Cập nhật:  GMT+7
7041x787ax8f7bxfeaexbdd7x8c82xe19axf694xadffxX7xa23dxdb6dxf84exeeedxb664xc032xX5xc326xXaxbfabx10170xX1x10c8dx82efx102f7x792bxX3xXexef19xadfcxX17xX1xX3xX18xXdxX6x79adxX3xX5xX15xcd8bxX3xXexX1cxbb81xX3xX1xXdxf371xX27xX3x109fdx95f2xX3xc0cbxX1xX27xX3xf057xXdxX3xXexc0e5xX4xX1xX3xX5xbf2exX4xX1xX3xX7x8b6bxX3x8bb2xX33xX17xX3xb105xf388xX17xX18xX3xX32x1108axX3xX4dxb679xXexX3xd53axX23xX6xX17xX3x73edxX1x1076axX3xXcxX1x9349xX0xe123xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11536xX23xX39xf32cxXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX66xX66xX4xdcbax97b8xX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xX88xX32xX17xX66xX39xX10xX7x1048axXexX23xXbxX66xX17xX10x87e8xX7xX66xX2xdf5ax9c66xXa4xX66xbe6fxXa4xX39xXa5xX2xX2xXa5xXa4x7fa2xX2xXexX2xc163xe414xXb0x8553xXb5xX5xX2xX88xfb8cxXbxX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX49xa55fxX17xX18xX3xX4xX1xX3dxX3xa967xX18xX27xX78x10208xX17xX3xX35xXdxX2bxX3xX13xX1xXdxX3xf86bxX3xXcxc9e7xX17xX18xX3xX75xXdxcfe8xX17xX3xXex1157bxXbxX3xX75xX56xX23xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64x8e50xX3xX13xX1x10eb6xX3xXexX42xX4xX1xX3xX4dxf17cxXdxX3xXe1xX1xX53xX3xX89xX56xX23xX3xXexcee9xX17xX1xX10bxX3xXcxX1bxX15xf40exX17xX18xX3xX75xXcxX13xX3xX4dxX117xXdxX3xX89xX56xX23xX3xX59xX27xacf2xX17xX3xXb0xXa5xX2xXa4xX3xXexX1bxX6xX23xX3xXbxX1x9869xX17xX3xXexX1xX15xX12bxX17xX18xX3xX4xX1xX23xX3x71b2xX117xXdxX3xX15ax732axXexX3xX18xXdxc94axXdxX3xX17xX1xac35xXexX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX39xXaxX12xX5exXcxX49xXcxX3xXf0xX3xXe1xX18xX53xX78xX3xXb0xXb4xXf0xXb0xX3xcc70xXex11341xX4xX3xX2bxX4exX17xX18xX3xX2xXa5xX3xXexX1xX56xX17xX18xX3xb696xXdxXf9xX17xX18xX3xX17x11451xX2bxX3x101c6xXfdxX27xX3xXcxX27xX169xXex89b5xX10bxX3xXexX15fxXdxX3xX35xX1xX27xX3xeeccxXdxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX49xX33xX17xX3xX4dxX4exX17xX18xX10bxX3xfa21xX12bxX3xXcxX1x81b7xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX32xX53xX3xXcxX1bxX27xX78xX33xX17xX3xXexX1xX1e1xX17xX18xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX194xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX18xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX10bxX3xXexX1cxX2bxX3xX1xXdxX2fxX27xX3xX32xX33xX3xX1c2xXdxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3x88f8xX27x98b0xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX15ax10afbxX4xX3xX89xXdx7bcbxXexX3xX49xX33xX17xX3xX4dxX4exX17xX18xX3xX32xX53xX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX66xX66xX4xX88xX89xX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xX88xX32xX17xX66xX39xX10xX7xX99xXexX23xXbxX66xX17xX10xXa0xX7xX66xX2xXa4xXa5xXa4xX66xXa8xXa4xX39xXa5xX2xX2xXa5xXa4xXb0xX2xXexX2xXb4xXb5xXb0xXb7xXb5xX5xXb0xX88xXbcxXbxX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX75xX6xX3xX15axX117xXdxX3xX4xX1xX16xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX18xXdxX6xX3xXbxX1xX14cxX17xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1bxc2b5xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX243xX2bxX3xX32xX53xX3xXexX1cxX2bxX3xXexX1xX1e1xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX1bxX164xX3xX5x10fbexXdxX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1a5xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX3xXexX1cxX2bxX3xX1xXdxX2fxX27xX3xX32xX33xX3xX1c2xXdxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX234xX27xX236xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX15axX23exX4xX3xX89xXdxX243xXexX3xX49xX33xX17xX3xX4dxX4exX17xX18xX3xX32xX53xX