Cập nhật:  GMT+7
5b19x9892x90b6xd7c6x6240xd5f6xe710xb7d6xaedfxX7xeae5x9d7dx99c7x8395x5b82xa9dbxX5x7396xXaxaaa6xa1b6x797fx94a1xX3xX4x98dbx709cxX1xX3xc9e9xeb89xec18xX3xX19xbfe4xea1cxabe2xX3xX4x9bf9xX3xX1cxa70dxX19xX1xX3x6c3ax79c6xX22xX3xb8e3x752bxX6xX3x5d86xX1x80e9xX3xX5xd372xX23xX3xX5xX6xX19xX3xX31x9bdcxX19xX1xX3x8ec2x8e2bxX1exX3xX31xX32xX6xX3xX1xcf74xX0xc5b2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6566xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xX0xXdxX31xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX19xXexX10xed1cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax9acfxXdx7496xXexX1x6058xX3xcec4xd1c5xd7caxXbxd50axb3acxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX8axX3xX8exaea3xd8c6xXbxX90xX91xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX51xX51xX4x8c78xX1cxX6xX1exXbxX1xX22xXexX1xX1exXabxX46xX19xX51xX87xX10xX7xX35xXexX1exXbxX51xX19xX10xX85xX7xX51x7666xXc6xXc6xXc6xX51xX2xXc6xXc6xX87x8273xX9dx847bxXc6xX9cxXc6x9486xXexX8cxXcfxXd1xX9cxX5xXd1xbba6xX87xX6xX22xXddxX31xX22xX6xXddxX35xX1xXdxXddxXc6xXd1xX9dxX8exXc6xX9dxXc6xXc6xXabxbce4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX19xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX5xX3axX23xX3xX5xX6xX19xX3xX31xX42xX19xX1xX3xX46xX47xX1exX3xX31xX32xX6xX3xX1xX4fxXaxX3xX85xXdxX87xXexX1xX9xXaxX8cxX8dxX8exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX8exX9cxX9dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xd2ddx79f2xXexX3xXbxX1x5ea5xX19xX3xXex86e5xX3xX1cxX47xX1exX3xX87xX6xX3xX4x5be2xX6xX3xX31xX170xXexX3xX4xX1exX19xX3xX35xX1xX37xX3xX1cx9802xX3xX31x7bcaxX4xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xXabxX3xbbfdxX19xX1xX8axX3xe6f6x6164x697cxXcxX1b1xX1b0xcedfxX51xXcxXcx6177x5d71x6874xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX87xXaxX12xXcxX22xX23x6a11xX19xX3xX1cx62d3xX3xX4xX183xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX19xX1d5xX22xX3xX7bx7527x5b45xX3xX4xX1xX3axX22xX3xbc3bxX22xX3xX1xXdxX29xX19xX3xX5xX47xX3x6b25xXexX3axX31xX3xX2dxXdx9cffxX31xX3xX4xX183xX6xX3xX2dxaf31xXexX3xX1cxX32xX19xX21xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX5x9c16xX19xX3xX19xX1xd61axXexX3xX46xX47xX3xX5xX6xX19xX3xX7bxX170xX19xX21xX3xX19xX1xX22exXexX3xX2dxde4axX20axX4xX3xX21xX1xXdxX3xX19xX1xX2exX19xX3xXexe26cxX3xXexX7bxX243xX229xX4xX3xX2dxX179xX19xX3xX19xX6xX23xX3xX1cxX1d5xX19xX3xX19xX21xX1exX47xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX35xX1xX22xX3xX46x9c2cxX4xX3xX31xX47xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX5xX47xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxcd23xX4xX3xX1xec7axX22xX3xc341xX3xXcxX3axX23xX3xX46xX47xX3xXcxX7bxX22xX19xX21xX3xeaf8xX1xXdx6e29xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d7dxX1exX87xX23xXaxX12xXcxX7bxX243xX229xX4xX3xX87xXdx64c9xX19xX3xX1cxXdxX179xX19xX3xX7xX1d9xX3xX4xX6xX3xX31xX196xX4xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX21xXdxX6xX3xXex7131xX19xX21xX3xX296xX3xX4xX1xX3axX22xX3xX1f0xX22xX3xXexX7bxX1exX19xX21xX3xXc6xX3xXexX22xX175xX19xX3xa4d3xX22xX6xX1e9xX3xe3e8xXdxX1dxX31xX3xX2dxX1d9xX4xX3xX4xX183xX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX42xXdxX3xX35xX1xX22xX3xX46xX274xX4xX3xX19xX47xX23xX1e9xX3x7b2cxX19xX21xX3xX14xX6xX19xX7xX3x8d96xX5xX22xX21xX10xX3xX2dxX243xX6xX3xX7bxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxX243xX229xX4xX3xX4xX175xX19xX3xXexX1xXdxX179xXexX3xX2dxX202xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1x9e4exX19xX21xX3xX2dxXdxed4dxX22xX3xXexX7bxX6xX3xX46xX47xX3xX35xXdxX202xX31xX3xX7xX1exX1dxXexX3xXexa24bxX19xX1xX3xX1xX380xX19xX1xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX1exX87xX23xXaxX12xX1bbxX