Cập nhật:  GMT+7
629fx9086xba14xb448xd427x7acbxd50cxb2adxcba6xX7xb1acx8eefx84f8x65c2x8ce0x96e8xX5x7574xXax9019xdbc5x6e2exa4afxX3xbe40xXdxX6x7f82xX3x7ce2xX3xXbxX1x8982xX15xX17xX3xX1xd4b1xX4xX3xdbdcx69d4x781axX3x943bxb884xXdxX3xa965xX3x9fe0xc147xcce4xX15xX3x76cbx8c5cxX15xX0xc0c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a8cxX10xX6xc231xXaxX12xc4e1xXcxb059x7b88xX3xb8abxX17xX14x8bc3xX3x671dx8fdcxX53xX1cxd97dxX3xX1xX33xX58x9149xX15xX3xXcxX34xX15xX3xX37xX38xX15xX3xe4fex8e94xX3xXexc454xX3xX4xX1xc47cxX4xX3xX5x673cxX3xe5e8xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX17xX3xX1xX25xX4xX3xXexd4fexXdxX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3x7b60xX14xX3xXexab0cxX6xX1axX3x64dcxX33xX14xX3xX4xb030xX6xX3xX4xc8c4xX4xX3xX15xX1xX14xX3xXexX14xXdxX3xXexXa1xb5d4xX3xX4xX1xX1axX3xXcxXa1xb136x67b2xX15xX17xX3xXexXdxa43dxX33xX3xX1xX25xX4xX3xX32xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xe88cxX3xa54fx7460xX15xX3xX4dx8103xX3xX4xX29xX3xX5xX6fxX15xX1xX3xX6exX92xX1axX3xdeb1xX13x7285xXcxXcx951axX3xXex921axX15xX1xX5exX3xX4axa228xXdxX3xX55xX1xX14xX3xX7cxXaexX1axX3xXexXf6xX15xX1xX5exX3xX2cxX1xXdxX3xX15xX1xXaexX15xX1xX3xa9f4xXdxX7axX15xX3xXexX1x885exX15xX17xX3xXa5xX33xX34xX15xX3xX6exXfcxXdxX3xXexXf6xX15xX1xX3xX50xX1x9db9xX3xXcxX1xX25xX5exX3xX4xXe0xX33xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX9dxXdx7201xX15xX3xa559xX2xX5axX3xX4axX25xX4xX3xX9dxXdxX63xX15xX3xX13xXaexX1axX3xX4xX1xbaaexX3xX9dxX14xX3xXcxX33xX58xX144xX15xX3xXexXa1xX33xX58xb1bcxX15xX5exX3xX4dxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX63xXbxX3xXcxXa1xd95bxX15xX3x763dxX15xX1xX3x87c2xX4axX14xX3xX55xXfcxXdxa2ebx8d7cxX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX2axX6xXa1xX17xXdxX15x6593xd4e7xXbxX28xX3xX6xX33xXexX1axXaxX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX6xX5xXdxX17xX15xX9xXaxX2axXdxX4dxX4dxX5xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxd5fbxX6fxX15xX1xX3xX6exX92xX1axX3xX117xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX50xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX5exX3xX4xXe0xX33xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX9dxXdxX144xX15xX3xX147xX2xX5axX3xX4axX25xX4xX3xX9dxXdxX63xX15xX3xX13xXaexX1axX3xX4xX1xX15axX3xX9dxX14xX3xXexX33xX58xX144xX15xX3xXexXa1xX33xX58xX169xX15xX5exX3xX4dxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX63xXbxX3xXcxXa1xX17cxX15xX3xX17fxX15xX1xX3xXexXa1xX6xX1axX3xXa5xX33xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX25xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa1xXc3xXc4xX15xX17xX3xXcxX4axX3xX32xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xXd9xXaxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX3bxX3bxX2axX10xX4dxXdxX6xXd9xX7cxX6xX1axXbxX1xX33xXexX1xX1axXd9xX9dxX15xX3bxX4dxX6xXexX6xXdxX2axX6xX17xX10xX7xX3bxX1a5xX5bxX2xX5axX5bxX1cxX3bxX1axXa1xXdxX17xXdxX15xX6xX5xX3bxXdxX2axX6xX17xX10xX7x8a71xX29fxX1cxX1a5xX29fxX5bx7538xX2xXd9x755cxXbxX17xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax6eebxXdxX4dxXexX1xX1a4xX3xX1cxX5bxX5bxXbxX28xd12fxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a4xX3xX5axX2xX1cxXbxX28xX2c0xXaxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX4dxX12xX1d0xX6fxX15xX1xX3xX6exX92xX1axX3xX117xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX50xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX5exX3xX4xXe0xX33xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX9dxXdxX144xX15xX3xX147xX2xX5axX3xX4axX25xX4xX3xX9dxXdxX63xX15xX3xX13xXaexX1axX3xX4xX1xX15axX3xX9dxX14xX3xXexX33xX58xX144xX15xX3xXexXa1xX33xX58xX169xX15xX5exX3xX4dxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX63xXbxX3xXcxXa1xX17cxX15xX3xX17fxX15xX1xX3xXexXa1xX6xX1axX3xXa5xX33xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX25xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxXa1xXc3xXc4xX15xX17xX3xXcxX4axX3xX32xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXa1xX12xX0xX3bxXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4dxX58xXaxX12xX2cxX11exX15xX17xX3xXexXa1x71c4xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5xcc30xXbxX3xX1xX25xX4xX3xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX17xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX4xXaaxX6xX3xXcxXa1xXc3xXc4xX15xX17xX3xXexXdxXcaxX33xX3xX1xX25xX4xX3xX32xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX3xX4xX29xX3xXexX72xX15xX17xX3xX2axX76xX4xX3xX6exX17cxX33xX3xXexXc3xX3xX2xXd9x695axX2xX5axX3xXexXa1xXdxX63xX33xX3xX6exd015xX15xX17xX5exX3xX7x9fbdxX3xX4dxe326xX15xX17xX3xX15xX17xX33xX3f7xX15xX3xX9dxe6f0xX15xX3x6320xXe0xX3xXaexX15xX3xX1xc424xX3xXexXa1xXbbxX3xX6exX17cxX33xX3xXexXc3xX3xX28xX34xX58xX3xX4dxXe0xX15xX17xX3xX4xX38xX3xX7xb7fdxX3xX1xX92xX3xXexX17cxX15xX17xX3xX4xX1xXc3xX38xX15xX17xX3xXexXa1xX39axX15xX1xX3xX2xX5axX1cxX3xX9dxX14xX3xX6exXc3xXbbxX4xX3xX4xXaexX4xX3xX4xXe0xX33xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX9dxXdxX144xX15xX3x8034xX1xX1axX6xX3xX13xXaexX1axX3xX4xX1xX15axX3xX464xX1xX29xX6xX3xX2xX5axX53xX4axX25xX4xX3xX9dxXdxX63xX15xX3xX13xXaexX1axX3xX4xX1xX15axX3xX9dxX14xX3xXcxX33xX58xX144xX15xX3xXexXa1xX33xX58xX169xX15xX3xX1xX415xX3xXexXa1xXbbxX3xX2xX1a5xX5bxX3xXexXa1xXdxX63xX33xX3xX6exX3f7xX15xX17xXd9xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4dxX58xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX5xX7axX3xX7cxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX5exX3xX2cxX1xXdxX3xX15xX1xXaexX15xX1xX3xX117xXdxX7axX15xX3xXexX1xX11exX15xX17xX3xXa5xX33xX34xX15xX3xX6exXfcxXdxX3xXexXf6xX15xX1xX3xX50xX1xX132xX3xXcxX1xX25xX3xX6exX6fxX3xXexcabbxX15xX17xX3xX1a5xX5bxX5bxX3xX7xX33x687exXexX3xXa5xX33xX14xX3xX9dxX14xX3xX4xX6xX2axX3xX464xXdcxXexX3xX4xX33xX15xX17xX3xX4xX50fxXbxX3xX9dxe2d3xX15xX1xX3xX9dxXdxX7axX15xX3xX4dxcc17xX4xX1xX3xX9dxX400xX3xb0cdxX15xXexX10xXa1xX15xX10xXexX3xX4xX1xX1axX3xXexXa1xXc3xXc4xX15xX17xX5exX3xX4dxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX63xXbxX3xXcxXa1xX17cxX15xX3xX17fxX15xX1xX3xXexX505xX15xX17xX3xX1a5xX3xX7cxXfcxX3xX2axXaexX58xX3xXexX15axX15xX1xX3xX9dxX14xX3xX1cxX3xXexXaaxX3xX7xXaexX4xX1xX3xXbxX1xX400xX4xX3xX9dxX400xX3xX4xX11exX15xX17xX3xXexXaexX4xX3xX17xXdxXaexX1axX3xX4dxX400xX4xX18bxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4dxX58xXaxX12xX2cxX6xX1axX3xX147xX1xX11exXdxX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013

Trước giờ G kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013
2013-05-30 13:59:00

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, học sinh phổ thông sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 - 2013. Ghi nhận tình hình tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL cho thấy, công tác...

Thanh Thủy: Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi

Thanh Thủy: Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
2013-05-30 04:33:00

PTO- Ngày 29-5, huyện Thanh Thủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên giỏi cấp tỉnh và giáo viên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long