Cập nhật: 03/11/2022 14:04 GMT+7
244fx7fa4x553cx4dedxaeb0x4e6ax4416xb87cxd018xX7x7075x69c6xade6x2bb4xb9b5x314dxX5xdc03xXax747ex4861xa5edxX3xa9e3xXdx76adxX3xXcxX1xc302xae96xX3xXcx617cxX3x43f3xX1cx6f5fxX4xX3x58b7x3930xX1cxX0xdd87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4272xX10xX6x5084xXaxX12x69c5xX16xbce6x401cxX3x3fc3xX2bxX2xX2x5660xX3x3f15xXex92fbxX4xX3xX2x3336xX2bxX2xX51x3f4dxX3x2be7x5f66xX3xX5x9a7bxX4xX1xX49xX3xXexc434xXdxX3x5860x80a3xc8b8xX3xXcxXdx66b8xX66xX3xX4bx28b1xX1xX1cxX3xbcdcxX66xX1xX3x5148xae32xX66xX16xX49xX3xXbxX1xb2c1xa504xX66xX16xX3xXcxXdxX6axX66xX3x2afaxb467xXexX49xX3xXcxc80bxX3x869fxXdx667cxXexX3xXcx4794xcd01xX55xX3xd90dxd9a1xX3xX3dxXdxX14xX66xX3xX96xX6xX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX3xXcxX1xc5d8xX43xX3xXcxX20xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xX27xX28xX1cx3dacxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87dbx300axX3dxX43xXaxX12xX0xXdxX58xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX66xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax869bxXdxX3dxXexX1x9a76xX3xX2xX51xX51xX51xXbx7a6bx8ee5xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXf3xX3x412dxcdf0xX45xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXbcxb782xX6xXcdxXbxX1xX1cxXexX1xXcdxXbcxa630xX66xX2bxX3dxX10xX7xX6exXexXcdxXbxX2bxX66xX10xXeexX7xX2bx9b93xX130x976dxX132xX2bxX2xX2xX2xX3dxX132xX2xX132xX51xX106xX130xX105xXex2c4cxX141xX2xX130xX5xX51xa8a0xX45xX2xX45xX45xX141xX2xX2xX45x33fcxX147xX2xX130xX2x7e0cxX105xX2xX141xX2xX106xX106xXbcxccd8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX3xXcxX20xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xX27xX28xX1cxXaxX3xXeexXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX51xX51xX51xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX105xX106xX45xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX3dxX43xXaxX12xXcxX1xXaexX43xX3xXcxX20xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xX27xX28xX1cxX3xX1xX6xX43xX3xX4xaaefxX66xX3xX9axX7ex7dccxX4xX3xX16x3669xXdxX3xX5xX42xX3xX40xX16xX1d0xX4xX3xX40xbc13xX3xXcxX1xd636xX66xX3xX13xXcdxX66xX16xX3xX5xX42xX3xX1xXcdxX42xX66xX16xX3xX1xd828xX1cxX3xX4xXaexX6xX3xX90xX1cxX6xX3xba1bxXdxX66xX1xX3xX76xX7exdae6xX66xX16xX3xX90xX7exX204xX66xX16xX49xX3xX66xX16xX7exX7fxXdxX3xX7xXdxX66xX1xX3xXexX1xX42xX66xX1xX3xX120xX42xX3xX3dxX7ex6ed7xX66xX16xX3xX3dx7064xX4xX3xX64xX4dxX4xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xXcxX20xX3xX13xX61xX4xX3xX13xXcdxX66xX16xX3xX22xX1cxX57xX66xXbcxX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX3xXcxX1xXaexX43xX3xXcxX20xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xX27xX28xX1cxX3xX9axX7exX1ccxX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX1xX42xX66xX16xX3xX66x9f96xX58xX3xX4bxX2xX51xX2bxX2xX51xX3xX57xX58xX3xX5xX5bxX4xX1xX55xX3xXexX1xd670xX3xX1xXdxX92xX66xX3xX9axX61xXcdxX3xX5x7316xX3x8b08xc925xX24xX66xX16xX3xX66xX7exb68bxX4xX3xX66xX1xX29exX3xX66xX16xX1cx8e