Cập nhật:  GMT+7
U9ỰỨ>ằỴễễỔƯềFafằ[ƯÚẲ9mẳ8ỨễkỨf9!fỨn3Ứf9gb>ỨằỶUaặ8Ứ>ằỴễễỔƯ{f9gặ<Ứ{9a{[Ứaủ[ẳf[ểƯỨễfòằ[ỔƯoa{f9ỞỨÝỪỪềóỠỨ9[a89fỞỨWỪVềóỠƯỨễể>ỔƯ//>Q<Ỵẵề9gf9ẵQnẳ/{[ễắfẵề/ẳ[oễ/ỬỬỬỬ/ỰỰỰ{VỪYWỪỮWfỮỲỪỬằỰ-{ẵ-9ẵỴ-f9ẵẳ8-faẳ-{gQềẳ8ƯỨỴằfỔƯẲ9mẳ8ỨễkỨf9!fỨn3Ứf9gb>ỨằỶƯỨoa{f9ỔƯÝỪỪƯỨ9[a89fỔƯWỪVƯỨ/ÚU/9ỰÚUềỨ>ằỴễễỔƯềỹ[Ỵ{ƯÚFđỨ>9ĩ>ỨÒỨf2ỨF92Ứ8aẹaỨOỹẴỨ>9ầẳỨỮỰ/WỨằỸỨẳ8ỸòỨF92Ứ8aẹaỨắ9ẫẳ8Ứf9gb>ỨằỶỨnẹaỨặẵẳ8ỨặgbẳỨf@ẵỨểỴỨnỸỨắ9gò2ẳỨắ9á>9Ứắ9ẵ#ẳ8Ứf9ẻaỨ8aỴẳỨỬVỨfa2ẳ8Ứắ9ẫẳ8Ứ>âỨắ9âaỨf9gb>ỨằỶỨfể1ẳỨfẵỸẳỨ>.gQỨụỶẵỨỀ9hỨF9ầỨ}ỉỴỨểỴỨẳ9mẳ8Ứ>#ẳ9Ứ<ỶẵỨ{ẵỨfỶ>Ứ9@aỨfjỨf9gb>ỨằỶPỨ}5ỨặeaỨẳ8ỉẻaỨ>âỨfểỶ>9Ứẳ9a4ặỨ9éẳỨnẹaỨễĩ>Ứắ9ẵ Ứ<#ẳỨf9;ẳỨnỸỨ>dẳ8Ứ}cẳ8-ỨẳâaỨ“Ắ9ẫẳ8”ỨnẹaỨf9gb>ỨằỶRU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềụẵ{òƯÚUaặ8Ứ>ằỴễễỔƯaủ[ẳf[ểƯỨễfòằ[ỔƯoa{f9ỞỨÝỪỪềóỠỨ9[a89fỞỨỬỪỪỪềóỠƯỨễể>ỔƯ//>Q<Ỵẵề9gf9ẵQnẳ/{[ễắfẵề/ẳ[oễ/ỬỬỬỬ/ỰỰỰ{ỮỰỪỬỮỮỪfỲỲVỪằX-{ẵ-9ẵỴ-f9ẵẳ8-faẳ-{gQềẳ8ƯỨỴằfỔƯẲ9mẳ8ỨễkỨf9!fỨn3Ứf9gb>ỨằỶƯỨoa{f9ỔƯÝỪỪƯỨ9[a89fỔƯỬỪỪỪƯỨ/ÚU/ềÚUềỨ>ằỴễễỔƯềồgf9ẵểƯÚFểỸỨẶòU/ềÚ

Trà My

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”
2022-05-27 19:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, ngày 27/5, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long