Cập nhật:  GMT+7
1153x5ca7x8608x1458x7157x66bcx6e4bx51b7x458dxX7x4d78x6d62x8816x18b8x42efx8e58xX5x535axXax2815x1adaxX1x3655xXdxX3xXex57aexX3x9a6fx413cx6f11x64abx8c38xX1bxX3x3071xXdx570cx26c2xX3x2061xX19xX4xX3x41e6xX15xX3x1ecdxX6x294bxX3xX27x5cf7xX1bxX1cx8277xX3xXcxX1x7fc3x9babxX1bxX1cxX3x1fc9xXdxX1bxX1xX3x8e7fx9adaxX3x5dbax2e23xX3xX1xX33xXdxX3x7994x1fa1xX1bxX1xX3x3d5bxX3axX3bxX1bxX1cxX0x7d59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx807dxX6xXbxXexXdxX30xX1bxXaxX12xX0xXdxX25xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1bxXexX10x1678xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax1c12xXdx232cxXexX1x62c3xX3x96adx1b63x64f3xXbx92bdx7643xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX92xX3x1dd4x76aexX95xXbxX98xX99xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX59xX59xX4x732dxX3fxX6xX30xXbxX1xX1dxXexX1xX30xXb3xX44xX1bxX59xX8fxX10xX7x7f25xXexX30xXbxX59xX1bxX10xX8dxX7xX59xX95xX95xX95x6b37xX59xX2xX95xX95xX8fxX95xX96xX94x8bdcxXd1xXa3xX2xXexXa4xXdaxX94xX94xX5xXa3x4b45xX5xX10xXe5xX25xXdxX1bxX1xXe5x5866xX1dxX30xX4xXe5xX4xX1dxX30xX1bxX1cxXb3xXbxX1bxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX25xX3xX27xX19xX4xX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxX36xX3xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxXaxX3xX8dxXdxX8fxXexX1xX9xXaxX94xX95xX96xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxXa3xXa4xX95xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX30xX1bxXaxX12x43f5xX1cxX1dxX1exX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX25xX3xX27xX19xX4xX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxXe5xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xXex29caxX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX2exX1fxX3x22e6xXdxX1bxX1xX3x7a65xX1dxX19xX4xX3xX68xX3ax47a9xX1bxX1cxX3xXbxX1xX24xXexX3xX3fxXdx2af2xX1dxX3xXex4f50xXdxX3xX25xX33xXexX3xX4xX1dxX33xX4xX3xX1x9a0bxXbxX3xX3fxX24xX30xXb3xX3x61c2xX17dxX1cxX1dx503cxX1bxX92xX3xXcxX1dx16f5xXdxX3xXcxX83x7d2ex2f24xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1ac0xX10xX6xX8fxXaxX12xXcxX19xXdxX3xX2xX94xX59x5296xX36xX3xXexX1x5b04xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX3xXex33d0xX3xX4exX33xX3xX68xX224xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX4xX1xX30xX3xX3fxXdx3efexXexX3xX68xX3bxX3xXeexX1dxX6xX1bxX3x124fxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX27xXdx352bxX1dxX3xXexX83xX6xX3xX4exX33xX3xX68xX224xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX27xX48xX3xXc4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3fx7b42xX3xX4xX6xX1bxX36xX3xX3fx9a6exXexX3xXexX1ddxX25xX3xX1cxXdxX6xX25xX3xX44xX45xX3xXc4xX1xX24xX25xX3xX98x18d3xXexX3xX27xX19xXdxX3xX44x6fc8xXdxX3xX224xX1bxX1cxX3xX2exX1fxX3xX1c2xXdxX1bxX1xX3xX1c7xX1dxX19xX4xX3xX68xX3axX1cexX1bxX1cxX3xXe5xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX25xX3xX27xX19xX4xX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxXe5xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1b0xX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX3xXe5xX3xX44xX255xX3xXexX33xXdxX3x78fdxX2ex4cb0xXdxX3xX8fx2b83xX1bxX1cxX3xX4xX1x2ffaxX4xX3xX44xX305xX36xX3xXeexX1dxX1exX255xX1bxX3xX1xX1ddxX1bxX3xXexX83xX30xX1bxX1cxX3xXc4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX1bxX1xX3xX4xX224xX1bxX1cxX3xX44xX305xXb3xXaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX30xX8fxX1exXaxX12xX1c7xX1dxX6xX3xXeexX1dxX24xX3xXexX83xX4fxX1bxX1xX3xX27xXdxX255xX1dxX3xXexX