Cập nhật:  GMT+7
dfa7xeef4x14ac1xec58x1132dxec15x174c4x127a2xe6d3xX7x18eccx18d29x116e8x15e2fxef0fx10740xX5x15612xXax15b7dx19e4bxeed3xX7xX10x13616xX6xX5xX3xXexX1x159d6xX17x19dc5xX3xXex12b37xX17xX1fxX3x1638ax10168xX17xX1fxX3xXexX14x128edxX17xX1fxX3xX17xX1fx189ecx12ac4xX3xXexX14x113b5xX3xX5xf5d1xXdxX3xebb5xX1xX6x171f5xXbxXdxX2dxX17xX7xX3x12cd3xX10xX6xX1fx10674xX10xX0x198f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11707xX10xX6x15a7bxXaxX12xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3x164e2x17f42xX3xX61x193f3xX3xX61xX33xX17xX1fxX3xX4x149bexX3xX6cxX22x15450xX4xX3xX4xX1xXdx125c3xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3x14a95x13fb7x124b9xX3xXexX14xX22x135b2xX4xX3xe19bx18b7ex13ecexX3xXexX14xX2dxX17xX1fxX3xX17xX1fxX33xX34xX3xXexX14xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX3exX1xX6xX41xXbxXdxX2dxX17xX7xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xX3xX26xf8dcxX17xX1fxX3xX4x1267bxX4xX3xX26xX33xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX4xefb9xX6xX3x14008xX4cxfb39xX6xX34xX2dxX3xX96xX6xXd6xX6x19841xX3xX48xX10xX6xX17xX61xX14xX2dxX3xXcxX14xX2dxX7xX7xX6xX14xX61xXdfxX3x13da8xX6xX26xX14xXdxX10xX5xX3xea10xX10xX7xX4cxX7xX3xea33xX33xX3x163aexX6xX14xXexXdxX17xX3x12d1fxX61xX10xX1fxX6xX6xX14xX61x15e69xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX2dxX17xXaxX12xX0xXdxX41xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax15df6xXdxX61xXexX1xe500xX3x12e76x194b7xX8dxXbxf804x19be0xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX14dxX3xX150xX8dxX8dxXbxX153xX154xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX113xX26xX6xX2dxXbxX1xX4cxXexX1xX2dxX113xX101xX17xX4fxX61xX10xX7xXd6xXexX2dxXbxX4fxX17xX10xX148xX7xX4fx101dfx1598bxX18ax1309fxX4fxX2xX2xX2xX61xX8bxX8dxX18cxX8dx12e31xX150xX196xXexX14fxX2xX18axX8dxX5xX150xX8cxX6xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX148xXdxX17xX4xX1xX6xX41xXbxXdxX2dxX17xX7xX5xX113x17099xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX17xX1fxX3xX26xX27xX17xX1fxX3xXexX14xX2dxX17xX1fxX3xX17xX1fxX33xX34xX3xXexX14xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX3exX1xX6xX41xXbxXdxX2dxX17xX7xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xXaxX3xX148xXdxX61xXexX1xX9xXaxX14fxX150xX8dxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX150xX8dxX8dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX2dxX17xXaxX12xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX17xX1fxX3xX26xX27xX17xX1fxX3xX17xX1fxX33xX34xX3xX14xX6xX3x16a7bxX4cx16596xX17xX113xX3x11f6ax11c93xX1fxX4cx13034xX17xX14dxX3xXf3xX10xXexXexX34xX3x12810xX41xX6xX1fxX10xX7xe090xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX6cxX6dxX3xX6cxXc3xX17xX1xX3xX61xfb76xX4cxX3xX7xee9fxX3