Cập nhật:  GMT+7
9039xeb75xe116xb633xed26x1442cx14988x9f2ax1436exX7x10bc8xf3c2xa708xb454xdd18x1349axX5x11180xXax10149x14df3xX1x12c17xX3xXex11d22xX4xX1xX3x9f7fx10f24x9dbdxc3d4xX3xXexc15axf68dxX1xX3xX1dx10211xXdxX3xd266xXdxX23xX1xX3xX13xX1x12487xfce4xX3xX23x13954xX1xX10xX3x133a7xb6e7xff88xX3xX4xX3axX3bxX3xXex117d8xX3xX4xX1xbfcfxX4xX3xd56dx1041bxX3xX1xc438xXdxX3xa9cdx13b91xX23xX3xX1x118d5xX6xX3x10958xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xba67x14504xd669xX23xX35xX3xXbxX1xa6ebxX3xcdaaxXdx1495bxXexX3xXcxb38fxf443xX3xX23xX51xe385xX3x117efx14c0dxX2x12fc1xX0x9704xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f91xX10xX6xX58xXaxX12x11d57xXcx1267bx120a5xX3xX13xX1xXdx12219xX32xX3xX78x9713xX95x9730x12c2exX3xX61xX3bxa825xX23xX3xX4x10addxX23xX35xX3xXexX3axX4xX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX3xX58xX3bxX3xX61x13907xX23xX35xX3xX4xX1x12a38xX3xX1dxX27xXdxX3xX2axXdxX23xX1xX3xX13xX1xX31xX32xX3xX95xX3x140bfxa176xX3xX50xXdx10775xX23xX3xX1dxX13xX8cxX3xXcxX71xX32xX23xX35xX3xX62xad99xX23xX35xX3xa80dx10f90xX23xX35xXa1xX3xX92xX1xX55xX3xX1dxXc4xX3xXexX1xX62xX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xXd7xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX5xXa5xX76xX3xXcxX71xX62x12ef2xX23xX35xX3xX61xX3bxXa5xX23xX3xX61x9990xX3xX5xXa5xX76xX3xX50xXdxX6dxX4xX3xX50x14d09xXdxX3xX5xX12bxX23xX1xX3xX61xeb84xX3bxX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xXa1xX3xX23xX35xX1xX10xX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX3axX3bxX3xde6fxX18xX4xX1xX3xX39xXeexX23xX3xX50xXa5xX3xX58xXa5xX23xX3xX58xa09axX23xX35xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxf1edxXexX3xX49xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xX3xX23xX51xX76xX3xX78xX79xX2xX7bx9592xX3xX13xX27xX23xX35xX3xX61xXdxX3xX4xX55xX3xX61xXbexX23xX35xX3xX4xX1xXc4xX3xX8cxXa5xX3xeadaxX17fxX3x9316xX6xX23xX3xX95xX3xXd6xXd7xX3xX50xXdxXdbxX23xX3xX1dxXcxX6bxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xXd7xXa1xX3xX92xX1xX55xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xfec9xX3xX5xX12bxX23xX1xX3xX61xX140xX3bxX3xX4xX3axX4xX3xX7xX121xXa1xX3xX39xX6xX23xXa1xX3xX23xX35xXa5xX23xX1xX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX1adxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3bxX58xXd7xXaxX12xX49xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xX3xX58xX175xX3xX164xXdxX17fxX23xX3xX7xb2fcxX3xX61xX62x12f42xX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX50xXa5xX3bxX3xX23xX35xXa5xXd7xX3xX2xX78xX95xd705xX95xX78xX79xX2xX7bxXa1xX3xXexX46xX4xX3xX23xX35xXa5xXd7xX3xX7bxX95xXa0xX3xX23xX51xX76xX3xX1dxXc4xX23xX1xX3xXcxX1xX31xX23xXa1xX3xX50xX137xXdxX3xXexX71xXdbxX23xX3xX2xX1adxX9exX79xX79xX3xX23xX35xX62xX63xXdxX3xXexX1xX6xX76xX3xX35xXdxX6xX3xX58xXdxX4axX32xX3xX1xXa5xX23xX1xXa1xX3xXexX71xX72xX23xX1xX3xX58xXdxX4axX23xXa1xX3xX71xX62xX137xX4xX3xX164xXdxX6dxX32xX1adxX3xX1exX4dxXdxX3xX58xX32xX23xX35xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX7xX26cxX3xX61xX62xX270xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXa5xX76xX3xXa0xX3xXbxX1xb8a8xX23xc3cexX3xX92xX1xX310xX23xX3xX2xX3xX95xX3xXcxX71xX72xX23xX1xX3xX58xXdxX4axX23xX3xX50xXa5xX3xX58xXdxX4axX32xX3xX1xXa5xX23xX1xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX1faxX3xX92xX1xX310xX23xX3xX78xX3xX95xX3xX13xX1xX62xXe9xX23