Cập nhật: 09/08/2022 06:14 GMT+7
a885xec12x136bcxab3axfff2x10d19xf604xb1e6xe457xX7x129dfx12f3fxf1b5xaed7xdcf6x12b1fxX5x10e20xXaxb958x108dexX1x1234bxX3xXcxX1x10820xX3xXexX1xX6x10367xX3x100f7xXdxX6xX3x12543xX1x12597xcdcdxd964xX20xX3xXex11ecaxab91xX28xX1xX3xa9cdxaf00xXdx10fc5xX28xX3xc6bdx10751xXexX3xX7xc8cdxX4xX3xX1exf553xX28xX1xX3xd7b3x1364bxX3xX5x13831xX4xX1xX3xf120xXdx10f37xXexX3x10c93xX6xX1exfe94xX0x135ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeba9xX10xX6xX44xXaxX12xX51xX20xb55ax12c13xX3xecfexX56xX70xacc7xX3xX65xXdxX4exXbxX3xX1x107e4xXdxX3xb5c2xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX73xX3xX65xXdxX4exXbxX3xX1xX7bxXdxX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xXexX1xX6dxX28xX1xX3xXbxX1x112bbxX3xX65x102e1xX3xX24xX1x11969xX3x13866xXdxX28xX1xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1x107d3xXbxX3xc475xe10fxXdxX3xXcx12126xX28xX20xX3xX4xfb34xX4xX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xXexXc5xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX24xX1xX26xX27xX28xX20xX3xXexX2cxX2dxX28xX1xX3xX31xX32xXdxX34xX28xX3xX37xX38xXexX3xX7xX3cxX4xX3xX1exX40xX28xX1xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX54xX3xX28xX1x13126xX1exX3xX1xb5fexX3xXexX2cxXbdxX3xX4x11d4fxX4xX3xX44xf486xX6xX28xX1xX3xX28xX20xX1xXdxX4exXbxX3xXexX1xcca4xX4xX3xX1xXdxX4exX28xX3xX1xXdxX4exX45xX3x11b75xX45xfc3axX3xX4xX11cxX4xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX20xX3xXexX2cxX2dxX28xX1xX3xX5xXdxX34xX28xX3xX37xX38xXexX3xXc0xX6dxX3x1143fxX6dxX28xX3xX20xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX11cxXbxX3xXexX1xX45xX3xX1xX15xXexX3xX37xX1xX11cxX4xX1xX3xX13bxX45xXa9xX4xX3xXexX38xX3xbe03xX38xX28xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1ex12070xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX120xX28xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX28xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax118c8xXdxX44xXexX1xf555xX3xX70x12a72xe15bxXbxe216xbac2xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1c6xX3xX1caxX2xX1c9xXbxX1ccxX1cdxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX18cxX15cxX6xX120xXbxX1xX45xXexX1xX120xX18cxXc0xX28xX56xX44xX10xX7xX37xXexX120xXbxX56xX28xX10xX1c1xX7xX56x12643xX202xX1c9xX202xX56xX2xX2xX2xX44xX202x135e7xX70xX2xX1c9xX2x11670xXexX1c9xX20cxf844xX202xX5xX20cxdccfxX202x10e1fxX70xX2xX2xX1caxX1caxX70xX1c9xX219xX202xX21bxX1caxX20cxX20cxX1c9xX211xX215xX1caxX20cxX18cx128c6xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX24xX1xX26xX27xX28xX20xX3xXexX2cxX2dxX28xX1xX3xX31xX32xXdxX34xX28xX3xX37xX38xXexX3xX7xX3cxX4xX3xX1exX40xX28xX1xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX54xXaxX3xX1c1xXdxX44xXexX1xX9xXaxX70xX1c9xX1caxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1caxX2xX1c9xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX120xX28xXaxX12xX51xX20xX6dxX28xX1xX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX7xX12exX3xX37xXdxX4exX28xX3xX32xXdxX34xX28xX3xX37xX38xXexX3xX7xX3cxX4xX3xX1exX40xX28xX1xX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX3xXexX40xXdxX3xXcxX13xX18cxX3xX65xXacxX3xX24xX1xXb0xX3xXb2xXdxX28xX1xX18cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10790xX120xX44xX6exXaxX12xXcxX2cxX120xX28xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX28xX20xX6dxX6exX3xX44xXdx12762xX28xX3xX2cxX6xX3xX7xX12exX3xX37xXdxX4exX28xX3xe537xX28xX20xX6dxX6exX3xX70xX219xX21bxX56xX70xc7b5xX73xX3xX31dxX7bxX3xX4cx11a8cxX28xX3xX1x1130exX6xX73xX3xXcxX1x1039bxX3xXexX1xX6xX120xX3xXc0xX6dxX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xf647xX3xXexXc5xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX20xf2b4xXbxX3xX20xfb79xX73xX3xXexX2cxX6xX120xX3xX180xXc5xXdxX3xXc0x13236xX3xX4xcbb8xX28xX20xX3xXexX11cxX4xX3xXbxX1xXcaxX4xX3xX1xXacxXdxX73xX3xXbxX1xX11cxXexX3xXexX2cxXdxX35exX28xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX28xX7bxXdxX3xX180xX48xX6xX3xXc0xX6dxX3xX13bxX45xXa9xX4xX3xXexX38xX3xX20xXdxbc64xX6xX3xX65xXdxX4exXbxX3xX1xX7bxXdxX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX3xXc0xXc1xXdxX3xX5x1349fxX28xX1xX3xX180xX40xX120xX3xX4xX11cxX4xX3xXexc9fexX28xX1xX73xX3xXexX1xX6dxX28xX1xX3xXbxX1xXa9xX18cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31dxX120xX44xX6exXaxX12xX4cxXc1xXdxX3xX4xX1xe070xX3xX180xX38dxX1c6xX3xX31xXcxX354xX28xX20xX3xXexX2cxX26xea26xX28xX20xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX13bxX45xXa9xX4xX3xXexX38xX73xX3xXbxX1xXcaxX4xX3xX1xXacxXdxX3xXexX120xX6dxX28xX3xX44xXdxX4exX28xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4cxXdxX4exXexX3xX51xX6xX1exX54xX18cxX3xXcxX40xXdxX3xX4xX1xX26xX27xX28xX20xX3xXexX2cxX2dxX28xX1xX73xX3xX4xX11cxX4xX3x10547xX432xX73xX3xX28xX20xX6dxX28xX1xX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4xX423xX6xX3xX4xX11cxX4xX3xXexX3f9xX28xX1xX73xX3xXexX1xX6dxX28xX1xX3xXbxX1xXa9xX73xX3xX4xX11cxX4xX3xX1xXdxX4exXbxX3xX1xX7bxXdxX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX73xX3xX4xX11cxX4xX3xX44xX120xX6xX28xX1xX3xX28xX20xX1xXdxX4exXbxX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX73xX3xX180xXdxX35exX1exX3xX180xX38xX28xX18cxX18cxX18cxX3xX7xX371xX3xX20xXdxX6xX120xX3xXexX1xX26xX27xX28xX20xX73xX3xX20xX37cxXbxX3xX20xX380xX73xX3xX37xX38xXexX3xX28xXa9xXdxX3xX20xXdxX3caxX6xX3xX4xX11cxX4xX3xXexX3f9xX28xX1xX73xX3xXexX1xX6dxX28xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xXexX2cxX34xX28xX3xX4xX13dxX3xX28xX26xXc1xX4xX3xXc0xXc1xXdxX3xX28xX1xX6xX45xX18cxX3xX31dxX34xX28xX3xX4xX40xX28xX1xX3xX180xX358xX73xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX20xX3xXexX2cxX2dxX28xX1xX3xX4xae87xX28xX20xX3xX4xed10xXbxX3xX28xX1xX55axXexX3xXexX1xX390xX28xX20xX3xXexXdxX28xX3xX28xX20xX6dxX28xX1xX3xXc0xX6dxX3xXexX1xX48xX3xXexX2cxX26xfdd2xX28xX20xX3xX180xX35exX3xX1xX115xX3xXexX2cxXbdxX3xX44xX120xX6xX28xX1xX3xX28xX20xX1xXdxX4exXbxX3xX28xff73xX1exX3xX15cxX598xXexX3xXc0xX6dxX3xX180xX11cxXbxX3xX3cxX28xX20xX3xX28xX1xX45xX3xX4xf53bxX45xX3xX44xX45xX3xX37xX1xX11cxX4xX1xX3xX432xX3xX180xX6xX3xX44xX40xX28xX20xX3xXexX1xX48xX3xXexX2cxX26xX57cxX28xX20xX18cxX3xX51xX1xfbdexX28xX3xX44xX48xXbxX3xX28xX6dxX6exX73xX3xXcxX2cxX45xX28xX20xX3xXexX5d3xX1exX3xXcxX1xX390xX28xX20xX3xXexXdxX28xX3xb233xX15xX4xX3xXexXdxX38xX28xX3xX7exX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXexX2cxX26xX28xX20xX3xX15cxX6dxX6exX73xX3xX20xXdxXc1xXdxX3xXexX1xXdxX4exX45xX3xXc0xX6dxX3xX13bxX45xX13dxX28xX20xX3xX15cxX11cxX3xX7xX13dxX28xX3xXbxX1x136f5xX1exX73xX3xX44xX48xX4xX1xX3xXc0xXcaxX3xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX4xX423xX6xX3xXexX3f9xX28xX1xX3xXc0xXc1xXdxX3xX4xX11cxX4xX3xXexX3f9xX28xX1xX73xX3xXexX1xX6dxX28xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xXexX2cxX34xX28xX3xX4xX13dxX3xX28xX26xXc1xX4xX18cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115eaxX45xXexX1xX120xX2cxXaxX12xXcxX1xX45xX3xb4b8xXdxX6xX28xX20xX0xX56xXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Triển vọng từ du lịch văn hóa tâm linh

