Cập nhật:  GMT+7
8e72xf31bx10cbexf335x11b5bxd8ebx109c9xb0a8x10e65xX7x11dcexf7e2x1024bxe272xa96bxabcfxX5xe2dcxXax1146dxdfd3xX7xXdxX6xaec3xX3xff59xX6xd6dfxX6xX3xb04bxX6x117cfxX10xX7xX3xbab0xfab8xX2xe379xb1dfxX3xc539xXdxda66xXexX3x99ffxX6xX20xX3xXexX1x116cexX20xX3xbfa8xX3xX1xf6a7x104a1xX3xX4xX1x9845xa0a0xX17x10bd2xX3xXexX1bx9981xX17xX43xX3xX17xX43xac78xX3cxX3xXexX1x9170xX3xXexX40xX0x11372xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd68xX47xe849xX3cxXaxX12xX0xXdxX20xX43xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX57xX57xX4x10ea4x10e8cxX6xX47xXbxX1xX3bxXexX1xX47xX79xb01dxX17xX57xX68xX10xX7xfce4xXexX47xXbxX57xX17xX10xe7c9xX7xX57xX2xX27x11349xX2xX57xX96xX27xX68xX96xX25x11596xX9exa421xXa0xX96xXexX2xf8f2xX2xX25xX25xX9exX5xX2xX79xc391xXbxX43xXaxX3xX57xX12xX2axe0ffxX17xX3x8f90xe58axX17xX43xX3xX84xXdxX35xX17xX3xX2ax104b2xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxbd95xX17xX43xX3xXexa9a7xX3xX1xX4dxX47xX3xX43xXdxX41xX3xX4xX6xX47xX3xXexc186xX20xX3xe03bxX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX84xX4dxX17xX43xX3xXexX1xX52xX3xXa0xX3xXexd8b4xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX6xX1bxX6xX3xX1exX6xX20xX10xX7xX3xX24xX25xX2xX27xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcxX1bxX47xX17xX43xX3xX17xX43xX4dxX3cxX3xX2xX25xX57xX2xX25xa7b7xX3xX17xX43xX4dxX3cxX3xXexX1xXdxX3xXb8xXe0xX3bxX3xXexX1xX52xX3xXexX40xX3xX4xe6d6xX6xX3xXb8xX47xX4dxX17xX3xXcxX1xf1cfxX3xXexX1xX6xX47xX3xX17xX43xX40xed4cxXdxX3xX8axX1xX3bxX3cxd8dexXexX3xXexXb5xXexX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX20xX3xXexXfaxXdxX3xe8b1xXfaxXdxX3xX1xXb9xXdxX3xXexX1xX159xX3xXexX1xX6xX47xX3xX2fxX43xX40xX163xXdxX3xX8axX1xX3bxX3cxX16axXexX3xXexXb5xXexX3xX4xX1xe457xX3bxX3xab96xX3xeeccxX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX6xX1bxX6xX3xX1exX6xX20xX10xX7xb918xX3xX24xX25xX2xX27xX138xX3xX4xba03xX4xX3xX84xXb5xX17xX3xXb8xXb9xX17xX43xX3xX84xXdxX35xX17xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX20xX3xXexXdxX16axXbxX3xXexfb3cxX4xX3xXexX1bxX6xX17xX1xX3xXexX4dxXdxX3x11d1exX3xX4xX1c1xX4xX3xX17xXb9xXdxX3xX68xX3bxX17xX43xX3xX7axX41xXdxX3xXexXd1xX3xX68xX47xX138xX3xXb8x107dfxX3cxX3xXexXfaxX138xX3xX7axdbb1xX17xX43xX3xX7axX4dxX17xX3xX4xX1c1xX3xX17xX1xX1a2xX17xX3xX17xX6xX20x9587xX17xa80cxX138xX3xX4xX163xX3xX84xX3bxX6xX3xXexXdxX35xX3bxX3xX4xX1xX3bxX209xX17xX3xX84xX4dxX3xX4xebb6xX3bxX3xX5xf0aexX17xX43xX3xXb8xX41xX17xX3xX17xX6xX20xa152xX3xX84xX4dxX3xX43xXdxX4dxX17xX1xX3xXexX1xX35xX20xX3xXb8xX40xec7axX4xX3xX38xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xX17exX1c1xX17xX43xX3xX4xX1xb85bxX3xd2b6xX3xX5xX4dxX3xXexX1bxX47xX17xX43xX3xX17xX43xX4dxX3cxX138xX3xX1eexX3xX17xXb9xXdxX3xX68xX3bxX17xX43xX3xX7axX41xXdxX3xX24xX25xX25xX20xX3xXexXd1xX3xX68xX47xX3xX1xXfaxX17xX43xX3xXexX1xX40xX41xX17xX43xX3xXexXb5xXexX3x11f6axX9exX138xX3xX84xXb5xX17xX3xXb8xXb9xX17xX43xX3xX84xXdxX35xX17xX3xX2axXc3xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxXccxX17xX43xX3xXb8xf4fbxX3xXexXdxX16axXbxX3xXexX1e1xX4xX3xXexX1xX4dxX17xX1xX3xX4xX243xX17xX43xX3xb1baxX3bxXe0xXexX3xX7x10c37xX4xX3xX84xX4dxX3xX43xXdxX4dxX17xX1xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX84xX4dxX17xX43xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcxXccxX17xX43xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf5f8xX28xX3x9801xX17exX1a2xX3cxX3xX5xX4dxX3xXexXe0xX20xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX84xX4dxX17xX43xX3xXexX1xX52xX3xX7axX6xX3xX4xX14fxX6xX3xX10xX20xX3xX84xX4dxX3xX10xX20xX3xXb8xX2eaxX3xXexX1xXdxX3xXb8xXe0xX3bxX3xXexX1xX4dxX17xX1xX3xX4xX243xX17xX43xX3xX1eexX3xXa0xX3xX4xXd1xX3xX5xX3cxX138xX3xXbxX1xX1c1xX3xXb8xX40xX260xX4xX3xXa0xX3xX8ax9c65xX3xX5xX1e1xX4xX79xX3xfeccxX20xX3xX4x98eexX20xX3xXexX1xXe0xX3cxX3xX1bxXe0xXexX3xX84xX3bxXdxX3xX84xX4dxX3xX1xX4dxXdxX3xX5x10a04xX17xX43xX3xX84xaa55xXdxX3xbfcdxX3bxX1c1xX3xXexX1bx92c4xX17xX1xX3xX17xf79bxX