Cập nhật: 15/09/2022 14:33 GMT+7
c26ex11b44x12f7ex148b3x14755x17394x14bc7x11b14xc4b3xX7x12519x10ce9xd081x1333cxf427xd570xX5x105ddxXax158bdxe40fxe086xX3xXexX1x13a1dxX3xXcxe213x16c34xX1xX3x12605x11803xX3xf683xXdx158b1xd546xX3xXex1200axX6xX3xXexX1xXdxX3xX4x153c3xX1cx16227xX3xf6aax13d40xX3xca82xX1cxX3xX1x151bbxX3xX4xX30xX1cxX32xX3x1798axXdxe887xX1cxX3x14cb9x16ecbxX1cxX3xd2d0xX6xX1cxX32xX0xf07exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd19bxX10xX6xX34xXaxX12x147e8xX32xd2c4x10c90xX3xX2xd8a8xX50xce4cx16b58xX3x13ed6xX3bxX1cxX32xX3xX4xX1xX14xX3xX13x1074fxXdxX3x1290bxXdxX1cxX1xX3xf5b4xX1x134c1xX1fx15675xX3xc643xX68xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX13xX82xX5fxX3xXcxX28xX1fxX1cxX32xX3xX18x16d75xX1cxX32xX3x105eaxdf29xX1cxX32xX6exX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xc4c6xX68xX6exX3xX82xX1xXb1xX3xXexee79xX4xX1xX3xX5fxX9fxX65xe405xX3xXexX1bxX1cxX1xX6exX3xXcxX28xX18xfb63xX1cxX32xX3xX9fx13fabxX67xX1cxX3xX9fxX13x14e49xX5fxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXc1xX35xX3xX37xX1cxX3xX1xX3bxX3xX4xX30xX1cxX32xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xX4bxX6xX1cxX32xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX70xXd1xfae9xX1cxX3x172d1x164a5xX2xcce3xX86xX3xX117xX118xX117xX118xX3x12678xXbxX1xf8a6xX1cxX3xX70xXdx17121xX1fxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX6exX3xf009xe518xX3xX7xX1fxX1cxX32x16619xf7a7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd1xX34xX68xXaxX12xX0xXdxX25xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX1cxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax16118xXdxX34xXexX1x14838xX3xX2xX118xX118xX118xXbxe885x16ef7xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX173xX3xX11axX6bxX118xXbxX17axX17bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX13cxX134xX6xXd1xXbxX1xX1fxXexX1xXd1xX13cxX42xX1cxX50xX34xX10xX7xX22xXexXd1xXbxX50xX1cxX10xX16exX7xX50xX117xX117xc4b4x16a76xX50xX2xX2xX2xX34x13c11xX2xX1b9xX6bxX117xX1b9xX1b3xXexX1b9xX2xX1b2xX6bxX5xX6dxX86x14dbfxX1b2xX1b3xX117xX1b2xX1b3xX6bxX1b9xX6bx17477xX1d1xX6dxX1d1xX1b9xX86xX10xX1b3xX117xX117xX117xX13cxe29fxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX30xX1cxX32xX3xX34xX35xX3xX37xX1cxX3xX1xX3bxX3xX4xX30xX1cxX32xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xX4bxX6xX1cxX32xXaxX3xX16exXdxX34xXexX1xX9xXaxX2xX118xX118xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX11axX6bxX118xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd1xX34xX68xXaxX12xX82xX7axX1cxX32xX3xX70xXdxX3xX4xf0b6xX3xX70xX3bxX1cxX32xX3xX4xX1xX14xX3xX5fxX3bxX3xX9fxX114xXdxX3xXc1x12a83xX1cxX32xX3xX86xX3xX88xX68xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX13xXcxX47xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXb1xX68xX6exX3x142ddxX1xX25fxX3xX82xX1xXb1xX3xXexXbaxX4xX1xX3xdf6bxX13xX65xXc1xX3xXexX1bxX1cxX1xX17bxX3xX70xX3bxX1cxX32xX3xX4xX1xX14xX173xX3xX65xX32xX1fxX68xdccbxX1cxX3xX7dxX114xX1cxX1xX3xe9e8xX9bxX1cxX3xX86xX3xX88xX68xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX13xXcxX47xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXb1xX68xX6exX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1xX67xX1cxX1xX3xXb1xX68xX6exX3xX82xX1xXb1xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX5fxX9fxX65xXc1xX3xXcxX1xX67xX1cxX1xX3xXbxX1x14003xX13cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd1xX34xX68xXaxX12xXc1xX35xX3xX37xX1cxX3xX1xX3bxX3xX4xX30xX1cxX32xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xX4bxX6xX1cxX32xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX70xXd1xX114xX1cxX3xX117xX118xX2xX11axX3xX86xX3xX117xX118xX117xX118xX3xX122xXbxX1xX125xX1cxX3xX70xXdxX12axX1fxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX6exX3xX134xX135xX3xX7xX1fxX1cxX32xX13bxX3xX32xX3bxX25xX3xX1cxX1xXdxX12axX1fxX3xX1xX114xX1cxX32xX3xX25x15a8fxX4xX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXexX28xe50dxX1cxX1xX3xX1cxX1xX18xX3xX4xX1x15fe4xXdxX3xX1cxX32xX1xX1bxX6exX3xX9fxXa0xXd1xX3xX7dxX6xXdxX3x162adxX1cxX3xXcxXdxX44xX25xX6exX3xX70xXdx17a48xX1cxX3xX4xX1xXdx102a8xX1fxX3xX7xX37xX1cxX32xX6exX3xX1cxX1xX67xX3xX42xX3a1xX3xX7xXdxX1cxX1xX6exX3xX4xX84xX68xX3xX17axX6xX1cxX1xX3xX42xX67xX3xX70xX18x141bexX1cxX32xX3xX34xX114xXd1xX3xX42xX10xX1cxX3xX1xX3bx12da0xX3xX5fxXdxX3a1xX1cxX3xX1cxX6xX68xX3xXexX1xX67xX1cxX1xX3xXbxX1xX2fdxX3xX47xXdxX3a1xXexX3xXcxX28xX37bxX3xX70xX6xX1cxX32xX3xXexXdxX3a7xX1cxX3xX1xX67xX1cxX1xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX114xX1cxX32xX3xX25xX371xX4xX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXexX28xX37bxX1cxX1xX3xXexX1xX10xXd1xX3xX70xc659xX1cxX32xX3xXexXdxX3a7xX1cxX3xX70xea07xX3xX70xX12axX3xX28xX6xX13cxX3x158f3xXdxX44xX1cxX32xX3xXbxX1xX125xX1cxX3xX70xX18xX3cbxX1cxX32xX3xX34xX114xXd1xX3xX42xX10xX1cxX3xX1xX3bxX3xX1xXdxX3a1xX1cxX3xX70xd8c5xX3xXexX1xX37xXd1xX3xX34x108f3xX6exX3xX134xX25fxX4xX3xX134x11f69xX3xX5xd2dcxXbxX3xX22xX3a7xXexX3xX4xe324xX1fxX3xX70xX18xX3cbxX1cxX32xX3xX1xXdxX3a1xX1cxX3xXexX28xX114xX1cxX32xX6exX3xXexX1xXdxX3a7xXexX3xX22xX3a7xX3xX70xX18xX3cbxX1cxX32xX3xX25xX46cxXdxX3xX4xX25fxX3xX1xX18xX46cxX1cxX32xX3xXexX1fxX68xX3a7xX1cxX3xX134xX37xX25xX3xXexX1xX10xXd1xX3xX1cxX12axX1cxX3xX70xX18xX3cbxX1cxX32xX3xX4xX272xX3xX42xX46cxXdxX3xX4xX1xXdxX12axX1fxX3xX28xX42exX1cxX32xX3xXexX28xX1fxX1cxX32xX3xX134xX37bxX1cxX1xX3xXex15dc3xX3xX1b2xX3xX70xX3a7xX1cxX3xX6bxX3xX25x15abfxXexX3xX122xX25xXccxX3xX28xX42exX1cxX32xX3xXexX28xX1fxX1cxX32xX3xX134xX37bxX1cxX1xX3xX117xX6exX118xX25xX3xX42xX12axX3xXbxX1xX14xX6xX3xX5xX385xX1cxX32xX3xX1xX3bxX13bxX13cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd1xX34xX68xXaxX12xX2bbxX6xX1fxX3xX22xX1xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX3a7xX6exX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXb1xX68xX3xX68xX44xX1fxX3xX4xX125xX1fxX3xXexX1xX67xX1cxX1xX3xXbxX1xX2fdxX3xX47xXdxX3a1xXexX3xXcxX28xX37bxX3xX4xX48xX1cxX3xX4xca72xX3xX70xXbaxX6xX3xX1xX37bxX1cxX1xX6exX3xX70xXbaxX6xX3xXexX1xX3a7xX3xXexX4dcxX1cxX32xX3xX22xX1xX1fxX3xX42xX35xX4xX17bxX3xX134