Cập nhật:  GMT+7
cc37xd5a2x15a9dx12f30xe05dx12df2x19646x19699xe7faxX7x138b0x178bex18fadx1a107x169caxe51bxX5xfb0fxXax188c3x1898dxX1x1384ax10928x12071xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1x13a7fxX16xX3xX4xX6xX3xXex170a0xX3x1ab86x19ec1xX16xX17xX3xf6a5xX29xX3x157f2xda72xX16xX1xX3xX2dx18814xXdxX0x12f39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1ac3bxX10xX6xX2dxXaxX12xXcxX1x14896xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3x17570xd59axX6xX3xXex188eexe68cxX16xX3x135fex172d1xX6xX3xX30x12711xX16xX3xXexcf6dxX16xX1xX3xX61x107d0xX3x12e1dxX59x12f99xXexX3xX1xXdxX31xX16xX3xX4xX1xf693xX3xX2dxX36xXdxX3xX4xe06exX16xX3xX16xX17x178d8xX50xXdxX3x14ac9xX3x14007xX1xX59xX3xX2x123eaxX3xX71xX6fxX3xX48xX29xX66xX16xX17xX3x127d2xdb28xX3xX1xX59x15614xX31xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xd085xXa4xX3xX28xX66xX3xX8fxX1xX59xX3x1072dxX66xX3xXbaxX50x12b89xX3xX71xX6fxX3xXcxX1xX59xX3xXbaxX17xX36xX4x1a23bxX3xX8fxX1xX59xX3xd64fxX1xXdx16267xX16xX17xX3x137f8xX3xX71xX6fxX3xXcxX1xX59xX3xXd2x13b01xX4xXccxX3xX8fxX1xX59xX3x17a67xX59xX3x13431x151a4xX3xX71xX6fxX3xXebx16c20xX3xXcxX1xX59xX1fxX16xX3xX1xX59xXa4xX31xX16xX3xXcxef1fxX16xX3x181dcx1a167xX16xcc7exX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX0xXdxXbfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd2xX10xX16xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXax15163xXdxX2dxXexX1x14833xX3xX2xX94xX94xX94xXbxX71xf659xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX144xX3x1a688x10d95xXd9xXbxX71xX14cxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX39xX39xX4xX10axX30xX6xX29xXbxX1xX59xXexX1xX29xX10axX28xX16xX39xX2dxX10xX7xX8fxXexX29xXbxX39xX16xX10xX13fxX7xX39xXd9x16480xX2x10df7xX39xX2xX2xX2xX2dxX2xX2xX156xX184xX2xX157x1949axXexXd9xX184xX190xX94xX5xX157x1a1efx140fbxX184xXd9xX182xX184xX157xX94xX157xX2xX190xX157xX157x12e5dxX190xX198xX184x1255cxX4xX2xX30xX10ax137e7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX4xX6xX3xXexX26xX3xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX29xX3xX30xX31xX16xX1xX3xX2dxX36xXdxXaxX3xX13fxXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX94xX94xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX156xX157xXd9xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xXbaxX17xX89xX50xXdxX3xX2dxX104xX16xX3xX61x157f0xX16xX3xXexXdxX5exX16xX3xX28xX6xX4xX3xX71xXdxX16xX3xXbxX1x17f3fxX16xX17xX3xX2dxX36xXdxX3xXexX36xXdxX3xXcxX5dxX59xX16xX17xX3xXexX104xXbfxX3xXa4xX3xXexX21exX3xX1xX59xXa4xX31xX16xX3xXcxX104xX16xX3xX107xX108xX16xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1771cxX29xX2dxXa4xXaxX12xXcxX5dxX89xdaafxX4xX3xXex14bfbxX16xX1xX3xX1xX274xX16xX1xX3xXexX5dxX5exX16xXccxX3xXcxX5dxX59xX16xX17xX3xXexX104xXbfxX3xX8fxXdx13079xXbfxX3xX7xX29xXa0xXexX3xX30xX31xX16xX1xX3xXexX1fxXexX3xXexX6axX16xX1xX3xX61xX6fxX3xX4xX1xX6axX3xX61xX36xX29xX3xXcxX5dxX59xX16xX17xX3xXexX104xXbfxX3x11045xX3xXexX21exX3xX1xX6xXdxX3xX1xX59xXa4xX31xX16xX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX7dxX3xX2dxX36xXdxX3xX4xX84xX16xX3xX16xX17xX89xX50xXdxX3xXex15548xX16xX17xX3xX4xX89xX50xX16xX17xX3xX17xXdxXa0xXbfxX3xX7xXa0xXexX3xX4xXa0xX4xX3xXexX5dxX89xX50xX16xX17xX3xX1x1a3e7xXbxX3xXexXdxX21exXbxX3xX71xXe3xX4xXccxX3xX30xX62xX3xX4xX1xX7dxXccxX3xXbfx1212dxX29xX3xX4xX84xX16xX3xX28xX66xX3xX28xX1fxX16xX3xX61xf4cbxX16xX17xX3xX16xX1x19a83xX16xX17xX3xX16xX17xX89xX50xXdxX3xX4xX1xX89xX6xX3xX61xXdxX3xXexXdxX5exXbfxX3xX28xX6xX4xX3xX71xXdxX16xX3xXbxX1xX230xX16xX17xX3xX2dxX36xXdxX3xX61xX21exX16xX3xX16xX17xX6xXa4xX3xX4xX108xX3xX7xX8dxX3xXexXdxX5exXbfxX3xXbxX1xX230xX16xX17xX3xX2dxX36xXdxX3xXexX5dxX5exX16xX3xX61xX62xX6xX3xX30xX66xX16xX3xX61xX28fxX3xX61xX89xX2fexX4xX3xXexX89xX3xX28xX73xX16xXccxX3xXexXdxX5exXbfxX3xX28xX6xX4xX3xX71xXdxX16xX3xXbxX1xX230xX16xX17xX3xX2dxX36xXdxX3xX8fxX62xXbxX3xXexX1xX50xXdxX10axX3xX48xXdxX31xX16xX3xX61xX6fxX3xX4xX7dxX3xXd9xX184xX94xX3xX4xX6xX3xXexXdxX5exXbfxX3xX28xX6xX4xX3xX71xXdxX16xX3xXbxX1xX230xX16xX17xX3xX2dxX36xXdxX3x180a7xXcxX104xX16xX3xX107xX108xX16xX3xX2xX157xX157xX3xX4xX6xXccxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXb0xXa4xX3x12cdfxX157xX3xX4xX6x16cf1xXccxX3xXexX5dxX29xX16xX17xX3xX61xX7dxX3xX4xX7dxX3xX1a5xX157xX3xX4xX6xX3xX61xX89xX2fexX4xX3xX4xX1xX6axX3xX61xX62xX16xX1xX3xXexXdxX5exXbfxX3xX1xX59xXa4xX21exXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX10axX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX0xXdxXbfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd2xX10xX16xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX2dxXexX1xX144xX3xX2xX94xX94xX94xXbxX71xX14cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX144xX3xX2xX94xX2xX184xXbxX71xX14cxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX39xX39xX4xX10axX30xX6xX29xXbxX1xX59xXexX1xX29xX10axX28xX16xX39xX2dxX10xX7xX8fxXexX29xXbxX39xX16xX10xX13fxX7xX39xXd9xX182xX2xX184xX39xX2xX2xX2xX2dxX2xX2xX156xX184xXd9xX2xX157xXexX156xX184xX157xX182xX5xXd9xX198xX199xX184xXd9xX182xX184xX157xX94xX157xX2xX156xX182xX182xX2xX3f3xX198xX4xX6xX2dxX30xX184xX10axX1aexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX4xX6xX3xXexX26xX3xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX29xX3xX30xX31xX16xX1xX3xX2dxX36xXdxXaxX3xX13fxXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX94xX94xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX94xX2xX184xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX10axX10axX10axX28xX66xX3xX1xX59xXa4xX31xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXb0xXa4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX29xX2dxXa4xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX30xXa0xX29xX3xX4xXa0xX29xX3xX4xXb0xX6xX3xXcxX5dxX59xX16xX17xX3xXexX104xXbfxX3xX8fxXdxX28fxXbfxX3xX7xX29xXa0xXexX3xX30xX31xX16xX1xX3xXexX1fxXexXccxX3xXex17b28xX3xX61x127b1xX59xX3xX16xX2dfxXbfxX3xX61xX21exX16xX3xX16xX6xXa4xX3xX4x17dfaxX3xX16xX89xX270xX4xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX2xX182xX3xXexX5dxX89xX50xX16xX17xX3xX1xX2fexXbxX3xXexX26xX3xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX29xX3xX2dxX36xXdxX3xX8dxX3xX4xXa0xX4xX3xXexX6axX16xX1xX144xX3x1a78exX66xX29xX3xXd2xX6xXdxXccxX3xX267xX274xX16xX1xX3x12a55xX1xX89xX270xX4xXccxX3x15bfexX59xX5a4xX16xX17xX3xXcxX5dxX62xXccxX3x11d79xXdxX6xX3xX5ddxX6xXdxXccxX3xX5f2xX59xX5a4xX16xX17xX3xXbaxXdxX16xX1xXccxX3xX5ebxX1xXe3xX3xX2baxX5exX16xXccxX3xX107xX108xX16xX3xX5ddxX6xXccxX3xXbaxX17xX1xX31xX3x1191fxX16xXccxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX48xX7dxX6xX10axX3x157f3xXdxX5exX16xX17xX3xXexX6axX16xX1xX3xX5ebxX1xXe3xX3xXcxX1xff6exX3xX8fxX1xX15xX16xX17xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX4xX6xX3xXexX26xX3xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX29xX3xX30xX31xX16xX1xX3xX2dxX36xXdxX3xX17xX104xXa4xX3xX16xX5exX16xX10axX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX628xX59xXexX1xX29xX5dxXaxX12xXcxX1xXe3xXa4xX3xX48x1853dxX16xX17xX0xX39xXbxX12

Thúy Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”
2023-03-30 20:02:00

baophutho.vn Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hạ Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long