Cập nhật:  GMT+7
7f8exb3fexa51bxb5f5xe513x9e0fxfc76xed5cx9c1dxX7xc914x95c6xc341xca2cx970exf87axX5xc83bxXaxaffcxXcxX1xcbb9xaa26xX1xX3xXbxX1x8849xX3xc226xXdxde95xXexX3xXcx9515x9791xX3xXexc489xX3xX4xX1xebc4xX4xX3xX16xX1xXdxe697x9215xX3xX1x8906xe172xXexX3xe907xab74xX16xea5fxX3xXexX23xX35xX16xX3cxX3x9bf6x893exX3xcf24xXdxb87fxX3xXcxX27xX3x8de4xbbc2xX16xX3cxX3xX1dx9754x8230xX16xX3cxX3xbb3fxX15xX3xXcxX32xd970xX16xX3xX1dx9bacxX16xX3xX1xX35xf6e5xX3xc0fcxX3xcb1dxX32xX3xX5xa560xX4xX1xX3xafcdx9328xXexX3xXcxX27xX3xX16xX62xf570xX3xc707x9ad9xX7exb0f2xX0xb8f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xf163xXaxX12xXcxX23xXdxa95cxX16xX3x1027bxX1xX6xXdxX3xXexX1xe7c8xX4xX3xX1xXdxX1fxX16xX3xX9ex8332xX3xX1xX35xX36xX4xX1xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX44xX45xX3xX47xXdxX49xX3xXcxX27xX3xX4exX4fxX16xX3cxX3xX1dxX54xX55xX16xX3cxX3xX59xX15xX3xXcxX32xX5exX16xX3xX1dxX62xX16xX3xX1xX35xX67xX3xX69xX3xX6bxX32xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xX73xX74xXexX3xXcxX27xX3xX16xX62xX7cxX3xX7exX7fxX7exX81xX3xX4xcfa6xX6xX3xf75ax9becxb612xX6bxX3xXexf7b0xX16xX1x93cexX3xX101xX102xX103xX6bxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xX39xe9daxX3xdd4dxX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xf750xXaexX3xX1xX35xX36xX4xX1xX3xX7xX1bxX3xcd10xX7exaaedxX83xX130xX4exX69xX101xX102xX103xX6bxX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX10axX3xXexX1xX6xX7cxX3xX3cxXdxX6xX3xX4xX67xX4xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX44xX45xX3xX47xXdxX49xX3xXcxX27xX3xX4exX4fxX16xX3cxX3xX1dxX54xX55xX16xX3cxX3xX59xX15xX3xXcxX32xX5exX16xX3xX1dxX62xX16xX3xX1xc3c4xX6xX69xX3xX6bxX32xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xX73xX74xXexX3xXcxX27xX3xX16xX62xX7cxX3xX7exX7fxX7exX81xX10axX3xXexX23xX35xX16xX3cxX3xX39xX18axX3xX4xX18axX3xX16xX1xXdxX31xX32xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX59xX62xX16xX3xX1xX18axX6xX10axX3xXexX1xX9bxX3xXexX1xX6xX35xX10axX3xX95xX32xX3xX5xX6fxX4xX1x8bc8xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf546xX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1edxX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexd45bxX5xX10xX9xXaxb93exXdxX95xXexX1x80c9xX3xX2xX7fxX7fxX7fxXbx9b21xf53exX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX217xX3xX13cxX13exX7fxXbxX21exX21fxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX83xX83xX4xX1ddxX127xX6xX35xXbxX1xX32xXexX1xX35xX1ddxX59xX16xX83xX95xX10xX7xX9exXexX35xXbxX83xX16xX10xX212xX7xX83xX7exX81xX2xX7exX83xX2xX2xX2xX95xX7exX2xX13cxX2xX81xX2xX81xXexX13cxX13cxX13cxX7fxX5xX13exX69xXdxX7cxX3cxX69xX81x8bd2xX271xX13cxX1ddxb72fxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX16xX1xXdxX31xX32xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xXexX23xX35xX16xX3cxX3xX44xX45xX3xX47xXdxX49xX3xXcxX27xX3xX4exX4fxX16xX3cxX3xX1dxX54xX55xX16xX3cxX3xX59xX15xX3xXcxX32xX5exX16xX3xX1dxX62xX16xX3xX1xX35xX67xX3xX69xX3xX6bxX32xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xX73xX74xXexX3xXcxX27xX3xX16xX62xX7cxX3xX7exX7fxX7exX81xXaxX3xX212xXdxX95xXexX1xX9xXaxX2xX7fxX7fxX7fxXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX13cxX13exX7fxXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1edxX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX47xXdxb346xXdxX3xX102xX55xXdxX3xX4xX1xX326xXdxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xX7cxab7axX3xX23xX3axX16xX3cxX3xXexX23xeae2xX16xX3xX1xb073xX3xX1edxf5f7xX16xX3cxX3xX59xXdxX345xX16xX3xX1dxX62xX16xX3xX44xX6xX16xX3cxX3xX95xXa5xX3xX9exXdxXaexX16xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX16xX3cxX15xX20dxX3xX7exX81xX83xX13exX83xX7exX7fxX7exX81xX3xe61cxXexX2bxX4xX3xX16xX3cxX15xX20dxX3xX7cxX4fxX16xX3cxX3xX13exX3xXexX1xX67xX16xX3cxX3xX81xX3xX16xX62xX7cxX3xbc1bxX32x8893xX3xfe59xX125xX35x83bbxX1ddxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX35xX95xX20dxXaxX12xX1edxX67xX4xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX39xX54xd7aaxX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX127xX6xX35xX3xX3cxX349xX7cxX217xX3xX47xXdxX326xXdxX3xX102xX55xXdxX3xX4xX1xX326xXdxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xX7cxX33cxX3xX23xX3axX16xX3cxX3xXexX23xX345xX16xX3xX1xX349xX3xX1edxX34cxX16xX3cxX3xX59xXdxX345xX16xX3xX1dxX62xX16xX3xX44xX6xX16xX3cxX10axX3xX95xXa5xX3xX9exXdxXaexX16xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX16xX3cxX15xX20dxX3xX7exX81xX83xX13exX83xX7exX7fxX7exX81xX3xX37dxXexX2bxX4xX3xX16xX