Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k04buP4buvcOG6uTThu6bDueG7r+G7oeG7j+G7izThu6Zi4buPNOG7pMOj4buP4buLNOG7i+G6p3U04buN4bqn4bunNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7icSpZuG7jzThu6VuNOG7p8Sp4buP4buJNOG7j+G7icWpaDTDqcOjNOG7jcSpZ+G7jzTDqcOi4bq5NC004bunw7nFqeG7j+G7izQtNOG7j8Oj4buNXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLDk+G6oDThu4/EqWjhu400w6FhNOG7j+G6teG7jTThu47hu4vhuq/hu7k04bum4buJ4buv4buh4buP4buLNMOpxKnhu4/hu4k0LTTDksSpaOG7pzThu6VuNH03w6Atw6AtNuG6oznDoDQtNDfDoC3DoC03NTY3Wzw04buP4buL4bqv4bu5NDY1LcOgPDThu6fhurHEqTRV4buJ4buxNOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJPDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTThu4/hu69w4bq5NOG7psO54buv4buh4buP4buLNOG7pmLhu4804bukw6Phu4/hu4s04bq94bqzNOG7p8SpZnU04bun4buJ4bqr4buPNOG7jWThu6c04bq9w7Xhuq/hu4804bq94bqxxKk0w6nEqWnFqTThurnEg+G6uTThurnhu4nEqWbhu4804bulbjThu6fEqeG7j+G7iTThu4/hu4nFqWg0w6nDozThu43EqWfhu480w6nDouG6uTQtNOG7p8O5xanhu4/hu4s0LTThu4/Do+G7jT5d4bunw6PDqcOyw6o04bul4bun4bu5w7LDqj8z4buNw6PDueG7i8Sp4buPKDd14bu3NMOjxanhu6fDtTMiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXcSp4buN4buLNMOjw7Lhu6c/MzM04bulw7nhurk/M+G7ieG7p+G7p3UoLy/hu43DquG6u8Spw6M+w6nDo8O1deG7icWp4bun4buJw7U+4buz4buPL+G6u8Oj4bunw6PEqeG7jcOj4buLw6rhu6UvNzU2NzXDoC/DtcO5xKnhu4vEqeG7j8Ojw7IvxKnhu43Do+G7i8Oq4bulw6DhuqHDoMOhNzVfNTU1NTU2Pm914buLMzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg0OTc1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0N+G6oWF14bu3KTMiXS/hu6fhursiXS/hu6fDuSJd4bunw7kiXeG7p+G6uyJdL+G7p+G6uyJdL+G7p8O5Il0v4bunw6PDqcOyw6oiXXUi4bum4bqxxKk0w6nFqeG7o8SpNOG7p8SpZnU8NOG6ucSD4bq5NOG6veG6scSpNMOpxKlpxak04bq94bqxxKk04bq7xKlo4buPNOG6ueG7icO1NMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s0w7rFqeG7uWbhu6c04buneTTDusWp4bqr4buPNOG7puG7ieG7sTThur3hu5c8NMOpxKlo4bunNOG6veG7neG7j+G7izTDmsWp4bq34buP4buLNOG7jsOj4buNNC00w5Dhuq804buO4bqp4buP4buLPDTDqcSpaOG7pzThur3hu53hu4/hu4s04buk4bqvxKk04buK4buR4buPNC004buKxKnDozTDkGzhu4/hu4k0deG7icSD4bunNMOpxKlpxak0QTTDs8SpZuG7jzw04bu3xrDhurk04bq94bud4buP4buLNOG7l+G7jzTDsuG6scSpNOG7j+G7icO94buP4buLNMOz4bqgNOG7j8SpaOG7jTThu43hu53hu6c04bun4buJccSpNMOz4buJxIPhu4/hu4s04bq54buJxKlm4buPPDThu4/hu4nDveG7j+G7izThurnhu4nEqWbhu4804bq54buX4buP4buLNOG7s8Oj4buP4buLNOG6u+G7ncSpNOG7i8O0dTR14buJY+G7jzThu7Phuq/DtTThu6fhu4nDouG7j+G7izTDsnLEqTThurnhu4nFqeG7j+G7izThurnhu7HDozThu6V4NOG7j+G7i+G7icSpaHU04bq9YsWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4k04bq5xIPhurnhu4k04buN4bqx4buP4buLPDThu4vEqeG6r+G7j+G7iTThur3hu53hurk0w7JkdTThu6d4NOG6u8O1NOG6ueG7icO1NOG7puG7ozTDusWpxqHhurk8NOG6veG7m+G7j+G7izThu6fhu4lxxKk0w6nhuq/hu7k04bun4buZNOG7p+G6q+G7jTThu4/hu4vFqeG7uWjhu4804bunxKlmdTThu6fhu6vhurk04buLxKnDvTThu7PDveG7j+G7izR14buJxJHhu4004bq54buJYuG7pzQzw4nhu5004bq94budxKk04bq44burNOG7iOG7mzM8NOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu4nhu5Phurk04bunZHU04buz4bqvNMOy4bqv4buNNOG7p+G7icOqw7U04bunYuG7jTThu4vhