Cập nhật:  GMT+7
c7a6xd5f8x158fdx13954x148a1x11ba7xf6cbx18935xf319xX7x113c4x1451dx104c9x185e9x16248x15f05xX5x1091fxXax14b54xX0xX7xXex1554dx19353x19c90x16664xX12x19252x19b0axe060xX3xXcxX1xX6xX17xX3xX1x148a7x18093xX3x10453x1157cxX18xX19xX3xX1x15448xX18xX3xe4f7x16628x12abcxX3xXex17e49xX3xX28x123f7xX18xX19xX3x13455xX1cxX26xX3x1813ax16f92xX18xX19xX3xX18x10c81xX18xX19xX3xXexX1xX47xX18xX3xX1dx10efcxXdxX0x187cdxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133f8xX10xX6xX41xXaxX12x15011x14107xX1dxX3xX31x11f59xX31x13aadx13e8fxX3xXexX17xd9f2xX18xX3xX1xX25xX26x113a6xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX6xX17xX3xX28x12e63xX3xX1xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28x1763dx17919xX4xX3xX31xX32xX33xX7axX2xX32xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX3dxX1cxX26xX3xX41xX42xX18xX19xX3xX18xX47xX18xX19xX3xXexX1xX47xX18xX3xX1dxX51xXdxX3x10c50xX72xXcx13811x11fd2xX7axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX28x17855xX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX7x166b8xX4xX1xX3xXexX36xX18xX1xX7axX3xXexX16xX25xX18xX19xX3xX9dxX2exX18xX19xX3xX5xX7exX3xX31x14540xX7ax1824fxX79xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xde2cxX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX7xXe1xX4xX1xX3xX1xX25xX26xX84xX18xX3xXfcxX2xX7axX32xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xX106xX3xX18xX19xX1cxX18xX3xX7xXe1xX4xX1xX3xX3dxX91xX3xX33xX2xX7axX79xX79xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xX106xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX41xX1cxX18xX3xd523xX7exX3xX4xX29xX18xX19xX3xX28xX39xX18xX19xX3xX41xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX84xXbxX3xX28xXd9xX18xX19xX3xX19xXd9xXbxX3xX2xX31xX2xX7axdaefxX31xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19x15618xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfed9xX17xX41xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx15eeexX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax17600xXdxX41xXexX1x18c30xX3xXfcxX77xX77xXbxX3dxX106xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b3xX3xX33xX32xXfaxXbxX3dxX106xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX17cx1799exX6xX17xXbxX1xX25xXexX1xX17xX17cxX14bxX18xX54xX41xX10xX7x16c7cxXexX17xXbxX54xX18xX10xX1aexX7xX54xX31xX79xX33xXfaxX54xX2xX79xX31xX41xX172xX2xX172xX31xX77xX33xX32xXexd6edxX172xX79xX31xX5xX31x16676xX18xXexX1dxX206xX1e5xX1xX25xX206xX2xX17cx16c34xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX6xX17xX3xX1xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX1xX2exX18xX3xX31xX32xX33xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xX3xX3dxX1cxX26xX3xX41xX42xX18xX19xX3xX18xX47xX18xX19xX3xXexX1xX47xX18xX3xX1dxX51xXdxXaxX3xX1aexXdxX41xXexX1xX9xXaxXfcxX77xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX33xX32xXfaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX72xX19xX9dxd926xXdxX3xX41xX1cxX18xX3xX1e5xX1xX25xX3xX2xX7axX3xX3dxX91xX3xX18cx199