Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bum4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq9cuG7pzR14buJxKnhu4004buP4buJ4bqr4buPNMOz4bqgNOG7j8SpaOG7jTQ2ODg04buP4buL4bqv4bu5NOG7pcSp4buP4buJNOG7j+G7iWThu6c0w4nEg+G6uV0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4bumw7nFqeG7j+G7izThu6fhuqvhu4004buy4bq14buPNOG7icO1xIM0LTThurzEqWjhu4804bq34buP4buJNFXhu4nGsDThu6bhu4nhu5M04bunw7nEqWnhu480w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG6vXLhu6c0deG7icSp4buNNOG7j+G7ieG6q+G7jzTDs+G6oDThu4/EqWjhu400Njg4NOG7j+G6teG7jTThu4/hu4vhuq/hu7k04bulxKnhu4/hu4k04buP4buJZOG7pzTDicSD4bq5NH024bqjL2EvNuG6oeG6ozU0LTbhuqMvYTc1NzhbPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg0w6BhNXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNDnDoeG6o3Xhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurk+w6nDo8O1deG7icWp4bun4buJw7U+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzg3NS82Njbhurs5NuG6o2E3N8Oh4bunYTk4w6HDsjktOGE2OOG6oz5vdeG7izM0w6PDsuG7pz8z4bum4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq9cuG7pzR14buJxKnhu4004buP4buJ4bqr4buPNMOz4bqgNOG7j8SpaOG7jTQ2ODg04buP4buL4bqv4bu5NOG7pcSp4buP4buJNOG7j+G7iWThu6c0w4nEg+G6uTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M8OgYTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/MznDoeG6ozM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uMSD4bq5NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG7p8WpY+G7jzR14buJxKnhu4004buL4bub4buNKDTDmeG6sXU04bq54buJxKlmxak0deG7icSp4buNNOG7iMO14bqvNFXhu4nDteG7j+G7izw04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThu7LEqWjhu6c04bumw7lrNOG7s+G6rzThurnEg+G6uTThur3hu53EqTThurnhu4nEqWbFqTR14buJxKnhu400w7Lhu6/FqTThur3hu53hu4/hu4s04bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7p23hu4/hu4k+NOG6uMSD4bq5NOG6vcahxKk04bun4buvcuG7j+G7izThur3hu69y4bq5NMO6xanDo+G7jzThu6fhuqvhu4004buNccSpNOG7i+G7m+G7jTTDsuG6s8O1NOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThurnEg+G6ueG7iTThu43hurHhu4/hu4s8NOG7jOG7gTThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu400w4Phu4/hu4k04buJ4bup4buP4buLPDThu4vEqcOjNOG6vWvhu4/hu4k04bq5w7Q04bq54buX4buP4buLNOG7s3DEqTThu4/hu69w4bq5PDTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG7s+G7rTThu6fDucOj4buP4buLPDThurl4xak04bq54buJxKlm4buPNMOpxKnhu4/hu4k04bq54bup4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG6ucSD4buPNMOp4budPDThur3hurfhu4/hu4s04buzxKnhu4Xhu488NOG7p+G7icOj4buP4buJNOG7p+G7icSpZsWpNOG7j8Sp4buF4buPNOG7p3DEqTThurt4Pj4+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurxy4bunNHXhu4nEqeG7jTThurvEqcOt4buPNMO5w6M04bundzThu4/hu4vhuq/hu7k0NmE04bq9ZuG7jzQ3Ni9hNOG7s3DEqTThurnEg+G6uTTDqeG7nTR14buJxKnhu4004bun4bqvxKk0w7LEqWjFqTThu7Phuq80deG7icSp4buNNOG7p8O5xanhu7lo4buPNOG7s2c0w4nEg+G6uTThu4vhu5vhu40oNOG7iOG7mzThurjhu4lqNOG7jMSp4buP4buJNC004buN4bud4bunNOG7j+G6v+G7pzThurvDo+G7j+G7iTThu4/hu4nhuqvhu48pNOG7juG7ieG6rzThu6bEqeG7heG7jzThu6fDucSpNOG7s+G6rzTigJzhu6bhu4ljxak04bq44buJauG7jzRzNOG7tsSp4buF4buN4oCdPj4+NOG6vOG6q+G7uTTDsuG6rzThurnEg+G6uTTDqeG7nTR14buJxKnhu4004buzZzThur1nNOG7p+G6r8SpNMOJxIPhurk04buI4bubNOG6veG7r3Lhurk04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bunw7nDteG7j+G7izThu6fhu4lxxKk04buLxKnDo+G7jzThu4tj4buPNOG6veG6q+G7uTThu4/hu4li4bunNOG7s+G6rzThur3hurM0w7Phu4nDouG6uTThu4nDteG6sTThu4lr4buP4buJNOG6t+G7j+G7iTThurnDo8O1NOG6veG7gXU04bq54buxw6M0w4nEg+G6uTTDusWpw6M04buP4buL4buX4buPNOG7j+G7i8O9NOG6vcSpaOG7jzThurfhu4/hu4k04buzcMSpNOG6ucSD4bq54buJNOG7p+G7iWk04buJxKlo4buPNOG7pcSD4buP4buLNOG7p+G6scO1PDThur1jxak04bun4buvPDThur3hurHhu6c04buP4buJxKlnxak04buLxKnhurfEqTThu6fhu4nhu69z4buP4buLNOG6u8Oj4buP4buJNOG7i8SpxIM04buP4buJ4buvNOG7i8Sp4bq3xKk04oCc4bq4xIPhu4/hu4k04bq7xKlnxak04buy4bqv4buP4buL4oCdKTThu4vEqeG6t8SpNOG7p+G7ieG7r3Phu4/hu4s04bq54buxw6M0w4nDo+G7jzThu6bFqeG7ueG7heG7jzThu4vEqcSDw7U04bumw7nFqeG7j+G7izThu6/hu6Hhu4/hu4s04buzZzTDmsWp4bq34buP4buLNMOpxIM04bq5xIPhurk04bunxIPhurk0deG7icSR4buNNOG7s+G6teG7jzThu4nhu5Phurk04buP4buL4buJaDThu6fhu4nFqWThu6c8NMOpxIPDtTThurnhu4lqNOG7s2c04bq54buJ4buxNOG6vWc04buI4buT4bq5NOG7p2R1NOG7s+G6rzTDsuG6r+G7jTThu6fhu4nDqsO1NOG7p+G7rzThu6fhu69z4buP4buLPDThur3hurHDtTThur124bq5PDR14buJw7Xhu4/hu4s04bq5xIPhurnhu4k04buI4bubNOG6uOG7iWo04buMxKnhu4/hu4nigKZdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcODxanhu6fhu4nDtcO5MyLDg+G7j+G7iTThu6bhu4nhu6FdL3Ui

