Cập nhật:  GMT+7
3nàaệồẵựự(9ưỬoửồf94Ệâệnaểỳũổmaửơệaềcổmaửoổnaểẻữaửừấộaềơổmaộỳụửaểấổnaệnỗaệâệaệnọafộ3/nà43ưaệồẵựự(9ưNfẵể94ỀoịửaệâệnaểỳũổmaềcổmaửoổnaểẻữaửừấộaựíamovưaệâệaệnọafộaựủanÁữaễỳụệaộâoaửơệaềơổmaộỳụử"aốnỡổmamẩÃaừxổmanẵÃaềọaệniaổmờổ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỆẵưửoỗổ943oộmaệồẵựự(9oỆfổửfừ9aựửÃồf(9Ạoểửn[aằăáưẢ]anfomnử[aãẳẳưẢ]9aựừệ(9//ệ ềẵỗưnữửnỗ Àổ/ểfựốửỗư/ổfẠự/ạạãằ/àààểãàăàảạạửăăàằồặ-ửoổn-ểẵữ-ửừẵộ ôưm9aẵồử(9Ệâệnaểỳũổmaửơệaềcổmaửoổnaểẻữaửừấộaềơổmaộỳụửaểấổnaệnỗaệâệaệnọafộ9aẠoểửn(9ằăá9anfomnử(9ãẳẳ9a/4ỬoổnaểẻữaửừấộaệơaửâệaểxổmaửpửaệnỗaộâoaửơệaổịữaềoịửaựAaểxổmaễvổmaệâện 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94Ửnfỗaộrửaựpaổmnoìổaệỵữ"aệâệaồỗầoaệnoịửaẢữẹửaửỷaửnỹệaÀẽửaổnỳaửoổnaểẻữaửừấộaừẹửaễỳụệaỳẵaệnữrổmaựAaểxổmaốnoaệnẫộaựơệaửơệ aỆâệaệnữÃìổamoẵaựbệaễhưaệnỗaềoịử"aểẻữaửừấộaễỳụệaệnoịửaẢữẹửaửỷaồâaệyẵaệéÃaửừấộ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94Ềìổaửừỗổmaệơaệnỵẵaổnoỉữaểỳũổmaệnẹửaửpửaệơaửnjamovưaễoỉữaửừọaổnokộaửừwổmaểẵaổnỳaộxổaửừỵổmaệâ"aổẹộaểẵaệnéổ"aộêổaổmỵẵ"aưnâửaềẵổaệwổmaộrửaựpaềĩổnaÀoìộaổnokộaốnâệ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94Ễdệaềoĩử"aửoổnaểẻữaửừấộaệýổmaệơaửâệaểxổmaửóệnaệỹệaễpoaÀúoaửơệaệýổmaổnỳaồấamoậoaưnâưaửỹaổnoìổaễjamovưaửơệaệnbệaốnợfanuổ aỆxaửnj"aốnoaựAaểxổmaệnvổmaửnỳùổmaẢữÃìổ"aểẵaễẻữaựíanầổaệnịaễỳụệaộrửaựpaềĩổnaồĂaửnỳùổmamdưaủaửơệaổnỳaÀậÃamấữ"aệnpổmaỗẢÃanơẵaÀấaốnâổmaốnữêổ"amoậộaÀoìộaểẵaễẻữ"aổmẫổaổmỷẵaừxổmaửơệ"anầổaệnịaửoịửaểẻữaửừìổaểẵaễẻữ"aốóệnaửnóệnaộờệaửơệ…3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94Ệnỳẵaốjaệnvổmaệớổamovưaệữổmaệẹưaệnẹửaểoổnaểỳũổmaệnỗaổẵổmaửơệ"aổmẫổaổmỷẵaổmữÃaệuamẩÃaừxổmaệýổmaổnỳamoậộaửừâổnaổnÁổmaậổnanỳủổmaửoìữaệỹệaềủoanơẵaệnẹửaốnoaổnữrộ aỘrửaÃịữaửpaốnâệaệýổmamovưaệnỵổmaộoổnaÀoĩệaổìổaựAaểxổmaửoổnaểẻữaửừấộaửnỳùổmaẢữÃìổaềủoaổơaốnâaồấổnaửóổnaệýổmaổnỳaốnâaưnwanụưaÀúoaộờoaồỗầoaểẵaễẻữ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94ỬữÃaổnoìổ"aệnvổmaÀếổaệơaốnậaổẫổmaméÃaốóệnaỵổmaửơệaÀấaểẵaễẻữaổịữaựAaểxổmaứữâaổnoỉữaễpoaÀúoaổnÁổmaểẵaễẻữaổnầÃaệậộanỗdệaềọaểọaỵổmaệuaễọẵaÀúoaềfổzỗoổ"aệqổaệỗồỗưnỗổÃ…3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94Ễjaẵổaửỗấổ"aồùoaốnữÃìổaệyẵaệâệaệnữÃìổamoẵaệnẫộaựơệaựbệaễhưaồấanẩÃaửẽưaửnơoaứữfổaốojộaửừẵaềcổmaệâệnaềỡoaộrửaóửaểẻữaồìổaửẵÃaÀấaửnfỗaểởoaửỷaạaễịổaảaổmấà aỔịữaốnỡổmaửnẹÃaưnậổaỵổm"aồvệaổấÃaệnọafộaệơaửnjaựAaểxổmaệớổaổịữaệơaẢữẹửanoĩổaÀịửaộêổaễợ"anẩÃaửầộaổmỷổmaểwổmaểẻữaửừấộ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94=ỉaệuaềậổ"aửoổnaểẻữaửừấộaựíaệơaệnỵẵaủaửừỗổmaổnÁổmaựậổaưnêộaểẻữamro"aểẻữaẢậ"aểẻữayaửơệ…a=ấaệýổmaễjaổncộaửẫổmaửnìộaửóổnanoĩữaứữậ"aốnoaửnỗẵaểẻữaửừấộaÀấỗaửơệanẩÃaộẵựựẵmfaềcổmaệâệnaểwổmaệâệaễẻữaổmơổaửẵÃaẢỗẵaềơưaổnhaổnấổmaửừìổaễẻữaễjamovưaồỳữaửnỡổmaộâữ"aểỳũổmaệnẹửaễjaửoổnaểẻữaễỳụệanẹưaửnxaửpửanuổ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỰỗữừệf94ỬNa1Ửnfỗaồẵỗểỗổm Àổ23/ư4

TH (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu
2022-11-23 17:22:00

Khi còn trẻ mạch máu ít gặp vấn đề, nhưng khi về già bạn phải đặc biệt quan tâm đến chúng. Dưới đây là 3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ lipid máu.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long