXdxX18xX6xX38xX10xX7xX43xX5cxc869xX2x1296dxXccx12c1exX43xX63xX1dxXdxX38xXdxX20xX6xX5xX43xXdxX18xX6xX38xX10xX7xc4cexXe1x1284bxXe3xXcexXd0xe633xX2xX9dx10912xXbxX10xX38xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxe7ccxX5xX63xX6xXexX5bxX3xX5xX10xXf7xXexcc0dxX3xf61fxXdxX6cxXexX1xX5bxX3xXcexXccxXccxXbxX5exX102xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX5bxX3xX5cxX5cxXd0xXbxX5exX102xXaxX12xX0xX43xXexX6cxX12xX0xX43xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX6cxX12xX78xX79xXexX3xX7xX36xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xXexX1dxX88xX20xX38xX3xX26xX8dxX30xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX9dxX0xX43xXexX6cxX12xX0xX43xXexX1dxX12xX0xX43xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe22xX10xX6xX6cxXaxX12xX3axX38xX8dxX30xX3xX5cxXe1xX43xXd0x129d3xX3xXexX19xXdxX3xX3fxX40xX63xX3xXexX8dxX20xX38xX3x12344xbe89xX20xX3xX1xf874xX6xX3xX4xf309xX4xX3xX6cxeebcxX20xX3xXexX79xX4xX3xX195xXdx11214xXexX3xX3axX6xX18xX3x11374xXexX1xX8dxX20xX1xX3xXbxX1xX36xX3xXcxX1xX19exXdxX3xX3axX38xX2fxX30xX2bxX20xX186xX3xXexb8b8xX20xX1xX3xXcxX1xX19exXdxX3xX3axX38xX2fxX30xX2bxX20x100a2xX3xbecfxX23xX3xX6cxXdx113e9xX20xX3xX1dxX6xX3xX5xX1e1xX3xdeabxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xXexX1dxX2fxX30xX31xX20xX3xXexX1xX36xX20xX38xX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xb27bxX1a2xX30xX3xX5xX8dxX3xX18xX79xXexX3xXexX1dxX63xX20xX38xX3xX20xX1xd64bxX20xX38xX3xX1xX63xX19xXexX3xX1dcxX79xX20xX38xX3xX1xX88xe01exX20xX38xX3xXexX252xXdxX3xX1eaxea86xX3xX20xXdxX1abxX18xX3xXe3xXccxX3xX20xX196xX18xX3xe433xX2fxX6xX20xX3xX1xX1abxX3xX20xX38xX63xX19xXdxX3xX38xXdxX6xX63xX3xX195xXdxX1abxXexX3xX3axX6xX18xc739xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX3xXbdxX8dxX3x11756xX2xX3xX20xX196xX18xX3xX3axX38xX8dxX30xX3xX269xX2fxX36xX4xX3xXexffe4xX3xXexX1xXdxX2a3xX2fxX3xX20xX1xXdxX3xX2xX43xbf14xX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xXexX1dxX88xX20xX38xX3xX26xX8dxX30xX3xXbdxX8dxX3xX38xXdxX252xXdxX3xXexX1xXdxX1abxX2fxX3xX1dcxX2a3xX20xX3xX1eaxX1xX19exX4xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX269xX2fxX6xX20xX3xX26xX79xX3xX7xX88xX2fxX3xXexX3cxXbxX3xX38xbf32xX20xX3xX2xXd0xXccxX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xXexX1xX10xX63xX3xXbxX1xX63xX20xX38xX3xX4xX19exX4xX1xX3xe7c6xX6cxX63xX284xX13xXdxX18xX10xX1eaxX63xX18xXdxX3xXbdxX8dxX3xX18xX79xXexX3xXbdxX8dxXdxX3xX5xX63xX19xXdxX3xX1eaxX1xX19exX4xX3xX1dcxX88xc5d3xX4xX3xX7x11e38xX3xX6cx1129axX20xX38xX3xXexX1dxX63xX20xX38xX3x107fdxX1e1xX3xX1xX79xXdxX3xX26x12965xX3xX38xX19exXdxX3xX177xXdxX20xX6xX3xX78xX6xXexX7xX2fxX1dxXdxX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xX3axX1xX242xX20xX38xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX20xX8dxX30xX3xX4xX19axX3xXexd2a4xX3xXexX1xX2a3xX3xX1eaxX25bxX3x12178xX195x10c75xX3adxX186xX3xX1dcxX88xX34cxX4xX3xX5xX8dxX18xX3xXexX3a2xX3xX20xX1xX242xX20xX38xX3xX18xX40xX20xX1xX3xX38xe36dxX3xX5xXdxX1e1xX2fxX3xXbdxX8dxX3xX269xX2fx1198dxX20xX3xX5xX2bxX20xX3xX1dcxX19axX3xX20xX1xX242xX20xX38xX3xX18xXdxX2a3xX20xX38xX3xX5xX353xX6xX3xX1xX63xb1b7xX4xX3xX38xX3d5xX18xX9dxX3xX78xX3c9xXdxX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX18xX3d5xXexX3xXexX3a2xX3xX18xX79xXexX3xX1dcxX2a3xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX196xX18xX3xX18xX252xXdxX3xX1xX63xX8dxX20xX3xXexX1xXdxX1abxX20xX3xX5exX63xX20xX38xX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX269xX2fxX6xX20xX3xX20xXdxX1abxX18xX3xb24fxX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX13xXdxX18xX10xX1eaxX63xX18xXdxX3xX4xX19axX3xXexX1xX1fxX3xX5exX2fxX6xX3xX1dcxX2fx10677xXdxX3xX1dcxX88xX34cxX4xX3xXexX8dxX3xX18xX6xX186xX3xX26xX1abxX20xX1xX3xXexX3cxXexX186xX3xX1eaxX1x11e8fxX3xX2fxX2a3xX186xX3xX26xX40xX63xX3xXbdxX1abxX3xX20xX38xX88xdf6bxXdxX3xX38xXdxX8dxX3xXbdxX8