Cập nhật:  GMT+7
c10fxc68ex135f7xef16x149e2x155c6xd0d4xc854xfb37xX7x14de3x15804xd9ebx103c8xde31x1557dxX5x13b66xXax13fd6xce5cxX2x1213fxX3x14a5fxXdx10632xXexX3xd6c3xX6xe979xX3x12108x13c36xXdxX3xXexX1xedc9x12924x13e77xX0x14c44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146dfxX10xX6xe4a0xXaxX12xcd1dxff10xX4xX3xX4x13702xf3a0xX3xXexX1x114c8xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX20x1123axX3xX20xX40xX27xX1xX3xd140xX21xXdxX3xX13xX2xX15xX3xc546xf57dxX45xX27xX10xXdxX3x125cfx13389xXdxX3xXex12d2exX3xX7xc9f7xX3xX20x148d5xX1exX3x12b52x139a2xdfe4xX3xXexX21xXdxX3xX28xXdx15f36xXdxX3xX6bxc920xX3xX20xc9cexX4xX1xX3xX13xX2xX15xX3x1492dxX87xX27xX28xX3xX1cxX6xX1exX3xf0a8x12653xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64x12e9cxX3cx1345fxXaxX12xX1cxX28x156bdxXafxX3x10061xX2axX15x13ddaxX3xX20xfd3fxXdxX3xXexX45xXafxdbc8xX27xX3xX5cx13cccxX27xX28xX3xX20xX40xX3xX13xX2xX15xX3x153bbxX45xX73xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX55xX3xX4xXc7xX3xXexX65xX76xX27xX3xX65xX6xX3xXd2xX45x14be5xX27xX3xXex108b3xX27xX28xX3xX5cx12a63xX27xX28xXbaxX3x14299xX1xXdxX3xX20xX40xX27xX1xX3xX5cxX21xXdxX3xX13xX2xX15xX3xX64xX65xX45xX27xX10xXdxX3xX6bxX6cxXdxX3xXexX70xX3xX7xX73xX3xX20xX76xX1exX3xX79xX7axX7bxX3xXexX21xXdxX3xX28xXdxX83xXdxX3xX6bxX87xX3xX20xX8axX4xX1xX3xX13xX2xX15xX3xX92xX87xX27xX28xX3xX1cxX6xX1exX3xX9bxXbaxX3xX20xX6xX27xX28xX3xX3cxXdx1173bxX27xX3xX65xX6xX3xc8fexX3x13d3exXafxX6xX27xX1exX6xX65xX9cxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX3cxXafxXaxX12xXcxX65xXadxX27xX28xX3xX79xX3xX5cxXb4xX27xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xX20xXf8xd893xX4xX3xX28xX1xXdxXbaxX3xX4xX44xX45xX3xXexX1xX49xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX39xXdxe67exX27xX3xX20xXc7xX27xX28xX3xX28xXc7xXbxX3xX2xX3xX1xX6xXexXexX65xXdxX4xX102xX3xX6bxXb4xX3x14fa6xX45xXf4xX27xX3xX1cxX6xX1exX3xX5xX76xXbxX3xX4xX87xX27xX28xX3xX6bxX6cxXdxX3xX2xX3xX4x10a97xX3xX20xX1d8xXbxXbaxX3xed15xX3xX5cxXb4xX27xX3xXexX1xX26xX27xX28xX3xX4xebcexX27xX3xX5xX21xXdxX3xX3cxXadxX3xX4xX87xX27xX28xX3xX92x106faxX27xX1xX3xXcxX1xX26xX27xX28xX3xX6bxXb4xX3xXcxX45x12b4exX27xX3xX17x138d4xX9cxX3xX92xXbdxXdxX3xX5cxXc7xX27xX28xX3xX4xX49xX6xX3xX1xX45xX20bxX27xX3xX5xX45xXafxX19xX27xX3xX6bxXdx100a6xX27xX3xXcxX65xXdxX19xX45xX3xd065xX45xX6xX27xX28xX3xX39xXb4xX3xX27xf2c7xX1exX3xX4x10dc8xX27xX28xX3xX5cxX83xX27xX28xX3xX64xX3xX6bxX6cxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX20xXbdxXdxX3xX64xX65xX45xX27xX10xXdxXbaxX3xd96dxX27xX3cxXadxX27xX10xX7xXdxX6xXbaxX3xe7fexXb4xXadxX3xX6bxXb4xX3xX4xX1xX49xX3xX27xX1xXb4xX3xX15cxXafxX6xX27xX1exX6xX65xX9cxX0xX2axXbxX12xX0xXexX6xX5cxX5xX10xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX65xX28xXdxX27x1391fxX1dfxXbx12dbexX3xX6xX45xXexXadxXaxX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX1exX28xX3x164a0xXdxX3cxXexX1xX9xXax1166bxe9eaxX7bxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXax16130xX1dfxX15xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29cxX2axX2axX1exX10xX3cxXdxX6xX9cxX5cxX6xXadxXbxX1xX45xXexX1xXadxX9cxX6bxX27xX2axX3cxX6xXexX6xXdxX1exX6xX28xX10xX7xX2axX1dfxX7bxX2xX2xX7bxX15xX2axXadxX65xXdxX28xXdxX27xX6xX5xX2axXdxX1exX6xX28xX10xX7xX79xX7bxf6a8xX30fxX30fxX2xd91dxX7bxX1dfxX9cx13a79xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX15cxXbdxXexX3xX5cxX45x118abxXdxX3xX5xX45xXafxX19xX27xX3xXexX76xXbxX3xX4xX49xX6xX3xX13xX2xX15xX9cxXaxX12xX0xX2axXexX3cxX12xX0xX2axXexX65xX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX3cxX12xX15cxXbdxXexX3xX5cxX45xX328xXdxX3xX5xX45xXafxX19xX27xX3xXexX76xXbxX3xX4xX49xX6xX3xX13xX2xX15xX9cxX0xX2axXexX3cxX12xX0xX2axXexX65xX12xX0xX2axXexX6xX5cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX3cxXafxXaxX12x10745xX3xXexX65xX76xX27xX3xX20xX20bxX45xX3xX3cxXdxX154xX27xX3xX65xX6xX3xXexX65xXf8xX6cxX4xX3xX20xXc7xX3xX4xX20fxX27xX28xX3xXexX65xXadxX27xX28xX3xX102xX1xX45xX87xX27xX3xX102xX1xX328xX3xX5cxX83xX27xX28xX3xX64xXbaxX3xX1dfxX3xX20xXbdxXdxX3xX13xX2xX15xX3xX26dxXb4xXadxX3xX6bxXb4xX3xX262xX27xX3cxXadxX27xX10xX7xXdxX6xX3xX20xX55xX3xX1xX1ecxX6xX3xX27xX1xX6xX45xX3xX6bxX6cxXdxX3xXexX70xX3xX7xX73xX3xX2c8xX7axX2c8xX9cxX3xX1cxX28xXb4xXafxX3xX2xX7bxX2axX15xXbaxX3xX13xX2xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX7xcb49xX3xX28x10b1axXbxX3xX4xX1xX49xX3xX27xX1xXb4xX3xX13xX2xX15xX3xX15cxXafxX6xX27xX1exX6xX65xX9cxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX3cxXafxXaxX12x11447xXdxX83xXdxX3xX13xX2xX15xX3xX6bxX87xX3xX20xX8axX4xX1xX3xX92xX87xX27xX28xX3xX1cxX6xX1exX3xX9bxX3xX27x11c0bxX1exX3xX27xX6xXafxX3xX4xXc7xX3xX7x10adbxX3xXexX1xX6xX1exX3xX3cxX46exX3xX4xX49xX6xX3xX2xX7bxX3xX20xXbdxXdxX3xXexX45xXafxXc3xX27xXbaxX3xX6bxXb4xX3xX20xXf8xX18dxX4xX3xX4xXadxXdxX3xX5xXb4xX3xX27xd70exXdxX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xXdxX19xX27xX3xXexXb4xXdxX3xX27xX463xX27xX28xX3xX4xX1xXadxX3xX5cxXc7xX27xX28xX3xX20xX40xX3xXexXf8xX49axX27xX28xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX49xX6xX3xX4xX40xX4xX3xX27xXf8xX6cxX4xX3xXexX65xXadxX27xX28xX3xX102xX1xX45xX3xX6bxX46exX4xX9cxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX3cxXafxXaxX12xXcxX1xX10xXadxX3xX17x14474xX17xX0xX2axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Moggi dự đoán kết cục Serie A mùa 2011-2012

