Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6p0jhuqDDneG7r0nhu5TDjeG7r0nDjeG7gE/hu69Ow4DDmuG7r+KAnMOgw43hu45V4buvSeG7mE9I4buvw61Jw4FPSeG7r2nhu5pP4oCd4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWp4bqh4buo4bugT0jhu6/hu6pPSOG7r8OtScOAT0jhu69PSeG6pE/hu69F4bqiw5Phu69P4bquTuG7r3h2eHjhu69X4bucw43hu69EScWo4buvReG7huG7r+KAnMOg4bqwT+G7r0zhu4BV4buvROG7lE9I4buvReG7mE9I4buvLeG7r8Oiw4FP4buvVcOVw4Hhu69J4bqgT0nhu69F4buUT0jhu69PSeG6pE/hu6/DgMON4oCddOG7r09I4bqgw53hu6944bu3L+G7s3Thu69V4bqiw43hu6/DrVPDmk9I4buvVeG6pE7hu6/huqHhu5TDjeG7r09ISeG7iOG7r0nDmsOd4buCT+G7r8OtScOBT0nhu69p4buaT3Thu6/huqHhu5TDjeG7r11JVuG7r1VJ4bqoUeG7r0XDleG7r1XEqE9J4buvUUnhu5LDjeG7r0nhu55R4buvV+G7nMON4buvW8OBT+G7r11JxKjhu69F4bqiw5Phu69X4bqoT+G7r0Xhu5RPSOG7r0nDjeG7gE/hu69Ow4DDmuG7r1Xhu4pPSeG7r09Iw5rDneG7gk/hu69Jw5rDneG7gk/hu69X4bqg4buvW+G7gk9J4buvV8ON4buCT+G7r0XDgeG7r0xJw5PDgeG7r1XEqE9J4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r+G6p0jhuqDDneG7r0nhu5TDjeG7r0nDjeG7gE/hu69Ow4DDmuG7r1Xhu4pPSeG7r09Iw5rDneG7gk/hu6/igJzDoMON4buOVeG7r0nhu5hPSOG7r8OtScOBT0nhu69p4buaT+KAnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butxJBVScOaTkPhu6/DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buvd3Z2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r+G7t+G7s3hRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h4eHcvd3d3xJDhu7N3QcO94bu3w73hu7NVd+G7tXhN4bu5LXjhu7l3eXh2eHdBLcO9eHd3eOG7s8O9d3l3dUtRSOG7reG7r8OBTVXhu53hu63huqdI4bqgw53hu69J4buUw43hu69Jw43hu4BP4buvTsOAw5rhu6/igJzDoMON4buOVeG7r0nhu5hPSOG7r8OtScOBT0nhu69p4buaT+KAneG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu613dnZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7fhu7N44but4buvL8Wpw6LEgk9J4buvReG6osOT4buv4bqh4buUw43hu69dSVbhu69VSeG6qFHhu69Fw5Xhu69VxKhPSeG7r1XhurJPSOG7r0nDk8OB4buvReG7lE9I4buvV8ON4bq+T+G7r0TDgEThu69V4buKT0nhu69PSMOaw53hu4JP4buvV8ON4bq+T+G7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69Jw43hu4BP4buvTsOAw5p14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61Jw4FO4buvxJDhu6zhu69PSOG6oMOd4buvSeG7lMON4buvRMOS4buv4bu54bu1duG7r1Xhu4pPSeG7r09Iw5rDneG7gk/hu69Xw43hur5P4buvTeG6oOG7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r0Thu5BPSOG7r0RJ4buqRHThu69Xw43hur5P4buvREnhu6pEdOG7r03hu6xE4buvTeG7qOG7nk9I4buvV8av4buvVVPDgU9IdOG7r0XDk+G6oE/hu69Xw43hur5P4buvVUnDgU9J4buvT8ON4bq+T+G7r1fhuqDhu69V4buKT0nhu69PSMOaw53hu4JP4buvV8ON4bq+T+G7r0Xhu4BP4buvVeG7sOG7r0TDgEThu69E4bua4buvUsOaw4FPdOG7r0Xhu5pP4buvV+G7iHThu69Ew4BE4buvWcSCdOG7r1VJ4buI4buvVVPhuqZP4buvVVPhur5P4buvReG7iMOB4buvQ+G6oE/hu69Jw5rDneG7gk914buv4bq14buAVeG7r1LDmsODdOG7r1vDgU/hu69V4buW4buvREnhu6pE4buvRcSC4buvVcON4buAUeG7r09J4bqoT+G7r+G7s0FB4buvReG7mk/hu69X4buI4buvTsOAw5rhu69Fw4NO4buvQ8ODw5Phu6/DgU/hu69Vw5PhuqBPdOG7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSHXhu6/DrcOT4bqgT+G7r0Phu5Thu69U4buS4buvTsOAw5rhu69P4bqgw53hu69Uw4rhu69F4buo4bueROG7r0RJw5rDneG7hE/hu69X4buG4buvTEnDk+G7r03hu6jDmuG7r1VTVuG7r0TFqMOB4buvW+G7gk9J4buvV8ON4buCT+G7r0XDgeG7r0xJw5PDgeG7r1XEqE9J4buvReG7hOG7r0zhu4hR4buvVUnhu6LDjeG7r0Thu6rDmuG7r0RJVsOB4buvREnDk+G7r09JVk9I4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0nhu55R4buvROG6rE/hu69VU8Oaw53hu4ZP4buvTsOAw5p04buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r1LDmsOBT+G7r1VT4buOT0jhu69X4bqgw5Phu69Xw43hu4JE4buvRcON4buGw5rhu69VU+G7iOG7r1fhuqDhu69E4buqw5rhu69U4buST0jhu69EScOT4buvT0nDjeG7hsOa4buvQ+G7gk9J4buvT0nhuqRPdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxakg4bqiw43hu6/huqdIw5rDnUZP4bunL1HFqQ==

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long