xX35xX3xXexX71xX72xX23xX1xX3xX23xX35xX1xX6dxX3xXexX1xX32xa60exXexX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX1faxX3xX92xX1xX310xX23xX3xXa0xX3x10d65xX3xX1fxXdxX4axX32xX3xX1xXa5xX23xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX3axX4xX3xefe9xX10xX3xX76xXa9xX3xX1xX72xX23xX1xX3xdd77xX32xX6xX3xX4xX3axX4xX3xXexX32xXd7xX17fxX23xX3xXbxX1xX69xX1adxX3xX13xX3axX4xX3xX61xX3bxXa5xX23xX3xX50xX51xX23xX3xX1xX55xX6xX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX390xX12bxXa1xX3xXbxX1xX62xX63xX23xX35xX3xX7xX26cxX3xX58xXdxX4axX32xX3xX1xXa5xX23xX1xX3xX50xXa5xX3xXexX71xX72xX23xX1xX3xX58xXdxX4axX23xX3xX4xX3axX4xX3xXexX71x10e7axX3xX4xX1xXe9xXdxX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xc2c2xX4xX3xXexX71xX62xX23xX35xX3xX4xX15xX6xX3xX76xf018xXdxX3xX61xX18xX6xX3xXbxX1xX62xXe9xX23xX35xX1adxX3xX1c6xX17fxXexX3xXexX1x94edxX4xX3xX4xX1xX62xXe9xX23xX35xX3xXexX71xX72xX23xX1xX3xX5xXa5xX3xX76xXa5xX23xX3xX39x10d69xX23xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX1xX3bxX6xX3xXexX310xX76xX3xX4xX6xX3bxX3xXexX140xXdxX3xX1xXbexX3xX13xXa9xX23xX35xX3xX50xXdxXdbxX23xX3xX6bxX51xX23xX3xX49xX6xX23xX35xX1adxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3bxX58xXd7xXaxX12xX13x10f3axX23xX35xX3xXexX140xXdxX3xX39xX32xX42xXdxX3xX5xXa5xX76xX3xX50xXdxX6dxX4xXa1xX3xX61xX140xXdxX3xX58xXdxX6dxX23xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX61xX12bxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX3axX3bxX3xX164xX17fxX3xX1xX3bxX140xX4xX1xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxXe9xXdxX3xX4xX1xXeexXdxX3xX76xX121xX3xX71xX4dxX23xX35xX3xX23xX51xX76xX3xX78xX79xX2xX7bxX1adxX3xXedxX31xXd7xX3xX5xXa5xX3xX76xX4dxXexX3xXexX71xX3bxX23xX35xX3xX23xX1x12104xX23xX35xX3xX1xX3bxX140xXexX3xX61xX4dxX23xX35xX3xX50xX51xX23xX3xX1xX55xX6xX3xXbxX1x10fedxX4xX3xX50xX520xX3x12a91xXdxX41bxX3xXcxX42xX3xX8cxX27xX23xX35xX3xX6bxX62xXe9xX23xX35xX3xX95xX3xX49xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xXedxX9axX23xX3xX8cxX27xX23xX35xX3xX23xX51xX76xX3xX1dxXc4xX23xX1xX3xXcxX1xX31xX23xX3xX50xXa5xX3xX5xXa5xX3xX5xX310xX23xX3xX61xX310xX32xX3xXexXdxXdbxX23xX3xX1xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX61xX62xX270xX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX71xXdbxX23xX3xX1xXbexX3xX13xXa9xX23xX35xX3xX50xXdxXdbxX23xX3xX6bxX51xX23xX3xX49xX6xX23xX35xX1adxX3xXcxX1xX6xX76xX3xX58xX175xX3xX1xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX3xX9exX3xX61xX4dxXdxX3xX4xX1xXeexXdxXa1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXa5xX76xX3xX287xX3xX61xX270xXexX3xXexX1xXdxX3xX61xe60bxX32xXa1xX3xX5xX3bxX140xXdxX3xXexX71xX175xX4xX3xXexXdxX17fxXbxX1adxX3xX287xX3xX61xX4dxXdxX3xX50xXa5xX3bxX3xX4xX1xX32xX23xX35xX3xX164xX17fxXexX3xXexX1xXdxX3xX5xXa5xX76xX3xX78xX3xX61xX270xXexX3xX50xX137xXdxX3xX4xX175xX3xX5xXd7xX3xXa0xXa1xX7bxX3xX164xX76xX1adxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3bxX58xXd7xXaxX12xX1c9xX6xX32xX3xX164xX1xXdxX3xX23xX35xX1xX10xX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX3axX3bxX3xX4xX3axX4xX3xX61xX140xXdxX3xX39xXdx13f76xX32xX3xX61xX12bxX3xXexX1xXeexX3bxX3xX5xX32xX35exX23xX3xX50xXa5xX3xXexX1xX69xX23xX35xX3xX23xX1xX5cfxXexX3xX76xX4dxXexX3xX7xX69xX3xX23xX4dxXdxX3xX58xX32xX23xX35xX3xX5xXdxXdbxX23xX3xX39bxX32xX6xX23xX3xX61xX17fxX23xX3xX4xXa9xX23xX35xX3xXexX3axX