Anh Thơ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 
2024-07-18 12:48:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai - năm 2024, chào mừng 95...

Tu Vũ bảo tồn văn hóa dân tộc Mường

Tu Vũ bảo tồn văn hóa dân tộc Mường
2023-05-14 08:00:00

baophutho.vn Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ có bảy dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 70%. Nhằm khai thác và phát huy những giá trị...

Phát huy giá trị bảo vật Quốc gia

Phát huy giá trị bảo vật Quốc gia
2023-05-14 07:44:00

baophutho.vn Trên địa bàn tỉnh hiện có năm bảo vật Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận là: Trống đồng Đền Hùng và Bộ khóa đai lưng bằng đồng thuộc...

Sống mãi với thời gian

Sống mãi với thời gian
2023-05-09 18:51:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình văn hóa và di tích lịch sử được huyện Phù Ninh coi là nhiệm vụ...

Hội thi Vũ điệu công nhân

Hội thi Vũ điệu công nhân
2023-05-07 17:50:00

baophutho.vn Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ (2/5/2003 – 2/5/2023), ngày 7/5,...

Lưu dấu ngàn xưa

Lưu dấu ngàn xưa
2023-05-05 16:01:00

baophutho.vn Chậm rãi len lỏi qua từng con phố nhỏ của thị xã Phú Thọ từ Cao Du lên Cao Bang sang thôn Liêm xuống làng Mè… dấu ấn của người xưa “khai thiên...

Một thoáng Xứ Hòn

Một thoáng Xứ Hòn
2023-04-30 15:14:00

baophutho.vn Cách đây tròn một năm, cũng vào đúng dịp tháng Tư lịch sử, kỷ niệm chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước thống nhất, từ quê hương Đất Tổ...

Một nét đẹp văn hoá đặc trưng

Một nét đẹp văn hoá đặc trưng
2023-04-29 08:30:00

baophutho.vn Bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Vua Hùng là vị Tổ đã có công dựng nên Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên, sơ khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long