2efxX19xX3xXbxX1x7e2dxX19xX21xX3xX4xX183xX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX3axX22xX3xX1f0xX22xX3xX5xX1exX3xX19xX21xX42xXdxX3xX46xXdxX29xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX243xX229xX4xX3xXexX1x5edbxXdxX3xX21xXdxX6xX19xX3xX21xX175xX19xX3xX2dxX3axX23xX3xX21x9111xX3xX1cxda48xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxX29xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX1xX42xX19xX3xX4xX1xX179xX3xX2dxX1d9xXdxX3xX46xX229xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX274xX3xX35xXdxX29xX19xX3xX46xX47xX3xX2dxXdxX3xX5xX42xXdxX3xX30axX22xX1d9xX4xX3xXexX179xX3xX7xX6xX22xX3xXexX1xX3d4xXdxX3xX21xXdxX6xX19xX3xX1dxXbxX3xX87xb337xX19xX21xX3xX2dxX202xX3xXbxX1xX3a4xX19xX21xX3xX4xX1xX1d9xX19xX21xX3xX87xX193xX4xX1xX3xX60xX15xX1bbx6168x7476xXddxX2xXd1xX3xX4xX365xX3xXexX1xX202xX3xX5xX47xX3xX31xX170xXexX3xXexX1dxX4xX3xX19xX1xX3axX19xX3xX35xX1xXdxX179xX19xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX5xX3axX23xX3xX5xX6xX19xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX1exX87xX23xXaxX12xef80xX19xX21xX3xX33axX5xX22xX21xX10xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX35xX1xX18xX3xX19xX2efxX19xX21xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX5xX3axX23xX3xX5xX6xX19xX3xX1xX26xX19xX3xX19xX293xX6xX3xXexX7bxX1exX19xX21xX3xX19xX1xX293xX19xX21xX3xXexX1xX1dxX19xX21xX3xX14xX4fxX3xXddxX3xXexX1xX3d4xXdxX3xX2dxXdxX202xX31xX3xX87xXdxX2c7xX19xX3xX7bxX6xX3xX19xX1xXdxX36bxX22xX3xX1xX1exX42xXexX3xX2dxX170xX19xX21xX3xX2dxXdxX3xX5xX42xXdxX1e9xX3xX5xX2c7xX3xX1xX170xXdxX3xX1xX6xX23xX3xXexXdxX29xX4xX3xXexX32xX19xX21xX3xX46xX47xX3xX31xd642xXdxX3xX19xX21xX243xX3d4xXdxX3xXexX438xX3xXexX2exXbxX3xX19xX1xXdxX36bxX22xX3xX1xX26xX19xXabxX3xX4a4xX19xX21xX3xX35xX1d5xX22xX3xX21xX53bxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX243xX229xX4xX3xX1fbxXexX2efxX19xX21xX3xX4xX243xX3d4xX19xX21xX3xXbxX1xX1d9xXdxX3xX1xX20axXbxX3xX46xX47xX3xX4xX365xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX26xX3xX4xX1xX179xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb913xX3xXexX1xX331xX19xX21xX3xXexXdxX19xX1e9xX3xX21xXdxX6xX3xXexX2efxX19xX21xX3xX21xXdxX1dxX31xX3xX7xX1dxXexX3xX46xX47xX3xX5xXdxX1d5xX19xX3xX5xX42xX4xX3xX4xX170xX19xX21xX3xX2dxc638xX19xX21xX3xX2dxX202xX3xX19xX21xX2efxX19xX3xX4xX1xX28fxX19xX3xXexX1xX331xX19xX21xX3xXexXdxX19xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX29xX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX1dxX19xX3xXexX7bxX1d5xX19xX3xX31xX42xX19xX21xX3xX1xX6xX23xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX21xX22xX5c8xX19xX3xX35xX1xX1dxX4xX1e9xX3xX87xde28xX19xX3xX2dxX179xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX35xX179xXexX3xX30axX22xX18xX3xXexXdxX1d5xX22xX3xX4xX274xX4xX3xX2dxX1d9xXdxX3xX46xX229xXdxX3xX7x72fbxX4xX3xX35xX1xX3e8xX10xX3xX4xX170xX19xX21xX3xX2dxX5c8xX19xX21xX2a8xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX1exX87xX23xXaxX12xX4a4xX19xX21xX3xX33axX5xX22xX21xX10xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxX179xXexX8axX3xX1fbxX16fxX438xX4xX3xXexXdxX1d5xX22xX3xX4xX183xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX47xX3xX35xXdxX36bxX31xX3xX4xX1xX179xX3xX2dxX20axXexX3xX1cxX32xX19xX21xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX29xX19xX3xX19xX6xX23xX3xX1cxd727xX19xX21xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX19xX21xX2efxX19xX3xX4xX1xX28fxX19xX3xX5xX3axX23xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xXexX251xX3xX19xX21xX243xX3d4xXdxX3xX7xX6xX19xX21xX3xX19xX21xX243xX3d4xXdxX3xX296xX3xX31xX639xX4xX3xXexX1d9xXdxX3xX2dxX6xX3xX4xX365xX3xXexX1xX202xX2a8xXabxX3xX4a4xX19xX21xX3xX35xX1d5xX22xX3xX21xX53bxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xed63xX3xX5xX274xX4xX3xX19xX3axX19xX21xX3xX4xX6xX1exX3xX19xX1xX2exX19xX3xXexX1xX639xX4xX3xX46xX36bxX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX46xX47xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX597xX3xXexX1xX331xX19xX21xX3xXexXdxX19xX3xX46xX36bxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX639xX4xX3xX21xXdxX18xX31xX3xX19xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX19xX1xXdxX2c7xX31xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX1exX87xX23xXaxX12xXcxX22xX23xX3xX19xX1xXdxX1d5xX19xX1e9xX3xX331xX19xX21xX3xX4xf015xX19xX21xX3xX19xX1d5xX22xX3xX7bxX1e8xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxX29xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX2dxX243xX20axX4xX3xX1dxXbxX3xX87xX438xX19xX21xX3xX2dxX202xX3xXbxX1xX3a4xX19xX21xX3xX4xX1xX1d9xX19xX21xX3xX87xX193xX4xX1xX3xX60xX15xX1bbxX453xX454xXddxX2xXd1xX3xX5xX47xX3xX35xX1xX331xX19xX21xX3xX4xX175xX19xX3xXexX1xXdxX179xXexX3xX2dxX1d9xXdxX3xX46xX229xXdxX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX296xX3xX4xX1xX3axX22xX3xX1f0xX22xX1e9xX3xX1cxX296xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX3axX23xX3xX5xX6xX19xX3xX46xXdxX7bxX22xX7xX3xX35xX1xX331xX19xX21xX3xX19xX1xX243xX3xX19xX1xX6xX22xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX1exX87xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1dxX1exX3xX31xX229xXdxX3xX19xX1xX22exXexX3xX4xX183xX6xX3xX60xX26xX3xX30axX22xX6xX19xX3xc8c7xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX23xX3xXexX179xX3xX865xX19xX1xX3x9379xX1b2xX33axX14xX1b6xX865x654cxX1e9xX3xX19xX243xX229xX4xX3xX19xX47xX23xX3xX2dx6909xX3xX21xX1xXdxX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2xXd1xX9dxX3xXexX7bxX243xX3d4xX19xX21xX3xX1xX20axXbxX3xX31xX196xX4xX3xX1cxX29xX19xX1xX3xX2dxX2exX22xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX202xX3xXexX251xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX6xX3xX31xX196xX4xX3xX2dxX175xX22xX3xXexXdxX1d5xX19xX3xX2dxX243xX20axX4xX3xX90xX1dxX4xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX19xX21xX47xX23xX3xX9cxX51xX8exXabxX3xX1b2xX33axX14xX1b6xX865xX3xX35xX1x74c7xX19xX21xX3xX2dxX193xX19xX1xX3xX19xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX2dxX1d9xXdxX3xX46xX229xXdxX3xX19xX21xX243xX3d4xXdxX3xX87xX3axX19xX3xX865xX19xX1xX3xX46xX614xX19xX3xX296xX3xX31xX639xX4xX3xXexX1xX22exXbxX1e9xX3xX19xX1xX243xX19xX21xX3xX4xX26xX3xX30axX22xX6xX19xX3xX19xX47xX23xX3xX35xX1xX23xX179xX19xX3xX19xX21xX1xX193xX3xX19xX21xX243xX3d4xXdxX3xX87xX3axX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX21xXdxX1dxX4xX3xX46xX47xX3xX1cxX1dxX1exX3xX46xX229xXdxX3xX4xX26xX3xX30axX22xX6xX19xX3xX23xX3xXexX179xX3xX35xX1xXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX29xX19xX3xX1cxX22exXexX3xX35x6cffxX3xX46xX179xXexX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1cxX6xX19xX3xX1xX1exX28fxX4xX3xXex9509xX19xX3xXexX1xX243xX26xX19xX21xX3xX31xX229xXdxX3xX19xX47xX1exX3xXexX7bxX1d5xX19xX3xX4xX26xX3xXexX1xX202xXabxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX1exX22xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxXcxX1baxX1bbxX1bcxX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Những sự thật về thuốc lá

Những sự thật về thuốc lá
2022-05-31 10:29:00

baophutho.vn Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn 31/5 là ngày Thế giới không thuốc lá với mong muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có...

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”
2022-05-27 19:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, ngày 27/5, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long