Cập nhật:  GMT+7
b34ax15b0axc723xdd03x11fffx12a7dx14d0bx13a95x1443cxX7x15739xba54xb66dx12f8bx1179dx147a0xX5x12f10xXax12cbfxe035xX1xf0e1xX3xXcxX1xecc4xX3x15472xXdx17503x11797xX1xX3x10848xX3x13646xdb17x13186xX3xX4xX1x11f83x16203xX1exX1bxX3xXex1561bxXdxX3x17627xXdx15de5xXdxX3xf4cdx10c94xX3x117b3x16834xX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xf16exX3xeacexXdxX5xX6xXexX3xXexdd4dx144dbxX3xe0abxX24x15806xX4xX3xX1bxXdxX6xX0x15a48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140e1xX6xXbxXexXdx13c7axX1exXaxX12xX0xXdx177b1xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxfd6cxXdx1677axXexX1xb59exX3xX21x1701axdc79xXbxe3fdxe2caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX92xX3x14756xX96xc455xXbxX98xX99xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX59xX59xX4x1117exd019xX6xX6dxXbxX1xX24xXexX1xX6dxXb3x10b86xX1exX59xX8fxX10xX7xX44xXexX6dxXbxX59xX1exX10xX8dxX7xX59xd696xXcexd021xX95xX59xX2xX2xX2xX8fxXcexX2x11ce5xXa3xX96xXa3xX95xXexXa5x10ab4xXa5xXe0xX5xXe0xb895x139f2xXd0xXd9xXa5xXd0xX21xXe0xXcexXcexX2xXd0xX95xXa5xXe0xXe5xXd0xX2xXd9xX96xXd0xXb3x132a8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX8dxXdxX8fxXexX1xX9xXaxX21xX95xX96xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXa3xX96xXa5xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX6dxX1exXaxX12x12137xX6dxX1dxX1exX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1ex13e25xX73xX3xXcexX96xXcexXcexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX8fxXaxX12xX46xX6xX24xX3xX1bxcc92xX1exX3xX2xX96xX3xX1exX1bxX1dxX25xX3xXexX1xXdxX3xX3ax15f21xX24xX3xX7xX38xXdxX3xX1ex152efxXdxX3xXex1741fxX3xXcexXcexXe5xXd0xX2xX59xXa5xX3xXexX2fxXdxX3xX68xX24xX1exX1bxX3xXcxX1xf4a9xX3xXexX1xX6xX6dxX3xXcxXdxb3aexX1exX3xX46xX2axX1ex150f3xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXbxX1xX52xX3xX17fxX1dxX3x11123x12e6exX1exX1bxX239xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1exX1d8xX73xX3xXcexX96xXcexXcexX3xX3axd96bxX3xX44xX1xef7dxXbxX3xX5xX2fxXdxX3xXbex15476xXdxX3xX1exX1xXdxda8exX24xX3xXexX4dx11a6axX1exX3xX3axX209xX24xX3xX1xX209xXbxX3xX8fxe726xX1exX239xX3xX4xX1xX209xXexX3xX5xX29xd812xX1exX1bxX3xX4xX1xX24xX25xX233xX1exX3xX73xX38xX1exX3xX4xX6xX6dxXb3xX3xX17fxX6dxX1dxX1exX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4x16932xX3xX1xX6xXdxX3xX23xbe34xX37xX3xXbexX1dxX3xX2xXd0xX3xX37xX17fxX37xX3xXexX4dxX6xX1exX1xX3xXexX1dxXdxX3x14d97xX3xX4xb3ebxX4xX3xX1ex12c60xXdxX3xX8fxX24xX1exX1bxX92xX3xX17fxX52xXdxX3xX44xX1xX2f0xX1exX1bxX3xX1exX6xX73xX3xX2xXcexXe5xX2xX95xX3xXexX24xX211xXdxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4x17bafxX1exX3xXd0xXd0xX44xX1bxX239xX3xXa3xX95xX44xX1bxX99xX3xX3axX52xXdxX3xX44xX1xX2f0xX1exX1bxX3xX1exX6xX73xX239xX3xX1ex10375xX3xX2xX95xXe5xX2xX21xX3xXexX24xX211xXdxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXa3xXcexX44xX1bxX239xX3xX95xX2xX44xX1bxX239xX3xX95xXa3xX1bxX239xX3xX95xX21xX44xX1bxX239xX3xXd9xXd0xX44xX1bxX99xX3xX3axX52xXdxX3xX44xX1xX2f0xX1exX1bxX3xX1exX6xX73xX3xX2xXa5xXe5xXcexX96xX3xXexX24xX211xXdxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xX95xX96xX44xX1bxX239xX3xX95xX95xX44xX1bxX239xX3xXd9xX96xX44xX1bxX239xX3xXd9xX95xX44xX1bxX3xXbexX1dxX3xX21xX96xX44xX1bxXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX6dxX1exXaxX12xX0xXdxX73xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX8dxXdxX8fxXexX1xX92xX3xX21xX95xX96xXbxX98xX99xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX92xX3xXd0xXa5xXa5xXbxX98xX99xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX59xX59xX4xXb3xXb4xX6xX6dxXbxX1xX24xXexX1xX6dxXb3xXbexX1exX59xX8fxX10xX7xX44xXexX6dxXbxX59xX1exX10xX8dxX7xX59xXcexXcexXd0xX95xX59xX2xX2xX2xX8fxXcexX2xXd9xXa3xX2xXcexX96xXexX21xXd9xX2xXa3xX5xX21xXe5xXe6xXd0xXd9xXa5xXd0xX21xXe0xXcexXcexX2xXd0xX95xXe0xX96xXe5x178acxX2xX95xX6xX10xXb3xXfbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX8dxXdxX8fxXexX1xX9xXaxX21xX95xX96xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXd0xXa5xXa5xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX6dxX1exXaxX12xX37xX17fxX37xX3xX248xX1bxX24xX25x14da4xX1exX3xX17fx11ef1xX4xX3xXcxX4dxX24xX1exX1bxX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xX37xX1dxX1exX1bxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXd0xXd0xX44xX1bxX3xX5xX4e1xX6xX3xXexX24xX211xXdxX3xX2xXcexXe5xX2xX95xXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1a4xX6dxX8fxX25xXaxX12x17d26x16101xXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX1bxXdxX34xXdxX3xX3axX209xX24xX239xX3xX4xX2f0xX4xX3xXbexef65xX3xX7xea83xX3xX17fxX209xXexX3xXcxX211xX3xX3axX27fxX3xX98xX24xX209xXexX3xX7xdfa8xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX3axX29xX2adxX4xX3xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xX4xX2f0xX4xX3xX5xX6dxX2fxXdxX239xX3xXexX4dxX6dxX1exX1bxX3xX3axX2cfxX3xX4xX2cfxX3xXd0xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xX37xX1dxX1exX1bxX3xX4x13225xX6xX3xX37xX17fxX37xX3xX248xX1bxX24xX25xX4ddxX1exX3xX17fxX4e1xX4xX3xXcxX4dxX24xX1exX1bxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXd0xXd0xX44xX1bxX99xX3xX17fxXdxX1exX1xX3xXcxXdxX533xX1exX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXd9xX96xX44xX1bxX3xXbexX1dxX3xX17fxXdxX1exX1xX3xXcxXdxX533xX1exX3xX68xcdf1xX24xX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXd9xXd0xX44xX1bxX3xX4x132efxX1exX1bxX3xXa3xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xX17fxff76xX1exX1bxX3xX4xX5a3xX6xX3xX4xX2f0xX4xX3xX37xX17fxX37xX92xX3xX248xX1bxX24xX25xX4ddxX1exX3xX17fxX4e1xX4xX3xX23xX296xX24xX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXa3xXcexX44xX1bxX239xX3xXcxX4dxX1f9xX1exX3xX23xX34xXdxX3xX17fxX1d8xX1exX1bxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xX95xX96xX44xX1bxX239xX3xXcxX4dxX3bxX1exX1xX3xX37xX1d8xX1exX3x12cb5xX29xX2axX1exX1bxX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xX95xX95xX44xX1bxX3xXbexX1dxX3xX13xX1xX6xX1exX3xXcxX1xX24xX3xX23xXdxX291xX1exX3xX1xX2fxX1exX1bxX3xX4xX31cxX1exX3xXd9xXd0xX44xX1bxX3xX1