3xX5xXd1xX4xX3xX5xX3bxX3cxX2cxX17xX3xXexXb5xXbxX3xX4xX14fxX6xX3xX20xX3d3xX17xX1xX79xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcxX1bxX47xX17xX43xX3xX43xXdxX1a2xX3cxX3xXbxX1xX28cxXexX3xX84xX3bxXdxX3xX20xf409xX17xX43xX138xX3xXcxXccxX17xX43xX3xXb8xX2eaxX3xX43xe508xXdxX3xX5xX163xXdxX3xX4xX3adxX20xX3xX41xX17xX3xX43xXdxX6xX3xXb8xX3d3xX17xX1xX3xXb8xX2eaxX3xX43xXdxX28cxXbxX3xX10xX20xX3xX4xX211xX3xX17xX1xXdxfb7cxX3bxX3xXexX1xX163xXdxX3xX43xXdxX6xX17xX138xX3xXb8xXdxX452xX3bxX3xX8axXdxX2cxX17xX3xX5xX3bxX3cxX2cxX17xX3xXexXb5xXbxX3xX84xX4dxX3xX6xX17xX3xXexX1a2xX20xX3xXexX1xXdxX3xXb8xXe0xX3bxX3xXexX1bxX47xX17xX43xX3xXexX1a2xX20xX3xX5xX28exX3xXexXd1xX3xXexXdxX17xX3xX17xX1xXe0xXexX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxXccxX17xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX7axXdxX16axXexX3xX17xX43xX4dxX3cxX3xX2xX2xX57xX2xX25xX138xX3xX10xX20xX3xX7xde1dxX3xXexXdxX16axXbxX3xXexX1e1xX4xX3xXexX1xXdxX3xXb8xXe0xX3bxX3xX1eexX3xX17xXb9xXdxX3xX68xX3bxX17xX43xX3xX9exX25xX20xX3xX7axX41xXdxX3xXexXd1xX3xX68xX47xX3xX84xX3caxXdxX3xX20xXb9xXexX3xXexX1a2xX20xX3xX5xX28exX3xXexXd1xX3xXexXdxX17xX3xX84xX4dxX3xX1xX3cxX3xX84xd721xX17xX43xX3xX7xX4d8xX3xX5xXfaxXdxX3xX20xX6xX3cxX3xX20xX306xX17xX3xX84xX4dxX3xX4xX1xXdxX16axX17xX3xXexX1xX306xX17xX43xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcxX1bxX47xX17xX43xX3xX8axX1xXdxX3xXb8xX211xX138xX3xXb8xXb9xXdxX3xX4xX163xX3xX84xX3bxX6xX3xXb8xX2eaxX3xX20xX6xX17xX43xX3xX84xX452xX3xX4xX1xX47xX3xXb8xX47xX4dxX17xX3xXcxX1xX159xX3xXexX1xX6xX47xX3xX17xX43xX40xX163xXdxX3xX8axX1xX3bxX3cxX16axXexX3xXexXb5xXexX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX20xX3xXexX1xX35xX20xX3xX20xXb9xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xXb8xc526xX17xX43xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX3xXb8xXb9xXdxX3xX17xX226xX3xX19x1088fxX3xX1a7xe4e9xXcxX2axX17exX1b8xX138xX3xX20xXb9xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX7axXfaxX4xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX3xXb8xXb9xXdxX3xX17xX226xX3xX66xX24xX224xX66xXa0xX3xX84xX4dxX3xX20xXb9xXexX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX3xXb8xXb9xXdxX3xX17xX226xX3xX66xX2xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xX2fxX43xX47xX4dxXdxX3xX1bxX6xX138xX3xXb8xX47xX4dxX17xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX20xX3xX4xf7c8xX17xX43xX3xX43xXdxX4dxX17xX1xX3xXexX1xX35xX20xX3xX7axX6xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX3xX8axX1xX1c1xX4xX3xX1eexX3xX4xX1c1xX4xX3xX20xX243xX17xX28xX3xX17x11fa0xX20xX3xX5xX6xX47xX138xX3xXb8xX209xX3cxX3xXexXfaxX3xX84xX4dxX3xX7axX41xXdxX3xX9exX25xX20xX3xXexXd1xX3xX68xX47xX3xX4xX14fxX6xX3xX17xX226xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX47xX68xX3cxXaxX12xXcx116e5xX17xX1xX3xXb8xX16axX17xX3xXexf9eexXdxX3xX2xX25xX57xX2xX25xX138xX3xXb8xX47xX4dxX17xX3xXcxX1xX159xX3xXexX1xX6xX47xX3xX17xX43xX40xX163xXdxX3xX8axX1xX3bxX3cxX16axXexX3xXexXb5xXexX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX20xX3xXb8xX2eaxX3xX43xXdxX4dxX17xX1xX3xXb8xX40xX260xX4xX3xX24xXa0xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX138xX3xXexX1bxX47xX17xX43xX3xXb8xX211xX3xX4xX211xX3xXa5xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX84xX4dxX17xX43xX138xX3xX96xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xX7axXfaxX4xX3xX84xX4dxX3xX2xXa0xX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX3xXb8xX5bdxX17xX43xX138xX3xXexXfaxX20xX3xX43xXdxX226xX3xX84xe9e8xX3xXexX1bxX6c1xX3xXexX1xX52xX3xX2xX24xX3xXexX1bxX47xX17xX43xX3xX7axX3adxX17xX43xX3xXexd752xX17xX43xX3xX7xX306xXbxX3xX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX41xX17xX43xX79xX57xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3bxXexX1xX47xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXcxXcxdd87xX2axX2fxX0xX57xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D
2024-04-23 08:47:00