xXexX14xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX7xX252xX17xX3xX4xX1x19286xXdxX3xX3exX1xX6xX41xXbxXdxX2dxX17xX7xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xX3xX7xX6xX4cxX3x17d2exX3xX17x11b43xX41xX3xX6cx12399xX34xX3xX291xX17xX3xXexX22xX7cxX17xX1fxX3xX26xXbexX17xX1fxX3xX4xX1xXdxX82xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX17xX1fxX3xX26xX27xX17xX1fxX3xX8bxX8cxX8dxX3xXexX14xX22xX92xX4xX3xX95xX96xX97xX3x12e75xXdxX17xX61xX1xX2dxX101xX10xX17xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX252xX17xX3xX17xX1xX33xX3xX2f9xX41xXdxX14xX6xXexX10xX7xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xXd4xX4cxXd6xX6xX34xX2dxX3xX96xX6xXd6xX6xXdfxX3xX48xX10xX6xX17xX61xX14xX2dxX3xXcxX14xX2dxX7xX7xX6xX14xX61xXdfxX3xXf3xX6xX26xX14xXdxX10xX5xX3xXfbxX10xX7xX4cxX7xX3xX101xX33xX3xX104xX6xX14xXexXdxX17xX3xX10bxX61xX10xX1fxX6xX6xX14xX61xX3xXexX1xX6xX34xX3xX17xX1xX6xX4cxX3xX1fxX1xXdxX3xX26xX33xX17xX3xX1fxXdx17c86xXbxX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3x1429exX101xf18cxXdxX3xX61x10561xXbx130bcxX3xX6cxf25dxXdxX3xXexX1xXd1xX3xX41xX33xX3xX1x1558axX3xXexX27xX17xX1fxX3xX17xXbexX41xX3xX4xX38exX17xX1fxX3xX26xf199xX17xX1fxX3xX38xX3xX2f9xX4cxX14xX2dxXbxX6xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xX3xX41xX38exX6xX3xXexX14xX22xX92xX4xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX3exX1xXdxX82xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX17xX33xX34xX3xX1fxXdxX381xXbxX3xX95xX1xXc3xX2dxX3xXexX1xXd1xX3xXexX1xX33xX17xX1xX3xX48xX2dxX17xX61xX2dxX17xX3xX17xX397xXdxX3xX61xX33xXdxX3xX4xX1xX4cx118fcxXdxX3xXexX14xX392xX17xX3xX26xX291xXexX3xX26xX3bxXdxX3xX4xXd1xX6xX3xX41x142fcxX17xX1xX3xXd6x172f9xX3xXexX27xX3xX6cxX2c4xX4cxX3xX41xX38exX6xX3xX5x18340xX17xX3xX4xX2dxX17xX3xX7xX397xX3xX14fxXdfxX3xXexX14xX2dxX17xX1fxX3xX6cxX78xX3xX4xX78xX3xX6cxX82xX17xX3xX2bdxX3xX4xX1xXdxX82xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xe913xX3xXexX14xX392xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX17xX33xX34xXdfxX3xX5exX4cxX291xX17xX3xX5xX4cxX34xeeddxX17xX3xX101xXdxX444xX17xX3xX104xXdxXd6xX10xX5xX3xX13xX14xXexX10xXexX6xX3xX6cxX6dxX3xX4xX78xX3xX18axX3xX7xX295xX3xXexX1xX6xX34xX3xX6cxe3ecxXdxX3xX7xX2dxX3xX101xX92xXdxX3xX4xX1xXdxX82xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXexX14xX22xX92xX4xX3xX2f9xX101xX10xX14xXexX2dxX17xX3xXd6xX1xXdxX3xXexX4cxX17xX1fxX3xXf3xX6xX26xX14xXdxX10xX5xX3xXfbxX10xX7xX4cxX7xXdfxX3xX48xX10xX6xX17xX61xX14xX2dxX3xXcxX14xX2dxX7xX7xX6xX14xX61xX3xX101xX33xX3x13319xX6xXdxX3xX5exX6xX101xX10xX14xXex139f2xX3xX101xX33xX2dxX3xX7xX252xX17xX3xX17xX1fxX6xX34xX3xXexX27xX3xX6cxX2c4xX4cxX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX257xX1xfb81xX17xX1fxX3xXexX1xX6xX34xX3xX6cxX4c4xXdxX3xX17xX33xX34xX3xX1fxXdxX381xXbxX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXexX1xXdxX3xX6cxX291xX4cxX3xXexX1xX2c0xX17xX1fxX3xX1xX2dxX6xX3xX101xX33xX3xX4xX1x13634xX3xX4xX2c4xX17xX3xX41xX291xXexX3xX6cxX381xX17xX1fxX3xX18cxX3xXbxX1xX381xXexX3xX6cxX436xX3xX4xX78xX3xX26xX33xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXbxX1xXc3xX3xX101x107c7xX3xXexX1xX82xX3xX4xX252xX17xX3xX26xXbexX17xX1fxX3xX61xX2dxX3xX4x12482xX17xX1fxX3xXd4xX4cxXd6xX6xX34xX2dxX3xX96xX6xXd6xX6xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX2xX189xX3xXbxX1xX381xXexX3xX7xX6xX4cxXdfxX3xXd4xX4cxXd6xX6xX34xX2dxX3xX96xX6xXd6xX6xX3xX4xX78xX3xX6cxX22xf9faxX17xX1fxX3xX4xX1xX4cxX34x180a0xX17xX3xXexX1xX4cxX392xX17xX3xX5xX7cxXdxX3xX6cxX436xX3xX48xX10xX6xX17xX61xX14xX2dxX3xXcxX14xX2dxX7xX7xX6xX14xX61xX3xXexX1xX2dxX3b3xXdxX3xX41xXc3xXdxX3xX61x119acxXexX3xX6cxXdxX436xX41xX3xXexX14xX2dxX17xX1fxX3xXexX1xX82xX3xXd6xX1xX5bexX17xX1fxX3xX26x136d6xX3xX6xXdxX3xXd6x1029cxX41xXdfxX3xX1fxX1xXdxX3xX26xX33xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX17xX1xX252xX17xX3xX6cxX5bexXdxX3xX4xXc3xX4xX1xX3xX26xXdxX49exXexX3xX4xX1xX2dxX3xX6cx126a0xXdxX3xX4xX1xXd1xX3xX17xX1xX33xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12x16bb1xX82xX17xX3xXbxX1xX381xXexX3xX18axX18cxXdfxX3xXfbxX10xX7xX4cxX7xX3xXexX1xX2dxX3b3xXdxX3xX41xXc3xXdxX3xXd6xX1xX397xX17xX1fxX3xX4xX1xX82xX3xX2xX3xX17xX1xX64exXbxX3xX14xX25axXdxX3xX61xX635xXexX3xX6cxXdxX436xX41xX3xXexX14xXc3xXdxX3xXbxX1xXc3xX3xXexX4cxX17xX1fxX3xX5xX22xX92xXdxX3xX95xX96xX97xX3xX7xX6xX4cxX3xX250xX4cxX3b3xX3xXexX3bxXexX3xX17xX1xX22xX3xX6cxf5bbxXexX3xX4xXd1xX6xX3xXcxX14xX2dxX7xX7xX6xX14xX61xXdfxX3xX1fxXdxX6xX3xXexX2c0xX17xX1fxX3xX4xXc3xX4xX1xX3xX26xXdxX49exXexX3xX4xX1xX2dxX3xX6cxX67exXdxX3xX4xX1xXd1xX3xX96xX252xX17xX3xX2f9xX41xXdxX14xX6xXexX10xX7xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX96xX6xX17xX1fxX3xX1xXdxX49exXbxX3xX189xXdfxX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXexXdxX82xXbxX3xXex13617xX4xX3xX5xX33xX3xX17xX1xX54bxX17xX1fxX3xX17xX1fxX22xX601xXdxX3xX5xX33xX41xX3xX4xX1xXd1xX3xX4xX4cxX67exX4xX3xX4xX1xX2a5xXdxX3xX4x1678bxX17xX3xX95xX96xX97xX3xX61xX22xX601xX17xX1fxX3xX17xX1xX22xX3xX4xX1xX580xX3xX26xXdxX82xXexX3xX4xX1xX64exX4cxX3xXexX14xX392xX17xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX3exXc3xX4xX3xX1xX3a2xX4xX3xXexX14xX793xX3xX4xXd1xX6xX3xX5exX4cxX291xX17xX3xX5xX4cxX34xX49exX17xX3xX101xXdxX444xX17xX3xX104xXdxXd6xX10xX5xX3xX13xX14xXexX10xXexX6xX3xX4xX1xX2a5xXdxX3xXexX1xX2dxX17xX1fxX3xX61xX2dxX17xX1fxX3xX17xX1xX22xX17xX1fxX3xX101xea5fxX17xX3xX4xX78xX3xXexX1xX444xX41xX3xX26xX33xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX291xX17xX3xX6cxX64exX17xX1xX3xXex10436xX3xX7xX397xX3xX8bxX8cxX8dxX3xX101xX92xXdxX3xX4xX381xX3xX7xX381xXexX3xX153xX6xX3xXexX1xX33xX17xX1xX3xX26xX33xX17xX3xX6cx107e7xXbxX3xX41xX1dxXexX3xX4xXd1xX6xX3xX10bxX61xX10xX1fxX6xX6xX14xX61xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX3exX1xXdxX82xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xXexX22xX17xX1fxX3xX26xX27xX17xX1fxX3xX17xX33xX34xX3xX1fxXdxX381xXbxX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX4xX78xX3xX18axX3xX6cxXdxX436xX41xX3xX6cxX2c4xX4cxX3xXexX6xX34xXdfxX3xX250xX4cxX6xX3xX6cxX78xX3xX101xX22xX2a5xX17xX3xX5xX444xX17xX3xX6cxX635xX17xX1fxX3xX6cxX2c4xX4cxX3xX26xX3b3xX17xX1fxX3xXd4xX3xX7xX6xX4cxX3xX5xX22xX7cxXexX3xXexX14xX392xX17xX3xX14xX6xX3xX250xX4cxX252xX17xX3xX3exX1xX6xX41xXbxXdxX2dxX17xX7xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xX3xX41xX38exX6xX3xX1fxXdxX3b3xXdxX3xX189xX8dxX189xX18axX8cxX189xX8bxX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX484xX3xXexX14xX392xX17xX3xX6cxX291xX4cxX3xX4xX38exX17xX1fxX3xX1fxXdxX601xXdfxX3xX6cxX22xX2a5xX17xX1fxX3xXd6xXdxX41xX3xX101xX5bexX3xX6cxX64exX4xX1xX3xX2f9xX4cxX14xX2dxXbxX6xX3xX48xX10xX6xX1fxX4cxX10xX3xX96xX10xX101xXdxX5xX5xX6xX3xX6cxX6dxX3xX6cxX436xX3xX4xX1xX2dxX3xX6cxX397xXdxX3xXexX1xXd1xX3xX48xX10xX17xX7xX3xX4xX2c4xX41xX3xX1xX793xX6xX3xX2xX8cxX2xX3xX17xX1fxX6xX34xX3xXexX14xX444xX17xX3xX7xX252xX17xX3xX17xX1xX33xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX2dxX61xX34xXaxX12xX96xX10xX101xXdxX5xX5xX6xX3xX4xX78xX3xX26xX33xX17xX3xX61xX810xX17xX3xXexX14xX22xX92xX4xX3xX38xX3xX17xX1fxX6xX34xX3xXbxX1xX381xXexX3xXexX1xX635xX3xX196xX3xX4xXd1xX6xX3xX48xX4cxX4xX6xX7xX3xX10bxX4xX6xX41xXbxX2dxX7xXdfxX3xX17xX1xX22xX17xX1fxX3xX48xX10xX17xX7xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX78xX17xX1fxX3xX6cxXc3xXbxX3xXexX14xX3b3xX3xX101xX92xXdxX3xX26xX33xX17xX3xXexX1xX1dxX17xX1fxX3xX1fxX5abxX3xX1xX793xX6xX3xX38xX3xXbxX1xX381xXexX3xX189xX8bxX3xX4xXd1xX6xX3xX13xX17xX1fxX10xX5xX2dxX3x1262exX4cxX5xX1fxXdxX17xXdxX113xX4fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX2dxX4cxX14xX4xX10xXaxX12xX257xX1fxX4cxX25axX17xX3xX256xX97xXdxX10xXexX17xX6xX41xf9f0xX26axX0xX4fxXbxX12

Nguồn (Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ tuyển sinh lớp bóng đá năng khiếu

Phú Thọ tuyển sinh lớp bóng đá năng khiếu
2023-09-17 10:18:00

baophutho.vn Để tạo nguồn VĐV cho các lứa Bóng đá trẻ của tỉnh Phú Thọ, từ ngày 16/9 đến 8/10, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT tỉnh chính thức tuyển...

U23 Singapore xuất sắc cầm hoà U23 Việt Nam

U23 Singapore xuất sắc cầm hoà U23 Việt Nam
2023-09-12 22:08:00

baophutho.vn 19h ngày 12/9, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Singapore trong khuôn khổ lượt trận cuối ở Bảng C -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long