Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG6ql3DqVDEkF3DoFAlYVBTUVBdw6AlUGQiOF1QxJDhu6vhuqrEkFAm4buwxJFQxJFjMDhdUCbhurFQxJAiKDhbUGs4XVDhu6NSw5RQ4bujU+G7li9dUsag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu5YiN1tQZGMlTeG7oC8vJeG7kCTGrznhuqtdZcSRXTnhu5BnOC8qP2Q1xJE54bqrLzg/aGQvU1JS4bumL1XFqCpRUlVUUlThu6TEkVLhu6TDmeG7puG7plE2UuG7kDThuqtb4bugUC/GoOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4burw6AlUGQiOF1QxJFdxq83UFsixq9QNTBQxJFdIlDEkCIoOFtQazhdUMSQ4bu5cMaw4buzUGJlxIMlUMSRKFAm4bq/4bqnJVDEkeG6t1AlXeG7gSVQxJHhu7AiUMSRY+G6v+G6pThbUMSQ4bur4bujRFBHVjhQ4buzxq84W8OUUMSRXeG7qjhdUOG6q13Eg1BHIjzEkVDEkGMw4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhuqrEkOG7ocSQUC1QxJDhurdQJV3hu4ElUOG7qSLhu6g5UCrhurslUOG7seG7seG7qVBHIjzEkVDhu7fGrzdQJuG7rlAlXSA4XVDEkV3hu4ElUCXDozhbUCTEg1A1KMSRUGJl4busUMSRXSJQxJDhu7lwxrDhu7NQ4buxxJDhuqpQJeG6vcavUF3DoCVQZCI4XVDEkOG7q+G6qsSQUMSRMjhdUOG6ql3DqVDEkF3DoOG7kFDEkF0/OVAmYcOUUCVhUFLFqFFQPzdQxJFdxq83UFsixq9QNTBQxJFdIsOUUCYiPjdQJcavOVA4XeG7tsSRUDbhu6pQw5nDmuG7pFAmIj43w5RQxJFd4bu24bqrUDhd4bu2xJFQNuG7qlBU4buk4bukUCYiPjfDlFAmIj43UMSRY2U4W1AkMDhdUCbhu7DEkVDDmlLhu6RQJiI+N+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buj4bq7UMSRXT7DlFAlYVBTUF3DoCVQZCI4XVAm4buwxJFQxJFjMDhdUCbhurFQ4bujU8OUUFLhu6ZQXcOgJVBkIjhdUCbhu7DEkVDEkWMwOF1QJuG6sVDhu6NSw5RQxajhu6RQXcOgJVBkIjhdUCbhu7DEkVDEkWMwOF1QJuG6sVDhu51Tw5RQVcWoUF3DoCVQZCI4XVAm4buwxJFQxJFjMDhdUCbhurFQ4budUlBn4buqUFNVUF3DoCVQZCI4XVAm4buwxJFQxJFjMDhdUCbhurFQa1Phu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7oeG7sCJQKiI8OFDEkOG6t1AlXeG7gSVQ4bux4bux4bupUEciPMSRUOG7t8avN1Am4buoOF1QWyLhu6hQJcavOVAlXeG7tsSRUDbhur/huqc4W1Ak4bqxUDfDozhQxJAiKDhbUGs4XVAl4bq9xq9QXcOgJVBkIjhdUMSRMjhdUOG6ql3DqVDEkF3DoMOUUCbhuq84W1DEkV3huqUiUDhd4bu2OFA34buwOF1QZC5Q4bq/ZVDEkSIhOFBp4buFUDbDrFA1KMSRUGJl4busUCVdOVBdw6AlUGQiOF1QxJDhu6vhuqrEkFDEkWPhur/DoiVQJj5QJeG7qCVQPzdQNTHhuqtQXTnhu6o4UMSRXSI8OFBd4bqvUGThurVQxJFdIlDEkcSDxJFQOFtdIjzhuqtQxJDhu6vhuqrEkFBCZcSDJVBbIsav4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu5YiN1tQZGMlTeG7oC8vJeG7kCTGrznhuqtdZcSRXTnhu5BnOC8qP2Q1xJE54bqrLzg/aGQvU1JS4bumL1XFqCpRUlVUUlThu6TEkVLhu6TDmeG7puG7plE2U+G7kDThuqtb4bugUC/GoOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