Cập nhật:  GMT+7
d647x13675xd804x13fd7x16b40x12406x17609x16772x16538xX7x12627x175fbx18591x18f91x170a0x11f2bxX5x12893xXax13ca0x19576xX1xX6xXdxX3x152c9x10e21xX4xX3xXbxX1xXdx196dexeff4xX3xX1xe8bdxXbxX3x14d81x19adcxX3xffacxX3xdb5dx14301xX3x13be4xX6xX20xX3xXcxX1x182d4x14c45xX20xecacxX3x11911x198bexX3xf5cdx106c7x125d8xX4xX3xX1x17cd7xXdxX0x10ce0xX1xX2xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX18xX6x1181cxX37xXdxX20x195faxX26xXbx185eaxX3xX6xX3dxXex13447xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXex18b91xX12xX0xX45xXexX72xX12xX0xX45xXexX5dxX12xX0xX45xXexX6xX2exX5xX10xX12xXcxX5dxX69xX20xX37xX3xX26xX3xX20xX37x18e19xX2cxX3x181c3xX2x161d4xX29xX2x11e1fxX45xX2xf8e7x16439xX3xX2bxX2cxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX1xX34xX35xX20xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xX7x14684xX3xX4xX1xX69xX3x15868xX3x16d05xXdxd78cxX20xX3xX39xX90xX69xX3x176a2xX3xX72x1376exX3x16c3axX20xX3xfc29xX3dx174eexXexX3x19616xX3dxX6xX20xX3xXexX5dxX23xX20xX37x117cbxX0xXbxX12xX0xXdxX18xX37xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX61xX45xX45xX2exX6xX69xXbxX1xX3dxXexX1xX69xXe1xX39xX20xX45xX69xX5xX72xX72xX6xXexX6xX45x1391exX10xX2exX7xXdxXexX10xX45xXexXdxX20xX29xXexX3dxX4xX29xX7xX3dxX29xXc1xXdxX10xX20xX45xX2x18837xX124x14900x16b21x165aexe4f3xX124xX128x1648cxX129xX45xX26xX124xX2xX2xX45xXcaxX45xX2xX26xXcax18766xX124xX95xX12cxX26xX27xX139xX126xX45xX2xX26xXcax174e6xX95xX124xX145xX139xX139x106cbxX98xX95xX139xdbb0xX2xX26xXcaxX124xX27xX14bxX26xX2xX98xX95xX124xX2xX14bxX14fxX6xX39xX6xXexX6xX5dxXe1x151b1xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXdxX37xX20xX9xXaxX5xX10x17201xXexXaxX12x141d1xXcfxX20xX37xX3xX2xX95xX45xX2xX9cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX1xX34xX35xX20xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xXc1xX1xX69xXcfxX3xX2xX26xX3x10148x109a7xX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX72xX34xf331xXdxX3xX7xXcdxX3xX4xX1x10559xX3xXexX5dx12c4exX3xX4xX1baxX6xX3xX126xX1xX1baxX3xXex147fdxX4xX1xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3x187d0xX37xX3dxX2cxdd5dxX20xX3x18fe7xX1x197baxX3xXcxX5dxX23xX20xX37xXe1xX0xXbxX12xXcxX5dxX69xX20xX37xX3xX2exX3dxfca4xXdxX3xX5xX90xX18xX3xX39xXdxfcb3xX4xX3xX7xXcfxX20xX37xX3xX2xX95xX45xX2xX9cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX1xX34xX35xX20xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xX20xX37xX1xX10xX3xX2exXcfxX69xX3xX4xXcfxX69xX3xX39xX90xX3xX4xX1xX69xX3xXbfxX3xXc1xXdxXc3xX20xX3xX39x11834xX3xXcaxX3xX39x14b6bxX20xX3xX1a4xX23fxX3xX5xX1b2xX20xX3xX4xX1baxX6xX3xX12cxXcdxX3xXcfxX20xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xX34x1331exX20xX37xX3xX18xX19xXdxX3xX20xX1xX34xX61xX3xX39xX23fxX3xXbxX1xX19xX18xX3xX39xXdxX3xXexX1x105fcxX18xX3xXd7xX3dxX2cxX23fxX20xX3xX37xXdx12776xXