Cập nhật:  GMT+7
1081x49f2x116bx2a1exa088x77cdx3f58x4a4exb5b3xX7xa251xd05ax7743x37e8x9f50x56ecxX5x2fb3xXax319exaccax91bdx9d7fxX3x211dxX6xb893xca22xX3xX15xXdx9af6xX17xX3x18bcxc4eaxX4xX3xX1x368bxX17xcbbexX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3x9cc4x9c58xX15xX3x6dabx7a06xX3xX7xd642xX17xX28xX3xXex8a62x9136xXdxX3xXexX3dx6ef0xX3xX3dx3712xXexX0x48c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xd71axXaxX12x536cxX38xX4xX3xXex9268xX17xX1xX3x1210xX1x9d51xX3xX34xcf9exX4xX3xX21xX22xX4xX3xba7axX3xXcxX3dxX69xX17xX28xX3xX21x367dxX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3xX30xX31xX15xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX5x6607xX17xX1xX1axX3xX3dxXdxX31xX17xX28xX3x7144xX6xX15xX3xX21xX7cxX3xX34xc38axX17xX3xX17xX22xX17xX28xX3xX17xa15bxX17xX28xX1axX3xX17xX1xXdx1941xXexX3xX30xX7cxX3xc2c5xX6xX17xX3xX17xX28xX35xX19xX3xX4xX6x569ax27fcxX0xX49xXbxX12xXcxXcx4465xXcxXcx8f0fxX3xXcxa063xX3xX4xX1xXc8xX3xXbdxXdx4c4bxXexX1axX3xXexX1xX3exXdxX3xXexXdxXdexXexX3xX17xX28xX35xX19xX3xX2x66f4xX49xX2xc9abxX3xXexX93xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX63xX17xX1xX3xX21xX22xX4xX3xX21xX7cxX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3xX28xXdxXafxX3xX17xX1x9336xX1axX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xXex29acxXdxX3xX34xX35xX3xX30xX31xX15xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX5xX93xX17xX1xXc9xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX5exX38xX4xX3xXexX63xX17xX1xX3xX67xX1xX69xX3xX34xX6cxX4xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXafxX6xX3xX73xX3xXcxX1x46c3xX6xX3xXcxX1xXdxX31xX17xX3xX13xX69xXdexX3xX34xX35xX3x21bdxX35xX3xX9ex4197xX17xX28xX3xX30xXdexX17xX3xX21xcb16xX17xX1xX3xXcxX1xX69xc63cxX17xX3xX15xd643xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX30x1ad8xXdxX1axX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3xX30xX31xX15xX3xX4xXafxX3xX15x1763xX6xX3xX3dxX35xXc8xX3xX34xX35xX3xX5bxX14xX17xX28xX3xX34xX35xXdxX3xX17x2f87xXdxX1axX3xX28xXdxXafxX3xX17axX14xX17xX28xX3xX21xX22xX4xX3xX4x2390xXbxX3xXf5xX3xX73xX3x2ce6xXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xXd0xX1xX69xX3xX34xX6cxX4xX3xXcxX192xX19xX3xX9exX28xX69xX19xX31xX17xX3xX4x287bxX17xX28xX3xX5bxX69xX19xX3xXexX3dxX187xX3xX67xXdx6933xX69xX3xXexX1xX3exXdxX3xXexXdxXdexXexX3xXexX1b2xX1c6xX17xX28xX3xXexX6cxX1axX3xX17xX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX3dxXc8xX17xX28xX3xX17xX28xX35xX19xX3xX34xX35xXc8xX3xX67xX1xXc8x5a45xX17xX28xX3xXf5x1857xX3xX73xX3xX1dfxXf2xXc8xX5exXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xXcxX1xX3exXdxX3xXexXdxXdexXexX3xX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXexX93xXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX63xX17xX1xX3xX9exX6xX15xX3xX21xX7cxX3xX4xXafxX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3xX17xX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xX19bxX17xX3xX30x7015xX17xX1xX3xX43xX3xX15x53dfxX4xX3xX1dfxX2xX3xX73xX3xX1dfxd495xXc8xX5exX1axX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xXexX126xXdxX3xX34xX35xX3xX30xX31xX15xX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX5bxX14xX17xX28xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX28xXdxX17xd107xXf5xXbx21e4xX3xX6xX69xXexXc8xXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX15xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXc8xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX15xXdxX10xX17xX3xXbdxX6xX4xX3xX1xX69xX17xX28xX3xX17xX6xX17xX28xX1axX3xX5bxX10xX15xX3xX34xX6xX3xX7xX6xX17