Cập nhật:  GMT+7
9860xa6b2x129b7x10a0ex1195bxec61xc785x159efxc3d3xX7xe47ex115d7xd583x156a3x13302x12fbfxX5xd9d9xXax11c0ex12f79xb41cxX3x16d4axXdxe460xb11axX3xb5b1xaba9xX3xX16x111c1xX19xX3xX16x1371exaaacx1514dxX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xb15bxXbxX3xcf93xX6xX16xX3xX5xXdx13bf9xX16xX3xX5xd4c7xX4xX3xX31xXdxX16xX1xX3xd50dx1640dxX24xX16xX3xXcx16bc4xX25xX3x120cbxX23x11961xX25xX37xX16xX3xXex14f03xX16xX1xX0x15887xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX44x151f4xX25xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7x12607xX4xX9xXaxX58xX58xX4x126d2x14a58xX6xX44xXbxX1xX4exXexX1xX44xX7axa5ddxX16xX58xX69xX10xX7x13d36xXexX44xXbxX58xX16xX10x146baxX7xX58xX2xa7a7xX2xX1bxX58xfb76xX96xX69xf013xX2xX1bxX1cxX9dxX9dxX2xXexX2xX1cx136e2xX96xX96x10b67xX5xX2xX7ax13ceexXbxX23xXaxX3xX58xX12xX0xXbxX12x145e9xXcx112c4xXcxX3x13730xX3xX4cxX23xX24xX25xX3xX1bxX1cxXbdxXaax10f49xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xXexX54xX16xX1xX3xX43xff1dxX3xXexb42dxX3xX4xX1xedd9xX4xX3xX5x147c5xX3xX8bxX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX85xX24xX3xX9axXaaxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xdd0axX1bxXa7xX58xXaaxX58xX2x115fax15309xX1cxXbdxX1bxXa7xX58xXaaxX58xX1bxX9dxX2xX96xf08cxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX44xX69xX25xXaxX12xXcxdfb6xXdxX3xX69x1404cxX3xX4x1490fxX3xXcxX73xX4exX16xX23xX3xXex146f7xX177xX16xX23xX3xX4cxX23xX4exX25xXfdxX16xX3xc520xX4ex117ebxX4xX3xXcxX1xX187xX177xX4xX3xXbdxX3xX16xX23xX4exX25xX37xX16xX3x16825xX25xX3xX85xXdxX37xX16xX3xXcxX73xX4exX16xX23xX3xX187x12502xX16xX23xX3xXbax16a7exX16xX23xXc8xX3xX16xX23xX4exX25xX37xX16xX3xXcxX187xX3xX5xX18xX16xX1xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXaaxXc8xX3xXcxX187xX3xX5xX18xX16xX1xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX8bxX1xX4exX3xX9axaee6xX3xXcxX73xX4exX16xX23xX3xXexX187xX177xX16xX23xX3xX4cxX23xX4exX25xXfdxX16xX3xX13xXdxX19xX3xX13xX1xX44xX6xX3xXbdxX3xX16xX23xX4exX25xX37xX16xX3xXbaxX3bxXdxX3xX7bxXdx10866xX4exX3xX193xX4exX195xX4xX3xX1xe636xXdxX3xX8bxX1xX17exX6xX3xX2xXaaxXc8xX3xX16xX23xX4exX25xX37xX16xX3x12fa8xX1x13893xX3xX16xX1xXdxX18xX19xX3xX1a7xX25xX3xX7bxX6xX16xX3x12cdbxX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX193xX4exX195xX4xX3xXbxX1x13cb3xX16xX23xX3xX4xX239xX6xX3xX193xX4exX195xX4xX3xX1xX224xXdxX3xX8bxX1xX17exX6xX3xX2xXaaxXc8xX3xXcxX73xX187x11ecaxX16xX23xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xXexX54xX16xX1xX1eexX3xXbaxX3bxXdxX3xXex13772xX3xXbaxXdxX16xX1xX3x108cbxX3bxX16xX1xX3xXb8xX1xX2a5xX4xX3x131d7xX3xdc95xX14xX3xX85xXdxX37xX16xX3xX31xXcxedb9xX3xXcxX54xX16xX1xX3xX239xX25xXc8xX3xX237xX1xX54xX3xX1xX4exX25xX3xXexX73xX187xX274xX16xX23xX3xX31xX224xX3xX237x104b2xX193x153e7xX3xXexX54xX16xX1xXc8xX3xX43xX3bxXdxX3xX69xXdxX18xX16xX3xX5xXf2xX16xX1xX3xX43xX3bxX44xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX8bxX1xX4exX3xX1bxXc8xX3xX4xea00xX16xX23xX3xX4xX2a5xX4xX3xX4xX2a5xX16xX3xX7bxX224xXc8xX3xX4xX1xXdxed31xX16xX3xX7xf5ccxX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX43xe244xX4exX3xXexX3bxXdxX3xX19xdf7axXexX3xXexX73xX2exX