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX3xX18xXd9xX2bxX3xX4x10f84xX3xXb0xX3xXbxX1xX14cxX17x1077fxX3xX5exX1xX14cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX39xX53xX17xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX15axX117xXdxX3xX4xX1xX16xXdxX3xX32xX53xX3xXbxX1xX14cxX17xX3xX18xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX3xX39xX53xX17xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX99xX1xX56xX17xX3xX18xXdxX164xX88xX3xX4dxX1cxX17xX1xX3xXexX1xX194xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX53xX3xXexX1bxX164xX3xX5xX315xXdxX3xXexX1bx99dexX4xX3xXexXdx1020cxXbxX3xX32x10f92xXdxX3xXexXf3xX17xX18xX3xX7xX236xX3xXb0xXa5xX3xX4xX13dxX27xX3xX1x10f90xXdxX10bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX53xX17xX1xX3xXb0xX3xXbxX1xX14cxX17xX3xXexX1bxX2f5xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX243xX2bxX3xX32xX53xX3xXexX1cxX2bxX3xXexX1xX1e1xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX15axX2fxX3xXexX1bxX164xX3xX5xX315xXdxX88xX3xXcxX1xX1e1xX17xX18xX3x11a9fxX27xX6xX3xXbxX1xX14cxX17xX3xXexX1xXdxX10bxX3xX4xX56xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX64xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX15axX3fcxX17xX3xXexbd47xX3x8ec9xX3xX15axX117xXdxX39bxX3xce0axX15fxX4xX3xX4dxXd9xX17xX18xX10bxX3xX484xX6xX17xX18xX3xX484xXdxXf9xX27xX3xX32xX53xX3xX1dcxX16xX17xX3xXcxXdxX17xX1xX3xXexX1xX27xX117xX4xX3xXcxX1bxX15xX315xX17xX18xX3xXcxX4dxX13xX1dcxX3xX4dxX78xX3xX13xX15xX16xX17xX18xX3xX15axb6c3xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXdxX243xX17xX3xX7xX3f7xX3xX1xXdxX2fxX27xX3xX89xXdxX3fcxXexX3xX4xX10fxX6xX3xX2bxX1cxX17xX1xX3xX32xX33xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX39xX3f7xX17xX18xX3xX17xX15xX400xX4xX3xX32xX53xX3xX18xXdxa271xX3xX17xX15xX400xX4xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xX56xX4xX3xd1ccxX27xX6xX3xX4dxX4exX17xX18xc3c1xX3xX2bx10198xX4xX3xX15axX3dxX4xX1xX10bxX3xbb2fxX3xX17xX18xX1x8560xX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX17xX18xX53xX78xX3xX1a5xXdxceefxX3xXcxXf3xX3xX4dxX4exX17xX18xX3xX50axX15xX16xX17xX18xX512xX3xX4xX56xX4xX3xX5xXe5xX3xX1xX117xXdxX3xX18xX2f5xX17xX3xX32xX400xXdxX3xXexX3dxX17xX3xX17xX18xX15x969exX17xX18xX3xXexX1xX315xX3xX4xX60xX17xX18xX3xX4dxX4exX17xX18xX3xX50axX15xX16xX17xX18xX512xX3xX51exX3xX17xX18xX1xX523xX6xX10bxX3xX17xX1xX4fbxX17xX18xX3xX18xXdxX56xX3xXexX1bxX42xX3xX32xX1acxX17xX3xX1xX393xX6xX3xX32xX53xX3xX17xX18xX1xX243xX3xXexX1xX27xXfdxXexX3xX15axX23exX4xX3xX7xX2f5xX4xX3xX4xX10fxX6xX3xX39xXdxX3xX7xX164xX17xX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX512xX3xX7xX3f7xX3xX17xX531xX3xX5xX3f7xX4xX10bxX3xX4xX236xX3xX18xX2f5xX17xX18xX3xX4xX10fxX6xX3xXexX123xX17xX1xX3xXexX1bxX23xX17xX18xX3xX32xXdxX243xX4xX3xX89xX164xX23xX3xXexXd9xX17xX10bxX3xXbxX1xX56xXexX3xX1xX27xX78xX3xX18xXdxX56xX3xXexX1bxX42xX3xX39xXdxX3xX7xX164xX17xX3x722bxX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX12bxX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xf821xX10bxX3xX15axX15xX6xX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX3xXexX1xX23xX56xXexX3xX99xX1xX413xXdxX3xXexX1cxX17xX1xX3xXexX1bxX15fxX17xX18xX3xX4xX14cxX17xX3xX89xX164xX23xX3xX32xX243xX3xX99xX1xfeafxX17xX3xX4xX169xXbxX10bxX3xX4xX1xX3dxX17xX1xX3xXexX1xX194xX4xX3xXexX1bxX12bxX3xXexX1xX53xX17xX1xX3xX39xXdxX3xX7xX164xX17xX3xX32xX1acxX17xX3xX1xX393xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX32xXfdxXexX3xXexX1xX2fxX3xX15axX15fxXdxX3xX39xXdxX243xX17xX3xX4xX10fxX6xX3xX17xX1xX13dxX17xX3xX5xX23xX15fxXdxcc8dxX3xX1dcxX6xX27xX3xXb5xX3xX17xX1acxX2bxX3xX15axX15x8e7dxX4xX3xX18xX1xXdxX3xX39xX6xX17xX1xX3xX5xX53xX3xX39xXdxX3xX7xX164xX17xX3xX32xX1acxX17xX3xX1xX393xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX32xXfdxXexX3xXexX1xX2fxX3xX4xX14cxX17xX3xX15axX15xX6b9xX4xX3xX89xX164xX23xX3xX32xX243xX3xX99xX1xX65dxX17xX3xX4xX169xXbxX10bxX3xX32xX400xXdxX3xX7xX3f7xX3xX17xX531xX3xX5xX3f7xX4xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX169xXbxX10bxX3xX4xX56xX4xX3xX17xX18xX53xX17xX1xX3xX32xX53xX3xX17xX1xX13dxX17xX3xX39xX13dxX17xX3xXexX1bxX23xX17xX18xX3xXexX123xX17xX1xX10bxX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX3xX15axX4c0xX3xXexX1xX23xX56xXexX3xX99xX1xX413xXdxX3xXexX1cxX17xX1xX3xXexX1bxX15fxX17xX18xX3xX4xX14cxX17xX3xX89xX164xX23xX3xX32xX243xX3xX99xX1xX65dxX17xX3xX4xX169xXbxX10bxX3xX4xX1xX3dxX17xX1xX3xXexX1xX194xX4xX3xXexX1bxX12bxX3xXexX1xX53xX17xX1xX3xX39xXdxX3xX7xX164xX17xX3xX32xX1acxX17xX3xX1xX393xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX32xXfdxXexX3xXexX1xX2fxX3xX15axX15fxXdxX3xX39xXdxX243xX17xX3xX4xX10fxX6xX3xX17xX1xX13dxX17xX3xX5xX23xX15fxXdxX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX66xX66xX4xX88xX89xX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xX88xX32xX17xX66xX39xX10xX7xX99xXexX23xXbxX66xX17xX10xXa0xX7xX66xX2xXa4xXa5xXa4xX66xXa8xXa4xX39xXa5xX2xX2xXa5xXa4xXb0xX2xXexX2xXb4xXb5xXb0xXb7xXb5xX5xX47dxX88xXbcxXbxX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX13xX56xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX64xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX53xX23xX3xX1xX194xX17xX18xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX18xXdxX6xX3xXexX1bxX164xX3xX5xX315xXdxX3xXbxX1xX14cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX18xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX18xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX3xXexX1cxX2bxX3xX1xXdxX2fxX27xX3xX32xX33xX3xX1c2xXdxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX234xX27xX236xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX15axX23exX4xX3xX89xXdxX243xXexX3xX49xX33xX17xX3xX4dxX4exX17xX18xX3xX32xX53xX3xX4dxX56xXexX3xX59xX23xX6xX17xX3xX5exX1xX60xX3xXcxX1xX64xX3xX15axX4c0xX3xX15axX15xX6b9xX4xX3xX39xXdxXe5xX17xX3xX1bxX6xX3xX17xX18xX6xX78xX3xXexX1bxX23xX17xX18xX3xX17xX18xX53xX78xX3xX99xX1xX6xXdxX3xX2bxX15fxX4xX3xX4dxX117xXdxX3xX89xX56xX23xX3xX59xX27xX13dxX17xX3xX1afxXfdxX27xX3xXcxX27xX169xXexX3xXb0xXa5xX2xXa4xX3xX32xX53xX3xb320xX27xX78xXf9xX17xX3xX7xX27xX236xXexX3xX4dxX117xXdxX3xX75xX56xX23xX3xX92bxX27xX13dxX17xX3xX15axX2fxX3xXbxX1xX515xX4xX3xX32xX515xX3xX39xX27xX3xX99xX1xX56xX4xX1xX3xX99xX1xX2f5xXbxX3xX2bxX64xXdxX3xX2bxXdxX33xX17xX3xXcxXf3xX3xX458xX27xX236xX4xX3xX99xX1xXdxX3xX1xX53xX17xX1xX3xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX32xX33xX3xX49xX33xX17xX3xX4dxX4exX17xX18xX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX66xX66xX4xX88xX89xX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xX88xX32xX17xX66xX39xX10xX7xX99xXexX23xXbxX66xX17xX10xXa0xX7xX66xX2xXa4xXa5xXa4xX66xXa8xXa4xX39xXa5xX2xX2xXa5xXa4xXb0xX2xXexX2xXb4xXb5xXb0xXb7xXb5xX5xXa8xX88xXbcxXbxX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX23xX39xX78xXaxX12xX13xX56xX4xX3xXexXdxX3fcxXexX3xX2bxX515xX4xX3xX32xX1acxX17xX3xX17xX18xX1xX243xX3xXexX15fxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX18xXdxX6xX23xX3xX5xX15xX27xX88xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb3exX27xXexX1xX23xX1bxXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1bxX53xX0xX66xXbxX12