exX33bxXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX6dxX1exXaxX12xX0xXdxX73xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX8dxXdxX8fxXexX1xX92xX3xX21xX95xX96xXbxX98xX99xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX92xX3xX95xXd9xXa3xXbxX98xX99xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX59xX59xX4xXb3xXb4xX6xX6dxXbxX1xX24xXexX1xX6dxXb3xXbexX1exX59xX8fxX10xX7xX44xXexX6dxXbxX59xX1exX10xX8dxX7xX59xXcexXcexXd0xX95xX59xX2xX2xX2xX8fxXcexX2xXd9xXa3xX2xX96xX96xXexX21xX21xXe0xX5xXa3xXe5xXe6xXd0xXd9xXa5xXd0xX21xXe0xXcexXcexXd0xXcexX21xX2xXd0xXe5xX2xXa5xXe0xXb4xX96xXb3xXfbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX1exX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX8dxXdxX8fxXexX1xX9xXaxX21xX95xX96xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX95xXd9xXa3xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX6dxX1exXaxX12xX68xX2f0xX4xX3xX37xX17fxX37xX3xXexX4dxX4exX3xX3axX27fxX3xX73xX6xX1exX1bxX3xX3axX533xX1exX3xX1bxXdxX34xXdxX3xX1exX1xX33bxX1exX1bxX3xXexX4dxX296xX1exX3xXexX1xXdxX3xX3axX209xX24xX3xX1xX209xXbxX3xX8fxX2a2xX1exX239xX3xX4xX1xX209xXexX3xX5xX29xX2adxX1exX1bxX3xX4xX1xX24xX25xX233xX1exX3xX73xX38xX1exX3xX4xX6xX6dxXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52cxX6dxX8fxX25xXaxX12xX32xXdxX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX44xX3xX46xXdxX5xX6xXexX3xXexX4dxX4exX3xX50xX24xX52xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1exX1d8xX73xX3xX1exX6xX25xX3x14626xX24xX25xX3xXexf35axX3xX95xXcexX96xX3xX37xX17fxX37xX3xX3axX533xX1exX3xXexX215xX3xXcexX21xX3xXex12900xX1exX1xX239xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX239xX3xX1exX1bxX1dxX1exX1xX3xXexX4dxX233xX1exX3xX4xX34xX3xX1exX29xX28bxX4xXb3xX3xX17fxX31cxX25xX3xX8fxX3bxXbxX3xX3axX22axX3xX4xX2f0xX4xX3xX37xX17fxX37xX3xXexX4dxX4exX3xX3axX29xX2adxX4xX3xXexX1xXdxX3xX3axX209xX24xX3xX4xX19xX3xX98xX2f0xXexX239xX3xXex16792xX4xX1xX3xX5xX24x12200xX3xX44xXdxX1exX1xX3xX1exX1bxX1xXdx10f58xX73xX3xXbexX1dxX3xX1exX31cxX1exX1bxX3xX4xX6xX6dxX3xXexX4dxf0dcxX1exX1xX3xX3axX2f4xX3xX4xX1xX24xX25xX233xX1exX3xX73xX38xX1exX239xX3xX1xX29xX28bxX1exX1bxX3xX3axX533xX1exX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXexX8c9xX4xX1xX3xX4xX6xX6dxX3xXexX2fxXdxX3xX17fxX2fxXdxX3xX1xX2f4xXdxX3xXcxX1xX22axX3xXexX1xX6xX6dxX3xXexX6dxX1dxX1exX3xX862xX24xX52xX4xX3xX5xX1f9xX1exX3xXexX1xX4e1xX3x13ad2x14c9exX3xX1exX1d8xX73xX3xXcexX96xXcexXcexX3xX8fxd3ddxX3xX44xXdxX533xX1exX3xX8fxXdxX4ddxX1exX3xX4dxX6xX3xXbexX1dxX6dxX3xXexX4dxX24xX1exX1bxX3xXexX24xX1f9xX1exX3xXexX1xX2f0xX1exX1bxX3xX2xXcexXb3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb85xX24xXexX1xX6dxX4dxXaxX12xX17fxX2fxXdxX3xX248xX1bxX24xX25xX4ddxX1exX0xX59xXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2023-12-09 08:16:00

baophutho.vn Chỉ còn ít thời gian nữa, tiếng còi khai cuộc các nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XIX năm 2023 sẽ chính thức vang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long