Triển vọng từ du lịch văn hóa tâm linh
2023-01-23 07:59:00

baophutho.vn Ngày Xuân đi lễ đền, chùa, tham gia hoạt động lễ hội mùa Xuân là nét văn hóa truyền thống có từ lâu đời, cũng là mảnh ghép để ngày Tết Nguyên...

Văn hóa ẩm thực góp phần phát triển du lịch

Văn hóa ẩm thực góp phần phát triển du lịch
2023-01-22 09:03:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của thời đại Hùng Vương cùng các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, là...

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch
2022-07-11 10:36:00

baophutho.vn Với mục tiêu xây dựng thành phố Việt Trì trở thành điểm du lịch an toàn, thân thiện, mến khách, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thành...

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp
2022-07-09 07:23:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay ngành du lịch Phú Thọ đã có sự chuyển biến tích cực sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, bên cạnh các loại...

Du lịch cộng đồng đổi mới

Du lịch cộng đồng đổi mới
2022-07-01 09:50:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa bản địa của các dân tộc Mường, Dao.., cùng tập tục,...

Việt Trì - điểm đến du lịch lễ hội

Việt Trì - điểm đến du lịch lễ hội
2022-06-01 14:12:00

baophutho.vn Thành phố Việt Trì được biết đến là kinh đô Văn Lang xưa trong thời kỳ đầu dựng nước. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Việt Trì được vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long