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX4xXcfxX4xX3xXexX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX244xXbxX3xX4xX1baxX6xX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xX34xX26axX20xX37xX3xX18xX19xXdx157ccxX3xXexXdxX1fxX3dxX3xX4xX1xX3dxX284xX20xX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xX39xXdxX1fxX20xX2bfxX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xX4x151b3xX3xX2cxXc3xX3dxX3xXexX3exX3xX20xX34xX1b2xX4xX3xX20xX37xX69xX90xXdxX2bfxX3xXexX1xX284xX18xX3xXd7xX3dxX2cxX23fxX20xX3xX4xX1baxX6xX3x187fexX42xXdxX3xX1a4x1592bxX20xX37xX3xXexX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xXcfxXbxX3xX72xX3axX20xX37xX3xX2exXdxX1fbxX20xX3xXbxX1xXcfxXbxX3xXc1xX1xX284xX20xX3xX4xX244xXbxX3xXexX19xX18xX3xXexX1xX35xXdxXe1xXe1xXe1xX0xXbxX12xXd2xXdxX1fxX20xX3xXd7xX3dxX6xX20xX3xX1a4xXc3xX20xX3xXbxX1xX19xX18xX3xX39xXdxX3xXexX1xX284xX18xX3xXd7xX3dxX2cxX23fxX20xX3xX37xXdxX28fxXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xXexX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX244xXbxX3xX4xX1baxX6xX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xX34xX26axX20xX37xX3xX18xX19xXdxX9cxX3xX4xXcfxX4xX3xX1a4xX19xXdxX3xX2exXdx15902xX3dxX3xXexXcfxX20xX3xXexX1xX90xX20xX1xX3xX39xX1b2xXdxX3xX39xXdxX1fbxX4xX3xX4xX1xX23xX20xX3xXbxX1xX34xX26axX20xX37xX3xXcfxX20xX3xX2xX3xXexX5dxX69xX20xX37xX3xX12cxXcdxX3xXexX1xX28fxX69xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xX20xX1xX34xX3xX128xXcfxX69xX3xX4xXcfxX69xX3xX4xX1baxX6xX3xX2bxX2cxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX34xX3xXbxX1xXcfxXbxX3xX4xX1baxX6xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxXe1xX3xXcxX1xX10xX69xX3xX1a4xX2e7xX9cxX3xXexX5dxX69xX20xX37xX3xX37xXdxX6xXdxX3xX1a4xX69xX19xX20xX3xX1xXdxX1fbxX20xX3xX20xX6xX2cxX3xX4xX1xX34xX6xX3xX20xX1fxX20xX3xX18xf1f3xX3xX5dxX42xX20xX37xX3xXbxX1xX19xX18xX3xX39xXdxX3xXexX1xX284xX18xX3xXd7xX3dxX2cxX23fxX20xX3xX4xX1baxX6xX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xX34xX26axX20xX37xX3xX18xX19xXdxX3xX37xXdxX28fxXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX4xX28fxX3xX4xXcfxX4xX3xXexX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX244xXbxX3xX39xX23fxX3xX72x189e7xX20xX3xX7xXcdxX3xX18xX90xX3xX4xX1x159d4xX3xX37xXdxX1b2xXdxX3xX1xX19xX20xX3xXexX1xX284xX18xX3xXd7xX3dxX2cxX23fxX20xX3xX37xXdxX28fxXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xXexX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX244xXbxX3xXbxX1xXcfxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXex19488xX3xX1xX69xX19xXexX3xX1a4xX42xX20xX37xX3xXexX1xX34xX26axX20xX37xX3xX18xX19xXdxXe1xX3x10df3xX23fxX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xX4xX2e7xX3xX2cxXc3xX3dxX3xXexX3exX3xX20xX34xX1b2xX4xX3xX20xX37xX69xX90xXdxX9cxX3xX4xXcfxX4xX3x12923x149bfxX3xX39xXdxX1fxX20xX3xX50axX50bxