Cập nhật:  GMT+7
6c0fxa3fex89bfx8f85x112e9xa02bxc0efxc05dxd047xX7x6fdfx9fd3xaa3cxa703x100b0x7ce6xX5xbb1bxXaxbb79xc9aexXdx8448x72d2xX3xXex86ddxX6xX3xXexXdxec27xf89dxX3xa10fx119ecxX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xfc7fxX1xX6xXdxX3x8f33xd8bdxX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xc1abxX1fx10e1cxX3xXexe3f0x91f4xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxdef3xX1fx9c96xX3xX1fxX1xXdxX3xX21x8c66xX1fxX3bxX3xXexb5f0xX1fxX1xX3xXexX3exXdxX3xX1xX30xfb4ax106bbxX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3x945axX6xX0x8223xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9c7xX10xX6xbebexXaxX12xf229xX3bx969bxX67xX3x103a5xa586xX74xb01cxX51xX3xX71xX6xX1fxX3xXexdfdfxX3xX4xX1xe7d0xX4xX3xX4xX39xX4xX3xX83xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xX2axd0eexX3xXexX1xX30xcc07xXexX3xXexX5dxX1fxX1xX3xX21x8216xX3xX5xX8bxX16xX3x885cxXdxX68xX4xX3xXcaxfa72xXdxX3xX71xX6xX1fxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX2fxX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX51xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xX4xb9b7xX6xX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6xX3xX21xX15xX3xX2axXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xXcaxX8bxX3xX1x1016exXd0xX1fxX3bxX3xX86x6ceexX1fxX51xX3xX21xea06xX1fxX3xX21x89b8xX4xX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX51xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xXexX5dxX1fxX1xX3xX1fx9d76xX16xX3xX8exb572xX8exX8fx7aa6xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX3fxX1fxXaxX12xX0xXdxX16xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxa7e1xXdxX86xXexX1x11bedxX3xX2xX18dxX18dxX18dxXbx849bxecf6xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1caxX3xX91x7a62xX1ddxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX190xa912xX6xX3fxXbxX1xX30xXexX1xX3fxX190xXcaxX1fxX74xX86xX10xX7xX2axXexX3fxXbxX74xX1fxX10xX1c5xX7xX74xX8exX8fxX8exX2xX74xX2xX2xX2xX86xX8exX2x9aa0xX8exX1ddxX18dx945cxXexX8exX216xX212xX8exX5xX1ddxf060xX91xX19xX2xX6xX18dxX2xX216xX91xX190x10f35xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xXexX5dxX1fxX1xX3xXexX3exXdxX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6xXaxX3xX1c5xXdxX86xXexX1xX9xXaxX2xX18dxX18dxX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX91xX1ddxX1ddxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX3fxX1fxXaxX12xX71xX6xX1fxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4xX39xX4xX3xX83xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xX2axXb6xX3xXexX1xX30xXbbxXexX3xXexX5dxX1fxX1xX3xX5xX8bxX16xX3xXcaxXdxX68xX4xX3xXcaxXd0xXdxX3xX71xX6xX1fxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX2fxX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX51xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xX4xX10exX6xX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX3fxX86xX67xXaxX12xXcxX1xc24exX4xX3xX1xXdxX68xX1fxX3xX2axX1exX3xX1xX3fxX3exX4xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX71xX6xX1fxX3xXcxX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4xX39xX4xX3xX83xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xX2axXb6xX3xXexX1xX30xXbbxXexX3xXexX5dxX1fxX1xX3xXcax106b8xX3xXcaxXdxX68xX4xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX2fxX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX51xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xXexX5dxX1fxX1xX3xX1fxX189xX16xX3xX8exX18dxX8exX8fxX51xX3xX71xX6xX1fxX3xXcxX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6xX3xX21xXc4xX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xd3d8xX30xX3xX19xX22xX1fxX3bxX51xX3xXexX1xX138x11279xX1fxX3bxX3xX1d1xX30xX67xX4fxX1fxX3xXbxX1xX147xXdxX3xX1xfc2fxXbxX3xXcaxXd0xXdxX3xX83xX30xX67xX68xX1fxX3xX21xX3fxX8bxX1fxX3xXcaxX8bxX3x8aaaxX1xbd96xX1fxX3bxX3xa0b1x10a27x10e83xde75xXcxX51xX3xX4x856cxX3xXcaxX189xX1fxX3xX1edx116aaxX1fxX3xX4xX1xX5dxX3xX21xX3exX3fxX3xXexXd0xXdxX3xX4xX39xX4xX3xfef1xXdxX4fxX1fxX3xX21xX22xXdxX51xX3xX46exX3fxX8bxX1fxX3xXexX19xX138xX440xX1fxX3bxX51xX3xX1fxX1xX8bxX3xXexX19xX138xX440xX1fxX3bxX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xX2axX1xX6xXdxX51xX3xX21xX143xX1fxX3xX21xX147xX4xX51xX3xX1xX138xXd0xX1fxX3bxX3xX86xX13exX1fxX3xX4xX39xX4xX3xX21x81d1xX1fxX3xXcaxe176xX3xXexX1xX6xX16xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX190xX3xX46exX1exX1fxX3xX1fxX6xX67xX51xX3xX21xXc4xX3xX4xX473xX3xX212xcd50xX3xX7xX47axX1fxX3xXbxX1x83fbxX16xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX39xX4xX3xXexX19xX138xX440xX1fxX3bxX3xXcxXdxX15xX30xX3xX1xec34xX4xX51xX3xXcxX83xX2fx9e35xX51xX3xXcxX83xX465xXcxX3xXexX1xX6xX16xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3x11591xX3xX1fxX189xX16xX3xX5xc297xX1fxX1xX3xXcaxX367xX4xX190xX3x9fb2xX22xXexX3xX7xX147xX3xXexX19xX138xX440xX1fxX3bxX3xXexX19xXdxX15xX1fxX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX147xXexX3xXcaxX8bxX3xX4xX473xX3xX7xX47axX1fxX3xXbxX1xX504xX16xX3xX4xX1xdea6xXexX3xX5xX138xX450xX1fxX3bxX3xX1fxX1xX138xX1caxX3xXcxX19xX138xX440xX1fxX3bxX3xXcxX83xX2fxX523xX3xX46ex84b6xX3xe9a8xX30xX67xX4fxX1fxX51xX3xXcxX83xX2fxX523xX3xX2fxX1xd618xX3xXcxXdxX4fxX1fxX51xX3xXcxX83xX2fxX523xX3xX13xX1xX47axXdxX3xX598xX30xX434xX1fxX51xX3xXcxXdxX15xX30xX3xX1xX51cxX4xX3xX46exX58xX1fxX3bxX3xX598xX30xX434xX1fxX51xX3xXcxXdxX15xX30xX3xX1xX51cxX4xX3xXexX1xX4d7xX3xXexX19xX57bxX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6x11863xX3xX71xX6xX1fxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX7xea3exX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4xX1xX57bxX16xX51xX3xX21xX39xX1fxX1xX3xX3bxXdxX39xX3xXcaxX8bxX3xX1d1xX1exXbxX3xX3bxXdxX47axXdxX3xXexX19xX138xXd0xX4xX3xX1fxX3bxX8bxX67xX3xX8fxX18dxX74xX91xX74xX8exX18dxX8exX8fxX1d2xX3xX5xX367xX6xX3xX4xX1xX51cxX1fxX3xX4xX39xX4xX3xX7xX47axX1fxX3xXbxX1xX504xX16xX51xX3xX16xX143xX3xX1xe75axX1fxX1xX3xX1d1xX30xX57bxXexX3xX7x103c5xX4xX3xXexX1xX6xX16xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX57bxXbxX3xXexX5dxX1fxX1xX3xXexX19xX138xXd0xX4xX3xX1fxX3bxX8bxX67xX3xX2xX18dxX74xX212xX190xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX3fxX86xX67xXaxX12xX13xX1exXexX3xX5xX30xXbbxX1fxX3xX1edxX30xX99xXdxX3xX5xX8bxX16xX3xXcaxXdxX68xX4xX51xX3xX21xX58xX1fxX3bxX3xX4xX1xX5a6xX3xX83xX58xX3xX46exX651xX1fxX1xX3xX48dxX138x11c2bxX1fxX3bxX3xX21exX3xX2fxX1xX10exX3xXexX4d7xX4xX1xX3xX48dxXdxX4fxX1fxX3xX1xXdxX68xXbxX3xX4xX39xX4xX3xX1xX22xXdxX3xX13xX83xX13xXcxX3xXexX5dxX1fxX1xX51xX3xX465xX1xX473xX3xXexX19xX138xX53dxX1fxX3bxX3xX71xX6xX1fxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4xX39xX4xX3xX83xX22xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xX2axXb6xX3xXexX1xX30xXbbxXexX3xXexX5dxX1fxX1xX3xX21xX3acxX3xX1fxX3bxX1xX4d7xX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexfca1xX4xX3x117f7xX30xX6xX1fxX3xXexX434xX16xX51xX3xX1fxX434xX1fxX3bxX