Cập nhật:  GMT+7
313x70aex1522x8391x11dbx4f56x4fe6x5846x877fxX7x1b76x1788xa2c1x7104x4e5ax78ffxX5x4120xXax48a6x3cb5x2565xXdx56cexX3xXcxX1x7b62xX3xX1x2d41xXdx457exX3xXex9fa1x89c1xX3x4f40xXdx9f47xX3xXexX1x8c97xX3x2f29x3c87x2d3bxX3xX4x9a3cx41d9xX4xX3xX4x9be0xX2fxX25xX3x7d1ex8a2bxX2fxX3x9c43xX32x806axX4xX3xXexX1x4046xX4xX3xX1xXdx4615xX2fxX3xX3fx6daaxXdxX3x25a3xX33xXdxX3xX2fxX1xX27xX2fxX25xX3xXex1cfcxX32x8cddxX2fxX25xX3xX1xX41xXbxX3xX2fx2e84x4cc0x3a4exX0x79c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3bxXaxX12xX2dxX3cxX1axX3xXexX5dx628axX3xX5xX5fxXdxX16xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0fxX69xX3bx42b1xXaxX12xXcxX22xXdxX3x95adxXdx5d54xX1axX3x32e5x83efxX3xX4x9930xX6xX3x4e65xX1ax669fxXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3x151fxX1axX9fxX3xX3fx152fxX2fxX1xX3xX52xXa8xX3xXcxX1xX1axX3xX1xX1dxXdxX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX1fxX3xX2fxX1xX32xX3xX7xX6xX1axX16xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX2x6311xX3xXcxX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3x63dexXcexX3xXexX1xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xXexX5dxX69xX2fxX25xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX1xX41xXbxX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX133xXcexX3xXexX32xX33xX4xX3xXc9xX1axX4fxX4xX3xXexXcexX4xX1xX1fxX3xXexX1xX37xXdxX3xXc9xX1axX4fxX4xX3xXexXcexX4xX1xX3x53cbxXdxX4bxXexX3x8e8bxX6xX23xX3xX1xX69x3407xX4xX3xX133xXcexX3xX1xXafxX9fxX3xX133xX14xX3xXc9xX1axX9fx7062xXexX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xX4xX1xX69xX3xX2fxX1xXb4xXbxX3xXc9xX1axX4fxX4xX3xXexXcexX4xX1xX3xX17axXdxX4bxXexX3xX17fxX6xX23xX11bxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xXabxX11bxX3xXcxX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX133xXcexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX5dxX69xX2fxX25xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX1xX41xXbxX3xX7xX6xX1axX3xX3fxX3cxX9fxX16xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX6x619bxX3xX17fxX25xX32xX5fxXdxX3xX3fxX6xX2fxX25xX3xX4xX1x4e4exXbxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xXc9xX1axX9fxX195xXexX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xX3fxX32xX6xX3xX52xX68xX69xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX25xXdx5ef2xX69xX3xX3bxX32xa315xX2fxX25xX1fxX3xX4x8348xX3xX7x7270xX3xX25xXdxX254xX69xX3xX3bx46b7xX4xX3xX133x9735xXexX3xX133xX1ax8436xX4xX1fxX3xX4xX25fxX3xX7xX262xX3xX4xX6xXdxX3xX2fxX25xX1xXdxX4bxX2fxX3xX133xX26exXexX3xX133xX1axX273xX4x41c8xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX133xX221xX3xX17fxX25xX32xX5fxXdxX3xX3fxX6xX2fxX25xX3xX133xXcexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX23xX1fxX3xX4xX1xX230xXbxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xX254xX2fxX3xXbxX1xX22xXexX3xXex7f24xX11bxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12x7879xX11bxX3xXcxX5dxX69xX2fxX25xX3xXexX1xX5fxXdxX3xX25xXdxX6xX2fxX3xX133xXcexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX1fxX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX3fxX32xX41xX4xX3xX4xX25fxX3xXc9xX1axX6xX2fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX4xX1xX69xX3xXbxX1xa45bxXbxX3xX7x8105xX3xX3bxX26axX2fxX25xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX4xXafxX6xX3xX23x2320xX2fxX1xX3xX3fx41c3xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX4bxX2fxX3xX25xXdxX6xX69xX3xX3bxXcexX4xX1xX3xXexX1xX10xX69xX3xXc9xX1axX9fxX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xX4xXafxX6xX3xXbxX1xX254xXbxX3xX5xX1axXb4xXexX11bxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX2dxX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX3fxX32xX41xX4xX3xXexX5dxX87xX3xX5xX22xXdxX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3x4b0exX1xXdxX3xX1xX195xXexX3xXexX1xX5fxXdxX3xX1xX22xX2fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX23xX1fxX3xX4xX1xX230xXbxX3xX1xX68xX2fxX1xX3x4a23xX69xX2fxX25xX3xX254xX2fxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX2ddxX1fxX3xX4xX1xX230xXbxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xX42fxX69xX2fxX25xX3xXc9xX1axX9fxX195xXexX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xX3fxX32xX6xX3xX52xX68xX69xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX25xXdxX254xX69xX3xX3bxX32xX259xX2fxX25xX1fxX3xX4xX25fxX3xX7xX262xX3xX25xXdxX254xX69xX3xX3bxX26axX4xX3xX133xX26exXexX3xX133xX1axX273xX4xX1fxX3xX4xX25fxX3xX7xX262xX3xX4xX6xXdxX3xX2fxX25xX1xXdxX4bxX2fxX3xX133xX26exXexX3xX133xX1axX273xX4xX11bxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12x77d0xX11bxX3xXcxX1x3facxX23xX3xXc9xX1axX9fxXa8xX2fxX3xXexX1xX1axX3xX1xX1dxXdxX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX16xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX6xX221xX3xX2dxX25fxX3xXc9xX1axX6xX2fxX3xXc9xX1axX87xX2fxX3xX5x3658xX3xX4xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xX4x1e3axX3xXexX1xX4c2xX23xX3xXc9xX1axX9fxXa8xX2fxX3xXexX1xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xXexX5dxX69xX2fxX25xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX1xX41xXbxX3xXc9xX1axX9fxX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xXexX22xXdxX3xX401xX1xX69xX87xX2fxX3xX2xX3xXa6xXdxXa8xX1axX3xX2fxX68xX9fxX290xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX133xX221xX3xX2dxX25fxX3xXc9xX1axX6xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xX5xX4bxX2fxX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX23xX1fxX3xX4xX25fxX3xXc9xX1axX6xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xX254xX2fxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX2ddxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX2fxX1xX3xXc9xX1axX9fxX195xXexX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xX3fxX32xX6xX3xX52xX68xX69xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX25xXdxX254xX69xX3xX3bxX32xX259xX2fxX25xX1fxX3xX4xX25fxX3xX7xX262xX3xX25xXdxX254xX69xX3xX3bxX26axX4xX3xX133xX26exXexX3xX133xX1axX273xX4xX1fxX3xX4xX25fxX3xX7xX262xX3xX4xX6xXdxX3xX2fxX25xX1xXdxX4bxX2fxX3xX133xX26exXexX3xX133xX1axX273xX4xX3xX4xX52dxX3xXexX1xX4c2xX23xX3xXc9xX1axX9fxXa8xX2fxX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX4xX3xX4xX37xX2fxX25xX3xX3bxX3cxX2fxX3xXexX5dxX69xX2fxX25xX3xXexX5dxX32xX5fxX2fxX25xX3xX1xX41xXbxX3xXc9xX1axX9fxX3xX3fxXcexX2fxX1xX3xXexX22xXdxX3xX401xX1xX69xX87xX2fxX3xXabxX3xXa6xXdxXa8xX1axX3xX2fxX68xX9fxX11bxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX69xX3bxX9fxXaxX12xX17fxX25xX1axX1dxX2fxX16xX3xX9cxX273xX3xX2dxX37xX2fxX25xX3xX6xX2fxX0xX6cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long