Cập nhật:  GMT+7
b2bbxbd91xdb8axbe7ex103cdxc1ebxe7f9x12bfdx116cdxX7xb5adx12f53xc8abxc484xc49ax10b62xX5xde6dxXaxc52bxffb1xf6aexX3x12a99xbae1xXdx12029xX3xXcxX1x12250xX3xe03bxXdxd7daxX3x118e5xc9f8xX24xX3xX4xf04bxd6b3xX3xXexX1xX1dx10db0xX4xX3xX5xf498xX3xf874xcd93xX3xdf86xf014xe1adxX4xX3xX37xX1fxX35xX14xXdxX3xX7xe8ecxX37xX3xd71dxX1dx11b1cxXexX3xe03axX1x12a1cxX37xX1fxX3xX1fxXdxX48xX29xX3xXexe0faxX0xef59xX1xX2xX12xX0xXexX6xc46bxX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax1244fxX6xc134xX1fxXdxX37xX19xc677xXbxX46xX3xX6xX1dxXexX35xXaxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b43xX35xX34xX29xXaxX12xX0xXdxX6bxX1fxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX59xX59xX4x12a87xX60xX6xX35xXbxX1xX1dxXexX1xX35xXa2x12c3cxX37xX59xX34xX10xX7xX4bxXexX35xXbxX59xX37xX10xf7aexX7xX59xX2xX23x129daxX23xX59xXbfxc65dxX34x12dadxX24xXc3xX2xX72xX24xXc5xXexX2xXc5xXbfxX2xX2xXbfxX5xX2xXa2x10aa1xXbxX1fxXaxX3xX59xX12xX0xXbxX12xb40axX17xXdxX3xd5e6xX1dxX43xX37xX3xX5x11de4xX3xXexX1xf576xX3xXexX6dxX38xX57xX37xX1fxX3xX7xX2exX3xXbfxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xc762xXbxX3xXadxX39xXdxX3x101b6xX4dxX37xX1fxX3xX6xX37xX3xX4bxXdxX37xX1xX3xXex10173xX3xe5c2xX1dx10376xX37xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3x12307xX1dxX28xX37xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX3xX23xX24xX24xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX1dxX2exX4xX3xX5xX32xX3xX37xX1fxX35xf1bfxXdxX3xX37xX1xX11bxXbxX3xX5xX11bxX1dxXa2xX3x11503xe639xX37xX1xX19xX3xXe0xd92axX4xX3x10776xX1dxX29xX59x124d3xXdxX10xXexX37xX6xX6bxd763x10231xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX34xX12xX0xX59xXexX6dxX12xX0xX59xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX34xXaxX12x1098cx10dffxX4xX3xX5xX38xX102xX37xX1fxX3xX5xXdx1329dxX37xX3xX37xX1fxX14xX37xX1xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXadxd433xX6xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX3xX7xX2exX3xX5xX38xX102xX37xX1fxX3xX5xX39xX37xX3xXexX1xX1dxX2exX4xX3xX5xX32xX3xc05exXdxX117xX1dxX3xX34xX35xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX37xX1fxX35xX14xXdxX3xX7xX43xX37xX3xX46xX1dxX48xXexX3xX37xX1xX38xX37xX1fxX3xX4bxX1xX4dxX37xX1fxX3xX4xfa03xX3xX1xX1f7xX6xX3xX1cexe762xX37xX3xX4xX1xX159xX37xX1fxX3xXexX1adxXa2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX35xX34xX29xXaxX12xXcxX6dxX38xX39xX4xX3xX1cexX1f7x12b62xX3xX37xX1fxX14xX29xX3xX72xX72xX59xX2xX2xX227xX3xX119xX1dxX6xX3xX4xX4dxX37xX1fxX3xXexX32xX4xX3xXexX6dxXdxX37xX1xX3xX7xX32xXexX227xX3xXe0xX17xXdxX3xXe4xX1dxX43xX37xX3xX5xXeaxX3xXexX1xXeexX3xXexX6dxX38xX57xX37xX1fxX3xX7xX2exX3xXbfxX3xX152xX109xX1xXdxX3xX109x11429xX4xX3xXe4xX1dxX43xX37xX3xX5xXeaxX3xXexX1xXeexX3xXexX6dxX38xX57xX37xX1fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xXdxX168xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX102xXbxX3xXadxX39xXdxX3xXe0xX17xXdxX3xX109xX43xX37xX1xX3xX7xX32xXexX3x1253exXdxX37xX1xX3xXexX117xX227xX3xX109xX4dxX37xX1fxX3xX6xX37xX3xX119xX1dxX11bxX37xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xX124xX1dxX28xX37xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdx113a3xX37xX3xX4xX1xXdxX117xX4xX3xX46xX10xX3xX4dxXexX4dxX3xX60xXdxe16cxX37xX3xX4bxXdxX2e1xX6bxX3xX7xX32xXexX3xX2xXc5xf01axX3xc8c8xX3x12afcxX2f3xX72xXa2xXc5xX2xX3xX1cexX6xX37xX1fxX