Cập nhật: 21/04/2022 20:06 GMT+7
3a9ax51bfx911dx9c98x9e2bx4512x4869x4e9ex6417xX7x6c3fx7274xb67dxab68x4ee9x9ff8xX5xa250xXax68fbx70ffxa9d2xaa87xX3xa19cx40c3x3dfbxX19xX19xX3xXex78d6x4765xX3xXex71edxX3x4706xX3xa26bx888exX15xX3x9127x5b06x791dxXdxX3xX2x97a6xX3xXex83b8x5180xXdxX3xX26xX2bx7a51xX4xX3xXexXdx3c6cx7e78xX3x5caex9c46xX4xX3xb8efxXdxX15xX3xXbxX1xb0d8xX15x4d23xX3xa5c3x861cx5df2x688ax960ax6c95xX2xad6bxX0x90ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6edcxbeb4xX2ax81cbxXaxX12xX0xXdxX3fxX4dxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX58xX58xX4xX18x634exX6xX68xXbxX1xX33xXexX1xX68xX18xX41xX15xX58xX2axX10xX7x8c19xXexX68xXbxX58xX15xX10x6c6fxX7xX58xX30xX30xX2xa42axX58xX2xX2xX2xX2axX17xX30xX19xX19xX98xX19xX19xXexX2xa801xa1ddxXa7xX98xX24xX5xX2xX18xb113xXbxX4dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xb4cdxX15xX1xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX1x5358xX6xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX8bxX27xX3xX1xX68x6a42xX4xX1xX3xX4xaac2xX6xX3x49ddxX67xb064xX53xX3xXex516cxX15xX1x8469xX3xX7bxX42xXexX3xX26x9323xX33xX3xXexX22xX3xX30xX2xX58xX17xXf6xX3xXexX1exX1fxX3xX10xX3fxX3xXexX22xX3xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2xX30xX3xXexX33xX34xXdxX3xXexX1exX3exX15xX3xX26x784bxX6xX3xX7bx7bf6xX15xX3xXexXf3xX15xX1xX3xX26xX2bxX39xX4xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xXbxX1xX4bxX15xX4dxX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX18xX3xXcxX1exX68xX15xX4dxX3xX15xX4dxX130xX6axX3xX26xXfdxX33xX3xXexX1xbb4exX4xX3xX1xXdx47daxX15xX3xX4xX1xXdxX27xX15xX3xX2axX12cxX4xX1xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxXf6xX3xX26xa252xX3xX4xbb3exX3xX17xX18xX19x8096xX193xX3xXexX1exX1fxX3xX10xX3fxX3xX26xX2bxX39xX4xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX68xX2axX6axXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX26xX18exXf6xX3xXexXf3xX15xX1xX3xX7x5b61xX3xXexX1exXdxb46exX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xX4xX1xX68xX3xXexX68xX130xX15xX3xX7bxb48fxX3xX26x5623xXdxX3xXexX2bxX39xX15xX4dxX3xXexX22xX3xX26xXeaxX3xX24xX3xXexX33xX34xXdxX3xX26xX27xX15xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2xX30xX3xXexX33xX34xXdxXf6xX3xX2axX16bxX3xX8bxXdxX27xX15xX3xX4xX18exX3xX30xX19xX19xX18xX24xX30xX17xX3xXexX1exX1fxX3xa09axX7bxX6xX68xX3xX4dx69d1xX3fxX3xX4x4d87xX3xX1xXc4xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX41xX130xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX1f7xX15xX4dxX3xX26xX23fxX15xX4dx726bx63c1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX130xX3fxX3xXa8xX3xX15xX1xX18exX3fxXf6xX3xX15xX1xX18exX3fxX3xXexX1exX1fxX3xX1xXc4xX4xX3xXexXe5xXdxX3xX4x6113xX4xX3xXexX1exX2bx9894xX15xX4dxX3xX3fxXfdxX3fxX