Văn hóa lễ hội đất cội nguồn

Văn hóa lễ hội đất cội nguồn

baophutho.vn Lắng đọng qua biến thiên lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lễ hội là một nét văn hóa truyền thống, là thành tố của văn hóa và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Đất cội nguồn phát tích dân tộc Việt, Phú Thọ hiện còn lưu giữ được kho tàng vô giá các lễ hội dân gian độc đáo, đặc sắc. Chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát triển lễ hội với quan điểm vừa đậm đà bản sắc vừa giàu có tinh thần nhân văn, phát triển tiềm năng du lịch, nhiều năm nay, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, từng bước xây dựng văn hóa lễ hội đất cội nguồn mang đậm giá trị truyền thống, lành mạnh, văn minh...

Du Xuân về miền lễ hội

Du Xuân về miền lễ hội
2024-02-16 08:18:00

baophutho.vn Trong tâm thức người Việt, mùa Xuân là mùa lễ hội. Với hơn 300 lễ hội, miền đất cội nguồn là một trong những tỉnh có nhiều lễ hội nhất cả nước,...

Tất cả “vì đàn em thân yêu”

Tất cả “vì đàn em thân yêu”
2024-01-11 15:34:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, “Chăm sóc, giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”,...

Chăm lo cho người lao động

Chăm lo cho người lao động
2024-01-02 08:35:00

baophutho.vn Bên cạnh việc chăm lo, đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện mức thu nhập cho người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn luôn quan tâm đẩy...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long