Cập nhật:  GMT+7
ab24x12932xb18cx12cfaxe85bx10417x12c17xe2afxf8bbxX7x133f7xd803xcf53xeceex12e26x13651xX5xfc81xXax12e6exac3axb388x12725x13750xX4xX3xe354x110c4xbe48xX14xX3xX1xf877xX3xfb31xX10xX6xX5xX3x1251exX6xX19xbb7exXdxX19xadfbxX3xed0exX6xX29xX4xX10xX5xe4bbxX1bxX6xX3xX4xX1xX1fx124d9xX3xXexX6xc2e9xX3x10f8axb9fbxX34xX3xX4xX1xd2a4xX4xX3xX41xd6c0xX3x12c09xaf9fxX4xX1xX0xede0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13783xX10xX6xX19xXaxX12xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX4dxe151xX3xXexX1fxX34xX3xX29xX6xX3xff99xX1xX34x1309bxX1bxX14xX3xX4xca86xX4xX1xX3xX2x110a1xX3xX4dxXdxd70cxX3bxX3xX7xX34xX3xX41x11858xXdxX3xX21xX10xX6xX5xX3xX26xX6xX19xX29xXdxX19xX3xX41xX42xX3xXexXdx114f9xX1bxX3xX14x118abxX1bxX3xX4dxXa7xX1bxX3xX4xX1xX47xX4xX3xX41xX4bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3x10352x12cddx131caxX4xX3xX14xXdxX6xX3xXcx11c7bxX3fxX3xX2exX6xX1bxX3xX13xX1xX6xX3xX7xX6xXc0xX3xX4xX1xXdxXa7xX1bxX3xXexX1x124e9xX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xX4xX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX7bxX4exX4xX1xX3xXex1128fxX1bxX1xX3xd026xX3xXexX29x111c7xX1bxX3x124d1xX5xX3xc8e8xX5xX6xX7xXdxX4xX34xX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX4xX1x127abxX3xX4dxX16xXdx10132xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX0xXdxX3bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX1bxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXax12bdbxXdxX19xXexX1xfacfxX3xae78xfa77x136cdxXbx10216xe3d7xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX151xX152xX150xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX117x11928xX6xX34xXbxX1xXc0xXexX1xX34xX117xX41xX1bxX52xX19xX10xX7xX7bxXexX34xXbxX52xX1bxX10xX149xX7xX52xX88xd154xX2xX88xX52xX2xX2xX2xX19xX2xX152xdd83xX152xX2xX151xX2xXexd3f5xeb56xX2xX151xX5xX88xfcaexX170xX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX29xX10xX6xX5xX88xX2xX2xX117xf424xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX4xX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX1xX1fxX3xX21xX10xX6xX5xX3xX26xX6xX19xX29xXdxX19xX2cxX3xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX4xX1xX1fxX3bxX3xXexX6xX3fxX3xX41xX42xX34xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX41xX4bxX3xX4dxX4exX4xX1xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX151xX152xX150xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX4dxX72xX3xXexXdxXa7xX1bxX3xX3bx12e3axXexX3xX170xX15xX93xX4xX3xX19xX42xXdxX3xXexX93xXdxX3xX4xX1xX47xX4xX3xX41xX4bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3x11bb6xX6xX3xX25dxXdxX14xX6xX3xX3bxfe9dxX6xX3xX1bxX42xX3fxX3xX7bxX1xXdxX3xX1xX1fxX3xX4dxX1fxXdxX3xX7bx116a4xX1bxX1xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX21xX10xX6xX5xX3xX26xX6xX19xX29xXdxX19xX3xX41xX93xXdxX3xXexbd84xX3xX7xXc1xX3xX88xX1a1xX2xX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