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xX1xXdxX18xX16xX3xX43xX6xX16xX23xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX195xX16xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX54xX16xX1xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX44xX69xX25xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX7bxX4exXf5xXdxX3xX23xX331xXbxX3xX19xX331xXexXc8xX3xX4xX2a5xX4xX3xXexX1xX31cxX3xX1xX18xX3xX4xX2a5xX16xX3xX7bxX224xXc8xX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX7xX320xX3xd6baxX4exX37xX3xX1xX187xX1b6xX16xX23xX3xXb8xX1xd333xX3xXcxX1x11cf8xX3xXex10d78xX16xX23xX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX43xX329xX4exX3xXexX3bxXdxX3xX19xX331xXexX3xXexX73xX2exX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xX43xXf2xX3xdd3bxX16xX3xX5xX3bxXdxX3xX16xX1xd0a9xX16xX23xX3xX16xX1fxX19xX3xXexX1xX2a5xX16xX23xX3xX7xX2a5xXexX3xX4xX2a5xX16xX1xX3xX7bxX37xX16xX3xX16xX1xX6xX4exX3xX5xX2exXbxX3xX16xX37xX16xX3xX16xX1xXdx10e35xX4exX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX4xX3e0xX16xX23xX3xX1xXdxX21bxX16xX3xX1xX2a5xX4xX1xXc8xX3xXexXdxX37xX4exX3xX7bxXdxX21bxX4exX3xX5xX24xX3xX4xX4exX224xX4xX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX43xX329xX4exX3xX16xX23xX24xX25xX3xX2xX9dxXbdxXaaxXbdxX2xX152xX153xX1cxX3xX23xXdxX1bbxXdxX3xXbxX1xX17exX16xX23xX3xXexX1x112dbxX3x1050fxXf2xX3xX31xX4exX3e0xX16xX3xX2acxX6xX3xXcxX1xX4exX224xXexXc8xX3xX19xX274xX3xX73xX6xX3xXexX1xa9e0xXdxX3xX4xX1b6xX3xX23xXdxX1bbxXdxX3xXbxX1xX17exX16xX23xX3xX1xX44xX24xX16xX3xXexX44xX24xX16xX3xX19xXdxX414xX16xX3xX4cxX6xX19xX3xX85xX24xX3xX5xX24xX3xX25xX31cxX4exX3xXexX195xX3xX3a4xX4exX25xX31cxXexX3xX43xX465xX16xX1xX3xX43xX21bxX3xX31xX224xX3xX237xX1xe588xX16xX1xX3xXexX73xX465xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX193xX4exX49xX16xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXaaxX3xXbdxX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xX16xX23xX24xX25xX3xX1bxXa7xXbdxXaaxXbdxX2xX152xX153xX1cxX7axX3xX2c2xX177xXdxX3xX16xX1xX3e9xX16xX23xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xXexX4c5xX4xX1xX3xX467xX4exX329xXexX3xX7x12d08xX4xX3xXexX73xX44xX16xX23xX3xX7xX4exX195xXexX3xX9axXaaxX3xX16xX1fxX19xX3xX4xX1xXdxX31cxX16xX3xX43xX329xX4exXc8xX3xX467xX49xX25xX3xX69xX17bxX16xX23xX3xX85xX24xX3xXexX73xX187xX274xX16xX23xX3xXexX1xX24xX16xX1xXc8xX3xX16xX1xXdxX414xX4exX3xXexX2exXbxX3xXexX1xX21bxX3xX85xX24xX3xX4xX2a5xX3xX16xX1xX49xX16xX3xXexX73xX44xX16xX23xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXaaxX3xXbdxX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xX43xXf2xX3xX85xXdxX16xX1xX3xX69xX17bxX3xX43xX187x149d3xX4xX3xXbaxX1bbxX16xX23xX3xX85xX24xX3xX4cxX1xX24xX3xX16xX187xX177xX4xX3xXexX73xX6xX44xX3xXexX331xX16xX23xX3xX16xX1xXdxX414xX4exX3xX69xX6xX16xX1xX3xX1xXdxX18xX4exX3xX4xX6xX44xX3xX3a4xX4exf05fxX3xX16xX1xX187x15ceaxX3xX248xX16xX1xX3xX1xX309xX16xX23xX3x1630cxX5f2xX2c2xXcxX4cx14c0exXc8xX3xX2e0xX4exX49xX16xX3xX4xX1xX187xX1b6xX16xX23xX3xX2e0xf4b1xX3xX237xX1xX4c5xX3xX2acxXdxX16xX1xXc8xX3xX2e0xX4exX49xX16xX3xX4xX1xX187xX1b6xX16xX23xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX4xX3e0xX16xX23xX7axX7axX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX44xX69xX25xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xXb8xX1xX3b0xX3xXcxX1xX3b4xXc8xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX19xX331xXexX3xXexX73xX2exX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xX85xX24xX3xX193xX4exX49xX16xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXaaxX3xX43xXf2xX3xX43xX187xX5aexX4xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX16xX23xX24xX25xX3xX1bxXa7xXbdxXaaxXbdxX2xX152xX152xXaaxX7axX3xX2e2xX6xX4exX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xXexXf5xX3xX4xX1xXf9xX4xX3xX85xX24xX3xX1xX44xX3bxXexX3xX43xX224xX16xX23xX3xX43xX31cxX16xX3xX16xX6xX25xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX43xXf2xX3xX4xX17exX3xX1xX1b6xX16xX3xXa7xX9dxX9dxX3xX1xX224xXdxX3xX85xXdxX37xX16xXc8xX3xXexX73xX44xX16xX23xX3xX43xX17exX3xX4xX17exX3xX2xX96xX9axX3xX43xX607xX16xX23xX3xX4xX1xX4c5xX3xX5xX24xX3xXexX1xX187xX1b6xX16xX23xXc8xX3xX7bxX18xX16xX1xX3xX7bxXdxX16xX1xX7axX3xXcxX3b7xX3xX8bxX1xXdxX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX43xX31cxX16xX3xX16xX6xX25xXc8xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX43xXf2xX3xX4xX17exX3xX16xX1xXdxX414xX4exX3xX1xX44xX3bxXexX3xX43xX224xX16xX23xX3xX1xXdxX18xX4exX3xX3a4xX4exX1bbxX3xXexX73xX44xX16xX23xX3xX85xXdxX18xX4xX3xXexX1xX1fxX19xX3xX1x115b6xXdxXc8xX3xX43xX224xX16xX23xX3xX85xXdxX37xX16xXc8xX3xX23xXdxX3b0xXbxX3xX43x9948xX3xX5x148cbxX16xX3xX16xX1xX6xX4exX3xX23xXdxX3e9xX6xX3xX4xX2a5xX4xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX85xXdxX37xX16xX1eexX3xX43xX331xX4xX3xX7bxXdxX18xXexX3xX5xX24xX3xXexX73xX44xX16xX23xX3xX4xX3e0xX16xX23xX3xXexX2a5xX4xX3xX43xXdxX3xXexb422xX19xX3xX1xX24xXdxX3xX4xX195xXexX3xX5xXdxX18xXexX3xX7xX320xXc8xX3xX85xX2exX16xX3xX43xX224xX16xX23xX3xX43xX17exX16xX23xX3xX23xX17exXbxX3xX8bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX4c5xX3xX7axX7axX7axX3xX23xXdxX3b0xXbxX3xX43xX787xX3xX4xX2a5xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX43xX7c6xX16xX1xX3xX4xX1xX4c5xX16xX1xX3xX7xX2a5xX4xX1xXc8xX3xX8bxX1xX17exX3xX8bxX1xX1fxX16xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX44xX69xX25xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX5xXfdxX3xX8bxX14xX3xX16xXdxX18xX19xXc8xX3xXcxX73xX4exX16xX23xX3xXexX187xX177xX16xX23xX3xX4cxX23xX4exX25xXfdxX16xX3xX193xX4exX195xX4xX3xXcxX1xX187xX177xX4xX3xX43xXf2xX3xXexX331xX16xX23xX3xX5xeabaxX16xX23xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX1xX3b0xX4xX3xX19xX3b7xX16xX23xX3xX31xX6xX16xX3xX5xXdxX37xX16xX3xX5xX3bxX4xX3xX31xXdxX16xX1xX3xX43xX44xX24xX16xX3xXcxX49xX25xX3xX4cxX23xX4exX25xX37xX16xX3xXexX54xX16xX1xX3xX16xX1xX49xX16xX3xX8bxX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX4exXexX1xX44xX73xXaxX12xX237xX3e0xX16xX23xX3xX2e0xX4exX25xX0xX58xXbxX12

Công Huy

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý
2018-03-24 08:55:47

PTĐT- Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được thể chế hóa trong Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, định kiến giới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long