3xX15xX68xX15xXf6xX3xX2axX16bxX3xX8bxXdxX27xX15xX3xX30xX193xX18xX98xX19xX2xX3xXexX1exX1fxX25fxX3xX15xX1xX18exX3fxX3xX1xXc4xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX284xX4xX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xXexXdxX1d8xX33xX3xX1xXc4xX4xXf6xX3xX2axX16bxX3xX8bxXdxX27xX15xX3xX2xX17xX193xX18xX193xXa7xXa7xX3xXexX1exX1fxX25fxX3xX15xX1xX18exX3fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX284xX4xX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xXcxX13xX4fx73baxXf6xX3xX2axX16bxX3xX8bxXdxX27xX15xX3xX30xX17xX18xX24xX19xX30xX3xXexX1exX1fxX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX68xX2axX6axXaxX12x5511xX1x9da0xX3xXcxX1xXc4xX3xX2axX16bxX3xX8bxXdxX27xX15xX3xX7bxX42xXexX3xX26xXfdxX33xX3xXexX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xX68xX3xXexX1exX1fxX3xXexX1exX68xX15xX4dxX3x645dxX33x9e5dxX3xX52xX52xX58xX30xX19xX30xX30xX18xX3xXcxX1exX1fxX3xX10xX3fxX3xX8bxX1xXdxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4dxXdxX6xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xXbxX1xX4bxX15xX4dxX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xXbxX1xX243xXdxX3xX26xX2bxX39xX4xX3xX7xX16bxX3xX26xX23fxX15xX4dxX3xX366xXf6xX3xX45xX284xX4xX3xX15xX1x9e19xX15xX3xX4xXeaxX6xX3xX4xX1xX6xX3xX3fxbf04xXf6xX3xX15xX4dxX2bxX28axXdxX3xX4dxXdxX284xX3fxX3xX1xX1f7xX18xX3xXcxX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexXdxX3exX3fxX3xXexX1xX10xX68xX3xX26xX1f7xX3xXexX33xX34xXdxX3xXexX22xX3xX4xX6xX68xX3xX45xX33xX1faxX15xX4dxX3xXexX1xa0edxXbxX25fxX3xX2bxX33xX3xXexXdxX3exX15xX3xXexX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexX1exX2bxX2cxX4xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX284xX4xX3xX26xX12cxX6xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX4dxX3xX4xX18exX3xXexXf3xX3xX5xX170xX3xX5x7dddxX6axX3xX15xX1xXdx8bdfxX3fxX3xX303x953cx6836xX303xX54xX4fxX68xX51xX54xX30xX3xX4xX6xX68xXf6xX3xX26xX12cxX6xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX4dxX3xX3fxX3c2xXexX3xX26xX1f7xX3xX2axX446xX15xX3xX4xX2bxX3xXexX3c2xXbxX3xXexX1exX33xX15xX4dxX3xX26xa4b7xX15xX4dxX18xX3xX32exX1xX330xX3xXcxX1xXc4xX3xX4xX1xXf3xX3xX26xXe5xX68xX3xX1x40caxX15xX1xX3xXexX1xbf23xX4xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX3xX4xX1xXdxX27xX15xX3xX2axX12cxX4xX1xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX284xX4xX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xX1xXc4xX4xX3xX239xX26xX1faxXdxX3xX41xX2cxXdxX3xXexX1exX1fxX3xX26xXdxX3xX1xXc4xX4xX25exX3xX41xX130xX3xX26xXdxX1d8xX3fxX3xXexXdxX3exX3fxX3xXexXe5xXdxX3xXcxX1exXe5xX3fxX3x6ff3xX3xXexX27xXf6xX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xX1xXc4xX4xX3xX1xX68x50aexX4xX3xXexX1xX10xX68xX3xXexX34xX3xX2axX446xX