xXexX29xXfdxX1bxX3xX100xX5xX3xX103xX5xX6xX7xXdxX4xX34xX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX4xX1xX112xX3xX4dxX16xXdxX3xXf9xX3xX41xX1axX1bxX14xX3xX88xX19cxX3xX14xXdxX7exXdxX3xX41xX4bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXcxXc9xX3fxX3xX2exX6xX1bxX3xX13xX1xX6xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xdeaaxX10xX29xX14xXdxX3xX21xX34xX170xX10xX29xXexX34xX3xX4xX266xX1bxX14xX3x12f30xX29xX6xX1bxX4xX7bxX3xb08axX10xX7xX7xXdxX10xX3xX5xXfdxXbxX3xX4xX4bxX1bxX14xX3xX4dxX8cxX3xX14xXdxddc0xXbxX3xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX1bxX14xX15xX16xX4xX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX7bxX4exX4xX1xX3xXexXf5xX1bxX1xX3xX7xX6xXc0xX3xX7bxX1xXdxX3xX21xX34xX1bxX6xX5xX19xX3xfb2axX29xX6xXc0xX1b3xX34xX3xXbxX1xX7exX1bxX3xX5xX15xX93xXdxX3xX1bxX1xX42xX3xX4dxX15xX6xX3xX21xX10xX6xX5xX3xX7xX93xX3bxX3xX41xX15x12b75xX1bxX3xX5xd1b0xX1bxX3xX19x10013xX1bxX3xXexX29xX15xX93xX4xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xd5c9xXc9xX3fxX3xX4dxX72xX3xX5xX42xX3xX4xX1xXdxXa7xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xXexX1xX47xX3xX170xX6xX3xX5xXdxX388xX1bxX3xXexXdxXa7xXbxX3xX4xe926xX6xX3xXexX1xXabxX3fxX3xXexX29xX1axX3xX1xXc0xad73xX1bxX3xX5xXc0xX3fxcdd4xX1bxX3xX41xXdxX388xX1bxX3xfbacxX6xX41xXdxX3xX61xX10xX29xX1bxX6xX1bxX19xX10x10a6axX3xXexX29xX15xX93xX4xX3xX31axed11xX1bxX3xX7bxX404xX1bxX3xXexX29xXe0xX1bxX14xX3xXexX29xX388xX1bxX3xX3bxce68xXdxX3xX3bxc217xXexX3xXf9xX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xX1bxd727xX3bxX3xX88xX152xX88xX18bxX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xXcxX29xX15xX93xX4xX3xX4dxd913xX2cxX3xX1xX417xX3xXexd5e3xX1bxX14xX3xX4dxX83xX1bxX1xX3xX170xX1fxXdxX3xX21xX10xX6xX5xX3xX26xX6xX19xX29xXdxX19xX3xX4dxX8cxX3xX14xXdxX42xX1bxX1xX3xX300xXdxX388xXc0xX3xX103xX32fxXbxX3xXcxXc9xX3fxX3xX2exX6xX1bxX3xX13xX1xX6xX3xX41xX42xX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xX2xX1a1xX152xX3xXf9xX3xX5xX15xX16xXexX3xX4dxXdxX3xX170xX83xX1bxX3xX7bxXa7xXexX3xX103xX32fxXbxX3xX13xX1xX42xX3xaf77xXc0xX6xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX103xX1xXdxXa7xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xXexX1fxXdxX3xX103xX6xX3bxXbxX3xX13xX34xXc0xX3xX7xX83xX1bxX14xX3xX1bxX6xX3fxX3xX14xXdxX32fxXbxX3xX2exX6xX29xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xXexXdxXa7xX1bxX3xX14xXabxX1bxX3xX1xX384xX1bxX3xX4dxXa7xX1bxX3xX4xX1xX47xX4xX3xX41xX4bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3bxX266xX6xX3xX1bxX42xX3fxX3xX7bxX1xXdxX3xXexX1fxX34xX3xX29xX6xX3xX7bxX1xX34xX7exX1bxX14xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX29xX3e0xXexX3xX5xX93xX1bxX3xXexX29xX15xX93xX4xX3xX21xX10xX6xX5xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX3aaxX240xXdxX3xX170xX44bxX1bxX14xX3xX154xX47xX3xX103xX6xXexX6xX5xXc0xX1bxX3fxX6xX3xX4dxX6xX1bxX14xX3xX1bxXe0xX3bxX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xXexX6xX3fxX3xX19cxX88xX3xX4dxXdxX8cxX3bxX2cxX3xX1bxX1xXdxX404xXc0xX3xX1xX384xX1bxX3xX4dxXa7xX1bxX3xX2xX88xX3xX4dxXdxX8cxX3bxX3xX7xX34xX3xX41xX93xXdxX3xX4dxXc1xXdxX3xXexX1xX3d2xX3xX7bxX279xX1bxX1xX3xX4dxX4exX4xX1xX2cxX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xX7bxX1xXdxX3xX3bxX266xX6xX3xX14xXdxX7exXdxX3xX4xX1xf5bexX3xX4xX1axX1bxX3xX2xX88xX3xX41xX1axX1bxX14xX3xX4dxX3e0xXc0xX3xX1bxce37xX6xX3xX5xX42xX3xX7bxX1x10959xXbxX3xX5xX1fxXdxX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX13xXa7xXc0xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXex126a7xX4xX3xX19xXc0xX3fxX3xXexX29xX279xX3xXbxX1xX34xX1bxX14xX3xX4dxX240xX3xX1bxX1xX15xX3xX1xXdxX3e6xX1bxX3xXexX1fxXdxX2cxX3xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX1xX34xX42xX1bxX3xXexX34xX42xX1bxX3xX4xX44bxX3xXexX1xX8cxX3xX4xX1xXf5xX1bxX1xX3xXexX1xX47xX4xX3xX7xX34xX83xX1bxX3xX1bxX14xX4bxXdxX3xX41xX15xX384xX1bxX14xX3xX3bxX42xX3xX21xX10xX6xX5xX3xX26xX6xX19xX29xXdxX19xX3xX4dxX6xX1bxX14xX3xX1bxXe0xX3bxX3xX14xXdxX5f1xX3xX7xX6xXc0xX3xX41xX1axX1bxX14xX3xX18bxX18bxX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX103xX1axX1bxX3xXf9xX3xXexX29xXfdxX1bxX3xX100xX5xX3xX103xX5xX6xX7xXdxX4xX34xX3xX41xX452xX6xX3xX7bxXa7xXexX3xXexX1xX32fxX4xX2cxX3xX21xX10xX6xX5xX3xX5xX42xX3xX4dxX240xXdxX3xX7bxX1xXf9xXdxX3xX4dxXabxXc0xX3xXexX1xXc0xXfdxX1bxX3xX5xX16xXdxX3xX1xX384xX1bxX3xX7bxX1xXdxX3xX4xX44bxX3xX170xX42xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xXbxX1xX83xX3xX41x1360axX3xXexX1xXa7xX3xX4xXc9xX1bxX3xX170x1300axX1bxX14xX3xX1bxX14xX6xX3fxX3xXbxX1xX32fxXexX3xXexX1xX47xX3xX195xX3xX7xX6xXc0xX3xXexX279xX1bxX1xX3xX1xXc0xXc1xX1bxX14xX3xXbxX1xX7exX1bxX3xX5xX15xX93xXdxX3xX1bxX1xX42xX3xX4xX3d2xX6xX3xX21xX34xX1bxX6xX5xX19xX3xX360xX29xX6xXc0xX1b3xX34xX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xX1bxea7bxX3xX5x1186exX4xX3xX1bxX14xX427xX1bxX3xX4xX7exX1bxX3xX4b0xXdxX1bxXdxX4xXdxXc0xX7xX3xX4xX1xXc0xX3fxX404xX1bxX3xX170xX44bxX1bxX14xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xXcxXc0xX3fxX3xX1bxX1xXdxX388xX1bxX2cxX3xX1bxX14xX6xX3fxX3xXexX29xX15xX93xX4xX3xX7bxX1xXdxX3xX1xXdxX3e6xXbxX3xX2xX3xX7bxX1xX5f9xXbxX3xX5xX1fxXdxX2cxX3xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX3xX4dxX72xX3xX4xX44bxX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX170xX42xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xX14xX711xX3xX1xX1axX6xX3xX41xX93xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX19xX47xXexX3xX4dxXdxX8cxX3bxX3xX14xX417xX1bxX3xX14xX42xX1bxX14xX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xX41xX1axX1bxX14xX3xX4xX3e0xX3bxX3xX4xX3d2xX6xX3xX300xX10xX29xX14xXdxX3xX21xX34xX170xX10xX29xXexX34xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12xX300xX6xX1bxX14xX3xX1xXdxX3e6xXbxX3xX88xX2cxX3xX1xX6xXdxX3xX4dxX240xXdxX