Cập nhật:  GMT+7
233ex3f80x8ac5x5555xbbbex65d3xe21excfe5x90e5xX7x4052x3d67x3aecx9e6ex5b71x45e3xX5xd279xXaxa370x27fexXexX6xX5xX6x2c52xXexX6xX3xX5x4da5xXbxX3x5894x7052xX3xXex5b7exX4xX1xX3x2ed5xX3xd903xX1xX6x87c1xXbxXdxbf02xX18xX7xX3x274exX10xX6xb32dx4c44xX10xX3xX7xX6xX38xX3xXaxX4x9d95xX18xX3xX2dx9936xX6xX3xba35x7f95xX18xX3xXexX1xc6b5xX18xX37xXaxX0x7306xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2a88xX30x5e83x896axXaxX12xX0xXdxX2dxX37xX3xX7xeb42xX4xX9xXaxX53xX53xX4x7baexX48xX6xX30xXbxX1xX38xXexX1xX30xX75x924bxX18xX53xX64xX10xX7xX20xXexX30xXbxX53xX18xX10xac23xX7xX53x8026x731axX2xX91xX53x91a7x42c4xX64x5095xX91x610fxX90xX91xX2xX91xXexX2xX9axX96xX9axX96xX98xX5xX2xX75x8ad2xXbxX37xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd61fxX10xX6xX64xXaxX12xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX3x424dxca71xX3xX5xc7f7xX18xX3xXcexXd2xX38xX3xXexXdxa69cxX18xX3xX37xX1xXdxX3xXexXdbxX18xX3xX2dx9fb1xX18xX1xX3xX80xX49xX30xX3xXexf00exX3xX20xa1dfxXexX3xX2axX1xX6xX2dxXbxXdxX30xX18xX7xX3xX34xX10xX6xX37xX38xX10xX3xX7xX6xX38xX3xX20xX1xXdxX3xX4x68c8xX3xX4xX1xXdxXf3xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xXexX45xX18xX37xX3xX48xa10cxX18xX37xX3xb98ax896fxX95xX3xXexX6exX45xcd03xX4xX3xb591xX6xX5xX10xX18xX4xXdxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX45x2ad4xXexX3xXexX6exX1dxX18xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX3xXcexXcfxX3xXexX6exX28xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXcexa39axXdxX3xX48xX110xX18xX37xX3xXcexXd2xX38xX3xXexXdxXdbxX18xX3xX37xXdxX49xX18xX1xX3x8d26xX38xX65xb177xX18xX3xX80xX49xX30xX3xXexXf0xX3xX20xXf3xXexX3xX2axX1xX6xX2dxXbxXdxX30xX18xX7xX3xX34xX10xX6xX37xX38xX10xX3xX7xX6xX38xX3xX20xX1xXdxX3xX80xX45xX145xXexX3xX190xX38xX6xX3xX132xX6xX5xX10xX18xX4xXdxX6xX3xX80xX12fxXdxX3xXexd163xX18xX37xX3xXexc5ffxX3xX7xab7fxX3xX128xX129xX95xX3xX7xX6xX38xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX45xX145xXexX3xXexX6exX1dxX18xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12x9a26x7aa6xXdxX3xX64xXdx9750xX18xX3xX4xb2e4xX6xX3x9d04xXexX6xX5xX65xX3xXcexXcfxX3xX80xX45xX145xXexX3xX190xX38xX6xX3xX132xX6xX5xX10xX18xX4xXdxX6xX3xX95xX129xX2xX3xX28xX3xXexX6exX1dxX18xX3xX5xX45xX145xXexX3xXcexXdxX3xXexX207xXdxX3x4e2bxX6xX18xX3xX245xXdxX6exX30xX3xX80xX49xX3xX37xXdxX49xX18xX1xX3xX5xX38x4383xX18xX3xX4xX1xXdxXf3xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX95xX129xX98xX3xXexX6exX30xX18xX37xX3xX4xX1xX38xX65xXf3xX18xX3xX5xX49xX2dxX3xX20xX1xa9ecxX4xX1xX3xXexX6exXdbxX18xX3xXcexc1a1xXexX3xXcx58f7xX65xX3xX62xX6xX18xX3xf317xX1xX6xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12x298exX30xX7xXdxXbxX3xX213xX5xXdxX4xXdxX4xX3xX4xX1xX24xX18xX1xX3xX5xX49xX3xX18xX37xX259xXdxX3xX7xX6xX30xX3xX7xX27fxX18xX37xX3xX18xX1xX289xXexX3xXexX6exX30xX18xX37xX3xXaxX48xe28cxX6xX3xXexXdxX20cxX4xX3xX48xX110xX18xX37xX3xXcexX27fxXaxX3xXexX207xXdxX3x9c5fxX10xX7xXexX6xX5xX5xX6xX3xX20xX1xXdxX3xX37xX1xXdxX3xXcexX45xX145xX4xX3xX95xX3xX48xX49xX18xX3xXcexcb04xX3xX2dxX6xX18xX37xX3xX4xX1xXdxXf3xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX80xX193xX3xX4xX1xX30xX3xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX2axX1xXdxXf3xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX18xX49xX65xX3xX4xec34xX18xX37xX3xXcexXcfxX3xX37xXdxd10dxXbxX3xX4xX1xX30xX3xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX3xX5xX1dxXbxX3xX18xXdbxX18xX3xX20xX21xX3xXexX24xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX3xX5xXd2xX18xX3xXcexXd2xX38xX3xXexXdxXdbxX18xX3xXexX6exX30xX18xX37xX3xX5x52cfxX4xX1xX3xX7x43a2xX3xX37xXdxX49xX18xX1xX3xX190xX38xX65xX193xX18xX3xX80xX49xX30xX3xXcexXf3xX18xX3xXexXf0xX3xX20xXf3xXexX3xXexX207xXdxX3xX2axX1xX6xX2dxXbxXdxX30xX18xX7xX3xX34xX10xX6xX37xX38xX10xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX206xX28dxX65xX3xX5xX49xX3xX20xXf3xXexX3xX190xX38x4487xX3xX2dxX49xX3xX24xXexX3xX18xX37xX45x84e2xXdxX3xX18xX37xX1xaa7axX3xXcexXf3xX18xX3xX48xX28xXdxX3xXexX6exX45xX12fxX4xX3xXcexX110xX3xX1x2ec1xX3xX37xXd2xX18xX3xX18xX1xX45xX3xXcexXcfxX3xX5xX30xX207xXdxX3xX20xX1x9383xXdxX3xX37xXdxX3f3xXdxX3xXcexX289xX38xX3xX7xX6xX38xX3xX20xX1xXdxX3xXcexX310xX3xXexX1xX38xX6xX3xX4xX3f3xX3xX48xX6xX3xX5xX45xX145xXexX3xXexX6exX1dxX18xX3xX28xX3xX37xXdxX6xXdxX3xXcexX30xX207xX18xX3xX5xX45xX145xXexX3xXcexXdxX3xXexX207xXdxX3xX80x87faxX18xX37xX3xX48xX3f3xX18xX37xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xXcxX38xX65xX3xX18xX1xXdxXdbxX18x4a03xX3xXcexX30xX49xX18xX3xX190xX38xX28dxX18xX3xX4xX210xX6xX3x59e5xXdxX6xX18xX3x6c9axXdxX10xX6exX30xX3xX4a8xX6xX7xXbxX10xX6exXdxX18xXdxX3xXcexXcfxX3xX80x7cb5xX18xX37xX3xX5xXdbxX18xX3xX2dxX207xX18xX1xX3xX2dx8094xX3xX28xX3xX37xXdxX6xXdxX3xXcexX30xX207xX18xX3xX5xX45xX145xXexX3xX80xX193xX3xX80xX49xX3xX20xX1x2f73xXbxX3xX5xX207xXdxX3xX80xX471xX18xX37xX3xX48xX3f3xX18xX37xX3xX80xX12fxXdxX3xX80xX39axX3xXexX6exX24xX3xXexX1xXf0xX3xX90xX3xX80xX49xX3xX37xXdxX3fexX3xXcexXcfxX3xXcexXdxX3xXcexXf3xX18xX3xXexXf0xX3xX20xXf3xXexX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12x6d76xX3xXexX6exX1dxX18xX3xX5xX45xX145xXexX3xX80xX193xX498xX3xX80xX12fxXdxX3xXexX28dxX2dxX3xX5x9025xX3xXexX1xX30xX3f3xXdxX3xX2dxX27fxXdxX3xX7xX6xX38xX3xXexX6exX1dxX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX95xX129xX2xX3xX28xX3xX5xX45xX145xXexX3xXcexXdxX498xX3xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX3xX18xX1xX1dxXbxX3xX4xX38xX179xX4xX3xXcexXd2xX65xX3xXex5acbxX3xXexXdxX18xX3xX80xX49xX3xX4xX110xX3xX48xX49xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX2dxX28xX3xXexX1d6xX3xX7xX1d9xX3xX28xX3xX18xX37xX6xX65xX3xXbxX1xX362xXexX3xXexX1xXf0xX3xX98xX3xX64xX30xX3xX4xX259xX18xX37xX3xX4xX210xX6xX3