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq94bqxw7U04bq9duG6uTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iT5dL3UiVeG7icSD4bunNMOpxKlpxak0QTTDs8SpZuG7jzThu6fhurHEqTTDqcWp4bujxKk04buL4bqndTThu43huqfhu6c8NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNOG7j+G7r3Dhurk04bumw7nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bumYuG7jzThu6TDo+G7j+G7izTDqcSpacWpNOG6u+G7r+G7oeG7j+G7izThu7Phuq804bq9xIPhu4/hu4k04buLxKnEgzThurnDo8O1NOG7j+G7icO94buP4buLNOG6ucah4buP4buLNOG7icSpZuG7jzThu6fDtTTDsnDhu4804bq54buxw6M04bq5xIPhurk04bun4buJZjThu4loNOG6ueG7icSpZuG7jzThu6VuNOG7p8Sp4buP4buJNOG7j+G7icWpaDTDqcOjNOG7jcSpZ+G7jzTDicOi4bq5NC004bumw7nFqeG7j+G7izQtNOG7jsOj4buNPjTDkOG7m+G7j+G7izThu6fhu4lxxKk8NOG7j+G7iWLhu4804buN4bqx4buP4buJPDThur1i4bunNOG7j+G7r3Dhurk04bq94bqx4bunNOG6veG7r3Lhurk04buP4buJw73hu4/hu4s04bun4buJ4bqv4buP4buJNMO6xanhurc0w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNC004bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG7ieG7l+G7jTThu4/Do+G7uTThurnhu63hu4/hu4s04buP4buJcTThu7Phuq/DtTThurnhu5fhu4/hu4s0w7LDo8O1NOG6ueG7scOjNOG6ucSD4bq5NMOj4buP4buJNOG7ieG7qeG7j+G7izw04bq54buJxKlm4buPNOG7pW404bunw7nhu4Xhu4804bq5xIPhurk04bq54buJxKlm4buPNOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4/DtMSpNOG6ueG7icWp4buP4buLKTTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNMO6xanhu7lm4bunNOG7p3k0w7rFqeG6q+G7jzw0w6nEqWjhu6c04bq94bud4buP4buLNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTTDqcOjNOG7jcSpZ+G7jzTDqcOi4bq5NC004bunw7nFqeG7j+G7izQtNOG7j8Oj4buNNOG7j8O0xKk0w7nEqeG7heG7j+G7iz40w5Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTTDkOG6t+G7j+G7izw04buO4buJ4bqvNOG7j+G7r3Dhurk04buz4bqvNOG7j+G7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu480w7LFqeG7l+G7jzThu4vhu4nEqTThu4/hu4lwPDThu6fDucSpNOG6q+G7jzThu6XhuqvFqTThu6XDouG6uTThu4/hu4nDveG7j+G7izThurnGoeG7j+G7izThu4nEqWbhu480w7Jw4buPNMOyw6PDtTThurnhu7HDozThurnEg+G6uTThurnhu4nEqWbhu4804bulbj404bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k04buP4buvcOG6uTTDsuG7r8WpNEE8NOG7s3DEqTThu4/hu4nDveG7j+G7izThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buJcnU0w7LEqWjhu6c04bulbjThu4nhu7k04bulxKnhu4/hu4k04bun4buJY+G7jTTDsuG6p+G7j+G7izw04bq7w6Phu4/hu4k04bunauG7j+G7iTw04buN4budNHXhu4lj4buPNOG6ueG7keG7jzThurnhu4nhu6/DozThu7fEg+G6uTThur1s4buP4buJPDThurnhu5fhu4/hu4s04bunw7nhurHhu4/hu4s04bq54buJ4buvw6M04bq94buvcuG6uTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThurvhu6/hu6Hhu4/hu4s8NMOpw6Phu480w7LEqeG7heG7jzTDsuG6seG6uTThurlj4buPNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG6ueG7ieG6p+G7pzThurnhu4nhu4M8NOG7i8SpxrB1NOG6vXQ04bq5xIPhurk04bq54buhNMO6xanDo+G7jzw04bq9bMOjNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bun4buX4buPNOG7s8Sp4buP4buJNOG7t3bhu4/hu4s04bq9xIPhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu4rhu4nEqTThu4/hu4lk4buPNEE0w7PEqWbhu4804bq9w7Thu4/hu4s04buLw7R1NOG6ueG7scOjNOG6ucSD4bq5NOG6veG6scSpNMOpxKlpxak8NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNOG7j+G7r3Dhurk0w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTTDusWp4bu5ZuG7pzThu6fhuqvhu4004bq54buxw6M0w7LhurPhu4/hu4k04bq94bqxw7U0w5Dhurfhu4/hu4s8NOG7juG7ieG6rzThu4/hu69w4bq5NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOG6vcSR4bu5NOG7jeG6seG7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s8NOG6ueG7iW3hu4/hu4k04bq9xqHhu480w5Dhurfhu4/hu4s04bun4buJw6rDtTThu6fEqeG7j+G7iTThu6fhu4lj4buPNOG7juG7i+G7iWw0w7rFqeG7uWbhu6c04bumPuG7rjQ5NH3Ds+G7icO0w6M04bu2xKhbPDThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPPDThur3DteG6r+G7jzThu6fhu4lpNOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bunw7lsNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bul4bqx4bq54buJPDThu7PDveG7j+G7izThu43hurHhu4/hu4k8NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7jeG7q+G6uTThu6fEqeG7hcWpNOG6u+G6q+G7jzThu4vEqeG6r8WpPDThu4/hu69w4bq5NOG7jeG6seG7j+G7iTw04bq74bqr4buPNOG6ueG7ieG7sTw04bq54buX4buP4buLNMOp4bql4buP4buLPDThu7PhurXhu4804buNxKnhu4/hu4k+NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNOG7j+G7r3Dhurk04buNw7Xhu4/hu4s04buNxanGoeG7jzThurnEg+G6uTThur3hurHEqTTDqcSpacWpNOG6ueG7icSpZuG7jzThu6VuNOG7jeG6seG7j+G7iTTDs+G7ieG7mcOqPDThu6fEqWZ1NOG7p+G7q+G6uTThu4/hu4XFqTThu4vhu6/hu6Hhu4/hu4s04bulxIPhu4/hu4s8NOG6veG7neG7j+G7izThu7PEqeG7heG7jzThurnDteG7jzThurnhu4nEg8WpNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTw0deG7icSD4bunNOG7icWp4bu5NOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6ucSD4bq54buJNOG7jeG6seG7j+G7izw0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04buP4buLd+G7j+G7izThu6fhu5nDozThu6XEg+G7j+G7izw04bunxKlmdTThu6fhu6vhurk0w7Lhuq804buP4buLxanhu5vhu4804bq54bujNOG7s+G7rTThu6fDteG6r+G7jzTDkOG6t+G7j+G7izw04bunw7Xhuq/hu4804bq74bqr4buPPDThu6fDteG6r+G7jzTDusWp4bqr4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNOG6ucWp4bud4bq5NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7s+G6rzTDqeG6t8O1NOG7s2g04bum4bujNMO6xanGoeG6uT5dL3Ui4bum4buJw6rDtTTDicSDw7U04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7j10vdSJddSI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền quý III/2012

Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền quý III/2012
2012-07-10 15:34:00

PTO- Sáng 10- 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý II và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền quý III/2012.

Họp báo kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII

Họp báo kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII
2012-07-10 10:31:00

PTO- Sáng 10-7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XVII. Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí địa...

Họp báo kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII

Họp báo kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII
2012-07-10 10:31:00

PTO- Sáng 10-7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XVII. Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long