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX61fxX4xX3xXexX1fxX34xX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX1bxX1xXdxX404xXc0xX3xXbxX1xX6xX3xX170xX44bxX1bxX14xX3xX4dxX83xX1bxX14xX3xX4xX1xX32fxX3x11410xX2cxX3xXexX29xX34xX1bxX14xX3xX4dxX44bxX3xX26xX6xX29xX4xX34xX3xX360xX7xX10xX1bxX7xXdxX34xX3xX4dxX72xX3xX3bxX240xXexX3xX5xXabxX1bxX3xX4dxX15xX6xX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX170xX44bxX1bxX14xX3xX41xX42xX34xX3xX5xX15xX93xXdxX3xX2exX6xX29xX4xX6xX2cxX3xX7xX34xX1bxX14xX3xX170xX42xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xX7bxX1xX4bxX1bxX14xX3xX4dxX15xX16xX4xX3xX4xX4bxX1bxX14xX3xX1bxX1xXfdxX1bxX3xX41xX279xX3xX5xX766xXdxX3xX41xXdxX3e6xXexX3xX41xX4exX3xX7xX6xXc0xX3xX7bxX1xXdxX3xXexX29xX417xX1bxX14xX3xXexX42xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX7bxX1xX7exX34xX3xX4b0xX360xX21xX117xX3x10e16xX300xXc1xX3xXbxX1xXfdxX1bxf781xX3xX4xX3d2xX6xX3xXexX29xXfdxX1bxX3xX4dxX3e0xXc0xX3xX4xX1xX5dexX3xX4dxX15xX16xX4xX3xXbfxXc0xX3fxXa7xXexX3xX4dxX4exX1bxX1xX3xX7bxX1xXdxX3xX170xX15xX93xX4xX3xX7xX6xX1bxX14xX3xXexX1xX112xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX170xX266xX3xX14xXdxX112xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX34xX19xX3fxXaxX12x11bf2xX1xX32fxXexX3xX195xX152xf482xX88xX2cxX3xX360xX5xX10xX154xX3xX2exX6xX5xX19xX10xX3xXexX1xX769xX4xX3xX1xXdxX3e6xX1bxX3xX4dxX15xX112xX1bxX14xX3xX4xX1xXc0xX3fxX404xX1bxX3xX41xX4bxX3xX4xX266xX1bxX14xX3xXexX1xXc0xXfdxX1bxX3xX5xX16xXdxX3xX4dxX8cxX3xX313xX29xX6xX1bxX4xX7bxX3xX31axX10xX7xX7xXdxX10xX3xX170xX427xX1bxX14xX3xX41xX42xX34xX3xX19xX47xXexX3xX4dxXdxX8cxX3bxX3xX3e0xX1bxX3xX4dxX4exX1bxX1xX3xX4xX1xXdxXa7xX1bxX3xXexX1xXe0xX1bxX14xX3xX88xX1a1xX2xX3xX4xX1xX34xX3xX2exX6xX29xX4xX10xX5xX34xX1bxX6xX117xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX34xXc0xX29xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xfdefxX4b0xXdxX10xXexX1bxX6xX3bxX97cxb57exX0xX52xXbxX12

Theo (Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vì mục tiêu dân cường, quốc thịnh

Vì mục tiêu dân cường, quốc thịnh
2023-03-18 09:34:00

baophutho.vn Phát triển thể dục thể thao (TDTT) nói chung, TDTT quần chúng nói riêng luôn là chủ trương lớn, chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta nhằm...

Hoà Bình FC Vô địch Cúp Hùng Vương 2023

Hoà Bình FC Vô địch Cúp Hùng Vương 2023
2023-03-17 20:49:00

baophutho.vn Chiều 17/3, trên Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận đấu tranh ngôi Vô địch giữa CLB Bóng Phú Thọ gặp Hoà Bình FC trong khuôn khổ lượt trận...

Gặp mặt chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Gặp mặt chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam
2023-03-14 19:57:00

baophutho.vn Sau trận đấu giao hữu kín giữa Đội tuyển U23 Việt Nam gặp CLB Phú Thọ trên SVĐ Việt Trì chiều 14/3, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long