Cập nhật:  GMT+7
d045xdb1bxf914xdc08x12157xdf75x10583x14987x13457xX7xd337x14cddxe635xe20exe224x128ecxX5xfbf7xXaxe2b5x148cdx11d3bx14091xX14xX3xXexd7d1xfd10xX1xX3xfdc4x13b6exX3xX1dx11efdxXexX3x1034cx13fdaxf43dxX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1x12b3axXdxX3xX1xe4ecxXbxX3xX4x147a6xX1axfdc5xX3xXex11222xX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xdde8xeb1dx10f49xX1axX3xe401xe782xX48xX2xe652xX48xX49xX48x14b37xX3x149c6xff37xXdxX3xd162xd168xX3x142c8xX21xX3xX1xX44xX45xX4xX1xX3xX52x11438xX3xd194xde4bxX25xX3xXex10d9ex148ecxX3xX13xX6xX1axX3xf370xX25x10676xX1axX3xX5xX1exX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX1xX25xX3x11f40xX36xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdx1312dxXbxX3xXexX19xX1axX1xX0x10ce3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44x115fexX26xXaxX12xX0xXdx141d9xX38xX3xX7xdebexX4xX9xXaxX92xX92xX4x14811xe1f5xX6xX44xXbxX1xX25xXexX1xX44xXb4xX52xX1axX92xXa3xX10xX7xX1dxXexX44xXbxX92xX1axX10x11538xX7xX92xX48xX2x14886xe3e7xX92xX2xX2xX2xXa3x14764xX2xX49xX2xXd1xX49xX49xXexX2x1366fxff79xXe1xX49xXe2xX5xX2xXb4x1282bxXbxX38xXaxX3xX92xX12xX65xX45xXdxX3xXa3xXdxX8axX1axX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1xX6bxX3xX56xX57xX3xX59xX21xX3xX1xX44xX45xX4xX1xX3xX52xX63xX3xX65xX66xX25xX3xXexX6axX6bxX3xX13xX6xX1axX3xX71xX25xX73xX1axX3xX5xX1exX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX1xX25xX3xX4xX36xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX1dxX21xXexX3xX71xX25xX26xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xX4xX36xX1axX38xX3xXexX3bxX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX43xX44xX45xX1axX3xX48xX49xX48xX2xX4cxX48xX49xX48xX50xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xXa3xXaxX12xX13xX73xX44xX3xX1xXdxfef6xXa9xX3xX15x1494dxX3xX1xd86bxXdxX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xf1bdxX6xX3xX1dxX1exX3xX1dxX21xXexX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xXex12590xX3xX4xX1xf6b4xX4xX3xXexX1x12b89xX4xX3xX1xXdxX8axX1axX3xX4xX1x13da8xX1axX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX14xX6bxX3xX13xX14x12165xXcxX6bxX3xX13xX14xXcx14823xX3xXexXadx15027xX1axX3xX43x11300xX6xX3xXb5xX63xX1axX3xXexX19xX1axX1xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX43xX44xX45xX1axX3xX48xX49xX48xX2xX4cxX48xX49xX48xX50xX3xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX3xX59xX21xX3xX1xX44xX45xX4xX1xX3xX52xX63xX3xX65xX66xX25xX3xXexX6axX6bxX3xX13xX6xX1axX3xX71xX25xX73xX1axX3xX5xX1exX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX1xX25xX3xX81xX36xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX3xXexX19xX1axX1xXb4xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xXa3xX26xXaxX12x12500xX1c4xX3xXexX1xX73xX44xX3xX71xX25xX26xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xX38xXdxf564xX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1xX6bxX3xX56xX57xX3xX59xX21xX3xX1xX44xX45xX4xX1xX3xX52xX63xX3xX65xX66xX25xX3xXexX6axX6bxX3xX38xXdxX27exX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xX63xX3xX13xX6xX1axX3xX71xX25xX73xX1axX3xX5xX1exX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX1xX25xX3xX81xX36xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX3xXexX19xX1axX1xX3xX4x1178dxX3xXd1xX3xX4xX1xX6ax104ecxX1axX38xX6bxX3xX2xX48xX3xX43xXdx10683xX25xX3xXexX1xX10xX44xX3xX43xX2dbxX3xX38xXdxX6xXdxX3xX43xX44xX45xX1axX3xX48xX49xX48xX2xX4cxX48xX49xX48xX50xX6bxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX2e2xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX7x13e28xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xX4xX36xX1axX38xX3xXexX3bxX4xX3xXexX25xX26xX1eaxX1axX3xXexXadxX25xX26xX2ecxX1axX6bxX3xXbxX1xX1bbxX3xXb5xXdxX21xX1axX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX25x12100xXexX3xX52xX2ecxX3xX13xX14xX15xX14xX6bxX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xX52xXdxX8axX4xX3xXexXadxX6xX44xX3xX43xX1bbxXdxX6bxX3xX4xX25xX1axX38xX3xX4x138a6xXbxX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