Cập nhật: 16/05/2022 14:06 GMT+7
9129x1357exd7fcx11c55x154d0xd770x12e1exb9c4x115d5xX7x152efx9316x1353fxd3e2x1124dxecb9xX5x134aexXaxbe8fxa24cxa526xXdxX3xXexX1xXdxX3x9214xfe48xX1xcfe8x147aex14288xX3xX10x13036xX3x147a5xc756xX3xX4xX1x16f4fxefe2xd842xX1fxX3x146d7xd316xX4xX3xX13x141ccxcda7xX3xX1fxab6fxX23xX3xX1x110daxX4xX3xc7f8x10937xX3fxX2xd2d4xX3fxX40xX3fxX3fxX0x9af2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxde5bx16631xX2bxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xe010xX4xX9xXaxX49xX49xX4x117c3x978cxX6xX59xXbxX1xX2axXexX1xX59xX6bx163b9xX1fxX49xX5axX10xX7xX25xXexX59xXbxX49xX1fxX10xa594xX7xX49xX3fxX3fxX3fxX40xX49xX2xX2xX2xX5axX2xX2xb193xX40xcd9fxX40xX40xXexX2xdd3axX91xX3fxe2e9xX98xX5xX2xX6bxe64cxXbxX20xXaxX3xX49xX12xX1cxX30xX4xX3x130ddx1452exXdxX3xX6cxXdxX26xX2axX3xXexX64xX6xX59xX3xX20xXdx14db5xXdxX3xf357xX1x15697xXexX3xX4xX1xX59xX3xX10xX23xX3xb545x16f36xX3xXbexX20xX3cxX4xX3xe1d0xXdxX2cxXbx176ddxX3xX5x10a80xXbxX3xd18cxaa1axeab2xXd6xX3x12acfxXdx14959xX1fxX3xXabxX14xXdxX3xXexXdxX26xX2axX3xX1xX3cxX4xX3xXcaxXdxX1fxX1xX3xXcxXdxXe3xX1fxX3xX13xX59x95bbxX1fxX20xXd6xX3xXexX1xXffxX1fxX1xX3xXbxX1x143b0xX3x12542xXdxX2cxXexX3xXcxX64xef97xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX5axXaxX12xXbexX20xXffxX2bxX3xX2xX93xX49xXdcxXd6xX3xXcxeba2xX1fxX1xX3xXabxX59xXffxX1fxXd6xX3xX13xX14xXdxX3xXabxX34xX1fxX20xX3xXcaxX14xXdxX3xXexX137xX1fxX1xX3xXexedacxX3xX4xX1x108f3xX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX10xX23xX3xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xX35xX3xX1fxX38xX23xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3fxX2xX43xX3fxX40xX3fxX3fxX6bxX3xXcaxeee5xX2bxX3xX5xXffxX3xX1xX59xXacxXexX3xXabxX14xX1fxX20xX3xX1fxX1xX193xX1fxX3xX5ax12b04xXbxX3xec73x12192xX3xX1fxXdxX2cxX23xX3xX2xXdexX3fxX3xX1fxX38xX23xX3xXbexX20xXffxX2bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1cxX1xb8c3xX3xXexX1a9xX4xX1xX3xX13xX34xX3xX1cxX1x1698bxX3xcba7xXdxX1fxX1xX3x174a9xX2x1650bxX49xXdcxX49xX2xX98xX1ddxX40xX43xX2xX1ddxX49xXdcxX49xX3fxX40xX3fxX3fxcedcxX3xX76xXffxX3xX4xX1xXffxX59xX3xX23x147f2xX1fxX20xX3xXcaxXacxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcaxX59xXffxX1fxX3xX4xX30xX4xX3xX4xXc0xXbxX3xXexXdx11700xX1fxX3xXexXd9xXdxX3xXcaxXacxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcaxX59xXffxX1fxX3xXcxXbexX1cxca49xX3xX13xX34xX3xX1cxX1xX1d4xX3xX1d6xXdxX1fxX1xX3xXexX137xX1fxX1xX3x13db7xX1xX1exX3xXcxX1xX3cxX3xX5xa510xX1fxX3xXexX1xX158xX3xb4e1xX10ex14085xX3xX76xXffxX3xXcaxXacxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcaxX59xXffxX1fxX3xXexX59xXffxX1fxX3x11716xX2axX10cxX4xX3xX5xX248xX1fxX3xXexX1xX158xX3xX24fxX251xX251xXd6xX3xX1fxX1xXdxX2cxX23xX3xX25xa975xX3xX3fxX40xX3fxX3fxX43xX3fxX40xX3fxX9bxX6bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX59xX5axX2bxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX6bxX6cxX6xX59xXbxX1xX2axXexX1xX59xX6bxX76xX1fxX49xX5axX10xX7xX25xXexX59xXbxX49xX1fxX10xX83xX7xX49xX3fxX3fxX3fxX40xX49xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX91xX40xX93xX40xX40xXexX2xX98xX91xX3fxX9bxX98xX5xX3fxX6bxXa0xXbxX20xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX23fxX1xX248xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1acxX26xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xX35xX3xX4xX1c8xX6xX3xXabxX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xXcxX193xX1fxX3xX22cx14117xX1fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX59xX5axX2bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x140ddxX3xX7x12965xX3xXexX1xX6xX23xX3xX20xXdxX6xX3xX4xX1c8xX6xX3xX2xXdexX3xXabxX14xXdxX3xXabxX215xX1fxX3xXexX1faxX3xX4xX30xX4xX3xX1xX2axX2bxX2cxX1fxXd6xX3xXexX1xXffxX1fxX1xXd6xX3xXexX1xX1a9xX3xXexX64xX59xX1fxX20xX3xXexX137xX1fxX1xX6bxX3xX1cxX30xX4xX3xXabxX14xXdxX3xXexX64xXbbxXdxX3xX268xX2axX6xX3xX6cxX6xX3xXbxX1xX248xX1fxX3xXexX1xXdxb5e2xX3xX1cxX1xXffxX59xX3xX1x10998xXdxc70fxX3xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xX3xX76xXffxX3xX158xX1fxX20xX3x14666x11923xX6bxX3xX10exXd9xXdxX3xX1xX115xX1fxX1xX3xXexX1xX158xX4xX3xX7xX193xX1fxX3xX25xX1xXc0xX2axX3xX1xX342xX6xXd6xX3xX4xX30xX4xX3xXabxX14xXdxX3xXabxa976xX3xX20xXdxXd9xXdxX3xXexX1xXdxX2cxX2axX3xXabx9fefxbb4exX4xX3xX76x10ed6xX3xX5xXdxXe3xX1fxX3xXabxX14xXdxXd6xX3xX1fxX20xfc41xXdxX3xXexX64xX3fbx15ee9xX1fxX20xXd6xX3xX268xX2axXe3xX3xX1xX3fbxX322xX1fxX20xX3xX4xX30xX4xX3xXexX1xX1d4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXabxX6xX1fxX20xX3xX1xX3cxX4xX3xXex13659xXbxX3xX76xXffxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX7xX10cxX1fxX20xX6bxX3xX23fxX1xX248xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX1fxX1xXdxX400xX2axX3xXexX1xX1d4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xXdxX2cxX1fxX3xXabxX3fbxX3fcxX4xX3xX1fxX38xX1fxX20xX3xX25xX1xXdxX215xX2axX3xX268xX2axX6xX3xX20xXdxX3cxX1fxX20xX3xX25xX26xX3xXexX64xX2axX2bxX400xX1fxX3xX4xXbbxX23xXd6xX3xX76xXd9xXdxX3xX1fxX1x1579dxX1fxX20xX3xX23x116c2xX2axX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX76xX400xX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xXd6xX3xXexX1faxX3xXabxX342xX3xX1fxX342xXdxX3xX5xXe3xX1fxX3xX7xX2axX2bxX3xX1fxX20xX1x141ecxXd6xX3xX4xXbbxX23xX3xX1fxX1xX43axX1fxX3xX4xX1c8xX6xX3xX23xX115xX1fxX1xX3xX76xX400xX3xXexX115xX1fxX1xX3xX4xXbbxX23xX3xX4xX1c8xX6xX3xX2fxX30xX4xX3xX5axXffxX1fxX1xX3xX4xX1xX59xX3xXexX154xX3xX4xX1xX158xX4xX3xXcaxX14xXdxX3xXcxXbexXcxX23fxX3xX13xX34xX3xX1cxX1xX1d4xX3xX1d6xXdxX1fxX1xXd6xX3xX4xX1xX59xX3xXexX1xXdxX215xX2axX3xX1fxXdxXe3xX1fxXd6xX3xX1fxX1xXdxX3xXabxX34xX1fxX20xX3xX76xXffxX3xX64xX1exXexX3xX64xX6xX3xX6cxXffxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xX4xX1xX59xX3xX6cxXbbxX1fxX3xXexX1xX193xX1fxX3xX268xX2axX6xX6bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX59xX5axX2bxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX6bxX6cxX6xX59xXbxX1xX2axXexX1xX59xX6bxX76xX1fxX49xX5axX10xX7xX25xXexX59xXbxX49xX1fxX10xX83xX7xX49xX3fxX3fxX3fxX40xX49xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX91xX40xX93xX40xX40xXexX2xX98xX91xX3fxX9bxX98xX5xXdexX6bxXa0xXbxX20xXaxX3xX49xX12xX23fxX1xX248xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1