83xX6xX3xX44xX305xX3xX24xX1bxX3xX2ffxXexX1fcxX3xX4xX1xX30bxX4xX36xX3xX25xX224xXdxX3xX1cxXdxX298xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1bxX1cxX3axX1cexXdxX3xXc4xX1xX24xX4xX3xX15xX3xX5xX1ddxXdxX3x6675xXdx4fbcxXexX3xX17dxX6xX25xX3xXexX83xX24xXdxX3xXbxX1xX290xXbxX99xX3xX5xX45xX25xX3xX1cxXdx5844xX3xX4xX30xX1bxX3xX8fx8286xX1dxX36xX3xXexX45xXdxX3xX5xXdxX394xX1dxX3xX4x44b7xX6xX3xX4xX3bxX3xXeexX1dxX6xX1bxX36xX3xXexX1fcxX3xX4xX1xX30bxX4xX99xX3xX27xX3axX6xX3xX1xX19xXdxX3xX5xX33xX99xX3xX1bxX1x1f7cxX1bxX3xX1xX19xXdxX3xX5xX33xX99xX3xX5xX301xXdxX3xX8fxX305xX1bxX1cxX3xX4xX1xX30bxX4xX3xX44xX305xX36xX3xXeexX1dxX1exX255xX1bxX3xX1xX1ddxX1bxX3xXexX83xX30xX1bxX1cxX3xXc4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX1bxX1xX3xX4xX224xX1bxX1cxX3xX44xX305xX36xXaxX3xX98xX3acxX1exX3xX83xX6xX3xXexX1ddxXdxX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxXe5xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1b0xX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX44xX45xX3xX25xX33xXexX3xX7xX19xX3xXexX1b0xX1bxX1xX36xX3xXexX1xX45xX1bxX1xX3xXbxX1xX19xX3xXc4xX1xX24xX4xX36xX3xX1bxX1cxX45xX1exX3xX2xX94xX59xX21fxX36xX3xX68xX3bxX3xXeexX1dxX6xX1bxX3xX24bxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX27xXdxX255xX1dxX3xXexX83xX6xX3xX4exX33xX3xX68xX224xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX27xX48xX3xXc4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX36xX3xX3fxX27bxXexX3xXexX1ddxX25xX3xX1cxXdxX6xX25xX3xX44xX45xX3xXc4xX1xX24xX25xX3xX98xX290xXexX3xX27xX19xXdxX3xX44xX298xXdxX3xX224xX1bxX1cxX3xX2exX1fxX3xX1c2xXdxX1bxX1xX3xX1c7xX1dxX19xX4xX3xX68xX3axX1cexX1bxX1cxX36xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1cxX45xX1exX3xX2xXd1xX59xX94xX59xX2xXd1xXa4xXa4xX99xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX25xX3xX27xX19xX4xX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxXe5xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1b0xX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX44xX255xX3xXexX33xXdxX3xX2ffxX2exX301xXdxX3xX8fxX305xX1bxX1cxX3xX4xX1xX30bxX4xX3xX44xX305xX36xX3xXeexX1dxX1exX255xX1bxX3xX1xX1ddxX1bxX3xXexX83xX30xX1bxX1cxX3xXc4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX1bxX1xX3xX4xX224xX1bxX1cxX3xX44xX305x29c8xX3xXexX1xX10xX30xX3x9de2xXdxX255xX1dxX3xXdax4456xXa4xX3xX4exX33xX3xX5xX1dxX3e4xXexX3xX212xX4fxX1bxX1xX3xX7x8e8axXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX30xX8fxX1exXaxX12xXcxX83xX3axX298xX4xX3xX27x5b92xX36xX3xX68xX3bxX3xXeexX1dxX6xX1bxX3xX24bxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX27xXdxX255xX1dxX3xXexX83xX6xX3xX4exX33xX3xX68xX224xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX27xX48xX3xXc4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX36xX3xX3fxX27bxXexX3xXexX1ddxX25xX3xX1cxXdxX6xX25xX3xX27xX19xXdxX3xX44xX298xXdxX92xX3xX212xX30xX45xX1bxX1cxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXe5xX3xXexX83xX3axX15xX1bxX1cxX3xXbxX1x2ca1xX1bxX1cxX3xX392xXdxX394xX4xX3xX5xX45xX25xX3xXexX1xX1dxX33xX4xX3xX4exX6xX1bxX3xX1c7xX1dxX3acxX1bxX3xX5x71fdxX3xX4xX24xX4xX3xXc4xX1xX1dxX3xX4xX224xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX394xXbxX3xXexX1b0xX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX99xX3xX17dxX1cxX1dxX1ex2108xX1bxX3xX13xXdxX1fxX1bxX3xX68xX3axX1cexX1bxX1cxX3xXe5xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX1bxX3xX44xXdxX1fxX1bxX3x19baxX1xX638xX1bxX1cxX3xX68xX1x2209xX1bxX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX5xX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxX3xXexX1xX1dxX33xX4xX3xX2bxX15xX3xX2exX6xX30xX3xX27xX33xX1bxX1cxXe5xXcxX1xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX3fxXdxX1bxX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1b0xX1bxX1xX3xX4exX4fxX1bxX1xX3xX53xX3axX3bxX1bxX1cxX3xX44xX255xX3xXexX33xXdxX3xX2ffxX17dxX1xX3e4xX1bxX3xX1xX19xXdxX3xX5xX33xX595xX3xX1f2xX59cxXdxX255xX1dxX3xXdaxX5a2xXa3xX3xX4exX33xX3xX5xX1dxX3e4xXexX3xX212xX4fxX1bxX1xX3xX7xX5b3xX202xX3xX44xX45xX3xXa3xX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX3xXc4xX1xX24xX4xX3xX44xX255xX3xX4xX24xX4xX3xXexX33xXdxX3xX2ffxXcxX1fcxX3xX4xX1xX30bxX4xX36xX3xX25xX224xXdxX3xX1cxXdxX298xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1bxX1cxX3axX1cexXdxX3xXc4xX1xX24xX4xX3xX15xX3xX5xX1ddxXdxX3xX392xXdxX394xXexX3xX17dxX6xX25xX3xXexX83xX24xXdxX3xXbxX1xX290xXbxX99xX3xX5xX45xX25xX3xX1cxXdxX3acxX3xX4xX30xX1bxX3xX8fxX3b3xX1dxX36xX3xXexX45xXdxX3xX5xXdxX394xX1dxX3xX4xX3c1xX6xX3xX4xX3bxX3xXeexX1dxX6xX1bxX36xX3xXexX1fcxX3xX4xX1xX30bxX4xX99xX3xX27xX3axX6xX3xX1xX19xXdxX3xX5xX33xXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX30xX8fxX1exXaxX12xX68xX24xX4xX3xXeexX1dxX1exX240xXexX3xX27xX273xX1bxX1xX3xXc4xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX36xX3xX5xX394xX1bxX1xX3xX3fxX27bxXexX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX3xX27xX1d9xX3xXexX1ddxX25xX3xX1cxXdxX6xX25xX3xX27xX19xXdxX3xX44xX298xXdxX3xX21fxX3xX3fxX273xX3xX4xX6xX1bxX3xX1bxX1fxX1dxX3xXexX83xX1fxX1bxX3xX27xX48xX3xX27xX3axX301xX4xX3xX392xXdxX394xX1bxX3xX13xXdxX1d9xX25xX3xX7xX24xXexX3xX4x9072xX1bxX1cxX3xX4xX3b3xXbxX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX1xX1dx5613xX1bxX3xXexX83xX3axX298xX4xX3xXc4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX30xX3xXeexX1dxX1exX3xX27xX273xX1bxX1xXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX30xX8fxX1exXaxX12xX392xX305xX3xX24xX1bxX3xX27xX6xX1bxX1cxX3xX27xX3axX301xX4xX3xX27xXdxX255xX1dxX3xXexX83xX6xX3xX25xX15xX3xX83xX33xX1bxX1cxX3xX44xX45xX3xX98x9b27xX3xX5xX655xX3xXexX1xX10xX30xX3xXeexX1dxX1exX3xX27xX273xX1bxX1xX3xX4xX3c1xX6xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX1dxX3e4xXexXb3xX59xXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX30xX1dxX83xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXcxXcxX47xX392xX17dxX0xX59xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Luyện quân trên đỉnh Nâm Nung

Luyện quân trên đỉnh Nâm Nung
2023-12-01 09:09:00

Tham gia cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp do cấp trên tổ chức, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắk...

“Dân vận khéo” ở vùng đồng bào công giáo

“Dân vận khéo” ở vùng đồng bào công giáo
2022-07-18 14:51:00

baophutho.vn Cẩm Khê là địa phương có đông đồng bào Công giáo, chiếm gần 30% dân số. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy...

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
2022-07-15 09:39:00

baophutho.vn Những năm qua, Đảng ủy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (CKQTTT) (Vị Xuyên) luôn chú trọng tập hợp các lực lượng đứng chân trên địa...

Chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa

Chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa
2022-07-10 10:33:00

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, với lượng ma túy lớn liên tục thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, hình thành nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long