xX2fdxX3xXexX28xX14xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXexX28xX37bxX1cxX1xX3xXbxX1xX7axX3xX1x14baexXbxX6exX3xXexX14xX1cxX1xX3xXexXd1xX37xX1cxX3xX1xX5afxXbxX3xX5xfff4xX3xX70xX18xX3cbxX1cxX32xX3xXexX28xX37xX1cxX1xX3xX42xX67xX3xX70xXdxX24xX25xX3x15cf2xX1fxX6xX68xX3xX70xX125xX1fxX3xX4xX1xXd1xX3xX1xX3a1xX3xXexX1xX2fdxX1cxX32xX3xX17axX10xX3xX70xXdxX3a1xX1cxX17bxX3xXexX28xX3bxX1cxX32xX3xX4xX84xX68xX3xX17axX6xX1cxX1xX3xXbxX1xX7axX3xX1xX5afxXbxX13cxX3xX5fxX3a1xX3xXexX1xX2fdxX1cxX32xX3xX70xXdxX3a1xX1cxX3xX4xX1xXdxX3a7xX1fxX3xX7xX37xX1cxX32xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX70xXa0xX25xX3xX134xXa0xXd1xX3xXexX1xX10xXd1xX3xXbxX1xX84xX1cxX3xX22xX1xX1fxX6exX3xXex16899xX1cxX3xX34xX371xX1cxX32xX3xXexX2fdxXdxX3xX70xX6xX3xX1xXdxX3a1xX1fxX3xX572xX1cxX32xX3xX37xX1cxX1xX3xX7xX37xX1cxX32xX17bxX3xXbxX1xX125xX1cxX3xX22xed3bxX3xX42xX67xX3xX5xX6xX1cxX3xX4xX6xX1cxX3xX42xX10xX1cxX3xX1xX3bxX3xX4xX125xX1cxX3xX70xXa0xX25xX3xX134xXa0xXd1xX3xX22xc286xX3xXexX1xX1fxX645xXexX6exX3xX25xX68exX3xXexX1xX1fxX645xXexX13cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd1xX34xX68xXaxX12xX9fxX3bxX1cxX32xX3xX4xX1xX14xX3xX13xX7axXdxX3xX7dxXdxX1cxX1xX3xX82xX1xX84xX1fxX3xX1cxX1xX474xX1cxX3xX25xX114xX1cxX1xX173xX3xX82xX30xX1cxX32xX3xX42xXdxX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xX4bxX6xX1cxX32xX3xX5xX67xX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXexX28xX37bxX1cxX1xX3xX70xXdxX24xX25xX3xX1cxX1xX474xX1cxX3xX4xXb1xX6xX3xXexX1xX67xX1cxX1xX3xXbxX1xX2fdxX6exX3xX42xX12axX3xXexX135xX1cxX32xX3xXexX1xX24xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX114xX1cxX32xX3xX25xX371xX4xX3xX4xX30xX1cxX32xX3xXexX28xX37bxX1cxX1xX3xX4xX125xX1cxX3xX70xXa0xX25xX3xX134xXa0xXd1xX3xX34xXdxX3a1xX1cxX3xX25xX114xXd1xX3xX474xX1cxX3xXexX18xX5afxX1cxX32xX6exX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX1fxX68xX3xX70xX18xX5afxX4xX3xX22xX1xX30xX1cxX32xX3xX32xXdxX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX37xXdxX6exX3xX70xf00axX4xX3xX134xXdxX3a1xXexX3xX42xX645xXexX3xX5xXdxX3a1xX1fxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX134xX12axX1cxX3xX42x11530xX1cxX32xX6exX3xX70xXa0xX25xX3xX134xXa0xXd1xX3xX7xcde3xX3xX34xX371xX1cxX32xX3xX5xX84xX1fxX3xX34xX67xXdxX6exX3xXbxX1xX7axX3xX1xX5afxXbxX3xX4xXa0xX1cxX1xX3xX5d8xX1fxX6xX1cxX3xX4xX1xX1fxX1cxX32xX13cxX3xX47xX46cxXdxX3xX1cxX1xX794xX1cxX32xX3xX1xX5afxXbxX3xXbxX1xX125xX1cxX3xX4xX125xX1cxX3xX134xX135xX3xX7xX1fxX1cxX32xX6exX3xXexX1xX67xX1cxX1xX3xXbxX1xX2fdxX3xX22xX1xc891xX1cxX3xXexX28xX18xX9bxX1cxX32xX3xX1xXd1xX67xX1cxX3xXexX1xXdxX3a1xX1cxX3xXexX1xXb1xX3xXexX371xX4xX6exX3xXexX28xX37bxX1cxX1xX3xX4xX474xXbxX3xX4xX25fxX3xXexX1xX7f7xX25xX3xX5d8xX1fxX68xX12axX1cxX3xXbxX1xX44xX3xX34xX1fxX68xX3a1xXexX13cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX396xX1fxXexX1xXd1xX28xXaxX12xX7dxXdxX1cxX1xX3xX82xX1xX14xX1cxX1xX86xX3xX9fxX779xX1cxX32xX3xXc1xX272xX1cxX32xX0xX50xXbxX12

Minh Chính- Đặng Dũng

Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long