acxX26xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xX35xX3xX4xX1c8xX6xX3xXabxX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2axX2bxX2cxX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX22cxX322xX1fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX59xX5axX2bxXaxX12xXcxX1xX40exX1fxX20xX3xX268xX2axX6xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1xb13bxX23xX3xXexXdxX215xXbxX3xXex11c8bxX4xX3xXabxX4aaxX2bxX3xX23xXacxX1fxX1xX3xXbxX1xX59xX1fxX20xX3xXexX64xXffxX59xX3xX1bxXcxX1xXdxX215xX2axX3xX1fxX1xXdxX3xXcaxXc0xXexX3xXcxX154xX3xXexX1xXdxX3xXabxX2axX6xX3xXexX1xX345xX4xX3xX1xXdxX2cxX1fxX3xXexX10cxXexX3xXdcxX3xXabxXdxX400xX2axX3xX2fxX30xX4xX3xX13xX34xX3xX5axXacxX2bxX35xXd6xX3xX20xXdxX30xX59xX3xX5axX627xX4xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX248xX1fxX3xXexX64xX30xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2cxX23xX3xXabxX26xX3xX23xXcbxXdxX3xXexX1xXdxX215xX2axX3xX1fxXdxXe3xX1fxXd6xX3xX1fxX1xXdxX3xXabxX34xX1fxX20xX3xX5xX2axX40exX1fxX3xXexX345xX3xX20xXdxX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xXabxX2axX6xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX43axXbxX3xX76xXffxX3xX5xXffxX23xX3xXexX1xX10xX59xX3xX5xX414xXdxX3xX2fxX30xX4xX6bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX59xX5axX2bxXaxX12xX1acxX215xXexX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxXd6xX3xX2fxX6xX1fxX3xXcxX154xX3xX4xX1xX158xX4xX3xXabxX3edxX3xXexX64xX6xX59xX3xX20xXdxXbbxXdxX3xXbexX1xXc0xXexX3xX4xX1xX59xX3xX10xX23xX3xXcaxXcbxX3xXbexX20xX3cxX4xX3xXd2xXdxX2cxXbxXd6xX3xX5xXd9xXbxX3xXdcxXddxXdexXd6xX3xXe1xXdxXe3xX1fxX3xXabxX14xXdxX3xXexXdxX26xX2axX3xX1xX3cxX4xX3xXcaxXdxX1fxX1xX3xXcxXdxXe3xX1fxX3xX13xX59xXffxX1fxX20xXd6xX3xXexX1xXffxX1fxX1xX3xXbxX1xX10cxX3xX10exXdxX2cxXexX3xXcxX64xX115xX3aaxX3xXexX64xX6xX59xX3xXdexX3xX20xXdxXbbxXdxX3xXbexX1xX115xXd6xX3xX91xX3xX20xXdxXbbxXdxX3xX2fxX6xX3xX76xXffxX3xXdcxX3xX20xXdxXbbxXdxX3xX1acxX1xX2axX2bxX215xX1fxX3xX25xX1xX1d4xX4xX1xX3xX4xX1xX59xX3xX4xX30xX4xX3xXabxX14xXdxX3xXexX1xXdxX6bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX2axXexX1xX59xX64xXaxX12xXcxX1xX2axX3xX13xXffxX0xX49xXbxX12

Thu Hà

Các tin đã đưa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa
2023-02-04 07:53:00

baophutho.vn Mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Lễ mừng thọ là dịp để...

Ước vọng đầu Xuân

Ước vọng đầu Xuân
2023-02-04 07:51:00

baophutho.vn Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc mỗi người lại trào dâng với niềm tự...

Đầy sắc màu và cảm xúc

Đầy sắc màu và cảm xúc
2022-04-29 11:00:00

Lần đầu tiên, cuộc thi ảnh gắn với áo dài, gắn với di sản văn hóa được tổ chức tại Phú Yên. Lần đầu tiên, những thắng cảnh, công trình kiến trúc nổi tiếng trên xứ sở hoa vàng...

Ảnh báo chí - góc nhìn cuộc sống

Ảnh báo chí - góc nhìn cuộc sống
2022-04-26 10:00:00

baophutho.vn Cùng với sự phát triển báo chí hiện đại, ảnh báo chí cũng ngày càng được quan tâm, trở thành nội dung không thể thiếu trong hoạt động báo chí,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long