xX28xX3xXexX3dxXc8xXdxX3xXexX3dxXc8xX3xX3dxX10xXexX3xX1xXdxX17xX1xX3xXf2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX49xX49xX4xXc9xXbdxX6xXc8xXbxX1xX69xXexX1xXc8xXc9xX34xX17xX49xX5bxX10xX7xX67xXexXc8xXbxX49xX69xXbxX5xXc8xX6xX5bxX10xX5bxX49xXbxX1xX6xX15xXexX1xX6xX17xX1xX49xXf5xXf2xX2x6b0ex548exX2xXf5xX3aexX2xXf2xX49xXexX1xXc8xXdxXexXdxX10xXexX2xa00exXf5xX3aexX2xX3aexbe14xad13x890exa72cxXc9x1bd3xXbxX28x4accxbfffxXdxX5bxXexX1xX9xX2cbxX3bexXf2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX15xXdxX1exX17xX3xXbdxX22xX4xX3xX1xX26xX17xX28xX3xX17xX22xX17xX28xX1axX3xX30xX31xX15xX3xX34xX35xX3xX7xX38xX17xX28xX3xXexX3dxX3exXdxX3xXexX3dxX43xX3xX3dxX46xXexX3xX1xX187xX17xX1xX3xXf2xXaxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5bxX12x2874x6017xX17xX1xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX1x1840xX6x4e54xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3dxX12xX0xX49xXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xXbxX12xc237xX6cxX3xXbdxX38xXc8xX3xXexX1xX3exXdxX3xXexXdxXdexXexX3xX4xX38xX4xX3xX34x608exX17xX28xX3xXexX3dxX31xX17xX3xX4xX253xX3xX17xX1b2x294cxX4xX3xX17xX28xX35xX19xX3xX34xX35xX3xX30xX31xX15xX3xX2xXf2xX49xX2xXf5xX31exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xc52fxX1x2b92xX6xX3xXcxX192xX19xX3xX21xX22xX4xX3xX21xX7cxX31exX0xX49xXbxX12xX9exX1xXdxX1exX69xX3xX15xX192xX19xX1axX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xXexX3dxX1b2xX6xX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xX28xXdxX253xX15xX3xX15xX192xX19xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX17xX1xX11cxXc9xX3xX17axX31xX15xX3xX34xX35xX3xX7xX38xX17xX28xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX3dxX46xXexXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX2xX1dfxX3xX73xX3xX2x65dbxXc8xX5exX1axX3xX4xXafxX3xX17xX1c6xXdxX3xX5bxX1b2xX475xXdxX3xX2xX1dfxXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xXf5xX3xX73xX3xXf5xX3adxXc8xX5exX1axX3xX4xXafxX3xX17xX1c6xXdxX3xXexX3dxX31xX17xX3xXf5xX528xXc8xX5exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX49fxX1xX4a1xX6xX3xX17axX14xX17xX28xX3xX21xX22xX4xX3xX21xX7cxX31exX0xX49xXbxX12xX9exX1xXdxX1exX69xX3xX15xX192xX19xX1axX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xXexX3dxX1b2xX6xX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xX28xXdxX253xX15xX3xX15xX192xX19xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX30xX14xX17xX28xX3xXbdxX22xX4xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3x3e8dxX3xX1dfxXc9xX3xX17axX31xX15xX3xX34xX35xX3xX7xX38xX17xX28xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX3dxX46xXexXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX2xX2cbxX3xX73xX3xX2xX258xXc8xX5exX1axX3xX34xX467xX17xX28xX3xX17x1e46xXdxX3xX4xXafxX3xX17xX1c6xXdxX3xX5bxX1b2xX475xXdxX3xX2xX2cbxX3xXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xX2xX3xX73xX3xXf5xX2cbxXc8xX5exXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xXafxX6xX3xX73xX3xXcxX1xX16axX6xX3xXcxX1xXdxX31xX17xX3xX13xX69xXdexX31exX0xX49xXbxX12xX9exX1xXdxX1exX69xX3xX15xX192xX19xX1axX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xXbdxX22xX4xX3xX30xXdexX17xX3xXexX192xX19xX3xXbdxX22xX4xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3xX73xX3xX1dfxXc9xX3xXcxX3dxX3exXdxX3xX5xX93xX17xX1xXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX2xX528xX3xX73xX3xX2xX3bexXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xX1dfxX3xX73xX3xXf5xX528xX3xX30xX7cxX1axX3xXbxX1xX4a1xX6xX3xX9exX6xX15xX3xX4xXafxX3xX17xX1c6xXdxX3