3cxX15xX20dxX3xX7cxX4fxX16xX3cxX3xX13exX3xXexX1xX67xX16xX3cxX3xX81xX3xX16xX62xX7cxX3xX39axX32xX39cxX3xX39exX125xX35xX3a1xX21fxX3xX4xX1xX54xX55xX16xX3cxX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xc4b4xX7cxX3xX16xX1xX36xX4xX3xX39xX54xa26fxX16xX3cxX3xXbxX1xX1bxX3xfd07xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xX44xXdxX59xX10xX3xX7cxX32xX7xXdxX4xbdc9xX21fxX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX95xXdxX45xX16xX3xX4exX67xXexX3xf65cxX35xX6xX16xX3xX5xX15xX16xX3cxX3xX4xX27xX3xX59xX15xX3xXcxX23xX24xX16xX1xX3xX95xXdxX45xX16xX3xXexX23xX6xX16xX3cxX3xXbxX1xd4a9xX4xX3xX67xX35xX3xX95xX15xXdxX3xX59xX15xX3xX21exX67xX4xX3xX5x8926xXbxX3xX9ex9077xX3xX5xX4c5xX4xX3xX47cxX103xX35xX16xX3xX7xX34cxX16xX3cxX3xX3cxX74xX7cxX3xX59xX18axX4xX490xX1ddxX3xXcxX23xX35xX16xX3cxX3xX39xX18axX10axX3xX4xX18axX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX21exX125xX3xX1xX3axXdxX3xX1xX18axX6xX3xX5xX15xX3xXcxX23xX24xX16xX1xX3xX95xXdxX45xX16xX3xX127xX3axX3xX7xX54xX32xX3xXexX4d7xXbxX3xX67xX35xX3xX95xX15xXdxX3xX59xX15xX3xX21exX67xX4xX3xX5xX4d7xXbxX3xX4xX67xX4xX3xX9exX4dbxX3xX5xX4c5xX4xX3xX47xX32xXdxX16xX16xX10xX7xX7xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX103xX6xX7cxX217xX3xb07fxX35xX3xX95xX15xXdxX3xX47cxX103xX35xX16xX3xX7xX34cxX16xX3cxX3xX3cxX74xX7cxX3xX59xX18axX4xX490xX3xX95xX15xXdxX3xX16xX1xX74xXexX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX103xX6xX7cxX3xX59xb47fxXdxX3xX4xX1xXdxX31xX32xX3xX95xX15xXdxX3xX2xe72cxX271xX7cxX3xX127xb95axX16xX3cxX3xX4xX1xXdxX31xX32xX3xX95xX15xXdxX3xX4xX5exX32xX3xX39xXdxX3xX127xX3axX21fxX3xX4xX32xX16xX3cxX3xX39xX54xX474xX16xX3cxX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX95xXdxX45xX16xX3xX95xX15xXdxX3xX16xX1xX74xXexX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX103xX6xX7cxX3xX95xXa5xX3xX9exXdxXaexX16xX3xX1xX55xX16xX3xX13cxX7fxX7fxX7cxX21fxX3xX7xX1bxX3xX5xX54xX3c8xX16xX3cxX3xX16xX3cxX54xX474xXdxX3xX7cx832axX4xX3xX67xX35xX3xX95xX15xXdxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX95xXa5xX3xX7xXa5xX3xX9exXdxX1fxX16xX3xX59xX62xX16xX3xX1xX35xX67xX10axX3xX16xX3cxX1xX1fxX3xXexX1xX32xX4d7xXexX3xX39xX34cxX16xX3cxX3xX16xX1xX74xXexX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX103xX6xX7cxX3xX95xXa5xX3xX9exXdxXaexX16xX3xX9exX1xX35xX326xX16xX3cxX3xX13exX1ddxX7fxX7fxX7fxX3xX16xX3cxX54xX474xXdxX1ddxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX35xX95xX20dxXaxX12xX102xX345xX16xX3xX4xX36xX16xX1xX3xX39xX18axX10axX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXcxX23xX24xX3xX4x8989xX16xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX3cxXdxX6xX3xX4xX67xX4xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX95xX35xX3xXexX107xX16xX1xX3xXexX27xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX16xX1xX54xX217xX3xX47xXdxX326xXdxX3xX127xX18axX16xX3cxX3xX39xX67xX3xXexX23xX6xX16xX1xX3xX1edxb9c1xXbxX3xX4exX4fxX16xX3cxX3xX1dxX54xX55xX16xX3cxX21fxX3xX4exX3axXdxX3xX4xX1xX3c8xX3xX6bxX32xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xXcxX46axX20dxX3xX102xd473xX4xX3xX16xX62xX7cxX3xX7exX7fxX7exX81xX21fxX3xX4exX3axXdxX3xX4xX1xX3c8xX3xXexX23xXdxX9bxX16xX3xX5xX125xX7cxX3xXexX1xX54xX55xX16xX3cxX3xX7cxX36xXdxX3xX4xX34cxX16xX3cxX3xXexX1xX54xX55xX16xX3cxX3xX59xX4fxX16xX3cxX3xX73xX34cxX16xX3cxX3xX102xX6fcxX4xX3xX69xX3xd230xX1xX6d8xX3xXcxX1xeaa7xX3xX7exX7fxX7exX81xX21fxX3xX4exX3axXdxX3xXexX23xX36xXdxX3xX59xX62xX16xX3xX1xX18axX6xX3xX59xX15xX3xX44xXdxX345xX16xX3xX1xX35xX6xX16xX3xX59xX62xX16xX3xX16xX3cxX1xX1fxX3xf574xX32xX5exX16xX3xX4xX1xX6d8xX16xX3cxX21fxX3xX4exX3axXdxX3xXexX1xXdxX3xX3cxX18axXdxX3xX16xX74xX32xX3xX127xX67xX16xX1xX3xX4xX1xX54xX16xX3cxX10axX3xX3cxXdxX125xX3xX127xX67xX16xX1xX3xX3cxXdxX5exX20dxX3xXexX107xX16xX1xX3xX742xX1xX6d8xX3xXcxX1xX748xX21fxX3xXexX1xXdxX3xX39xX74xX32xX3xX4xX67xX4xX3xX7cxX34cxX16xX3xXexX1xX9bxX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX23xX32xX20dxX31xX16xX3xXexX1xX1bxX16xX3cxX21fxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX3cxXdxX6xX3xX1xX35xX36xXexX3xX39xX3axX16xX3cxX3xX39xX35xX15xX16xX3x960axX6xX7cxXexX23xXdxXbxX3xX47cxX4exX15xX16xX1xX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX95xX32xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xX7xX6fcxX4xX3xX7cxX15xX32xX3xXexX23xX32xX16xX3cxX3xX95xX32xX490xX1ddxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe736xX32xXexX1xX35xX23xXaxX12xX742xX1xX54xX55xX16xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX0xX83xXbxX12

