Cập nhật: 19/09/2022 07:26 GMT+7
5ec3x11d91x853bx7251xb2a4xc274xb520xeb60x72aexX7xf565x9f70x12334xf3d8xacebxf236xX5xb9baxXaxdd8ax13800xfb8ax6806xX3x11ff6xXdxabbexXexX3xd48dxX6x1240dxX3xdf1cxXdx6646x133adxX1xX3xf365x12466xd504xa0a1xX23xX3xXexX1xX6xX1exX3x70aex8834xX3xafe7x8f64xX23xX20xX3xX4xX1xX27xX23xX20xX3xcdacx112afxXexX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xed85xX27xX3xadbcxX3xX14xX15xX14x7c7dxX0x1122bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1e7xX10xX6xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX3fxX40xXexX3xXexX1x125cbxX4xX3xX34xX35xX23xX20xX3x962cx7b7exX23xX20xX3xX34x10f02xXdxX3xbf80xX3x13755xXdx8831xX1exX3x12ea7xX1xXdxX19xX27xX3xX7xd480xX3x117e2x75afx123c4xf7fdxX3xX20xXdxX22xX23xX1xX3xX7xX27x911fxXexX3xX8exX40xX23xX3xX13x8af9xX83xX10xX3fxXdxX7xXexX6xX23xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX23xX20xX3xX4xX1xX27xX23xX20xX3xX3fxX40xXexX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX49xX27xX3xX4cxX3xX34xX89xXdxX3xXex10582xX3xX4x100c6xX4xX1xX3xX2xX3xXex79b3x7121xX23xX20xX3x11ab0xX3xX8exfdfaxXdxX3xX23xX1xb363xX3xX83xX84xX23xX20xX3xX4x95dexX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXex899axX4xX1xX3xXexX9axXexX3xX23xX1xXa9xXex10e8bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7987xXe8xX31xX28xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxac82xX10xX23xXexX10xXe7xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax6f42xXdxX31xXexX1x8572xX3xX9dxXecxX15xXbx118e7xf8abxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX148xX3xXecxX15xX15xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX111xX83xX6xXe8xXbxX1xX27xXexX1xXe8xX111xX34xX23xX53xX31xX10xX7xX3fxXexXe8xXbxX53xX23xX10xX143xX7xX53xX14xX14xX51x139faxX53xX2xX2xX2xX31xX2xX15xX9dxX14xX8cxX51xbfeexXexX14xX14xX187xX193xX5xX2xc4b5xX27xX14xX15xX34xXdxX10xXexX23xX6xX1exX31xX27xX34xX4xX3fxX27xX14xX15xX4xX1xX111xa727xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX29xX23xX3xXexX1xX6xX1exX3xX31xX32xX3xX34xX35xX23xX20xX3xX4xX1xX27xX23xX20xX3xX3fxX40xXexX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX49xX27xX3xX4cxX3xX14xX15xX14xX51xXaxX3xX143xXdxX31xXexX1xX9xXaxX9dxXecxX15xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXecxX15xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12x63c5xX1x100c3xX23xX20xX3xX5xX49xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX3fxX1xXdxX3xX5x6492xX3xXexXa9xX1exX3xX34x10ab0xX3xXexXe7xX32xX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xX8exX40xX23xX3xX13xXb1xX83xX10xX3fxXdxX7xXexX6xX23xX9fxX3xX8exXefxXdxX3xXexX27xX28xX90xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX4xX27xX9axXdxX3xX4x12801xX23xX20xX3xX4x92e1xX23xX20xX3xX20xXdxX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX29xX23xX3xXexX1xX6xX1exX3xX31xX32xX3xX34xX35xX23xX20xX3xX4xX1xX27xX23xX20xX3xX3fxX40xXexX3xX20xXdxX84xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX49xX27xX3xX4cxX3xX14xX15xX14xX51xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xcf59xXe8xX22xX23xX3xX26xX27xX49xX23xX3xX4xcaffxX6xX3xX1xX27xXa9xX23xX3xX5xX27xX28xX19xX23xX3xX34xXdxf88exX23xX3xX2d5xXdxX23xX1xX3xXcxX1xX40xX3xX1cxX6xX1exX3xX34xXddx91bbxXexX3xX26xX27xX6xX3xX34xX35xX23xX20xX3xX5xXe8xce26xXdxX3xX34xX89xXdxX3xXexXddxX3xX4xXe0xX4xX1xX3xX5xX22xX3xX2xX3xXexXe7xXe8xX23xX20xX3xXecxX3xX8exXefxXdxX3xX83xXfcxX23xX20xX3xX23xX1xXf4xX3xX83xX84xX23xX20xX3xX4xXfcxX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXexX105xX4xX1xX3xXexX9axXexX3xX23xX1xXa9xXexX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xX22cxX1xX246xXbxX3xX5xX310xXdxX3xX34xX35xX23xX20xX3xX83xX84xX23xX20xX9fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX3xX20xXdxX22xX23xX1xX3xX8exXddxX302xX4xX3xX8cxX3xX8exXdxX90xX1exX3xX93xX1xXdxX19xX27xX3xX7xX9axX3xX9cxX9dxX9exX9fxX3xX4xX1xX105xX23xX1xX3xX5xX22xX3xX8exXefxXdxX3xX83xXfcxX23xX20xX3xX4xXfcxX3xX3fxX40xXexX3xX26xX27xX84xX3xX4xX6xXe8xX3xX23xX1xXa9xXexX3xXexXe7xXe8xX23xX20xX3xX23xX1xXfcxX1exX3xX8exXefxXdxX3xX14exX40xXbxX3xX23xX1xXf4xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xX1cxX20xXe8xX22xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX1cxX6xX1exX9fxX3xX83xX6xX3xX8exXefxXdxX3xX23xX1xXf4xX3xX3fxX1xXe0xX4xX3xX5xX22xX3xX13xX14xX15xX3xX22cxX28xXe7xX20xX28xXb1xX7xXexX6xX23xX9fxX3xX13xX14xX15xX3xXcxXe7xX27xX23xX20xX3xc075xX27xX9axX4xX3xX34xX22xX3xX13xX14xX15xX3x61f6xX28xXe7xXdxX6xX3xX4xX284xX23xX20xX3xX8ex9866xX3xX20xXdxX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX29xX23xX3xX8exXdxX3xXexXdxX40xXbxX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xXcxXe7xXe8xX23xX20xX3xX3fxX1xXdxX3xX8exXfcxX9fxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xXe0xXdxX3xca54xX6xX23xX3xX1xXdxX19xX23xX3xX8exX6xX23xX20xX3xX14exX40xXbxX3xXexX1x60e5xX3xXecxX3xXexXe7xXe8xX23xX20xX3xX31xX6xX23xX1xX3xX7xXe0xX4xX1xX3xX23xX22xX28xX3xX34xX89xXdxX3xX8cxX3xX8exXdxX90xX1exX3xX93xX1xXdxX19xX27xX3xX7xX9axX3xX9cxX51xX9exX3xX9fxX3xX7xd9bexX3xXexXdxX40xXbxX3xXexf3f3xX4xX3xXbxX1xX84xXdxX3xX4xX1x1374cxX3xX83x8321xXdxX3xX83xX84xX23xX20xX3xX62xX3xX34x11415xX23xX3xX4xX1xXddxX6xX3xXexX1xXdxX3xX8exXa9xX27xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12x9c26xX3xX5xXddxX302xXexX3xX4xX27xX9axXdxX3xX83xX84xX23xX20xX3x13c3axX9fxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xXe0xXdxX3xX498xX6xX23xX3xX8exX456xX3xX8exX90xX3xXexX1xX27xX6xX3xX15xX19bxX2xX3xXexXe7xXddxX89xX4xX3xb122xX1exX6xX23xX3xXexXe7xXe8xX23xX20xX3xXexXe7x11694xX23xX3xX8exXa9xX27xX3xb6f1xX4xX1xX27xX23xX20xX3xX3fxX40xXexf670xX3xX4xX2e0xX6xX3xX83xX84xX23xX20xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xX1cxX20xXe8xX22xXdxX3x13c68xX3xX8exXefxXdxX3xX83xXfcxX23xX20xX3xX3fxX90xX3xXexXe7xX2f0xX23xX9fxX3xX34xX35xX23xX20xX3xX4xX1xX27xX23xX20xX3xX3fxX40xXexX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX49xX27xX3xX4cxX3xX14xX15xX14xX51xX3xX4xX284xX23xX20xX3xX8exX456xX3xX14exXe0xX4xX3xX8ex724bxX23xX1xX3xX8exXddxX302xX4xX3xX193xX3xX8exXefxXdxX3xX23xX1xXa9xXexX3xX83xX84xX23xX20xX3xX20xXfcxXbxX3xX1ex1198fxXexX3xXexX310xXdxX3xX13xXb1xX83xX10xX3fxXdxX7xXexX6xX23xX3xX34xX22xXe8xX3xX23x10d16xX1exX3xX7xX6xX27xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXe8xX31xX28xXaxX12xX193xX3xX8exXefxXdxX3xX83xXfcxX23xX20xX3xX23xX1xXa9xXexX3xX83xX84xX23xX20xX3xX20x131b7xX1exX3xX44axX6xX27xX31xXdxX3x12a26xXe7xX6xX83xXdxX6xX9fxX3xX43exX6xXexX6xXe7xX9fxX3xX1cxX1xX567xXexX3xX121xX84xX23xX9fxX3xb6a1xXe8xXe7xX31xX6xX23xX9fxX3xX62xX22xX23xX3xX43exX27xX9axX4xX9fxX3x713fxX23xX31xXe8xX23xX10xX7xXdxX6xX9fxX3xX55axX1exX6xX23xX9fxX3xXcxX6xX1b1xXdxX3fxXdxX7xXexX6xX23xX3xX34xX22xX3xX679xXe7xX6xX23xX111xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44axXe8xX27xXe7xX4xX10xXaxX12xX1cxX20xX27xX645xX23xX3xXcxXcx885dxX17xX1cxX0xX53xXbxX12

Nguồn TTXVN

Các tin đã đưa

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023
2023-03-28 16:07:00

baophutho.vn Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn từ 23/3 đến 26/3, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023 đã chính thức khép lại với lần đầu lên ngôi...

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ
2023-03-27 15:19:00

baophutho.vn Hàng chục giải thi đấu lớn, nhỏ, hàng trăm tấm huy chương các loại, hàng ngàn CLB thể dục thể thao (TDTT) và các vận động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long