Moggi dự đoán kết cục Serie A mùa 2011-2012
2011-09-09 07:54:00

Theo cựu TGĐ của Juventus, Milan sẽ bảo vệ thành công Scudetto ở mùa giải 2011-2012. Inter chưa thể sánh cùng đối thủ truyền kiếp. Lazio và Juventus tranh vị trí thứ 4 Serie A mùa này.

Calisto mời Công Vinh lương 10.000 USD/tháng

Calisto mời Công Vinh lương 10.000 USD/tháng
2011-09-07 07:10:00

Nếu chịu tới Muang Thong United theo lời mời của cựu HLV tuyển Việt Nam, Henrique Calisto, Công Vinh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận lương cao kỷ lục, lên tới...

’Barca đã vớ bở trong vụ mua Fabregas’

’Barca đã vớ bở trong vụ mua Fabregas’
2011-09-05 10:16:00

Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca, Josep Bartomeu đánh giá, Cesc Fabregas trị giá ít nhất 60 triệu euro và ban lãnh đạo đã có một vụ làm ăn rất hời.

Đêm nay, MU – Tottenham: Lửa thử vàng

Đêm nay, MU – Tottenham: Lửa thử vàng
2011-08-22 16:28:00

Sau trận ra quân thắng vất vả West Brom, nhà ĐKVĐ cho thấy họ vẫn còn khá nhiều vấn đề trong lối chơi. Sir Alex đã đặt hy vọng vào các tài năng trẻ sau sự ra đi của một loạt trụ cột...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long