Ngừng sóng 2G đưa người dân lên môi trường số

Ngừng sóng 2G đưa người dân lên môi trường số

baophutho.vn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã có kế hoạch dừng công nghệ 2G vào tháng 9/2024 khi giấy phép hết hạn. Đây là chủ trương đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ hành chính công, đồng thời bắt kịp xu thế của thế giới. Cùng với các nhà mạng trên toàn quốc, Viettel Telecom đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch tắt sóng 2G và có những giải pháp để thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi công nghệ này.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long