Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzw5Rt4butOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54buSbuG7mW05xahtw7104buZbDnhu5ls4bq7xak54buv4buZbDnhu4fhu5U54buTw73hurM54buRdeG7mTIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54bur4bup4buBITgvL+G7gSLhur/hurPhu5XFqW3hu63hu7Ft4buVIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6HhurHhuqHDoy/huqPhurHhu4fhuqHDoeG6sWHhuqHhuqPhurHhu7HDocSDYcOhxIPDo+G7kcOhIsO1xalsODkvM+G7sOG7qXfhu4E54buDw73DuuG7mWw54buBbW/hu5ltOeG7gXjhurM5w7Rt4butOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54buZbOG6u8WpOeG7mcO9deG7gTIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODPFqOG7sOG7guG7sC3hu6rhurPhu6054buBdOG7mTnhu5PDveG6sznDtGbhu5U54buHw6JuOeG7q+G6teG7mWw54buZ4bqz4bqiOTDDoOG6ty3hurExOV3DtG3hu6054buD4bufOeG7sW3Dsjnhu5Ju4buZbTnFqG3DvXThu5lsXTnhu7DFqCIjbuG7ieG7sTnhu7Dhu6nDsznhu4Hhu5c54buTceG7sTnhu6vhu6E5w4HDsjnhu7Hhu6lvOeG7g+G6rTnhur/Dsjnhu5ls4bq7xak54buv4buZbDnhu4F34buBOeG6v3E5w7RtbsOs4buZOWxu4bqz4buVOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7h2454buBbeG7reG6osSp4buZOcO0beG7lznDtG3huqnhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7heG7lTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7seG7tTnhu7Dhu6nhu63hu5lsOeG7sWXhu5M54buG4bu3OeG6v+G6teG7lTnDtG1vOeG7scO9w7nhu5lsOeG7sW144bqiOcOB4bqp4buZOcav4but4buh4buBOWxu4bqzXTnhu4fhu5U54bqn4buZbTltw73hu6Xhu5lsOeG7gXjhurM54bup4bqt4buZbTnhurXFqTnhu7Ftw6nFqTnhu4Hhu5c54bux4bupd+G7gTnGsOG7reG6sznhur7huqvhu4E54bq/cTlt4buV4bql4buxOeG7g3Hhu5lsOeG7k+G6peG7mW054buZw63hu5k5w7Rt4butOcOB4bu34buBOeG6vuG6q+G7gTnhur9xOeG7g8Ot4buTOcaw4but4bqzOTDDoOG6sS3hurExOcOBw6I5beG7n+G7kznhu5nhurPhuqI5MMOg4bq3LeG6sTE54buB4buXOeG7k8O94bqzOeG7kXXhu5k5w7Rm4buVOeG7h8OibiI54buwbcOi4buZbTnFqW3hu6E5I27hu4nhu7E54buw4bupw7M54buB4buXOeG7k8O94bqzOeG7kXXhu5ldOeG7k8O94bqzOcOB4bu14bqzOeG7h25q4buZOeG7qeG6sznhu5Fuw63hu5k54buxd+G7gTnDtG1uw6zhu5k5w7Rt4butOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54buSbuG7mW05xahtw7104buZbDnhur/huqvhu7E54buD4bq54butOeG7geG7lzltbuG7ieG7mTnhu7HDvcO54buZbDnhu5ls4bq7xak54buv4buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54bur4bup4buBITgvL+G7gSLhur/hurPhu5XFqW3hu63hu7Ft4buVIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6HhurHhuqHDoy/huqPhurHhu4fhuqHDoeG6sWHhuqHhuqPhurHhu7HDocSDYcOhxIPDo+G7kcOgIsO1xalsODkvM03hurnhu605bcOs4buxOeG7geG6teG7gTnhu4Hhu5Xhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bup4buV4buZbDnDtG3hu6054buD4bufOeG7sW3Dsjnhu5Ju4buZbTnFqG3DvXThu5lsOeG7g+G7i+G7rTnhu5ls4bq7xak54buZw7114buBMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzTG1uOeG7mW3hurvhu5k54buBeOG6sznFqW3hu5fhu5lsOcOBbsOt4buZOeG7gW3hu5U54buxbcOp4bqiXTnDtG3hu6054buD4bufOeG7sW3Dsjnhu5Ju4buZbTnFqG3DvXThu5lsOeG7geG7lznDtG3hu605w4Hhu7fhu4E54buZw7114buBOeG7mWzhurvFqTnhur/hurXhu5ltOeG6oOG7hTnhu5854bux4bufXTnhuqDhu4U54buT4bq14bqiOcO0bW7DrOG7mTlsbuG6s+G7lTnhu7Ft4buf4buZbDnhu4NuOeG7keG6pW45w7Rt4buXOcO0beG6qeG7mSI54buSceG7sTnhu6vhu6E54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k5xalt4bqnbjnhu5Fxbjnhu5nDvXXhu4E54buDxKk54buD4bqn4buTOeG6v+G6p+G7lTnhurPhu5k54bux4buVw6Lhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4bue4buZbDlN4buVw6Lhu5lsOSPhuqnhu5k54buYbWXhu5ldOeG7sXI5xINhOeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxOcO0beG7rTnhu4Phu5854buxbcOyOeG7km7hu5ltOcWobcO9dOG7mWw54buZ4bqp4buTOcOgYcOh4bqvOeG7g+G6rTnhur/Dsjnhu5ls4bq7xak54buv4buZbDnhu5lsbW7DreG7kznhu7Hhu6nhu5vhu5lsXTnhu5nhuqnhu5M54buZ4bqz4bqiOeG7k8O94bqzOeG7kXXhu5k5w7RtbsOs4buZOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7keG7lTnhu6vDuTnhu5nDvXXhu4E54buraTnhu5ls4bq7xak5w4HDouG7lTnhu5ltw6JdOeG7geG7rXHhu4E54bur4buh4buZbDnhu6tu4buZbTlt4buV4bql4buxOeG6v8OyOeG6p+G7mW05bcO94bul4buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54bur4bup4buBITgvL+G7gSLhur/hurPhu5XFqW3hu63hu7Ft4buVIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6HhurHhuqHDoy/huqPhurHhu4fhuqHDoeG6sWHhuqHhuqPhurHhu7HDocSDYcOhxIPDo+G7keG6oSLDtcWpbDg5LzMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7mGzhu5vhu4E54buw4but4bqiw6zhu7EyL8WpMw==

Ngọc Tuyết

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
2018-08-29 07:42:23

PTĐT-Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,...

Lặng ngẫm về mùa vu lan

Lặng ngẫm về mùa vu lan
2018-08-25 15:56:37

PTĐT - Rằm tháng 7 hằng năm là dịp để tất cả mọi người cùng ngẫm lại về đạo hiếu làm con và nghĩa cử bản thân đối với bậc sinh thành. Vu lan, hai từ thôi mà gợi nhắc bao đạo nghĩa...

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân
2018-08-25 06:15:02

PTĐT - BHYT toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với nhiều biện pháp đồng bộ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long