xXexX3dxX31xX17xX3xXf5xX528xXc8xX5exXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX17axX35xX3xX9exX17exX17xX28xX3xX30xXdexX17xX3xX21xX187xX17xX1xX3xXcxX1xX69xX18exX17xX31exX0xX49xXbxX12x5035xX192xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX30xX19bxXdxX1axX3xX30xX31xX15xX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX3dxX35xXc8xX3xX34xX35xX3xX5bxX14xX17xX28xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX30xX14xX17xX28xX3xXbdxX22xX4xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3xX5e6xX3xX1dfxXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xXf5xX3xX73xX3xXf5xX3adxXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5x14e2xX3xX73xX3xX1dfxX2xXc8xX5exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xXcxX192xX19xX3xX9exX28xX69xX19xX31xX17xX31exX0xX49xXbxX12xX762xX192xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX30xX19bxXdxX1axX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xXexX126xXdxX3xX34xX35xX3xX30xX31xX15xX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX3dxX35xXc8xX3xX34xX35xX3xX5bxX14xX17xX28xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX30xX14xX17xX28xX3xXbdxX22xX4xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3xX5e6xX3xX1dfxXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX2xX3bexX3xX73xX3xXf5xXf5xXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xX258xX3xX73xX3xX1dfxXf2xXc8xX5exXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX9exX6xX15xX3xX21xX7cxX31exX0xX49xXbxX12xX762xX192xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX30xX19bxXdxX1axX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xXexX126xXdxX3xX34xX35xX3xX30xX31xX15xX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX3dxX35xXc8xX3xX34xX35xX3xX5bxX14xX17xX28xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xX17xX28xX35xX19xX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX30xX14xX17xX28xX3xXbdxX22xX4xX3xX30xXdexX17xX3xX30xX14xX17xX28xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3xX5e6xX3xX1dfxXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xX2cbxX3xX73xX3xXf5xX258xXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX1dfxX2xX3xX73xX3xX1dfxX2cbxXc8xX5exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xX13xX35xX3xX9exX7cxXdxX31exX0xX49xXbxX12xX9exX1xXdxX1exX69xX3xX15xX192xX19xX1axX3xX4xXafxX3xX15xX1b2xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX17xX1c6xXdxX1axX3xXexX3dxX1b2xX6xX3xX4xX1xXdxX1exX69xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX17xX22xX17xX28xXc9xX3xX3c5xXdxXafxX3xX30xX14xX17xX28xX3xXbdxX22xX4xX3xX4xX1d8xXbxX3xXf5xX3xX5e6xX3xX1dfxXc9xX3xX17axX31xX15xX3xX34xX35xX3xX7xX38xX17xX28xX3xXexX3dxX3exXdxX3xX3dxX46xXexXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xXexX1xX1d8xXbxX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xX2xX2cbxX3xX73xX3xX2xX258xXc8xX5exXc9xX3xX9exX1xXdxXb7xXexX3xX30xX7cxX3xX4xX6xXc8xX3xX17xX1xX1d8xXexX3xXexX16axX3xXf5xX2xX3xX73xX3xXf5xX2cbxXc8xX5exXc9xX49xXc9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc8xX5bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xXc8xX3xXd3x15b3xXd3xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phù Ninh: Giữ vững an ninh cơ sở

Phù Ninh: Giữ vững an ninh cơ sở
2015-12-08 14:50:00

PTO- Là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng phạm pháp hình sự ở huyện Phù Ninh những năm qua tuy đã được kiềm chế nhiều song vẫn còn tiềm ẩn một số loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long