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX1adxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3bxX58xXd7xXaxX12xX92xX1xX3axXexX3xX39xXdxX64axX32xX3xX164xX17fxXexX3xX5xX32xX35exX23xXa1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1dxX27xXdxX3xX2axXdxX23xX1xX3xX13xX1xX31xX32xX3xX23xX1xX5cfxX23xX3xX76xX140xX23xX1xX3xacf9xX3xX23xX35xX1xd442xX6xXa1xX3xXexX310xX76xX3xX39bxX32xX6xX23xX3xXexX71x124e9xX23xX35xX3xX4xX15xX6xX3xX50xXdxX6dxX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xX1adxX3xXedxX31xXd7xX3xX5xXa5xX3xX76xX4dxXexX3xX50xXdxX23xX1xX3xX58xX175xX3xX4xX48cxX23xX35xX3xX23xX1xX62xX3xXexX71xX3axX4xX1xX3xX23xX1xXdxX6dxX76xX3xXexX3bxX3xX5xX137xX23xX3xX4xX15xX6xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xXa1xX3xX58xX3bxX3xX61xX55xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX310xX23xX3xX4xX69xX3xX35xX448xX23xX35xX3xXexX140xX3bxX3xX71xX6xX3xX7xX175xX3xX164xX1xX3axX4xX3xX39xXdxX6dxXexX3xX4xX15xX6xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xX95xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX50xX9axX3xX50xX137xXdxX3xX4xX4dxXdxX3xX23xX35xX32xXbexX23xX3xX61xX64axX3xXexX140xX3bxX3xX23xXdbxX23xX3xX58xX5cfxX32xX3xX5cfxX23xX3xXexX69xXexX3xX4xX1xX3bxX3xX58xX32xX3xX164xX1xX3axX4xX1xX3xX50xXa5xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX58xX31xX23xX1adxX3xXedxXbexX23xX35xX3xX4xX1xXc4xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xXd7xXdbxX32xX3xX4xX310xX32xX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xXa1xX3xX4xX3axX4xX3xX7xX121xXa1xX3xX39xX6xX23xXa1xX3xX23xX35xXa5xX23xX1xX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX3xX50xXa5xX3xX4xX3axX4xX3xX61xXe9xX23xX3xX50xX18xX3xXexX62xX3xX50xX5cfxX23xX3xX5xXdxXdbxX23xX3xX39bxX32xX6xX23xX3xX4xX310xX23xX3xXexX51xX23xX35xX3xX4xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xXdxX3xX1xX270xXbxXa1xX3xX4xX1xX32xbca2xX23xX3xX39xX18xX3xX4xX3axX4xX3xX61xXdxX9axX32xX3xX164xXdxX6dxX23xX3xXexX69xXexX3xX23xX1xX5cfxXexX3xX61xX64axX3xX50xXdxX6dxX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX58xX31xX23xX3xX35xXdxX6xX23xX3xX61xX62xX63xX23xX35xX3xXbxX1xX69xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xXcxX71xX72xX3xX23xX51xX76xX3xX78xX79xX2xX7bxX3xX4xX48cxX23xX35xX3xX23xX1xX62xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX3bxX140xXexX3xX61xX4dxX23xX35xX3xX5xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX164xX1xX3axX4xX3xX61xXeexX76xX3xX39xXeexX3bxX3xXexX1xXa5xX23xX1xX3xX4xXa9xX23xX35xXa1xX3xX6xX23xX3xXexX3bxXa5xX23xXa1xX3xXexXdxX17fxXexX3xX164xXdxX6dxX76xXa1xX3xX1xXdxX6dxX32xX3xX39bxX32xXeexX1adxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3bxX58xXd7xXaxX12xX1exX35xX710xX4xX3xX8cxXa5xX0xX7dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3
2016-03-29 18:18:00

PTO- Ngày 29-3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2016-03-24 17:43:00

PTO- Ngày 24-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo và thảo luận các nội dung...

Thạch Kiệt mở hướng “kinh tế xanh”

Thạch Kiệt mở hướng “kinh tế xanh”
2016-03-17 08:24:00

PTO- Không có trong danh sách những xã dẫn đầu huyện Tân Sơn về phát triển kinh tế xã hội, nhưng nhiều năm nay, Thạch Kiệt vẫn được đánh giá là địa phương có tốc độ tăng trưởng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long