c4xX18xX3xX72xX19xX25xX26x16b3fxX18xX3xXexX42xX3xX18xX19xX25xX26xX84xX18xX3xX1xXdx11c77xX18xX3xX28x1118axXexX3xX41x14221xX4xX1xX3xXexX9dxX28bxX18xX19xX3xX16xX7exX17xX3xX1dx14e10xX3xX16xX29xX18xX19xX3xXexX25xX26xX2b3xX18xX3xX28xX9dxX28bxX18xX19xX3xX5xXdxX2a4xX18xX3xX1e5xX1xX25xX3xXex13cbexX3xX1e5xX1xX25xX3xX2xX3xX28xXdxX3xX1e5xX1xX25xX3xX32xX3xX1e5xX2b3xXexX3xX18x14731xXdxX3xX14bxX51xXdxX3xXcxX36xX18xX1xX3xX5xX29xX3xX79xX31xX33xX3xXexX2e7xX3xX79xX1dxX3xX5xX2a4xX18xX3xX32xX1dxX7axX3xX19xXdx10279xXbxX3xX14bxXdxX84xX4xX3xX28xXdxX3xX5x1040dxXdxX3xXexX1xX25xe0a1xX18xX3xXexXdxX84xX18xX3xX1xX2exX18xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX17xX41xX26xXaxX12xX72xX19xX17xX7exXdxX3xX16xX6xX7axX3xX1xX25xX26xX84xX18xX3xX1x10000xX3xXexX16xX9exX3xX79xX17cxX32xX200xX33xX7axX31xX172xX3xXexX2b7xX18xX3xX3dxXdxX3xX1dxX73xX18xX19xX3xX28x137acxX3xX4xXe1xX4xX3xX3dxX91xX3xX5xX7exX1dxX3xX28xX9dxX28bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX18xX47xX18xX19xX3xXexX1xX47xX18xX106xX3xX28xdd83xX25xX3xXexX9dxX3xX4xX29dxXdxX3xXexX32cxX17xX7axX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX4xX2b7xXbxX3xX79xX2xX7axXfcxX79xX79xX1e5xX1dxX3xX28xX9dxX28bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX18xX47xX18xX19xX3xXexX1xX47xX18xX7axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX28xXd9xX1b3xX3xX2xX2xX7axX32xX79xX2xX1e5xX1dxX3xX28xX9dxX28bxX18xX19xX3xXexX16x1134dxX4xX3xX3dxX91xX106xX3xX2xX79xX7axX172xX32xX33xX1e5xX1dxX3xX28xX9dxX28bxX18xX19xX3xXexX16xX402xX4xX3xXexX1xX47xX18xX3xX3dxXd9xX1dxX7axX3xX18xX19xf065xX3xX3dxXd9xX1dxX106xX3xX32xX7axX172xX79xX200xX1e5xX1dxX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX18xX29xXdxX3xX28xX39xX18xX19xX3xX1e5xX2b3xXexX3xX1xX9exXbxX3xX1e5xX2a4xX18xX1xX3xXexX9dxX51xXdxX3xXexXdxX2a4xX25xX7axX3xX4xX2exX3xX1d5xX29dxX18xX3xX28xXe1xXbxX3x11d1fxX18xX19xX3xX26xX2a4xX25xX3xX4xX3aaxX25xX3xXbxX1xX402xX4xX3xX14bxX402xX3xX7xX29dxX18xX3xX3dxX25xX2b7xXexX3xX18xX47xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX84xXbxX3xX14bxX7exX3xX28xX28bxXdxX3xX7xX2fdxX18xX19xX3xX41xX1cxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX17cxX3xX6cxX25xX26xX84xX18xX3xX4xf2f1xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX7axX79xX172xX77xX3xXexX36xX3xX28xX39xX18xX19xX3xXexXdx13d7bxX18xX3xXexX1xX9dxX2caxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXe1xX4xX3xX1e5xX1xX25xX3xX41xX1cxX18xX3xX4xX9dxX3xX28xX32cxXexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dx17811xX25xX3xX18xX73xX1dxX3xX31xX77xX31xX79xX3xX14bxX7exX3xX31xX79xX77xX3xXexX16xXdxX84xX25xX3xX1xX364xX3xXexX16xX9exX3xX3dxX1cxX26xX3xX41xX42xX18xX19xX3xX1dxX51xXdxX3xX31xX79xX3xX18xX1xX7exX3xX14bxX73xX18xX3xX1xXd9xX6xX3xX2caxX3xX1e5xX1xX25xX3xX41xX1cxX18xX3xX4xX9dxX17cxX3xX19fxXd9xX3xX2xX33xX32xX3xX1xX29xX3xXexX42xX3xX18xX19xX25xX26xX84xX18xX3xX41xX2bbxX4xX1xX3xXexX9dxX28bxX18xX19xX3xX16xX7exX17xX3xX14bxX7exX3xX1xXdxX2b3xX18xX3xX31xX17cxX79xX172xX31xX1dxX0xX7xX25xXbxX12xX31xX0xX54xX