Cập nhật: 17/03/2023 12:39 GMT+7

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Sáng 17/3, Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu trao Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cho sáu cán bộ nhận nhiệm vụ mới tại các cơ quan, đơn vị.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện Yên Lập và huyện Thanh Sơn.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm vị trí mới.

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã công bố các Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm sáu cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị, gồm: Đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Lập được điều động, bổ nhiệm có thời hạn năm năm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 20/3/2023; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác tại huyện Yên Lập, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Lập nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được điều động, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn được điều động, bổ nhiệm có thời hạn năm năm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 20/3/2023; đồng chí Đoàn Quang Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại huyện Thanh Sơn, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và giới thiệu ứng cử bầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được điều động, giới thiệu hiệp thương tham gia Uỷ ban MTTQ, giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ tỉnh kể từ ngày 20/3/2023.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được BTV Tỉnh uỷ điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã trao Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm sáu cán bộ nhận nhiệm vụ mới tại các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm sáu cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu chúc mừng các đồng chí đã được BTV Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ và trọng trách mới. Đây đều là những cán bộ đã có quá trình rèn luyện, trưởng thành, có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, nghị lực, tinh thần trách nhiệm cao được các cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có triển vọng phát triển tốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Đảng phân công, giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới cần nhanh chóng nắm bắt địa bàn, công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các cơ quan, địa phương nơi cán bộ được luân chuyển, điều động đến công tác cần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì sự phát triển chung của các cơ quan, địa phương và của cả tỉnh.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục được đào tào, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn nhằm giúp cho cán bộ có thêm kiến thức thực tế để trưởng thành và phát triển nhanh, toàn diện hơn, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Thông qua công tác luân chuyển, điều động sẽ giúp phát hiện được những cán bộ có phẩm chất, năng lực, chiều hướng phát triển tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cho hệ thống chính trị của tỉnh. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp với các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy, các ngành tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy làm tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ của tỉnh trong thời gian tới để thực hiện đồng bộ với công tác cán bộ của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch và chính sách cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài trên tinh thần công tâm, khách quan, chí công vô tư và tuân thủ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh thay mặt sáu cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của BTV Tỉnh ủy đã tạo điều kiện cho các đồng chí có cơ hội được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của từng cá nhân, vị trí đảm nhiệm để tiếp tục nỗ lực, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn với phát huy trí tuệ tập thể để cùng hợp tác, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh uỷ Phú Thọ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cương vị mới, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Đại


Quốc Đại

Các tin đã đưa

Suy diễn lố bịch!

Suy diễn lố bịch!
2023-03-28 18:18:00

baophutho.vn Mấy ngày gần đây, thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị phát phát hiện trong...

Tiến sĩ… loạn ngôn!

Tiến sĩ… loạn ngôn!
2023-03-28 15:06:00

baophutho.vn Phàm đã là Tiến sĩ, tất là người được ăn học đến nơi đến chốn, có trình độ kiến thức, hiểu biết hơn người. Điều tưởng như đương nhiên này giờ...

Khắc phục “bệnh” qua loa, đại khái

Khắc phục “bệnh” qua loa, đại khái
2023-03-16 08:06:00

baophutho.vn Lâu nay, trong triển khai thực hiện, thực thi nhiệm vụ, nhìn chung các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng...

Xuyên suốt và quyết liệt

Xuyên suốt và quyết liệt
2023-03-14 08:31:00

baophutho.vn Nhiều năm gần đây, Thanh Thủy được biết đến là một trong những địa phương của tỉnh tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo trong phát triển sản...

Hội nghị báo cáo viên tháng 3

Hội nghị báo cáo viên tháng 3
2023-03-09 14:30:00

baophutho.vn Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung...

Khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm”

Khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm”
2023-03-09 08:34:00

baophutho.vn Có thể nhận thấy, “dám nghĩ” là những tư duy đột phá, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, định kiến, trở ngại để định hình mục tiêu, con đường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long