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX4e3xX3cxX30bxX3xXexX1xX3exX20xX37xX3xX20xX1xX244xXexX3xX39xX1b2xXdxX3xXbfxX3xXc1xXdxXc3xX20xX3xX4x10cb9xX20xX3xX4xX2e7xX3xX18xX42xXexX3xX126xX1xX34xX26axX20xX37xX3xX5dxXdxX1fxX20xX37xX3xXd7xX3dxX2cxX3xX1a4xX1c9xX20xX1xX3xX39xX23fxX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xX4xX2e7xX3xX2cxXc3xX3dxX3xXexX3exX3xX20xX34xX1b2xX4xX3xX20xX37xX69xX90xXdxXe1xX3xXcxX3dxX2cxX3xX20xX1xXdxX1fxX20xX9cxX3xX4xX535xX20xX3xX2exX1f2xX3xX7xX3dxX20xX37xX3xXexX1xX1fxX18xX3xX4xXcfxX4xX3xXd7xX3dxX2cxX3xX1a4xX1c9xX20xX1xX3xX20xX1xX34xX61xX3xX1a4xXdxX23fxX3dxX3xXc1xXdxX1fbxX20xX9cxX3xXexX5dxX1bexX20xX1xX3xXexXcdxX9cxX3xXexX1xX1baxX3xXexX3axX4xX3xXexX1xX90xX20xX1xX3xX5xXd4xXbxX3xX39xX90xX3xX1xX69xX19xXexX3xX1a4xX42xX20xX37xX3xX4xX1baxX6xX3xXcxX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxX3xX20xX34xX1b2xX4xX3xX20xX37xX69xX90xXdxX9cxX3xXexX1xX1baxX3xXexX3axX4xX3xX37xXdxX28fxXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX39xX3axX3xXexX5dxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX244xXbxX3xX4xX2e7xX3xX2cxXc3xX3dxX3xXexX3exX3xX20xX34xX1b2xX4xX3xX20xX37xX69xX90xXdxX3xX2exe67axX20xX37xX3xXexX5dxX23xX20xX37xX3xXexX90xXdxXe1xXe1xXe1xX0xXbxX12xX126x107cexX20xX37xX3xXexX5dxX69xX20xX37xX3xX7xXcfxX20xX37xX3xX2xX95xX45xX2xX9cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX6xX20xX3xXcxX1xX34xX35xX20xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xX64xX10xX18xX3xX64x1703cxXexX9cxX3xX4xX1xX69xX3xXbfxX3xXc1xXdxXc3xX20xX3xX39xX23fxX3xX39xXdxX1fbxX4xX3xX2exX1f2xX3xX7xX3dxX20xX37xX3xX12cxXcdxX3xXcfxX20xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3x18ed4xX535xX3dxX3xXexX34xX3xX4xe4f2xX20xX37xX3xX39xX90xX3xX1d6xX37xX1xX1c9xX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX7x182aaxX6xX3xX1a4xX1f2xXdxX9cxX3xX2exX1f2xX3xX7xX3dxX20xX37xX3xX18xX42xXexX3xX7xX3exX3xX1a4xXdxX23fxX3dxX3xX4xX1baxX6xX3xX1d6xX37xX1xX1c9xX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX7xX3exX3xXcaxXcaxX3xX39xX23fxX3xX4xX6a5xX20xX37xX3xXexX5dxX1bexX20xX1xX9cxX3xX72xXcdxX3xXcfxX20xX3xXd7xX3dxX6xX20xX3xXexX5dxX23xX20xX37xX3xXd7xX3dxX3exX4xX3xX37xXdxX6xX3xXexX5dxX1bexX20xX1xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xXd7xX3dxX2cxXc3xXexX3xX1a4xX1c9xX20xX1xX3xX4xX1xX1baxX3xXexX5dxX34xX26axX20xX37xX3xX1a4xX535xX3dxX3xXexX34xX3xX39xX90xX69xX3xX126xX1xX34xX26axX20xX37xX3xXexX5dxX1bexX20xX1xX3xX64xX489xX2cxX3xX72xXcdxX20xX37xX3xX5xX3dxXd4xXexX9cxX3xXbxX1xXcfxXbxX3xX5xX1fbxX20xX1xX3xX4xX1baxX6xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1xX42xXdxX3xXc1xX1xX2e7xX6xX3xX2xX26xX3xX39xX90xX3xX20xe28cxX18xX3xX26xX124xX2xX124xXe1xX3xX4e3xX23fxX3xX72xXcdxX3xXcfxX20xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xX69dxX535xX3dxX3xXexX34xX3xX4xX6a5xX20xX37xX9cxX3xX20xX1xXdxX23fxX3dxX3xX1a4xX19xXdxX3xX2exXdxX3a2xX3dxX3xXexXcfxX20xX3xXexX1xX90xX20xX1xX3xX39xX1b2xXdxX3xX39xXdxX1fbxX4xX3xX4xX535xX20xX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xXbxX1xX28fxXdxX3xX64xX489xX2cxX3xX72xXcdxX20xX37xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xX69dxX535xX3dxX3xXexX34xX3xX4xX6a5xX20xX37xX2bfxX3xX20xX1xX34xX20xX37xX3xX4xX63fxX20xX37xX3xX2exX781xX20xX3xXc1xX1xX69xX781xX20xX3xX39xX1bexX3xXexX5dxX69xX20xX37xX3xX72xXcdxX3xXcfxX20xX3xX5xX3dxXd4xXexX3xX4xX2e7xX3xX20xX1xXdxX23fxX3dxX3xXd7xX3dxX2cxX3xX1a4xX1c9xX20xX1xX3xXexX5dx144d3xX20xX37xX3xX5xe97exXbxX3xX39xX1b2xXdxX3xX4xXcfxX4xX3xXd7xX3dxX2cxX3xX1a4xX1c9xX20xX1xX3xX1xXdxX1fbxX20xX3xX1xX90xX20xX1xX3xXexX5dxX69xX20xX37xX3xXd2xX3dxXd4xXexX3x11601xX489xX2cxX3xX72xXcdxX20xX37xX9cxX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xX69dxX535xX3dxX3xXexX34xX9cxX3xXd2xX3dxXd4xXexX3xX1d6xX37xX489xX20xX3xX7xXcfxX4xX1xX3xX1d6xX1xX90xX3xX20xX34xX1b2xX4xXe1xXe1xXe1xX3xXcxX1xX10xX69xX3xX4e3x13204xX4e3


Các tin đã đưa

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động
2010-01-18 14:28:00

hó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Kết quả đạt được trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội có vị trí quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế- xã...

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động
2010-01-18 14:28:00

hó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Kết quả đạt được trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội có vị trí quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế- xã...

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động

Năm 2010, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động
2010-01-18 14:28:00

hó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Kết quả đạt được trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội có vị trí quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế- xã...

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung
2010-01-18 13:47:00

Hai nước Việt - Trung là láng giềng quan trọng của nhau, mối tình hữu nghị ấy đã trở thành tài sản quý giá cần tiếp tục được phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai...

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung
2010-01-18 13:47:00

Hai nước Việt - Trung là láng giềng quan trọng của nhau, mối tình hữu nghị ấy đã trở thành tài sản quý giá cần tiếp tục được phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai...

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung

Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung
2010-01-18 13:47:00

Hai nước Việt - Trung là láng giềng quan trọng của nhau, mối tình hữu nghị ấy đã trở thành tài sản quý giá cần tiếp tục được phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai...

POWERED BY
Việt Long