7xX25xXbxX12xX3xX28xX2b7xXexX3xXbxX1xX402xX4xX3xX14bxX402xX3xX3dxX1cxX26xX3xX41xX42xX18xX19xX3xX72xXcxXcexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX3xX2caxX3xX1e5xX1xX25xX3xX41xX1cxX18xX3xX4xX9dxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX17xX41xX26xXaxX12xX19fxX1xX320xX3xXexX16x14c3exX18xX19xX3xX1xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX25xX39xX18xX3xX5xX42xX4xX3xX3dxX1cxX26xX3xX41xX42xX18xX19xX3xX72xXcxXcexX7axX3xX18xX73xX1dxX3xX31xX77xX31xX79xX7axX3xX1xX25xX26xX84xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX6xX17xX3xX4xXd9xX3xXexX1xX2a4xX1dxX3xX31xX2xX3xX1e5xX1xX25xX3xX41xX1cxX18xX3xX4xX9dxX3xX28xX9dxX9exX4xX3xX4xX47xX18xX19xX3xX18xX1xX332xX18xX3xX1e5xX1xX25xX3xX41xX1cxX18xX3xX4xX9dxX3xX72xXcxXcexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX7axX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexe373xX18xX19xX3xX7xX2fdxX3xX1e5xX1xX25xX3xX72xXcxXcexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX3xXexX16xX2a4xX18xX3xX28xX2bbxX6xX3xX1d5xX7exX18xX3xX1xX25xX26xX84xX18xX3xX5xX2a4xX18xX3xX172xX31xX3xX1e5xX1xX25xX3xXcbxX41xX42xX3xX1e5xXdxX2b3xX18xX3xX28xX2b3xX18xX3xX1xX2b3xXexX3xXexX1xXe1xX18xX19xX3xX2xX31xX54xX31xX77xX31xX79xX3xX4xXd9xX3xXexX1xX2a4xX1dxX3xXfcxX3xX1e5xX1xX25xX3xX28xX32cxXexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX7xX2fdxX3xX1e5xX1xX25xX3xX72xXcxXcexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX3xX5xX2a4xX18xX3xX172xXfaxX3xX1e5xX1xX25xXcfxX17cxX3xX6cxXdxX84xX18xX3xX18xX6xX26xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX5xX332xXbxX3xX1xX39xX3xX7xX2exX3xXexX16xe368xX18xX1xX3xXexX36xX18xX1xX3xXexX1x165c2xX1dxX3xX28xX2bbxX18xX1xX3xX4xX47xX18xX19xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX3dxX91xX3xXcxX46fxX3x12923xX91xX7axX3xXcxX1xX32cxX4xX1xX3x1832dxX2exX18xX3xX28xX32cxXexX3xX3dxX91xX3xX72xXcxXcexX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX7axX3xX3dxX91xX3xX725xX2exX18xX3x11cffxX26xX7axX3xX3dxX91xX3xX745x12512xX18xX1xX3xX1bxX32cxXdxX7axX3xX3dxX91xX3xX19fxX6xX17xX3xX71bxXe1xX3xX28xX32cxXexX3xX3dxX91xX3xX72xXcxXcexX3xX1e5xXdxX380xX25xX3xX1dxX4f4xX25xX17cxX17cxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c21xX25xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x1420axXdxX18xX1xX3xX745xX4b5xX0xX54xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa chữa, nâng cấp 337km đường giao thông

Sửa chữa, nâng cấp 337km đường giao thông
2023-12-08 13:49:00

baophutho.vn Nhằm từng bước thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ; kịp...

Nâng cao năng suất quả bưởi

Nâng cao năng suất quả bưởi
2023-12-07 08:26:00

baophutho.vn Trên địa bàn tỉnh có gần 5,7 nghìn ha bưởi. Để nâng cao sản lượng, chất lượng quả bưởi, tăng thu nhập cho người trồng bưởi, ngành Nông nghiệp...

Tạo bứt phá, phát triển kinh tế - xã hội

Tạo bứt phá, phát triển kinh tế - xã hội
2023-12-07 07:16:00

baophutho.vn Ngày 05/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long