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX1xX57bxXexX3xX5xX138xX450xX1fxX3bxX51xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX7xX434xX30xX3xX19xX22xX1fxX3bxX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX21xX15xX3xXexX3exX3fxX3xX7xX434xX1fxX3xX4xX1xX4d3xXdxX3xX1edxX99xX3xX5a6xX4xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX39xX4xX3xX10xX16xX3xXexX19xX3fxX1fxX3bxX3xX5xX9dxX6xX3xXexX30xX99xXdxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX1exX30xX3xX1fxXdxX4fxX1fxX51xX3xX1fxX1xXdxX3xX21xX58xX1fxX3bxX190xX3xX46exX504xX67xX3xX16xX3exX1fxX1xX3xXexX30xX67xX4fxX1fxX3xXexX19xX30xX67xX3acxX1fxX3xXexX19xX4fxX1fxX3xX1edx10b24xX1fxX3bxX3xX1fxX1xXdxX3acxX30xX3xX1xX651xX1fxX1xX3xXexX1xX9dxX4xX3xX21xX15xX3xX4xX39xX4xX3xXexX1xefcaxX67xX3xX4xX143xX3xX3bxXdxX39xX3fxX51xX3xX1xX51cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcaxX8bxX3xXbxX1xX743xX3xX1xX30xX67xX1fxX1xX3xX1xXdxX15xX30xX3xX1xX4d3xX1fxX3xXcaxX3acxX3xd500xX3xX1fxX3bxX1xX544xX6xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX51xX3xXexX3exX3fxX3xX21xXdxX3acxX30xX3xX2axXdxX68xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX39xX4xX3xX10xX16xX3xX1xX51cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX138xX4d3xX16xX3xX16xX805xX16xX51xX3xX2axX1xX4d3xXdxX3xX86xXbbxX67xX3xX7xX9dxX4xX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX190xX3xX71xX4fxX1fxX3xX4xX3exX1fxX1xX3xX21xX473xX51xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX743xX4xX3xX1edxXdxX15xX30xX3xX86xX138xX4d3xX1fxX3bxX51xX3xX2axX1xX10xX1fxX3xXexX1xX138xX53dxX1fxX3bxX3xX1fxX1x9065xX1fxX3bxX3xX10xX16xX3xX1xX51cxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX51xX3xXexX1xX805xX67xX3xX4xX143xX3xX4xX473xX3xX4xX39xX4xX3xX833xX3xXexX138xX53dxX1fxX3bxX3xX7xX39xX1fxX3bxX3xXexX3exX3fxX3xX3bxX65bxX1fxX3xXcaxXd0xXdxX3xXexX1xX367xX4xX3xXexX1exX3xX4xX30xX22xX4xX3xX7xX147xX1fxX3bxX3xX746xX30xX6xX3xX21xX473xX3xX2axX1xX4d3xXdxX3xX86xXbbxX67xX3xXexX651xX1fxX1xX3xX67xX4fxX30xX3xXcaxXd0xXdxX3xX2axX1xX3fxX6xX3xX1xX51cxX4xX51xX3xX2axXb6xX3xXexX1xX30xXbbxXexX51xX3xX16xX3fxX1fxX3bxX3xX16xX30xX147xX1fxX3xX1xX30xX67xX68xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX71xX6xX3xX4xX473xX3xXexX1xX4fxX16xX3xX1fxX1xXdxX3acxX30xX3xX7xX47axX1fxX3xXbxX1xX504xX16xX3xX21xX3exXexX3xX21xX138xX450xX4xX3xX3bxXdxX47axXdxX3xX4xX6xX3fxX3xXexX3exXdxX3xX4xX30xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX57bxXbxX3xXexX5dxX1fxX1xX51xX3xX4xX57bxXbxX3xXexX19xX30xX1fxX3bxX3xX138xX4d3xX1fxX3bxX190xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc01fxX30xXexX1xX3fxX19xXaxX12xX89xX3bxX30xX67xX4fxX1fxX3xX9aexX1fxX0xX74xXbxX12

Nguyên An

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi “ươm mầm” tài năng

Nơi “ươm mầm” tài năng
2024-04-23 08:15:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã có những đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn...

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !
2023-05-23 08:23:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Nghị...

Sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng”

Sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng”
2023-05-22 14:31:00

baophutho.vn Ngày 22/5, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì tổ chức sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng” cho 616 thí sinh là học sinh lớp 5.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long