4burw6AlUGQiOF1QxJDhu6vhuqrEkFAm4bq/4bqnJVA3Ins4UMSRXSJQOFs54buwIlA4W2ZQxJHhu7AiUDXhu4tQxJFdIlDEkMSDxJFQOFtdIjzhuqtQxJDhu6vhuqrEkFA4KGVQJWFQJV3hu4E4W1AlXTJQxJFdIlDEkOG7uXDGsOG7s1Dhu7HEkOG6qlAlXSA4XVDEkV3hu4ElUCbhu7DEkVBVw5pRUCYiPjdQxJFj4bqtUDYhOFDhu5jEkeG6v+G6tThbUCbhur/hurU4W1Dhu51SUF05WSVQJEAlUFTDlFDEkV0/OVBiZcOtUCYxOF1QJeG6vcavUOG7neG6sVDhu6nhu5/DkuG7ocSQ4buU4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu5YiN1tQZGMlTeG7oC8vJeG7kCTGrznhuqtdZcSRXTnhu5BnOC8qP2Q1xJE54bqrLzg/aGQvU1JS4bumL1XFqCpRUlVUUlThu6TEkVLhu6TDmeG7puG7plE2VOG7kDThuqtb4bugUC/GoOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buhWSVQJCI8xJHDlFA1KMSRUGJl4busUCVl4bqxJVDEkV0iUMSRYyE4UCXDqjhbUCbhur/huqclUCXDozhbUDhdQDhQJj5QaTrEkVDEkWXDrT44UDfhurHEkVBkxINQJV1lw60hOFA4W+G7qjhdUCXhur3Gr1A4XSIpZVDEkWPhur/huqU4W1Am4buwIlBdw6AlUMSRYyE4UMSROeG7qjhQYmXEgyVQOF3hur/hu45Q4buh4burUMO9IjhdUMSRKFBiZcSDJVAq4bu0OMOUUOG7oeG7q1Dhu7dbOeG7sCJQxJFd4bq/4bq1OFvDlFDhu6Hhu6tQw70iKDhQxJFjw6klw5RQ4buh4burUOG7t1s54buwIlA4W2ZQLVDhu6Hhu7AiUF3DoCVQQmXEgyVQWyLGr1Dhu6vhu6pQ4bu34bqxIsOUUOG7oeG7q1Dhu53hu6glXVA1XTnGr1Dhu6vhu6pQ4bu34bqxIsOUUOG7oeG7q1BE4bq/UOG6q13hu7A3UOG7q+G7qlDhu7fhurEiw5RQ4buh4burUOG7o8OjOFtQOFtdIjzhuqtQxJDhuqpQ4bur4buj4bu1w5RQ4buh4burUOG7q+G7qjhbUF3hu6wiw5RQ4buh4burUMO9IjhdUMSRKFDEkOG6qlDhu6vhu6Phu7XDlFDhu6Hhu6tQxJDDozhQ4buh4buBJVDEkF1XOFvDlOKAplBn4buqUDhdIillUMSRY+G6v+G6pThbUCbhu7AiUF3DoCXDlFBdw6AlUGciPDjDlFAlxq85UCbDnThbUDVd4buoJeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqra2XEkV05Y+G7oMagxJBdxq84XVDEkGPGr8yA4buWL+G6q8ag

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Học sinh chinh phục 8.0 IELTS

Học sinh chinh phục 8.0 IELTS
2021-05-09 10:10:50

PTĐT - IELTS viết tắt của International English Laguage Testing System, tạm dịch là Hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng...

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2
2021-05-06 12:34:08

PTĐT - Do tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021...

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường
2021-04-27 07:44:28

PTĐT - Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của học sinh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long