Cập nhật: 26/10/2021 10:02 GMT+7

Thích ứng, thích hợp, thích nghiđể tạo đà phát triển

Công nhân Công ty TNHH MTV Sơn Hà Phú Thọ (CCN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong hơn 10 ngày trở lại đây, xã hội dành sự quan tâm lớn đến Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bởi nhìn trên bình diện chung cả nước, cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang có những chuyển biến tích cực, Nghị quyết không chỉ cụ thể hóa, hiện thực hóa phương châm, chiến lược, bước chuyển hướng quan trọng trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, phù hợp với thực tế khách quan, có tác động mạnh mẽ tới các mặt của đời sống xã hội mà còn tạo hành lang pháp lý quan trọng, dẫn lối, mở đường cho các hoạt động trong mùa dịch để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cũng từ đây đã đặt ra yêu cầu cho việc vận dụng, nhất thể hóa “tam thích”: Thích ứng, thích hợp, thích nghi như thế nào để đảm bảo các mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển trong tình hình mới.

Từ nội hàm của Nghị quyết (Quy định tạm thời), có thể thấy rằng, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Điều đó có nghĩa là, quan điểm của Chính phủ vẫn đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết và trước hết, các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, điều kiện của đất nước, đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở nhưng không gây ách tắc cho lưu thông sản xuất.

Ở đây, việc tạm thời không áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và phân loại bốn cấp độ dịch, quy định phạm vi đánh giá cấp độ dịch, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, biện pháp áp dụng theo bốn cấp độ dịch, quy định đối với cá nhân các biện pháp về tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin, việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19... đã góp phần tạo ra cơ chế thích ứng an toàn, vừa đảm bảo linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch vừa mở cửa, tạo điều kiện, bước chạy đà cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực.

Công nhân Công ty TNHH DK International (CCN Tử Đà - An Đạo, huyện Phù Ninh) vừa tích cực sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Quy định tạm thời của Chính phủ cũng cho phép vận dụng một cách linh hoạt, hài hòa, nhịp nhàng, uyển chuyển trong một thể thống nhất giữa thích ứng và thích hợp trên tinh thần đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới, không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành, thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Nói theo cách khác, Quy định tạm thời được áp dụng thống nhất trong toàn quốc nhưng căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người...và xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Quy định còn nhấn mạnh, trong trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn; cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế... Như thế, Quy định tạm thời của Chính phủ đảm bảo sự gắn kết biện chứng giữa thích ứng và thích hợp, giữa cái chung và cái riêng, tạo ra một chỉnh thể thống nhất giữa Trung ương và địa phương, vừa cho phép vận dụng linh hoạt, sáng tạo vừa tuân thủ các quy định chung trên bình diện vĩ mô. Điều này cũng đảm bảo cho các cấp, các ngành, người dân và toàn xã hội thích nghi với hiện thực cuộc sống trong tình hình mới, thích nghi với sự chuyển hướng chiến lược kịp thời, sự vận hành mới của công tác phòng, chống dịch.

Thực tế cho thấy, ngay trong những ngày đầu Quy định tạm thời của Chính phủ đi vào cuộc sống đã có không ít tỉnh, thành phố ra văn bản tạm thời áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, trong đó xác định cấp độ nguy cơ và cho mở lại nhiều hoạt động theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đơn cử như từ 0 giờ ngày 16/10, Đà Nẵng cho mở lại một số hoạt động, 56/56 phường, xã được xác định nguy cơ ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); đến ngày 19/10, Hà Nội có 343 xã, phường thuộc cấp độ 1, 236 xã, phường cấp độ 2, không có xã, phường cấp độ 3 và 4...

Ở tỉnh ta, ngay từ ngày 13/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4677/UBND-KGVX về một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Đặc biệt, mới đây, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, ngày 17/10/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 4752/UBND-KGVX yêu cầu khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp tích cực, đồng bộ, chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, trong đó có đánh giá cụ thể cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế đi liền với các biện pháp quan trọng khác.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh không chỉ khẳng định sự linh hoạt, kịp thời trong điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể hóa bước triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, đảm bảo đúng phương châm, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch xuyên suốt, thống nhất từ Trung ương tới địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mà còn tạo ra những chuyển động tích cực, phù hợp với thực tiễn khách quan, đảm bảo hài hòa, nhất thể hóa sự thích ứng, thích hợp, thích nghi để tạo đà phát triển trong tình hình mới.

Hoàng Anh


Hoàng Anh

Các tin đã đưa

Câu chuyện tăng lương

Câu chuyện tăng lương
2022-11-19 07:09:00

baophutho.vn Những ngày gần đây, từ nghị trường kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiều nội dung quan trọng đã được bàn thảo, xem xét, quyết định, trong đó...

Bám địa bàn để bảo vệ rừng tận gốc

Bám địa bàn để bảo vệ rừng tận gốc
2021-09-30 08:08:00

baophutho.vn Phú Thọ có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn, do đó, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động xây dựng các phương án phù hợp với đặc điểm tình hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long