xXexXdxX1axX3xXa3xX44xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX6bxX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xX4xX36xX1axX38xX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexXadxX6xX6bxX3xX1dxXdxX18fxXa9xX3xXexXadxX6xX3xX52xXdxX8axX4xX3xX4xX1xX378xXbxX3xX1xX63xX1axX1xX3xX4xX3bxX4xX3xX24xX25xX26xX3xX43xX1eexX1axX1xX3xX4xd2cdxX6xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX25xX351xXexX3xX52xX2ecxX3xX13xX14xX15xX14xX6bxX3xX13xX14xX1dfxXcxX6bxX3xX13xX14xXcxX1e6xX3xX52xX63xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xf4a7x1487exXexX3xX1dxX1xX10xX1axX3xXexX1xX6axX57xX1axX38xX3xX43xX2exXdxX3xX52xX53xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXa3xX44xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX3xX4xX66xX1axX3xX4xX2dbxX3xX406xX3bxX4xX3xX1axX1xX351xX1axX3xX52xX2ecxX3xX52xXdxX8axX4xX3xX4xX1xX378xXbxX3xX1xX63xX1axX1xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX25xX351xXexX3xX13xX14xX15xX14xX6bxX3xX13xX14xX1dfxXcxX6bxX3xX13xX14xXcxX1e6xX3xXexX19fxX3xXbxX1xX1cexX6xX3xX4xX2e2xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX13xX14xX15xX14xXb4xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xXa3xX26xXaxX12xX71xX25xX26xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xX38xXdxX27exX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX3xX59xX21xX3xX1xX44xX45xX4xX1xX3xX52xX63xX3xX65xX66xX25xX3xXexX6axX6bxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xX53xXdxX3xX13xX6xX1axX3xX71xX25xX73xX1axX3xX5xX1exX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX1xX25xX3xX4xX36xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX3xXexX19xX1axX1xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX43xX44xX45xX1axX3xX48xX49xX48xX2xX4cxX48xX49xX48xX50xX3xX5xX63xX3xX4xX2e2xX3xX7xX57xX3xX43xX18fxX3xX4xX3bxX4xX3xX1axX38xX63xX1axX1xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX32xXbxX3xX4xX1xd0d0xXexX3xX4xX1xX319xX3xX52xX53xXdxX3xX1axX1xX6xX25xX3xX1xX2e2xX1axX3xX1axX27exX6xX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xXexX1bbxX3xX4xX1xX1bfxX4xX3xXexX1xX1c4xX4xX3xX1xXdxX8axX1axX3xX4xX1xX1cexX1axX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX14xX6bxX3xX13xX14xX1dfxXcxX6bxX3xX13xX14xXcxX1e6xX3xXexXadxX1eaxX1axX3xX43xX1eexX6xX3xXb5xX63xX1axX3xXexX19xX1axX1xX6bxX3xX38xX2dbxXbxX3xXbxX1xX66xX1axX3xX1ax10dd5xX1axX38xX3xX4xX6xX44xX3xXex1099fxX3xX5xX8axX3xX1axX38xX6axfe84xXdxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX38xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX45xXdxX3xX1dxX1xX2exXdxX3xXa3xX44xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxX8axXbxX6bxX3xX1xX6axX53xX1axX38xX3xXexX53xXdxX3xXa9x131b3xX4xX3xXexXdxX1eaxX25xX3xXd8xX50x12d93xX3xX1axX38xX6axX5b3xXdxX3xX5xX6xX44xX3xX43xX196xX1axX38xX3xXexXadxX44xX1axX38xX3xX43xX196xX3xXexX25xX1bbxXdxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX38xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX52xX63xX44xX3xX1axdda2xXa9xX3xX48xX49xX48xX50xX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX66xX1axX3xX1e6xX38xX1xX1eexX3xX24xX25xX26xX21xXexX3xX7xX2exX3xX48xXd2xX4cxX1e6xX71xX92xXcx11b8axX3xX1axX38xX63xX26xX3xX48xXd1xX92xX50xX92xX48xX49xX2xXd2xX3xX52xX2ecxX3xX4xX73xXdxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX4xX1xX1cexX1axX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX14xXb4xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10da4xX25xXexX1xX44xXadxXaxX12xX59xXdxXa9xX3xf34dxX1xX6axX32xX1axX38xX0xX92xXbxX12

Kim Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Đồng hành cùng công nhân trong mùa dịch

Đồng hành cùng công nhân trong mùa dịch
2021-09-23 07:54:00

baophutho.vn Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát bốn lần, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp...

Chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp
2021-09-22 08:44:00

baophutho.vn Để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long