Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxKjhu6NqNeG7tWpmw7U1xKjhu6NqNeG7jMSow5rDlTXEqcawQWnDtTXDmsSp4burNcOVasO1xKk1w6rhurfDujXhu7nhur814bq9asOsxrA1xKnhurHDtcSpNcWpxrBBZsO1NcWp4bulxrBBaMO1NeG6uWTGsDXhurvDvSIvxKk3ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurt74bq5xIPDtMO6xKnGsMWpxKnDtHvhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84Nzg2L2HDo+G6vTk3YTjDoTk2xak34bqh4bqhN2HDoeG7jTd7w7PDuuG7iTQ1LyAiw7ogw5rFqMOKxag1LTXDleG7ieG6sUE1N8OjL8OhPjXEqOG7o2o14buMxKjDmsOVNcSpxrBBacO1NcOaxKnhu6s1w5Vqw7XEqTXFqeG7nzXhurvEqXfhurs1w6rDtOG6scO1NeG6vWrDrMawNcSp4bqxw7XEqTXDquG6t8O6NeG7ueG6vzXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXhurlkxrA14bq7w701xanhurdqNeG6u+G6r+G6uzXFqeG7peG7seG6uzXDqnZyw7Xhu4k14bq7xKlrw7XEqTXhurvhu63EgzXFqcSpbTXFqeG7pWPDtTXDmsSpw7TDteG7iTXhurrEqWLGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWo4bulw7TDteG7iTXFqcSpcmo14buJasSDw7U1w7nGsMSDPjXhurvhu6vDteG7iTXhu7VxajXhurtjw7o14butQT414bq7xKlrw7XEqTXDucawQWjDtT41xKjhu6NqNeG7jMSow5rDlTXhurvhuq/hurs14bq7Y8O6NcOq4bq1NcO6xKnhu5tqNcSpc8O6NeG7tXFqNeG6u+G6r+G6uzXFqeG7nzXhurvEqXfhurs14bq7xKlrw7XEqTXFqeG7pW0t4bu54bq1NcSp4bujajXFqcSpxIPhu4814buJasSDNcWpa+G6u8SpNeG6u3nhurs14bu14bqxw7Q14bq7xqHDteG7iTXFqeG6r+G6uzXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXhurvGsOG7o+G6uzXhurlkxrA14bq7w701w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNeG7teG6sTXEqMOKw5Xhurw14bq74bqv4bq7NeG6u2PDujXFqcSpxqHDteG7iTXDucawxIM1w7XEqWpoxrA1xKlsw7XEqTXFqcSpd+G6uzXDtcSpdjXFqcSRw7o1xKnGsGPDtT41xanhu5nEgzXDquG6seG7jz41xKnhu6NqNcWpxKnhurPDtD414bunasO1xKk1xKnDtOG6t8WpNcSp4bujajXhu7VqZsO1PDXFqcSpxqHDteG7iTXFqWrDtTXFqeG7pWbDtTXFqeG7pcSDw7Xhu4k1xanEqcahw7Xhu4k1xalqw7U1w6pqacO1NcWpw70+NcWp4bulxIPDteG7iTXhu4vEg8O1w7rEg+G7ieG6vzXhurvhu63EgzXhurvhuq/hurs14bq7Y8O6NcSp4bujauKApsOK4bqt4bq7NeG6uWppxak+NeG6u+G6r+G6uzXhurtjw7o1xKjhu6NqNeG6u+G7r8O14buJNcO1xKljw7U14buP4bq3w7XEqTXhu7VoNeG7tcSDajXFqeG7peG7kzXDucawxIPDtTXFqeG7peG7mcO14buJNeG6u+G7rcSDNcO14buzNcOq4bq3ajXhurlqw63GsDXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXhu7XhurE1w7Xhu7M1w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcSow4rDleG6vHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurt74bq5xIPDtMO6xKnGsMWpxKnDtHvhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84Nzg2L2HDo+G6vTk3YTjDoTk2xak34bqh4bqhN2HDoeG7jTh7w7PDuuG7iTQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOKw7ThurHDtTXhu7nhur81w6rhurfDujXhur1qw6zGsDXEqeG6scO1xKk1w6p2c+G6uzXFqeG7pcSDw7Xhu4k1xanhu6VrNcSpw7TEgz41w7LEqWXGsDXEqWppxrA+NcO6xIPDtcO0NcWpxJHDujXFqeG7pcaww7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bq74bqv4bq7NcO14bujajXhur3GsMO14buJNeG7tWg1w4E1w7Xhu4nEqW/EgzXDucawxIPDtTXFqeG7peG7mcO14buJNeG6u+G7rcSDNeG6u8aw4buj4bq7NeG6uWTGsDXhurvDvT41w6rhuq3hurs14bq5amnFqTXhu43hurE1xanhu6Xhuq/hurvEqTXDtcSpamnhu48+NcO14buJxKlvxIM14bu14buxPjXDucawQWjDtTXhu41zajXhurvhu63EgzXhurvGocO14buJNeG6vWLDteKApsO5xrDEgzXDquG7kTXDtcSp4bqn4buPNcOq4bujw7Xhu4k14bu1ambDtT414bq74bufNeG7teG7rzXDtcSpYsO1NeG6vWLDtTXFqcSpxIPhu4814buJasSDNeG6u8aw4buj4bq7NeG6uWTGsDXhurvDvTXhu7XhurHDtDXDteG7ieG6sUE1ODkvw6F7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQgxajEqcawNcSoxIPMgCIvw7og

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người cao tuổi xã Tây Cốc nêu gương sáng

Người cao tuổi xã Tây Cốc nêu gương sáng
2021-05-19 07:37:00

PTĐT - Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, thời gian qua, các hội viên Hội người cao tuổi (NCT) xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long