dxX3xXexX1dxfb5cxX3xX20xX1x10136xX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xebb5xX3fxX27xXbxX3xX26xX2bxeaa6xX3xX5xX8dxX3xX18xX79xXexX3xXbxX1xX30axX20xX3xX4xX2fxX79xX4xX3xX7xX36xX20xX38xX3xX1xX8dxX20xX38xX3xX20xX38xX8dxX30xX3xX458xX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX9dxX3xX3fxX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX3xXbxX1xX40xX20xX3xX19exX20xX1xX3xXbxX1xX63xX20xX38xX3xXexX353xX4xX3xXexX1dxX2fxX30xX31xX20xX3xXexX1xX36xX20xX38xX3xX458xX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX186xX3xX20xX1xX242xX20xX38xX3xX1eaxX1xX19exXexX3xXbdxe9fbxX20xX38xX3xX4xb3b4xX6xX3xX20xX38xX88xX4abxXdxX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX9dxX3xX3fxX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX4xX1xd79bxX6xX3xX1dcx10c70xX20xX38xX3xX20xX1xX242xX20xX38xX3xX1dcxX3f1xX4xX3xXexX1dxX88xX20xX38xX3xXbdxX196xX20xX3xX1xX19axX6xX3xXbdxf5bbxX20xX38xX3xXbdxX8dxX3xX269xX2fxX6xX3xX20xX1xXdxX31xX2fxX3xXexX1xX2a3xX3xX1eaxX25bxX3xX1dcxX23xX3xXbxX1xX19exXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXexX1xX8dxX20xX1xX3xX20xX1xXdxX31xX2fxX3xX6cxX19xX20xX38xX3xXexX1xX570xX4xX3xXbxX1xX63xX20xX38xX3xXbxX1xX27xX186xX3xX1dcxX6xX3xX6cxX19xX20xX38xX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xX22fx1288dxX20xX38xX3xX1dcxX40xX63xX3xX20xX38xX88xX4abxXdxX3xX6cxX1a2xX20xX3xXcxX1xX19exXdxX3xX3axX38xX2fxX30xX2bxX20xX3xX1dcxX23xX3xX1dcxX2a3xX20xX3xX1dcxX1fxX3xXexX3cxX20xX3xX18x102c1xXexX3xX4xX1xXdxX2bxX18xX3xX20xX38xX88x10851xX20xX38xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX9dxX3xX22fxXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX27xXexX3xX6cxX2fxX3xX1eaxX1xX19exX4xX1xX3xX458xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX5xX30axX20xX3xX20xX8dxX30xX3xX4xX1xX49bxX20xX1xX3xX5xX8dxX3xX4xX19exX4xX3xX1xX63xX19xXexX3xX1dcxX79xX20xX38xX3xXexX1dxX40xXdxX3xX20xX38xX1xXdxX1abxX18xX3xXex12cc0xX18xX3xX1xXdxX1fxX2fxX3xX20xX1xX242xX20xX38xX3xX20xX365xXexX3xXbdxX196xX20xX3xX1xX19axX6xX3xX1dcxX3f1xX4xX3xXexX1dxX88xX20xX38xX3xX4xX554xX6xX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX3xX20xX1xX88xX3xX18xX3f1xX4xX3xXexX1xX350xX3xXexX1dxX6xX20xX38xX3xXbxX1xX353xX4xX3xX13xXdxX18xX63xX20xX63xX186xX3x1024cxX2fxX1eaxX6xXexX6xX102xX3xXexX1xX574xX4xX3xX1xX8dxX20xX1xX3xX20xX38xX1xX1abxX3xXexX1xX2fxX3cxXexX3xX38xX3d5xXbxX3xX1dcx11e0axX3xX4xX1xe5d3xXdxX3xX26x12e64xX20xX38xX3xX38xXdxX3d5xX30xX3xX1b2xX63xX1dxXdxX38xX6xX18xXdxX1daxX102xX3xX1dcxX88xX34cxX4xX3xX4xX19exX4xX3xX20xX38xX1xX1abxX3xX20xX1xX1a2xX20xX3xX177xX79xXdxX3xX3fxX27xXbxX3xX26xX2bxX3xb249xX6xX4xX1xXdxX10xXdxX3xX38xXdxX252xXdxX3xXexX1xXdxX1abxX2fxX3xXbdxX8dxX3xX1xX88xX252xX20xX38xX3xX6cxce60xX20xX3xX4xX19exX4xX1xX3xX5xX8dxX18xX3xX26xX27xXbxX3xX26xX2bxX3xX3axX1xX3cxXexX3xX3fxX40xX20xX9dxX9dxX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX1dcxX88xX34cxX4xX3xXexX480xX3xX4xX1xX570xX4xX3xX1dcxX2a3xX20xX3xX1xX2a3xXexX3xX20xX38xX8dxX30xX3xXcexXccxX43xX2b1xX43xX5cxXccxX2xXcexX9dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX63xX6cxX30xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xXcxXcxX3abxX195xX3axX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi sáng tác sologan kỷ niệm 40 năm VN-Australia

Thi sáng tác sologan kỷ niệm 40 năm VN-Australia
2013-05-23 07:15:00

Ngày 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc-VAS và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Australia Thành phố Hồ Chí Minh...

Thi mỹ thuật dành cho học sinh Việt Nam-Australia

Thi mỹ thuật dành cho học sinh Việt Nam-Australia
2013-05-21 10:27:00

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam-Australia, ngày 20/5, tại trường Trung học Việt-Úc, thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Australia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long