Cập nhật: 20/06/2022 08:54 GMT+7

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Ba thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực.

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba

Thi đua “Dân vận khéo”, người dân huyện Thanh Ba tích cực tham gia làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thanh Ba luôn chú trọng công tác “Dân vận khéo”, thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ kết quả của phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là mô hình liên kết nuôi hươu bán giống và cắt lấy nhung ở khu 1, khu 2 xã Khải Xuân; mô hình hàng cây xanh dài 1,2km ở xã Đỗ Sơn; mô hình tường hoa nông thôn mới ở khu 5, xã Đồng Xuân nhằm góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới...

Bên cạnh đó, việc thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Điển hình như các mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi cao gương sáng”; Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”; “Phòng, chống bạo lực gia đình”; Đoàn viên, thanh niên tham gia mô hình thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh... Các mô hình đã được triển khai, nhân rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Qua đó, góp phần thiết thực vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.Năm 2022, huyện Thanh Ba đã xây dựng 32 mô hình dân vận điển hình trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế - xây dựng nông thôn mới 13 mô hình; lĩnh vực văn hóa, xã hội 12 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng bốn mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ba mô hình. Ở mỗi lĩnh vực, việc lựa chọn hình thức xây dựng, duy trì hoạt động mô hình đảm bảo tính bền vững, thiết thực, không phô trương, hình thức. Các thành viên được lựa chọn tham gia mô hình tự nguyện, có tinh thần xây dựng, phát triển mô hình, trở thành những hạt nhân không thể thiếu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương. Bên cạnh đó, từ hoạt động của các mô hình đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trên tuyến đầu mặt trận tư tưởng, dân vận.Đồng chí Lê Thanh Thiêm - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực.

Linh Nguyễn


Linh Nguyễn

Các tin đã đưa

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em
2022-06-17 08:06:00

baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV,CS&GDTE) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Lan tỏa yêu thương

Lan tỏa yêu thương
2022-06-17 07:05:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động...

Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn

Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn
2022-06-17 07:04:00

baophutho.vn Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn thanh niên các cấp trên toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào xây...

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
2022-06-15 07:40:00

baophutho.vn Những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được quan tâm, công tác tuyên truyền đã đổi mới theo hướng hiệu quả nhằm tăng độ phủ của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long