Hai trận đấu ở bảng D vào 22 giờ 30 phút tối nay 23/4 cũng là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ lớn trước đội...

M.U 3-2 Newcastle: Ngược dòng không tưởng

M.U 3-2 Newcastle: Ngược dòng không tưởng
2018-10-07 06:47:36

Bị thua trước 2 bàn sau hơn 10 phút bóng lăn, nhưng M.U đã vùng lên và có chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó giúp chiếc ghế của HLV Jose Mourinho tạm yên ổn.

Tottenham 2-4 Barca: Ngày của Messi

Tottenham 2-4 Barca: Ngày của Messi
2018-10-04 07:34:22

Messi bùng nổ với cú đúp và những pha đi bóng siêu đẳng. Coutinho xuất sắc, còn Rakitic lập siêu phẩm. Trong ngày thăng hoa của Barcelona, Tottenham trở thành chú cừu non tội...

M.U 0-0 Valencia: Thời gian đếm ngược với Mourinho

M.U 0-0 Valencia: Thời gian đếm ngược với Mourinho
2018-10-03 07:52:38

Các cầu thủ Man United tiếp tục thi đấu hời hợt và hòa 0-0 trong cuộc tiếp đón Valencia rạng sáng nay. Đó là kết quả đủ để vừa giúp Quỷ đỏ giữ vị thế tại Champions League, vừa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long