15xX3xXbxX1xX1faxXf6xX3xXexX1xX483xX15xXf6xX3xX7bxX243xX15xX3xX239xX26xX1faxXdxX3xX41xX2cxXdxX3xXexX1exX1fxX3xX8bxX1xX483xX15xX4dxX3xX26xXdxX3xX1xXc4xX4xX25exX18xX3xXcxX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xX5xXfdxX15xX3xX5xX2bxX39xXexX3xXexX1xX10xX68xX3xX8bxX1xX1faxXdxXf6xX3xX5xX2cxXbxX3xXexXe5xXdxX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xX1xXc4xX4xX3xX4xX1xX68xX3xX26xX1faxXdxX3xXexX2bxX39xX15xX4dxX3xX5xX130xX3xXexX1exX1fxX3xX26xX6xX15xX4dxX3xX26xXdxX3xX1xXc4xX4xX25fxX3xXexXe5xXdxX3xXcxX1exXe5xX3fxX3xX4f6xX3xXexX27xX58xX26xXdxX1d8xX3fxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX3xX5xX2bxX33xX3xX26xX1f7xX15xX4dxX3xX239xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xX1xXc4xX4xX58xXexX34xXf6xX3xXexX1xX483xX15xXf6xX3xX7bxX243xX15xX25exX3xXexX1xX16bxX4xX3xX1xXdxX170xX15xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xX68xX3xXexX1exX1fxX3xX8bxX1xX483xX15xX4dxX3xX26xXdxX3xX1xXc4xX4xX25fxX3xXexXe5xXdxX3xX67xX170xX15xX1xX3xX41xXdxX170xX15xX3xX303xX243xX15xX3xXefxX1xXdxX25fxX3xX67xX170xX15xX1xX3xX41xXdxX170xX15xX3x82fdxX6xX3xX8bxX1xX68xX6xX3xXexX1xX12cxX3xX45xX18bxX3xX32exX1xX330xX3xXcxX1xXc4xXf6xX3xXcxX1exX33xX15xX4dxX3xXexX446xX3fxX3xX4f6xX3xXexX27xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX49fxX4xX3xX15x6490xX15xX4dxX3xX4xX284xX4xX3xX1xX33xX6axX170xX15xX3xX7xX1d3xX3xXexX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xX68xX3xXexX1exX1fxX3xX4xX18exX3xX7bxX170xX15xX1xX3xX15x3bc2xX15xXf6xX3xX4xX284xX4xX3xXexX1exX1fxX3xXexX1xX33xX1f7xX4xX3xX2axXdxX170xX15xX3xX4xXfdxX15xX3xXexX1xX3c2xX15xX3xXexX1exXc4xX15xX4dxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX68xX2axX6axXaxX12xXedxX67xXefxX53xX3xXexXf3xX15xX1xX3xX6axX3exX33xX3xX4xXfdxX33xX3xX303x3ab1xX3xX4f6xX3xXexX27xX3xX4xX1xXf3xX3xX26xXe5xX68xX3xXcxX1exX33xX15xX4dxX3xXexX446xX3fxX3xX4f6xX3xXexX27xX3xX4xX284xX4xX3xX1xX33xX6axX170xX15xXf6xX3xXexX1xX130xX15xX1xXf6xX3xXexX1xX12cxX3xX1xX2bxX2cxX15xX4dxX3xX2ax6e80xX15xX3xX4xX1xX68xX3xX4xX284xX15xX3xX7bxX1f7xX3xXexX1xX16bxX4xX3xX1xXdxX170xX15xX3xX4xX483xX15xX4dxX3xXexX284xX4xX3xXexX284xX4xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX3xXexX22xX3xXexX33xX6axX27xX15xX3xX1xX33xX6axX170xX15xX3xX26xX27xX15xX3xX45xX18bxXf6xX3xXbxX1xX2bxX28axX15xX4dxXf6xX3xXexX1xX12cxX3xXexX1exX40cxX15xX3xX239xXcxX1exX2bxX6dbxX15xX4dxX3xXcxX1exXe5xX3fxX3xX4f6xX3xXexX27xXf6xX3xX4xX284xX15xX3xX7bxX1f7xX3xXbxX1x6cc3xX3xXexX1exX284xX4xX1xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX25exX3xX41xX682xX3xXexX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX54xX2xX56xX3xX4xX1xX68xX3xXexX1exX1fxX3xX10xX3fxX3xXexX22xX3xX24xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2xX30xX3xXexX33xX34xXdxXf6xX3xX4dxXdxX284xX3fxX3xX7xX284xXexX3xX41xX130xX3xX45x9b5cxX3xXexX1ex5ba3xX3xXbxX1xX243xX15xX3xX49fxX15xX4dxX3xX7xX6xX33xX3xXexXdxX3exX3fxX18xX3xX4fxX284xX4xX3xX26xX12cxX6xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX4dxXf6xX3xXexX1exX2bxX28axX15xX4dxX3xX1xXc4xX4xXf6xX3xX26xX14xX15xX3xX41xX12cxX3xXexX34xX3xX4xX1xX49fxX4xX3xX5xX3c2xXbxX3xX2axX6xX15xX1xX3xX7xX284xX4xX1xX3xX26xX1faxXdxX3xXexX2bxX39xX15xX4dxX3xXexXdxX3exX3fxX3xX5xX130xX3xXexX68xX130xX15xX3xX7bxX1f7xX3xXexX1exX1fxX3xXexX22xX3xX26xXeaxX3xX24xX3xXexX33xX34xXdxX3xX26xX27xX15xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX2xX30xX3xXexX33xX34xXdxX3xX26xX6xX15xX4dxX3xX4xX18exX3xX3fxX509xXexX3xXexXe5xXdxX3xX26xX12cxX6xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX4dxX3xX26xX1d8xX3xXexX1exX284xX15xX1xX3xX7bx83f9xX3xX7xX18exXexX3xX26xX1faxXdxX3xXexX2bxX39xX15xX4dxX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX68xX2axX6axXaxX12xXcxX1exX68xX15xX4dxX3xX364xX33xX284xX3xXexX1exX499xX15xX1xX3xXexX34xX3xX4xX1xX49fxX4xX3xXexX1xX16bxX4xX3xX1xXdxX170xX15xXf6xX3xXedxX67xXefxX53xX3xXexXf3xX15xX1xX3xX4dxXdxX6xX68xX3xX303xX6dbxX3xX4f6xX3xXexX27xX3xX4xX1xXeaxX3xXexX1exX499xXf6xX3xXbxX1xX1faxXdxX3xX1xX39xXbxX3xX41xX2cxXdxX3xX4xX284xX4xX3xX303xX6dbxXf6xX3xX15xX4dxX130xX15xX1xXf6xX3xXedxX67xXefxX53xX3xX4xX284xX4xX3xX1xX33xX6axX170xX15xXf6xX3xXexX1xX12cxXf6xX3xXexX1xX130xX15xX1xX3xXexX34xX3xX4xX1xX49fxX4xX3xXexX1exXdxX1d8xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX16bxX4xX3xX1xXdxX170xX15xX3xX8bxX27xX3xX1xX68xXe5xX4xX1xX3xX26xX243xX3fxX3xX7bxX243xX68xX3xX6xX15xX3xXexX68xX130xX15xXf6xX3xXexXdxX27xXexX3xX8bxXdxX170xX3fxX3xX41xX130xX3xX1xXdxX170xX33xX3xX364xX33xX243xX18xX3xX4fxX650xX15xX3xX4xX49fxX3xXexX1xX10xX68xX3xXexXdxX27xX15xX3xX26xX1f7xX3xX4xX33xX15xX4dxX3xX49fxX15xX4dxX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xX4xXeaxX6xX3xX67xX1f7xX3xX4f6xX3xXexX27xXf6xX3xX1xX2bxX2cxX15xX4dxX3xX2axX716xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX27xXexX3xX4xX284xX4xX3xX26xX14xX15xX3xX41xX12cxX3xX6axX3xXexX27xX3xXexX34xX3xX4xX1xX49fxX4xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxXf6xX3xX8bxX1xX483xX15xX4dxX3xX26xX1d8xX3xX5xX18bxX15xX4dxX3xXbxX1xX7f1xX3xX15xX4dxX33xX23fxX15xX3xX41xX42xX4xX3xX45xXdxX15xX3xX26xX23fxX15xX4dxX3xXexX1xX28axXdxX3xX26xX243xX3fxX3xX7bxX243xX68xX3xX6xX15xX3xXexX68xX130xX15xX3xXexXdxX3exX3fxX3xX4xX1xXeaxX15xX4dxX3xXexX1xX10xX68xX3xX364xX33xX6axX3xX26xX12cxX15xX1xX3xX4xXeaxX6xX3xX67xX1f7xX3xX4f6xX3xXexX27xX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX450xX33xXexX1xX68xX1exXaxX12xX13xX68xX130xX15xX4dxX3x9088xX33xX366xX0xX58xXbxX12

Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long