Thanh Trà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giới trẻ lan tỏa văn hóa vùng Đất Tổ

Giới trẻ lan tỏa văn hóa vùng Đất Tổ
2023-11-30 16:00:00

baophutho.vn Mang trên mình sứ mệnh kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nhiều người trẻ hiện nay đã và đang góp phần quan trọng trong việc lan...

Nghi lễ Tế nữ quan

Nghi lễ Tế nữ quan
2018-02-23 13:58:52

PTĐT- Tế nữ quan là nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ được tổ chức ngày mùng 7 tháng Giêng nhằm tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho quốc thái...

Sáng tạo trong điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên

Sáng tạo trong điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên
2018-02-23 08:48:01

Tượng gỗ dân gian là một loại hình văn hóa khá độc đáo liên quan nhiều đến nghi lễ và lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Những nghệ nhân đã đưa sử thi của dân tộc...

Carolyn và những mảnh ghép mang tên “Việt Nam”

Carolyn và những mảnh ghép mang tên “Việt Nam”
2018-02-22 08:11:57

Carolyn White (Bang Michigan, Mỹ) không bao giờ có thể nghĩ rằng, những mảnh ghép của cuộc đời mình lại có bóng dáng của những con người từ một đất nước xa lạ - Việt Nam.

Giữ làn điệu Hát Ghẹo ngày xuân

Giữ làn điệu Hát Ghẹo ngày xuân
2018-02-19 17:06:12

PTĐT-Phú Thọ là nơi phát tích của dân tộc, đồng thời cũng là vùng đất lưu giữ kho tàng dân ca Việt Nam với nhiều thể loại phong phú. Cùng với Hát Xoan, Hát Ghẹo được xem là một...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long