Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rEoiw6zDneG6sWtbY8Od4bqp4bufw51jIWPhuq/DneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHDnTLhurFkw50yPzLDnTThu4Vjw53hu5PDouG7psOdM2QmY+G6scOdY+G6r+G6seG6t+G6ocOs4buwL+G6seG7tOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rOG7sOG6t2Lhuq/DncSp4buJMlFZLy8yxagxJmTDrOG6sWtq4bqxZMWo4buTYy8zNcSp4bqpamTDrC9jNeG7mcSpL+G7tCrhu7jhu7gvQCozI+G7tCPhu7ZAI0Bq4bu0PT3hu7g94bu04bqr4bu0xajhuq3DrOG6r1nDnS/hu6zhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG6sDUmM1nhu6zDjEp5SsOdLcOdQ+G6rzrhu5fDneG7tuG7uC0l4bumw515LGPhuq/DnW/hu5fDneG6qOG6scOq4bq3w50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDnWrhuqVj4bqxw53DrOG6scOq4bq3w53hurFow6zDneG7k2bhurfDncSoacOdd+G6vWPhuq/DnWrhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhu4fDnTLhurHhu40yw53huqtmw6zDnWoiw6zDneG6sWtbY8Od4buTw6DDneG6qeG7n8OdYyFj4bqvw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqxw50y4bqxZMOdMj8yw5004buFY8Od4buTw6Lhu6bDnTNkJmPhurHDnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdMm8mw51q4bqlY+G6scOdYyFiw53hu7bhu7Lhu7Qqxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6xKO+G6t8Od4bqrZsOsw51qIsOsw53hurFrW2Phu6bDnTI/MsOd4bqxw6kyw53hu5PhurdhY8OdNMOyaDLDnWrhu4lr4buXw6Bjw500O2rDnWPhurHhu5Fj4bqvw51j4buB4bq3w50za2Phuq/DnTLhu4XDnTEsY+G7psOdY+G6scOyw5nDneG6qOG7n8OdYyFj4bqvw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqxw53hu5VrW2rDnWPhurEiw6zDneG6qeG6sSBrw51q4buJZGPhuq/DneG7lWvDnWrhurHDocOd4bqx4buB4bq3w51j4bqxIsOsw53hu4trw6oyw51qw6Hhu6TDneG6qOG7n8OdYyFj4bqvw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqx4bumw51q4buHw50y4bqx4buNMsOdMT9jw53huqs4w53hurE6Y+G6r8Od4bqxxJEmw53huq/hur9iw5nDneG7ksOiw51q4buJ4bqz4bumw53hu5Mm4bq3w51q4buJZcOdMm8mw53hurFkO2rDnTThu4Fj4bqvw51q4bqxw7Lhu4Vj4bqvw51iO+G6t8OdauG7iWRj4bqvw53DrOG6sT9qw51q4buJ4bq34bqjY8Od4bqp4bq3Y+G6scOdasOhw50tw53hu5Uuw53hurHhu4Hhurfhu6TDneG6qOG7n8OdYyFj4bqvw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw53hurHDsuG7hWPhuq/DneG6seG6t+G6oWvhu6bDnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOd4buTbsOd4buVbDLDnWrhurfDoWPDnWrhurHDsuG7hWPhuq/DnWI74bq3w5004bqjw53DrOG6sT9qw51q4buJ4bq34bqjY8OdauG6scOiw51q4buJw7JnY+G6r8OdNF1rw53hu4kmw50y4bqxZMOdxKksY8Odw6zhurEgYsOdM8OiMuG6scOd4buTbuKApsOdSuG7iWRj4bqvw53hu4trP8OdauG7ieG6tWPhurHDneG6scOpMsOdaiLDrOG7psOdMj8yw53hurHDqTLDneG7k+G6t2Fjw51q4buJJmTDnTThu4fhurfhu6bDnWrhurEsZMOd4bqrayJj4bumw500xJFj4bqvw53huq/EkcOsw53GocOd4bqp4bq3w6Fjw5004bqjw53huqs6YsOd4buJ4bq7w51j4bqx4buRY+G6r8Od4buTW2PDnTTDoMOdMmVjw53huqnhurHEkcOd4bqp4bqxIWPhu6bDneG7k8OyZmPhuq/DnWIoMsOdauG7iWRj4bqvw53hu4trP8OdauG7ieG6tWPhurHDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHDneG7kzrDnWN9Y+G6r8OdMiZkw53huqnhu5/DnWMhY+G6r+G7psOd4bqp4bq3w6Fjw51q4bqx4buNMsOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnTI/MsOd4bqxZDtqw5004buBY+G6r8Od4buVbDLDnWrhurfDoWPDnWrhurHDsuG7hWPhuq/DnWI74bq3w50y4bqxZMOdNOG7hWPDneG7k8Oiw51i4bq1Y+G6scWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4bus4bqqZsOsw51qIsOsw53hurFrW2PDnWPhurEpYsOdauG7iSZj4bqvw50xw6LDnTLhurFkw53huqsuY+G6scOdNDtkw50yPzLDnTThu4Vjw53hu5PDouG7psOdM2QmY+G6scOdY+G6r+G6seG6t+G6ocOsw53huqnhu5/DnWMhY+G6r8Od4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6seG7psOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnWI7Y+G6r8Od4bqrw7Jm4bq3w50xP2PDneG6qzjhu6TDnWohY+G6r8OdMsOyZ2Phuq/DnWrhurNj4bqxw53huqvhurdhY8Od4bqpw6Fqw51q4buPw53EqSxjw53hu5VrW2rDnTTDoWPDncOs4bqxfWPDncOs4bqxw6rhurfDneG7kzrDnWrhurdha8OdM21j4bqv4bumw51q4buPw500xJHhu6bDneG6r+G6t2zDrMOdMj8yw50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDncSpOcOdMsSRw500w6Jj4bqxw53hurHDsmZj4bqvw53hu4nhurvDneG7iTpj4bqvw53hurHhu4Vjw51q4buJZGPhuq/DneG7k+G6t+G6oTLDneG6sWQ7MuG6scOdNMOiY+G6scOdMuG6seG6t8OhY8Od4bqrw7JoMsOdxKksY8Od4buVa1tq4bumw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqx4bukw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqv4bumw50za+G7l8OdauG7ieG6tcOdYjtj4bqvw53huqvDsmbhurfDnTE/Y8Od4bqrOOKApnnhur9j4bqvw51q4bqxZ+G6t+G7psOd4bqrZsOsw51qIsOsw53hurFrW2PDnTJlY8Od4bqx4buDw51q4buJaMOdMj8yw5004buFY8Od4buTw6Lhu6bDnTNkJmPhurHDnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdaiFj4bqvw50yw7JnY+G6r8OdMj8yw53hurFkO2rDnTThu4Fj4bqvw53hu5VsMsOdauG6t8OhY8OdauG6scOy4buFY+G6r8OdYjvhurfDnWrhurViw53huqnhurfDoWLDneG6qeG6sT8y4bqxw53hurE6Y+G6r+G7psOdNCDhu5fDnWI7Y+G6scOdauG6t2Frw51q4bqxbsOdMj8yw53EqSxjw53DrOG6sSBiw53hurE6Y+G6r8Od4bqxxJEmw51pw50yPzLDneG6qeG6sWvDneG7k8O1MsOdNDwyw50x4bq34bqhasOd4bqrOsOd4bqp4bqxa8Od4buTw7Uyw51j4bq9Y+G6r8OdauG6seG6vWPFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOs4buha2rhurFk4buJWeG7rErhurEmY+G6scOdQ+G6rybhu7Avw6zhu6w=

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

3 xã công bố tái phát dịch tả lợn Châu Phi

3 xã công bố tái phát dịch tả lợn Châu Phi
2019-08-22 13:39:00

PTĐT - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh có 60 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố đã qua 30 ngày không...

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới
2019-08-15 16:18:28

PTĐT - Bằng sự vào cuộc và tích cực của cả hệ thống chính trị, hiện xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM). Địa phương đang nỗ lực...

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ
2019-08-15 09:39:58

PTĐT - Cứ mỗi dịp gần đến Tết trung thu từ rằm tháng 6 âm lịch trở đi, trào lưu kinh doanh bánh trung thu handmade lại sôi động với hàng loạt sản phẩm. Bên cạnh các thương hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long