86xX66x444cxX49xX3xXexadfcxX58xX3xX5xX1c7xX66xX16xX3xXexX1xX42xX66xX1xX3xX6exd14bxX66xX1xX3xXexX96xXdxX3xX57xX66xX3xX4x32b1xX66xX16xX3xX9axX4dxX4xX3xXcxX20xX3xXexXdxX6axX66xX3xX4xXaexX6xX3xX9axX2a8xX66xX16xX3xX116xX42xXcdxX3xX4x477axX3xX66xX7exX29exX4xXbcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX3dxX43xXaxX12xX0xXdxX58xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX66xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXeexXdxX3dxXexX1xXf3xX3xX2xX51xX51xX51xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXf3xX3xX155xX45xX130xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXbcxX116xX6xXcdxXbxX1xX1cxXexX1xXcdxXbcxX120xX66xX2bxX3dxX10xX7xX6exXexXcdxXbxX2bxX66xX10xXeexX7xX2bxX130xX130xX132xX132xX2bxX2xX2xX2xX3dxX132xX2xX132xX51xX106xX45xX106xXexX45xX155xX130xX130xX5xX132xX147xX45xX2xX132xX132xX132xX141xX130xX150xX45xX147xX106xX105xX51xX51xX2xX106xX141xX132xX130xX106xXbcxX15dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX3xXcxX20xX3xX22xX1cxX24xX4xX3xX27xX28xX1cxXaxX3xXeexXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX51xX51xX51xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX155xX45xX130xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX3dxX43xXaxX12xXcxX61xXdxX3xX116xX1cxX20xXdxX3xX5xX14xX49xX3xX66xX1xX57xX66xX3xX3dxX57xX66xX3xX4xX89xX4xX3xX6exX1xX1cxX3xXexX61xXdxX3xXbxX1xX7exX7fxX66xX16xX3xXcxXdxX6axX66xX3xX88xX89xXexX3xX9axX9bxX3xX96xX7exX29exX4xX3xX6exXdxX92xX1cxX49xX3xX3dxX57xX66xX16xX3xX1xX7exX204xX66xX16xX3xX1xXcdxX6xX49xX3xX5xX14xX3xX120xX1f2xXexX3xX9axX288xX3xXexa1c2xX3xX5xX1c7xX66xX16xX3xXexX1xX42xX66xX1xX3xX6exX2bdxX66xX1xX3xXexX96xX7exX29exX4xX3xX27xX28xX1cxXbcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX3dxX43xXaxX12xX88xX89xX4xX3xX1xXcdxX61xXexX3xX9ax595bxX66xX16xX3xXexaf2dxX3xX5xX14xX3xX9axX7exX1ccxX4xX3xX3dxXdxX14xX66xX3xX96xX6xX3xXexX96xXcdxX66xX16xX3xX6exX1xX2c9xX66xX16xX3xX6exX1xX2bdxX3xX66xX16xX1xXdxX6axX58xX3xXexX96xX6xX66xX16xX49xX3xXexX1xX42xX66xX1xX3xX6exX2bdxX66xX1xXbcxX3xX8exX1xX1e0xX66xX3xX1xX478xXdxX3xX5xX42xX3xX66xX1xX1dcxX66xX16xX3xXexXdxX47dxXexX3xX58xX22axX4xX3xX120xX273xX66xX3xX66xX16xX1xX92xX49xX3xX58x8037xX6xX3xX4xX7fxX49xX3xX58xX4dfxX6xX3xXexX96xX24xX66xX16xX49xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX4dfxXexX3xX9axX478xX66xX16xX3xX9axX2e7xXcdxX3xX66xX1xX57xX66xX3xX3dxX57xX66xX3xX120xX42xX3xX3dxX1cxX3xX6exX1xX89xX4xX1xX3xXexX1xX1f2xXbxX3xXbxX1xX7exX204xX66xX16xX3xXexX1xX6xX58xX3xX16xXdxX6xXbcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1cxXexX1xXcdxX96xXaxX12xX22xX1cxX24xX4xX3xX72xX66xX0xX2bxXbxX12

Quốc An

Các tin đã đưa

Phát triển nguồn nhân lực du lịch

Phát triển nguồn nhân lực du lịch
2022-10-25 07:21:00

baophutho.vn Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 buộc các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải cắt giảm nhân sự. Vì vậy, việc khôi phục và phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long