xX2adxX30xX7xXdxXbxX3xX213xX5xXdxX4xXdxX4xX3xXexX124xX3xX4xX1xX289xX2dxX3xXcexX27fxX3xXbxX1xX207xXexX3xX2xX2xX2dxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX2xX128xX3xXbxX1xX362xXexX3xX7xX6xX38xX498xX3x617dxX10xX80xXdxX18xX3xX4a8xX6xX2dxX10xXdxX6exX30xX3xX37xX1xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX37x390exX3xX1xX471xX6xX3xX2xX129xX2xX3xX132xX6xX5xX10xX18xX4xXdxX6xX498xX3xX18xX1xX45xX18xX37xX3xX18xX37xX6xX65xX3xXexX6exX45xX12fxX4xX3xX20xX1xXdxX3xX1xXdxX20cxXbxX3xX2xX3xX20xX1xX4eaxXbxX3xX5xX207xXdxX3xX213xX5xXdxX4xXdxX4xX3xX5xX207xXdxX3xX37xX1xXdxX3xX48xX49xX18xX3xXexX124xX3xX4xX1xX289xX2dxX3xX2xX2xX2dxX3xXcexX310xX3xX37xXdxX362xXbxX3xXcexX179xXdxX3xX20xX1xX27fxX4xX1xX3xX64x9be9xX18xX3xX90xX129xX2xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX245xX6xX18xX37xX3xX1xXdxX20cxXbxX3xX90xX498xX3xXexX6exX1dxX18xX3xXcexX289xX38xX3xXcexXcfxX3xX64xXdxce48xX18xX3xX6exX6xX3xX80xX12fxXdxX3xXexX1xXf3xX3xXexX6exX1dxX18xX3xX2dxX28xX3xX80xX49xX3xX1xX6xXdxX3xXcexX179xXdxX3xXcexXcfxX3xXexX207xX30xX3xX18xXdbxX18xX3xXaxX4xX41xX18xX3xX2dxX45xX6xX3xX48xX49xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xXaxX3xX20xX1xXdxX3xX4xX110xX3xXexX1xXdbxX2dxX3xXcexXf3xX18xX3xX95xX3xX5xXd2xX18xX3xX18xX2dexX6xX3xX4xX27fxX4xX3xXexX1xX210xX3xX2dxX259xX18xX3xXbxX1xX3f3xXdxX3xX80xX49xX30xX3xX5xX45xX12fxXdxX3xX18xX1x801fxXexX3xX48xX110xX18xX37xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX30xX64xX65xXaxX12xX614xX10xX80xXdxX18xX3xX4a8xX6xX2dxX10xXdxX6exX30xX3xX80xX49xX3x995dxX10xX6exX6exX6xX18xX3xXcxX30xX6exX6exX10xX7xX3xXexX1xX6xX65xX3xX18xX1xX6xX38xX3xX5xX1dxXbxX3xX4xX259xX18xX37xX3xXcexX310xX3xX37xXdxX362xXbxX3xX132xX6xX5xX10xX18xX4xXdxX6xX3xX64xX696xX18xX3xX98xX129xX90xX75xX3xXcxX38xX65xX3xX18xX1xXdxXdbxX18xX498xX3xX2adxX30xX7xXdxXbxX3xX213xX5xXdxX4xXdxX4xX3xXexXdxXf3xXbxX3xXexc6e0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcexX289xX38xX3xX48xX4c1xX18xX37xX3xX18xX1d1xX3xX80xX49xX3xX4xX110xX3xXexX1xXdbxX2dxX3xX90xX3xX48xX49xX18xX3xXexX1xX4exX18xX37xX3xX18xX2dexX6xX3xXcexX310xX3xX20xX1xX4eaxXbxX3xX5xX207xXdxX3xXexX6exX1dxX18xX3xX5xX45xX145xXexX3xX80xX193xX3xX80xX12fxXdxX3xXexX1d6xX3xX7xX1d9xX3xX95xX129xX98xX3xX18xX37xX1xXdxXdbxX18xX37xX3xX80xX193xX3xX13xXexX6xX5xX6xX18xXexX6xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xXexX1xX30xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXcxXcx4366xX132xX294xX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển phong trào bóng đá tại Thanh Sơn

Phát triển phong trào bóng đá tại Thanh Sơn
2020-02-25 09:39:18

PTĐT - Những năm qua, phong trào bóng đá trên địa bàn huyện Thanh Sơn tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ và được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ đó, ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long