3xX34xX1adxX37xX1fxX3xX1cexe4fcxX3xXexX145xXdxX3xXbxX1xX2exX3xX190xX19cxX3xX15cxX1dxe315xX37xX227xX3xX119xX1dxX11bxX37xX3xX13xX35xX14xX37xX3xX2a7xXdxX117xX6bxX3xX4xX1f7xX3xX34xX48xX1dxX3xX1xXdxX2cfxX1dxX3xX37xX1fxX1xXdxX3xXadxX48xX37xXa2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX35xX34xX29xXaxX12xf616xXcxX145xXdxX3xXexX1xX57xXdxX3xX1cexXdxX2e1xX6bxX3xX4bxXdxX2e1xX6bxX3xXexX6dxX6xX227xX3xX5xX191xX4xX3xX5xX38xX102xX37xX1fxX3xX5xXdxX19cxX37xX3xX37xX1fxX14xX37xX1xX3xX1cex12bc3xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX2cfxX37xX3xXexX6dxX19cxX37xX3xX46xX10xX3xX4xX1xb3dexX3xX23xX24xX24xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX1dxX2exX4xX3xX5xX32xX3xX1cexXdxX117xX1dxX3xX34xX35xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX37xX1fxX35xX14xXdxX3xX7xX43xX37xX3xX46xX1dxX48xXexX227xX3xXexX6dxX35xX37xX1fxX3xX1cexX1f7xX3xX4xX1f7xX3xX2xXbfxX24xX3xX4xX28xX29xX3xXexX1xX1dxX2exX4xX3xX5xX32xX3xX37xX1xX380xX37xX3xX1xXdxX2cfxX1dxX3xe955xX7xX7xX10xX3xXadxX14xX3xXc5xc0a3xX24xX3xX4xX28xX29xX3xX351xX37xX1xX380xX37xX3xX1xXdxX2cfxX1dxX3xXc5xXc5xXc5xXa2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX35xX34xX29xXaxX12xX190xX32xXdxX3xX46xX10xX3xXcxX6dxc0c1xX37xX3xXe4xX1dxX6xX37xX1fxX3x102ebxXdxX37xX1xX227xX3xXexX6dxebd0xX3xXexX145xXdxX3xX16xX1fxX4dxX3xXe4xX1dxX29xe8f9xX37xX227xX3xX13xX43xXdxX3xd5c3xX1xe4f1xX37xX1fxX3xX4bxX1xX4dxX37xX1fxX3xX46xX1dxX48xXexX3xXexX6dx12e4fxX37xX1xX3xX1cexX38xX102xX4xX3xX1fxXdxX48xX29xX3xXexX57xX3xX4xX1xX159xX37xX1fxX3xX6bxXdxX37xX1xX3xX37xX1fxX1dx11f99xX37xX3xX1fxX2exX4xX3xX7xX2exX3xX1xX14xX37xX1fxX3xXexX6dxX19cxX37xX3xXadxX14xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX37xX1xX11bxX37xX3xX1cexX38xX102xX4xX3xXexX1xX1dxX19cxX3xXadxX11bxX37xX3xX4xX1xX1dxX29xX2e1xX37xX3xXexX1adxX3xX60xX117xX37xX3xX46xX10xX3xc150xXdxX6xX3xX190xX28xX6bxX227xX3xX6bxX6xX37xX1fxX3xXadxX448xX3xXexXdxX19cxX1dxX3xXexX1xX26fxX3xXexX145xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1cexX145xXdxX3xX5xXeaxX3xXexX1xX1dxX2exX4xX3xX5xX32xX3xXexX6dxX19cxX37xX3xX1cexXeexX6xX3xX60xX14xX37xX3xX119xX1dxX11bxX37xX3xX13xX35xX14xX37xX3xX2a7xXdxX117xX6bxXa2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX35xX34xX29xXaxX12xX13xXdxX2cfxX37xX3xX5xX191xX4xX3xX5xX38xX102xX37xX1fxX3xX4xX1xX159xX4xX3xX37xc018xX37xX1fxX3xX1cexX380xX3xX5xX11bxXbxX3xX60xXdxX19cxX37xX3xX60xX43xX37xX3xX37xXdxX19cxX6bxX3xXbxX1xX35xX37xX1fxX227xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX3xX7xX2exX3xX1xX14xX37xX1fxX3xXexX6dxX19cxX37xX3xX1cexX2e1xX3xXexXdxX117xXbxX3xXexX26fxX4xX3xX46xX32xX4xX3xX6bxXdxX37xX1xX227xX3xX5xX14xX6bxX3xX6dx11a32xX3xXexX1xX10xX35xX3xX119xX1dxX29xX3xX1cexXeexX37xX1xX3xX4xb543xX6xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX1dxX11bxXexXa2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2efxX1dxXexX1xX35xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX160xXdxX10xXexX37xX6xX6bxX167xX0xX59xXbxX12

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi con sông Đà chảy vào đất Việt

Nơi con sông Đà chảy vào đất Việt
2017-11-18 08:42:18

PTĐT- “Đường lên Tây Bắc vút xa mờ. Đường lên Tây Bắc mây núi bồng bềnh như mơ…”. Dù đã nhiều lần lên Tây Bắc, nhưng phải đợi cho tới chuyến lên huyện biên giới Mường Tè ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long