Phương Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch
2023-05-31 07:11:00

baophutho.vn Đối với mỗi điểm đến hấp dẫn du khách, ngoài yếu tố tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, một trong...

Triển vọng du lịch nông thôn

Triển vọng du lịch nông thôn
2023-05-13 06:50:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ nhiều di sản văn hoá phong phú gắn với đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam,...

Tưng bừng lễ hội đình Thủ Rồng

Tưng bừng lễ hội đình Thủ Rồng
2023-03-06 13:09:00

baophutho.vn Ngày 5/3, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn tổ chức lễ rước Thánh, rước Văn trong Lễ hội truyền thống đình Thủ Rồng.

Lễ hội truyền thống Đình làng xã Thọ Văn

Lễ hội truyền thống Đình làng xã Thọ Văn
2023-03-01 12:28:00

baophutho.vn Ngày 1/3 (tức ngày 10/2 âm lịch) tại Đình làng của xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, UBND xã Thọ Văn tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ, tri ân...

Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2023

Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2023
2023-03-01 12:27:00

baophutho.vn Trong hai ngày 28/2 và 1/3, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ tổ chức Lễ hội Đền Quốc Tế năm Quý Mão 2023 và Hội thi bơi chải truyền thống trên sông Đà.

“Du lịch xanh” tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

“Du lịch xanh” tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn
2023-02-16 07:47:00

baophutho.vn Trong cuộc sống hiện đại, với xu hướng “Sống xanh” gắn liền với “Du lịch xanh”, ngày càng nhiều du khách tìm đến những địa điểm du lịch thân...

Trước ngày hội mở

Trước ngày hội mở
2023-02-13 15:25:00

baophutho.vn Lễ hội đình Thạch Khoán - xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn được tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng hàng năm. Sau ba năm tạm hoãn do ảnh hưởng của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long